• notifications1
  • menü

Bugün : 1 Haziran 2023 Perşembe

Kül ve Organik Madde Tayini

 

Yöntemin Prensibi
 
Belli bir miktar yem numunesinin yakılıp küllendirilerek, tamamen inorganik kısımdan oluşan  kül miktarının saptanması ilkesine dayanır.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

  • Balonjoje (100 mL)
  • Porselen kroze
  • Terazi
  • Etüv
  • Kül Fırını
  • Desikatör ve diski
  • Pipet  (10 mL)

 


Kullanılan Kimyasallar

%3'lük hidrojen peroksit: %30'luk hidrojen peroksit  çözeltisinden 10 ml alınarak son hacim 100 mL'ye saf su ile tamamlanır.

%20'lik amonyum nitrat: 20 g amonyum nitrat  100 ml'lik balonjojeye tartılarak alınır. Bir miktar saf su içerisinde çözülerek son hacim 100 mL'ye tamamlanır.


 
Deneyin Yapılışı
 
Porselen krozeler kullanılmadan bir gün önce içerisine nitrik asit (HNO3) koyularak bekletilir. Ertesi gün önce musluk suyu ile iyice çalkalanır daha sonra saf sudan geçirilerek kurutulduktan sonra sabit tartıma getirilir. Krozenin darası kaydedilir (M1). Daha sonra 1mm’lik elekten geçecek şekilde öğütülmüş yem numunesinden 3-5 g tartılarak alınır. Kroze sıcaklığı yavaş yavaş arttırılan kül fırınına yerleştirilir. Daha sonra sıcaklık 550 ºC’a ayarlanarak 4 saat bekletilir. Bu sürenin sonunda eğer karbonlaşmış kısım varsa kroze dışarıda soğutulduktan sonra %3’lük hidrojen peroksit ile ıslatıldıktan sonra, örnek kuruyana kadar su banyosunda bekletilir. Tekrar kül fırınına koyularak bir süre daha yakılır. Daha sonra krozeler desikatöre alınarak oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir ve tartım alınır (M2).
Yanması çok zor olan numunelerde 5 saatlik sürenin sonunda kül fırınından çıkan kroze soğuduktan sonra, numunenin üzerine yavaşça birkaç damla %20’lik amonyum nitrat eklenir. Bir süre etüvde kurutulan numune tekrar kül fırınına yerleştirilir.
 
Not: Kül miktarı %0.2 ile %10 arasında olan numunelerde paraleller arasındaki fark 0.2 den büyük olmamalıdır. Eğer numunedeki kül miktarı %10.1'den büyükse paraleller arasındaki fark %2'den büyük olmamalıdır.


 
Hesaplamalar
 
% Kül =  [ (M2-M1) / m ] x 100
 
M2 = Yakmadan sonraki kroze+ kül  ağırlığı (g)
M1 = Sabit tartıma getirlen krozenin ağırlığı (g)
m =  Alınan örnek ağırlığı (g)
 
Eğer kurumaddede sonuç isteniyorsa yukarıdaki değer 100/Km faktörü ile çarpılır.
 
Km = Numunenin 100 gramının içerdiği kuru madde miktarıdır.
 
% Organik Madde = % Kurumadde - % kül

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Yns.1905

10.06.2020 00:22:01

bitkisel ve hayvansal köklü yemlerde bulunan mineral maddelerin ve iz elementlerin miktar tayınınde hangi analiz metodları uygulanıyor bu metodların prensıpleri

Güvenlik Kodu : 65470

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nişasta Tayini Yöntemin Prensibi Yöntemde öncelikle yem numunesinin asit ile kaynama sıcaklığındaki çözeltisinden elde edilen berrak çözeltinin polarimetrik optik sapması tespit edilir. Daha sonra aynı numunenin, %40’lık etanol ekstraktının asit ile muamelesi sonucunda elde edilen berrak çözeltisinin polarimetrik optik sapması t...

Yemlerde Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Selüloz Tayini Yöntemin Prensibi Ham selüloz, yüksek moleküler yapıdaki karbonhidratların asit ve alkali ortamda çözünmeyen bölümünü oluşturur. Yem numunesindeki organik maddeler asit ve baz yardımı ile ortamdan uzaklaştırılır. Kalan kısım kurutulur, tartılır ve yakılır. Yakma işlemi sonucunda madde miktarındaki azalma bize ham selülo...

Yemlerde Ham Protein Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Ham Protein Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Protein Analizi Yöntemin Prensibi Yöntemin temel amacı yemlerdeki serbest azotun amonyum iyonuna çevrilmesidir. Bunun için örnek önce derişik sülfürik asit ile yüksek sıcaklıkta parçalanır. Karbonlu maddeler okside olarak karbondiokside, hidrojenler suya, hidrojene bağlı azot amonyum sülfat haline dönüşür. Elde edilen çözelti ağırlıkça...

Yemlerde Kül Ve Organik Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Kül Ve Organik Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Kül ve Organik Madde Tayini Yöntemin Prensibi Belli bir miktar yem numunesinin yakılıp küllendirilerek, tamamen inorganik kısımdan oluşan kül miktarının saptanması ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Balonjoje (100 mL) Porselen kroze Terazi Etüv Kül Fırını Desikatör ve diski Pipet (10 mL) Kullanılan Kim...

Yemlerde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nem Tayini Yöntemin Prensibi Yemlerde nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında % nem = 100 - % kurumadde ba...

Yemlerde Yağ Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Yağ Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yağ Analizi I. Yöntem (Dietil Ekstraktı ile) Yöntemin Prensibi Bünyesinde % 40 süt ürünü bulunan karma yemler, kuru patates ununda, bira fabrikası ve sanayi artık ürünleri, hayvansal kökenli yemler haricindeki tüm yemlerde bu yöntem kullanılır. Yem numunesindeki yağ dietil eter ile ekstrakte edilir. Dietileter uzaklaştırılarak yağ mikt...

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Yöntemin Prensibi Yöntem, 1 kg soya küspesinin 30°C’ da ve 1 dakikada üre çözeltisinden amonyak formunda serbest hale getirdiği miligram nitrojen miktarının bulunması prensibine dayanır. Üreaz aktivitesinin tespiti sonucunda, çiğ soya ve soya küspesinde bulunan tripsin fermentini köstekleyici ma...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kuş bir yumurtada saklıdır. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya