• notifications1
 • menü

Bugün : 23 Mart 2023 Perşembe

Zaç yağı formülü H2SO4 tür.  Diğer adı sülfirik asit olan zaç yağı, sanayide çokça kullanılan çok kuvvetli bir mineral asittir. Zaç yağı, yağ kıvamında olan renksiz şeffaf bir sıvıdır. Bu saf asidin yoğunluğu 25 derecelik bir ısıda 1.834 olup 10.5 derecede donmaktadır. 318 derecede de kaynamaktadır. Su ile karıştırıldığında büyük bir ısı açığa çıkar. Tehlikeli sıçramalar olabileceğinden su il karışım sırasında suyu aside değil de asidi yavaş yavaş suya katmak gerekir. Bu asit tehlikeli bir madde olduğundan dolayı vücutla temas etmemesi gerekir. Eğer temas olmuşsa 5 dakika boyunca soğuk suya yıkanıp derhal yanık tedavisi uygulanması gerekir.

Zaç Yağı Formulü Nedir?

Zaç Yağı üretimi, 2 ticari yolla olmaktadır.

 • Kontak usulü
 • Kurşun odalar usulü

 

Kontak usul de sülfürlerin havada yakılması sureti ile kükürtdioksit (SO2) oluşur. Bu da platinli amyant gibi katalizatörler eliğinde oksijen ile reaksiyona sokularak kükürt triokside(S03) dönüşür. Kükürt trioksidin su ile olan reaksiyonucu sonucunda sülfirik asit elde edilir. Kurşun odalar usulünde ise, kükürt dioksit(SO2) su ile birlikte nitrik asitle yükseltilir ve bu reaksiyon kurşun odalarda gerçekleştirilir. Sülfirik asit üretimi diğer kimyasallara göre daha fazladır. Bir ülkedeki sülfirik asit üretimi o ülkenin kimya endüstrisinde hangi seviyede olduğunun göstergesidir. Zaç yağının formülü ise H2SO4 tür. Yağ kıvamına sahip durumda olan renksiz ve aynı zamanda da şeffaf bir sıvıdır. Diğer bir ifade ile zaç yağı, sanayide ağırlıklı olarak kullanılan yağ türleri arasında yer bulmakta olup bu bakımdan bir hayli önem taşıyan yağ çeşitlerinden biridir.

 

Tanımı ve Kullanım Alanları

Sülfürik asit formülü, H2SO4 kimyasal formülüyle gösterilen renksiz ve yağımsı bir sıvıdır. Sanayide oldukça önemli olan kuvveti bir asittir. Suda çözünen ve kimya sanayinde en fazla kullanılan üründür. Akü asidi, zac yağı ya da zac asidi olarak ta bilinir. Saf haldeyken 25 derecede yoğunluğu 1,834 dür. 10,5 derecede donar, 315-318 derecede ise kaynar. Suyla karıştığında yüksek bir ısı açığa çıkmaktadır. Tehlikeli sıçramalar yapabileceğinden, suyla karıştırılırken suyu aside ilave etmek yerine, asidin suya ilave edilmesi gerekir. İnsan sağlığına tehlikeli olduğundan, cilde temas etmesi halinde gereken tüm önlemler alınmalı ve müdahale edilmelidir. Asitler için yapılacak müdahaleler farklı olduğundan, sülfürik asit için uygulanması gereken cildin hemen kurulanması ve suyla yıkanması gerekir. Başlangıçta suyla yıkanmaya çalışılmamalıdır.

 

Doğada saf olarak bulunmayan sülfürik asit, sanayi alanında değme yöntemiyle ya da kurşun odalar yoluyla üretilir. Burada kükürt dioksit farklı katalizatörlerle oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülmekte ve kükürt dioksit suyla tepkimeye sokulur ve sülfürik asit elde edilir. Bu asit çeşitli derişimlerle boyar madde, gübre, patlayıcı madde, pigment, ilaçlama, petrol arıtım, inorganik tuz ve metalürji alanlarında kullanılır. Bazı pillerin yapımında da kullanılır. Elektriği iletme özelliği bulunmaktadır. Piyasadaki sülfürik asitler genellikle % 78,93 - 98 derişikli olur.

 

Konsantre sülfürik asit içeriğinde % 96-98 oranında H2SO4 içermekte olup, özellikleri suya yakın olur. Temas halinde çok sayıda organik maddeden suyu çekmekte ve ısıveren tepkime oluşturmaktadır. Bu yüzden cilde zarar verir. Sülfürik asit seyreltilirken dikkatli olunmalıdır. Su ekzotermik tepkimeye yol açarak, asidin yüzeyinde kabarcıklar oluşturur ve aniden kaynar. Oksijenle tepkimeye girip, sülfür trioksit oluşturur, fakat bu yavaş gerçekleşir. Sülfürik asidin her türlü konsantrasyonu gözler için zararlıdır. Ciltte kaşıntı etkisi yapar, ciddi yanıklara neden olur.

 

Kullanım Alanları

 1. Endüstride pek çok alanda kullanılan bu asidin özellikle gübre üretiminde, amonyum sülfat üretiminde, boya sanayisinde, patlayıcı yapımında ve petro kimya sanayisinde kullanıldığını görebilmek mümkündür.
 2. Formülü H2SO4 olan sülfürik asit, çok güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözülmesi mümkündür. Sanayide değme yöntemi kullanılarak ya da kurşun odalar yöntemi kullanılarak üretildiğini görebilmek mümkündür. Sülfürik asit çeşitli derişimleri durumunda gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ile metalurji işlemlerinde kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra çeşitli pillerin yapımlarında da sülfürik asitten yararlanıldığını görebilmek mümkündür. Bu asidin halk arasında akü asidi olarak bilindiğini söyleyebiliriz. Elektriği ileten ve suda çözündüğü zaman çok yüksek ısı çıkaran bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Zaç yağı formülü ile ilgili aramalar

 • Kezzap formülü
 • Zaç yağı Formülü ve geleneksel adı
 • Zaç yağı
 • Tuz ruhu formülü
 • Hidrojen klorür formülü
 • Sülfürik asit
 • Kezzap Tuz ruhu zaç yağı Formülü
 • Sud kostik Formülü
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Apo

24.01.2021 21:42:14

Saç yağı nasıl kullanılır
Yan etkileri nelerdir

Tm

8.01.2021 00:20:30

1) Ülkemizde kükürtten sülfürik asit üreten tesisi araştırınız.
2-Üretim tesisinin günlük ne kadar kükürt kullandığını;
3-Bu kükürdün hangi kimyasal tepkimelerle sülfürik aside dönüştürüldüğü¬nü;
4-Sınırlayıcı bileşen olarak hangi maddenin, neden alındığını;
5-Tepkimelerde ne kadar sülfürik asit elde edildiğini araştırınız. acil lazım lütfen 🥺

Sorhocam

13.11.2020 10:09:55

H2SO4 = Sülfürik Asit (Zaç yağı)

Stuij

13.11.2020 01:13:54

Zaç yağı bileşik formülü

Ayşegül

11.11.2020 22:57:05

Bu zaç yağını nerede bulabilirim?

Yavuz

14.10.2020 11:26:21

Zaç yağı yanıcı mıdır yakıcı mıdır

Sorhocam

8.10.2020 21:59:35

Zaç yağı ve kezzap simyacılar döneminde bulunan maddelere örnektir. Ayrıca Kohl, kurşun, şap, bakır, barut, mürekkep, cam, bazı esanslar, tuz ruhu, Hint ve Şili güherçileleri, mangan, göz taşı, malahit, yemek tuzu, kıbrıs taşı, alizarin, aohl, kendir, seramik, cam, boya, sülfirik asit; deri işlemeciliği, kavurma, katılaştırma, çözme, yumuşatma, damıtma, sabitleştirme, mayalandırma, süblimleştirme, süzerek ve dinlenerek ayırma, akıcı hale getirme...

Ayşegül

8.10.2020 21:51:39

Zac yagi simya doneminde hangi alanda kullanilmistir

Güvenlik Kodu : 04463

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

x
Kayıt bulunamadı!
KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

"Şükretmeyi öğrenmeyen nankör elbette şikâyet eder" Eddi Anter

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya