• notifications1
  • menü

Bugün : 3 Ekim 2022 Pazartesi

Çevre koşullarının bitkilerde zarar oluşturmadığı, büyüme ve gelişmede olduğu kadar ürünün nitelik ve niceliğinde olumsuz bir etkinin ortaya çıkmadığı durumlarda bitkiler streste değildir. Stres oluşturmayan koşullar Optimum çevre koşulları olarak ifade edilmekte ve bu durumda bitkilerin çevreye adaptasyonu tam olmaktadır.

Stres etmenleri bitkilerde sıfırdan başlayarak orta ve en yüksek düzeyde büyüme ve gelişmede azalmaya, ürünün nitelik ve niceliğinde yitmeye yol açar. Stres etmenlerinin oluşturduğu zarar bitkinin çevreye genetik adaptasyon derecesine bağlı olarak değişir (Dubey 1994). Bu olgu, değişik bitkilerin değişik bölgelerde optimum düzeyde yetişmelerini belirleyen temel etmendir.

Biyotik ve abiyotik stres etmenleri çeşitli bitkilerde önemli ürün yitmesine neden olarak insan ve hayvanların beslenmelerini olumsuz şekilde etkilemektedir. Optimum koşullarda çeşitli bitkilerden elde edilebilecek ürün miktarında biyotik ve abiyotik stres etmenlerinin etkisiyle ortalama ürün yitmesi % 65 ile % 87 arasında değişirken abiyotik etmenlerin neden olduğu ortalama ürün yitmesi % 51 ile % 82 arasında değişmektedir.

 

Biyoteknolojik uygulamalarla strese dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilip üretime sokulması ile evrenimizdeki beslenme sorununun çözümü çok daha kolaylaşacaktır. Bitkilerin streste olduklarını anlamak her zaman olası değildir.Çevredeki çoğu stres etmenleri belirgin bir tanı vermeden bitkilerde zarar oluşturabilir. Ayrıca bitkiler metabolik değişimlerle stres etmenlerine karşı dayanıklılık kazanır ve zararı en az düzeye indirmeye çalışırlar.

 

Strese dayanıklılık (Stress resistance) mekanizması bitkilerde iki şekilde etkili olmaktadır. Bitkiler ya geliştirdikleri önleyici mekanizmalarla(avoidance mechanisms) stres etmenlerinin etkinliğini önlemekte ya da tolerans mekanizmalarıyla (tolerance mechanisms) stres etmenlerine karşı koymakta ve yaşantılarını sürdürmektedir.

 

Akklimasyon (acclimation) bir başka deyişle iklim koşullarına alıştırılmak suretiyle bitkiler abiyotik stres etmenlerine dayanıklılık kazanmaktadır. Örneğin ılıman iklim bitkileri karşılaştıkları kısa süren bir soğuk şokundan sonra, bir başka deyişle akklimize edilmelerinden sonra, geliştirdikleri mekanizmalarla soğuğa karşı daha dayanıklı olmaktadırlar

 

Değişik çevre koşullarında yetişen farklı bitki genotipleri morfolojik, fizyolojik ve metabolik değişimlerle stres etmenlerine karşı savaşım vermektedir. Örneğin çoğu sıcak iklim (çöl) bitkilerinde kütin tabakası kalınlaşırken, yüzey/hacim oranı azalmakta, stomalar (gözenekler) olabildiğince derine yerleşmekte, gündüzleri kapanmakta, yapraklar kıvrılmakta, yaprak üzerinde tüyler oluşmakta ve bitki güneş ışınlarını en fazla yansıtacak konuma girmektedir. Bitki kökleri olabildiğince derine doğru gelişme göstermekte ve bitki gerekli değişimlerle geliştiği çevre koşullarına adapte olmaktadır.

Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 60184

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Fotosentez Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Bitkilerde Fotosentez Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Bitkilerde Fotosentez Fotosentez ve fotosentez denklemi ; Fotosentez ya da ışılbileşim, klorofil (kloroplastlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayı. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük bir çoğunluğunu planktonlar ve bitkiler oluşturur. Işığ...

Bitkilerde Dormansi Ve Vernalizasyon Nedir?

Bitkilerde Dormansi Ve Vernalizasyon Nedir?

a. Dormansi: Sıcaklık, su, oksijen gibi çimlenme etmenleri yeterli düzeyde bulunsalar bile, kimi bitki tohumlarının çimlenmedikleri görülür. Olgunluğa yeni erişmiş tohumların çimlenebilmeleri için genellikle belli bir sürenin geçmesi gerekir. Böyle tohumlarda embriyo ve endosperm bulunmasına karşın çimlenme gerçekleşemez, işte içsel nedenlerle t...

Bitkilerde Döllenme Olayı Nasıl Olur?

Bitkilerde Döllenme Olayı Nasıl Olur?

Döllenme Tepeciğe taşınan çiçek tozları burada çimlenir. Çiçek tozu borusu dişicik boyuncuğunda ilerlemeye başlar. Dişicik boyuncuğu içerisinde ilerleyen çiçek tozu borusu mikropilden embriyo kesesine girer. Generatif çekirdekleri (2 adet) embriyo kesesine boşaltır. Bunlardan biri yumurta hücresi ile birleşerek (döllenme) 2n yapılı zigotu, diğe...

Bitkilerde Doğru Sulama Teknikleri Nelerdir?

Bitkilerde Doğru Sulama Teknikleri Nelerdir?

Bitkilerinizin yaz aylarında başını eğmesini istemiyorsanız onlara bol miktarda su vermeniz gerekir. Peki su miktarı ve sulamanın sıklığı ne olacak, su yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı verilecek? Bitkilerinizin sulanmasıyla ilgili akıllı ve faydalı bazı bilgileri burada bulabilirsiniz. Kural 1: Nemin eşit dağılmasını sağlayın Çoğu bitki için n...

Bitkilerde Üretim Teknikleri Nelerdir?

Bitkilerde Üretim Teknikleri Nelerdir?

Bitkilerde Üretim Teknikleri ; Bitkilerde üretme ya tohumla (jenertif) veya dikimle (vejetatif) yapılır. Tohumla yapılan üretim, yani jeneratif üretim konumuza hayli uzak olup sadece çim sahalarını içine almakta olduğundan bu konuya değinmeyeceğiz. Vejetatif yani dikim yolu ile yapılan üretim metodları : Çelikle üretim, daldırma ile üretim, aşıl...

Bitkilerde Bodurlaşma Neden Olur?

Bitkilerde Bodurlaşma Neden Olur?

Bitkilerde bo noksanlığında uç sürgünlerindeki genç yaprakların dip kısımlarında renk açık yeşile döner, gövde ve yapraklarda şekil bozukluğu olur. Bitkiler bodurlaşır. Bor: Hücre içindeki fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte, şekerlerin taşınması ve hücre duvarı oluşumunda, kalsiyumun kullanılmasıyla ilgili rolü olduğu düşünülmekted...

Bitkilerde Soğuk Stresi Nedir?

Bitkilerde Soğuk Stresi Nedir?

BİTKİLERDE SOĞUK STRESİ Soğuk stresi genellikle 0-15 C arasında değişen sıcaklıklarda görülür. Sıcak seven tropik ve yarı tropik bitkiler 15 C’ın altındaki sıcaklıklarda soğuk stresi gösterirler. Soğuk iklim bitkileri ise bu sıcaklıklara kolaylıkla adapte olarak gelişimlerini sürdürürler. Turunçgiller, pamuk, çeltik, şeker kamışı, soya fa...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya