• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Haziran 2024 Cumartesi

MEYVE AĞAÇLARINDA AĞUSTOSBÖCEKLERİ

Büyük kara ağustosböceği (Lyristes plebejus Scopoli) Cicadatra adanai Kartal Cicada mordoganensis Boulard Cicadivetta tibialis (Panzer) (Hemiptera: Cicadidae)

 

1. TANIMI VE YAŞAYIŞI

Erginler farklı renklerdedir. Ağustos böceklerinde dişi ve erkek bireyler benzer şekilde olan bir çift zarımsı kanada sahiptir. Başta gözler arasında üçgen şeklinde yerleşmiş üç adet nokta göz (ocelli) bulunur. Bu türler sokucu emici ağız yapısına sahiptir. Hortum uzun ve baş kısmından çıkar. Antenler, kısa olan kaide segmentinden çıkar ve kıl şeklinde 5-6 segmentten oluşur. Dişilerin abdomenlerinin sonunda büyük, iğne şeklinde ve istenildiğinde uzayabilen bir yumurta koyma borusu (ovipozitör) bulunur. Erkeklerin abdomenlerinin altında iki adet plaka bulunur ve ses çıkarma organıdırlar. Yalnızca erkek bireyler ses çıkarırlar.

 

Büyük kara ağustosböceği (Lyristes plebejus)

Erginlerin genel olarak rengi siyah olup, toraks ve abdomende beyaz renkli unumsu bir yapı vardır. Kanat damarları ile kanatların bağlantı yerleri kahverengi; costa ve clavus portakal sarısı renktedir. Erkek ve dişilerde kanat açıklığı yaklaşık 1 cm ve vücut uzunluğu ise, 0,5 cm’dir. Yumurtaları iğ şeklinde olup, 2,7x0,4 mm boyutlarındadır. Yumurtalar ilk bırakıldıklarında parlak ve şeffaf, olgunlaştıkça portakal sarısı rengine döner ve nimf çıkış zamanında uç kısmının iki yanında iki kırmızı nokta belirginleşir.Yumurtadan yeni çıkan nimfler, sarımsı renkli, vücut üzeri tüylü ve 2,3x0,5 mm boyutunda olup, karıncaya benzerler. Son dönem nimflerin boyu yaklaşık 26,7 mm, eni ise 11,9 mm’dir. Bu dönemdeki nimfler diğerlerinden oldukça farklıdır. Petek gözler iyice yuvarlaklaşmış ve üzerlerinde iki sıra halinde kıllar bulunur. Abdomen ve toraks segmentlerinin arka kenarlarında koyu kahverengi bantlar vardır. Büyüme devam ettikçe bantlar arasındaki uzaklık artar; dokuzuncu abdomen segmentinin ventralindeki genital plakalar erkek ve dişi bireylerin ayrımında önemlidir. Erginlerin çıkışına yakın nimfin kanatları ile vücut yeşilimsi renk alır ve toraksa bağlandığı yerler hafif kırmızılaşır. 


Cicadatra adanai

Erginlerin rengi genel olarak siyahtır. Vücut dorsalde kahverengimsi siyah, ventralde ise sarımsı renktedir. Dişi bireyin abdomen ventralinin ortasında leke şeklinde siyah bant ve dorsaldeki abdomen segmentleri arasında ise kahverengi çizgi şeklinde bantlar vardır. Zararlının kanat açıklığı yaklaşık 47,5 mm, vücut uzunluğu ise, 24,5 mm’dir. Yumurtaları iğ şeklinde olup, ortalama 1,2x0,3 mm boyutundadır. Yumurta ilk bırakıldığında süt beyazımsı renkte olup geliştikçe kırmızımsı pembe renk alır.

 

Son dönem nimf yeşilimsi kahverengi olup, beşinci nimf döneminin başlangıcında baş ve petek gözler şeffaf krem renktedir. Abdomen krem renginde, abdomen segmentleri dorsalde kısa ve siyah çizgilerle ayrılmaktadır. Nimfler geliştikçe baş, pronotum ve mesothorax yeşilimsi renk alır, mesothoraxta siyah benekler oluşur, abdomen uzayıp büyür ve abdomendeki kahverengimsi-siyah çizgiler arası mesafe açılır. Nimflerin rengi ergin çıkışına yakın daha da koyulaşır, petek gözler pembemsi kırmızı renktedir. Ancak, çıkışa yakın petek gözler kırmızı daha sonra mor renk almaktadır. Son dönem nimflerde vücut uzunluğu yaklaşık 17,2 mm, vücut genişliği ise 5,7 mm’dir.

 

Cicadivetta tibialis

Meyve ağaçlarında görülen Ağustosböceklerinin en küçük boyda olanıdır. Genel görünümü sarımsı siyah renktedir. Erkek bireylerde baş, pronotum ve mesothorax siyah, dişi bireylerde ise mesothorax ve pronotum sarımsı desenlidir.  Diğer türlerde olduğu gibi kanatlarda leke veya benek bulunmaz. Erkek bireylerde kanat açıklığı ortalama 35,8 mm; vücut uzunluğu 19,2 mm, dişilerde ise kanat açıklığı 38,2 mm; vücut uzunluğu 19,8 mm’dir.


Abdomen dorsalde siyah ve her abdomen segmentinde sarımsı bantlar bulunur. Ventralde ise, abdomen ve bacaklar portakal sarısı renktedir. Yumurtalar iğ şeklinde ve 1,1x0,3 mm boyutundadır. Yumurta ilk bırakıldığında süt beyazı renginde, geliştikçe hafif sarımsı renk alır ve açılma öncesinde uç kısmının iki yanında kahverenginde iki nokta belirginleşir.


Son dönem nimf krem renginde ve abdomen segmentleri dorsalde siyah bantlıdır. Son dönem nimflerin abdomenleri dönem başlangıcında kısa ve abdomen segmentleri arasındaki siyah
bantlar arasındaki uzaklık az olup nimfler geliştikçe bantlar arasındaki uzaklık artar. Mesothorax ve prothorax arasında siyah bant ve kanat uzantılarında siyah çizgi bulunur. Mesothorax ve prothorax şeffaf; ergin çıkışı öncesi son dönem nimflerde petek gözler önce portakal sarısı, sonra kırmızı ve ergin çıkışına yakın ise mor veya siyahtır. Vücut kahverengimsi renkte; prothoraxta sağ ve solda iki siyah benek bulunur ve nokta gözler kırmızıdır. Son dönem nimflerin boyu ortalama 14,6 mm, eni ise 4,9 mm’dir.

 

 

Cicada mordoganensis

Erginler, genel olarak gri-bej renktedir. Vertex, pronotum ve mesoscutellum gri kahverenkli desenli ve mesoscutellum bombelidir. Üzerlerinde yan yana iki adet U şeklinde kahverengimsi desen bulunur. Prothorax gri ve siyah, üst kanat üzerinde 4’ü daha büyük 7 adet nokta şeklinde, siyahımsı benek vardır. Kanat damarları yeşilimsi siyah ve kanatların thoraxa bağlandığı kısım gri renklidir. Erkek ve dişi bireylerde ortalama kanat açıklığı 76 mm, vücut uzunluğu ise 40 mm’dir. Son dönem nimflerin abdomen ve mesothoraxı beyaz, kanat uzantıları prothorax ve abdomen segmentleri arasındaki bantlar açık kahverengidir. Nimflerin topraktan çıkışına yakın petek Ağustosböceği erginleri türlere göre değişmekle birlikte mayıs-ekim ayları arasındaki dönemde doğada görülür. Yıllar itibariyle türler doğada farklı yoğunluklarda görülebilir. Daha çok haziran ve temmuz aylarında yoğun ergin çıkışı olmaktadır. Ergin ömrü, 1-4 hafta arasında değişmektedir. Erginler, daha çok günün sıcak saatlerinde çiftleşirler. Dişiler çiftleştikten sonra yumurtalarını ovipozitörleri yardımıyla ağaçların bir ve iki yıllık canlı sürgünlerine, kuru dal ve sürgünlere, değişik yabancı otlara kümeler halinde doku içine bırakırlar. Yumurtadan çıkan nimfler kendilerini yere bırakır ve oradan da toprak içine geçerek bu dönemi toprakta geçirirler. Nimfler, toprak içinde muhtelif bitkilerin köklerinde bitki özsuyunu emerek beslenirler.

 

Nimf dönemlerinin süresi türlere göre değişir. Meyve ağaçlarında yaygın olarak görülen L. plebejus türünün ilk erginleri doğada haziran ayının ilk haftasından başlayarak ağustos ayının son haftasına kadar görülmektedir. En yoğun ergin çıkışı, haziran ayının son haftası ile temmuz ayının başlarında görülür. Yumurta açılımı, sonbaharda ilk yağmurlardan sonra başlayıp aralık ayının üçüncü haftasına kadar devam eder. Erkekleri ortalama 10,5 gün, dişileri ise 9,7 gün yaşar. Ağustosböcekleri 5 nimf dönemi geçirmektedir Zararlı nimfleri genellikle toprağın 5–50 cm derinliğinde bulunmakta olup 20– 40 cm derinlikte daha çok yoğunlaşmaktadır.


C. adanai erginleri, haziran ayının ikinci haftasından eylül ayının üçüncü haftasına kadar doğada bulunmaktadır. Zararlı en fazla yumurtayı haziran ayının son haftası ile temmuz ayının ilk iki haftasında bırakmaktadır. Yumurtalar, temmuz ayının son haftasından itibaren açılmaya başlayıp eylül ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. En yoğun yumurta açılımı ise, temmuz sonu- ağustos ayı ilk yarısında olmaktadır. C. tibialis erginleri, ilk olarak mayıs ayının ikinci haftası içinde görülür ve ağustos ayının birinci haftasına kadar 71-80 gün boyunca doğada bulunur. C. mordoganensis erginleri, haziran ayının ikinci haftasından ekim ayının ortasına kadar doğada görülmektedir. Bu tür daha çok zeytin alanlarında görülür.

 


2. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Ağustosböceği dişileri yumurtalarını koymak için ovipozitörleri ile bitkilerin özellikle bir ve iki yıllık sürgünlerinde yaralar açmaktadır. Bu zarar nedeniyle sürgün ve dallarda  kurumalar olmaktadır. Ayrıca, zararlı nimflerinin, özellikle kurak geçen yaz mevsiminde bitkilerin toprakaltı kısımlarında (kılcal kökler) emgi yaparak beslenip, bunun sonucunda özellikle yaşlı ağaç ve bakımsız bahçelerde büyük oranda kurumalara neden olabilmektedir. Bu zararlanmalar sonucu, bitkiler zayıf düşmektedir. Ağustosböcekleri Ülkemizin tüm bölgelerinde bulunmaktadır.


3. KONUKÇULARI

Ağustosböcekleri polifag zararlı türler olup, önemli konukçuları; kiraz, kayısı, erik, şeftali, zeytin, idris, elma, incir, dut, kavak, çam vb. ile meyve bahçelerinin içinde ve çevresinde bulunan başta kanyaş ve sirken gibi yabancı ot türleridir.


4. DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Kuşlardan Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) ve Sturnus vulgaris (Passeriformes: Sturnidae) ağustosböceği erginleriyle, Cataglyhis cinsine bağlı karıncalar henüz erginleşen ağustosböcekleri ile beslenmektedir. Archirileya inopinata (Hymenoptera: Eurytomidae) larvalarının L. plebejus yumurtalarının iç kısmını tümüyle tüketip, yumurtaların zarını bırakmakta ve bir larva 8-10 adet yumurta ile beslenmektedir. (Takım familya)

 

5. MÜCADELESİ

5.1. Kültürel Önlemler
Kültürel önlemler, ağustosböceklerinin yumurta bırakarak oluşturduğu zararı önemli oranda azaltmaktadır.

 

Bunun için öncelikle;

Ağustosböceklerinin yumurta bırakma döneminde bahçe içinde veya kenarındaki yabancı otlar biçilmemeli veya şeritler halinde bırakılmalıdır. Yumurta bırakma dönemi tamamlandıktan sonra ise, yumurta bırakılmış otlar biçilerek imha edilmelidir. Bu yöntem Ağustos böceklerinin hem zararını azaltma hem de sonraki yılların yoğunluğunu düşürme açısından önemlidir.


L. plebejus’un yumurta koymak için kabukları soyulmuş kuru kavak dallarını daha çok tercih ettiği belirlenmiştir. Bu nedenle zararlının yumurta bırakma döneminde, kabukları soyulmuş kavak dallarının toprağa sokulmasının ve yumurta açılımından önce bahçeden uzaklaştırılması popülasyonun düşürülmesi açısından yararlı olacaktır. Ayrıca, L. plebejus’un yumurta bıraktığı yaş ve kuru sürgün ve dalların ilk yağmurlardan önce, C. adanai ve C. tibialis’in ise yumurta bıraktığı sürgünlerin temmuz ayının sonuna doğru kesilip bahçeden uzaklaştırılması sonraki yılların yoğunluğunu düşürecektir.

 

Ergin çıkışının yoğun olabileceği yıllarda, ergin çıkışına yakın veya ergin çıkışı periyodunda toprağın sürülmesi, toprak içerisinde bulunan ve çıkışa yakın olan nimf yoğunluğunun düşürülmesinde etkili olmaktadır. Bunun için haziran ayının başında toprağın 5–10 cm derinlikte sürülmesi önerilebilir Ancak sürüm sırasında bahçe içerisinde veya kenarında Ağustos böceklerinin yumurta bırakması için tuzak bitki olarak otsu konukçuların bulundurulması gerekir.

 


5.2. Biyolojik Mücadele

L. plebejus’un yumurta parazitoitlerinin ergin çıkışı ağustos ayının başında olmaktadır. Yumurta parazitoitlerinin korunması amacıyla, yumurta bırakılan otsu bitkiler ile sürgün ve kuru dallar parazitoitlerin çıkışından sonra eylül başından itibaren bahçeden uzaklaştırılmalıdır.


5.3. Kimyasal Mücadele

Ağustosböceklerine karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(82569 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Meyvecilikte Unlu Bit Ve Mücadelesi Nasıl Yapılır?

Meyvecilikte Unlu Bit Ve Mücadelesi Nasıl Yapılır?

Unlu Bit ile Mücadele Nasıl Yapılır? Oval görünümlü, unlubit genelde kendisini beyaz veya pembe pamuksu kümelerle kaplar. Tam olarak mevsim koşulları değil de, gelişme koşulları vardır. Unlu bit ısı ve nemden hoşlanır. Ev bitkileri üzerinde yıl boyunca ya da bahardan sonra ve de sonbaharın başında bahçelerde görülebilirler. Kapalı ortamlarda, s...

Meyve Ağaçlarında Ağustos Böcekleri Zararlısı

Meyve Ağaçlarında Ağustos Böcekleri Zararlısı

MEYVE AĞAÇLARINDA AĞUSTOSBÖCEKLERİ Büyük kara ağustosböceği (Lyristes plebejus Scopoli) Cicadatra adanai Kartal Cicada mordoganensis Boulard Cicadivetta tibialis (Panzer) (Hemiptera: Cicadidae) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Erginler farklı renklerdedir. Ağustos böceklerinde dişi ve erkek bireyler benzer şekilde olan bir çift zarımsı kanada sahipti...

Meyve Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele

Meyve Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE DÖKÜMANLARI Dokümanları aşağdaki ekler kısmından indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sormak istediklerinizi bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Meyve Hastalık Ve Zararlıları Ile Mücadele Bağ Hastalıkları İle Mücadele, Bahçe Bitkileri Zararlıları Ile Mücadele, Genel Zararlılar İle Mücadele, Meyve...

Meyve Sebze Ve Bağcılıkta Görülen Genel Hastalıklar Nelerdir?

Meyve Sebze Ve Bağcılıkta Görülen Genel Hastalıklar Nelerdir?

MEYVE VE BAĞ HASTALIKLARI 1. FUNGAL HASTALIKLAR 1. 1. Turunçgil Zamklanma Hastalığı 1. 2. Turunçgil Uçkurutan Hastalığı 1. 3. Mavi ve Yeşil Çürüklükler 1. 4. Kara Leke Hastalıkları 1. 5. Elma Küllemesi 1. 6. Dal Kanseri 1. 7. Memeli Pas Hastalığı 1. 8. Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı 1. 9. Erik...

Meyve Ve Sebzelerde Görülen Hastalık Ve Zararlılar Nelerdir?

Meyve Ve Sebzelerde Görülen Hastalık Ve Zararlılar Nelerdir?

Meyve ve sebzelerde görülen fungal ve bakteriyel, virüs ve nematodların neden olduğu hastalıklar. Zarar verdiği konukçusuna göre liste halinde sunulmuştur. Faydası olması dileğimizle. Dokümanı aşağıdaki ekler kısmından indirebilirsiniz.

Meyvele Ağaçlarında Hastalık Ve Zararlılar Nelerdir?

Meyvele Ağaçlarında Hastalık Ve Zararlılar Nelerdir?

MEYVE AĞAÇLARINDA HASTALIK VE ZARARLILAR Bitkilerde en ucuz mücadele yöntemi koruyucu olandır. Meyvelere musallat olan zararlı ve hastalıklarla mücadelede, önleyici tedbirlerle meyve ağaçlarının sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Kabul etmek gerekir ki, kaliteli meyve ürünü elde etmenin bir önemli nedeni de, etkin ve zamanında yeterli...

Meyvelerde Görülen Hastalık Zararlılar Nelerdir?

Meyvelerde Görülen Hastalık Zararlılar Nelerdir?

MEYVELERDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Turunçgillerde Kahverengi Çürüklük ve Gövdede Zamklanma (Phytophthora citrophthora) Antepfıstığında Kara Zenk Hastalığı (Septoria pistacina) Fındık Bakteriyel Yanıklığı (Xanthomonas arboricola pv. corylina) Turunçgil Dal Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. syringae) Depolarda Turunçg...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi