• notifications1
 • menü

Bugün : 19 Temmuz 2024 Cuma

Et ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini

 

Volhard Yöntemi ile Tuz Tayini 

 

Yöntemin Prensibi
  
Tuz  kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Et ve et ürünlerinde ise 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi Volhard yöntemidir. Bu yöntemde  örnek saf sıcak su ile ekstrakte edilir ve proteinleri çöktürülür. Süzülen çözeltiden alınan çözelti asitlendirilir ve AgNO3 eklenerek klorürler gümüş klorür olarak tutulur. Ortamda kalan gümüş ise ayarlı potasyum tiyosiyanat ile titre edilir

 

Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Terazi
 • Erlen(100 mL)  
 • Mezür ( 100 mL)
 • Balonjoje (100 mL)
 • Filtre kağıdı
 • Huni
 • Büret ( 50 mL) 
 • Pipet( 1 mL, 25 mL)
 • Su Banyosu
 • Blender

 
 
Kullanılan Kimyasallar

 1. 4 N nitrik asit (1 Hacim derişik nitrik asit  + 3hacim saf su)
 2. 0,1 N  gümüş nitrat ( AgNO3 ) 
 3. 1 N  sodyum hidroksit ( NaOH )
 4. Nitrobenzen
 5. Amonyum demir-3- sülfat ( NH4Fe(SO4)2.12H2O )
 6. Ayarlı 0,1 N potasyum tiyosiyanat ( KSCN )

 

Protein çöktürülmesi için kullanılan çözeltiler:

Reaktif I : 100 g potasyum ferrosyanat ( K4Fe(CN)6.3H2O ) saf suda çözülüp toplam hacim 1000 mL’ye saf su ile tamamlanır.
Reaktif II : 220 g çinko asetat ( Zn(CH3COO)2.2H2O ) ve 30 mL glasial asetik asit (CH3COOH)  saf suda çözülüp toplam 1000 mL’ye saf su ile tamamlanır.


 
Deneyin Yapılışı
 
Homojenize edilmiş örnekten 5 g erlene tartılır. Üzerine 50 mL sıcak saf su eklenerek kaynar su banyosunda 10 dakika karıştırılarak ısıtılır. Çözelti oda sıcaklığına geldikten sonra 1 ml reaktif I ve reaktif II sırasıyla eklenerek iyice karıştırılır. Proteinlerin çökmesi için yaklaşık 20 dakika beklenir. Daha sonra 100 mL’lik balona aktarılıp saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Karışım süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden 10 mL alınıp üzerine 2,5 mL 4 N HNO3,1 mL amonyum demir-3-sülfat çözeltisi eklenir. Daha sonra 10 mL AgNO3 ve 1,5 mL nitrobenzen eklenip büretteki ayarlı 0,1 N KSCN ile erlende kiremit rengi görülene kadar titre edilir. 


 
Hesaplamalar
 
1 mL  0,1 N AgNO3 = 0,00585 g NaCl
 
Eğer hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi  tam 0,1 N değilse bu değer
 
(0,00585 x Hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi) / 0,1 N şeklinde kullanılır.
 
 % Tuz  (g)  =  [ (0,00585 x  (10-V)) / m] x SF x100
 
V =  Harcanan AgNO3  çözeltisinin hacmi (mL)
m = Alınan numune miktarı (g)
SF = Seyreltme faktörü ( X g örnek 100 mL’lik balonjojeye seyreltildi.  Bu çözeltiden de 10 mL alındı. Bu durumda seyreltme faktörü 100/10= 10 dir)
 
Hesaplamalardaki 10 baslangıçta eklenen AgNO3  çözeltisinin hacmi. Bu değer tuz miktarına göre değişebilir.

 

 

Mohr Yöntemi ile Tuz Tayini
 
 
Yöntemin Prensibi
 
Tuz  kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Yöntem normalitesi belli AgNO3 çözeltisi ile titre edilerek tuz miktarının saptanması ilkesine dayanır. Bu yönteme Mohr Yöntemi denir.


 
 
Kullanılan Kimyasallar

 1. 0,1 N Gümüş nitrat (AgNO3) çözeltisi  
 2. % 5’lik potasyum kromat (K2CrO4) çözeltisi 


 
Deneyin Yapılışı
 
Homojen hale getirilmiş örnekten 10 g erlene tartılır. Üzerine sıcak saf su eklenerek kuvvetli bir şekilde 5-10 dakika çalkalanır. Çözelti süzgeç kağıdından 100 mL’lik balonjojeye süzülür. Erlen 4- 5 kere sıcak su ile yıkanarak süzgeç kağına dökülür. Böylece hem erlende kalan hem de süzgeç kağıdında kalabilecek olan tuzun suya geçmesi sağlanır. Balonjojedeki süzüntü  tam olarak soğuduğu zaman hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Bu süzüntüden erlene 10 mL alınarak üzerine 2-3 damla potasyum kromat çözeltisi eklenir. Büretteki AgNO3  çözeltisi ile  erlende kiremit kırmızısı renk gözlenene kadar titre edilir.


 
Hesaplamalar
 
1 mL  0,1 N AgNO3 = 0,00585 g NaCl
            
Eğer hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi  tam 0,1 N değilse bu değer
 
(0,00585 x Hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi) / 0,1 N şeklinde kullanılır.
 
%Tuz  (g)  =  [ (0,00585 x V) / m] x SF x100
 
V =  Harcanan AgNO3  çözeltisinin hacmi (mL)
N = Ayarlanan AgNO3 çözeltisinin derişimi
m = Alınan numune miktarı (g)
SF = Seyreltme faktörü ( X g örnek 100 mL’lik balonjojeye seyreltildi.Bu çözeltiden de 10 mL alındı. Bu durumda seyreltme faktörü 100/10= 10 dur.) 

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Pınar

9.09.2021 17:33:58

Merhaba, Volhard yönteminde titrasyon sonundaki renk tam olarak nasıl olmalıdır?

(53358 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LANE EYNON Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte inve...

Bradford Metodu Ile Protein Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Bradford Metodu Ile Protein Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Bradford Metodu ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem, Coomassie Brilliant Blue G-250 boyasının proteinlere bağlanması sonucunda oluşturduğu renkli çözeltilerin 595 nm’de absorbansının ölçülmesi ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Spektrofotometre Spektrofotometre küveti Terazi Filtre kağıdı (siyah nokt...

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Volhard Yöntemi ile Tuz Tayini Yöntemin Prensibi Tuz kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Et ve et ürünlerinde ise 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi Volhard yöntemidir. Bu yöntemde örnek saf sıcak su ile ekstrakte edilir ve proteinleri çöktürülür. Süzülen çözeltiden al...

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (Folin Fenol Metodu) ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Alkali ortamda bakır iyonu (Cu+2 ) proteinlerdeki peptid bağları ile bir kompleks oluşturur ve Cu+1 e indirgenir. İndirgenmiş bakır ve proteinlerin yan zincirinde yer alan Tyr, Trp ve Cys aminoasitleri Folin-Fenol reaktifini indirgeyerek renk oluşumuna neden olur olur. O...

Et Ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Yöntemin Prensibi Gıdalarda nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında % nem = 100 ...

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Analizi Nasıl Yapılır?

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Analizi Nasıl Yapılır?

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Yöntemin Prensibi Sütteki mikroorganizmaların hemen hemen hepsi sütün oksidasyon potansiyelini, içine katılan metilen mavisi, resazurin gibi boyaların rengini değiştirerek ölçüde etkileyebilmektedir. Test edilen süte katılan metilen mavisi boya çözeltisi, sütteki mikroorganizmaların faaliyetiyle indirgenerek Lö...

Luff - Scroll Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Luff - Scroll Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LUFF- SCROLL Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte inv...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi