• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Nisan 2024 Pazar

BİTKİ KORUMA İLE İLGİLİ TANIMLAR

Bitki Koruma: Tarımsal üretimi arttırmak, korumak ve kalitesini yükseltmek amacıyla, bitkileri hastalık, zararlı ve yabancı otlardan koruma faaliyetidir.

 

Bitki Koruma İlacı: Tarımsal bitki ve ürünlere musallat olan zararlı ve hastalıkları yok etmek veya bunların zararlarını önlemek amacıyla kullanılan kimyasal maddelere bitki koruma ilacı denir.

 

Etkili Madde: Bir bitki koruma ilacının etkisini tamamen veya kısmen meydana getiren, ilaçta mevcut olan maddeye etkili madde denir. Yardımcı Ve Dolgu Maddeleri: Etkili maddeye, bitki korumada kullanılabilmesi için gerekli vasıfları kazandıran maddelere denir.

 

Bitki Koruma Aleti: Bitki koruma amacıyla, yerde veya havada kullanılan, motorlu veya motorsuz, sabit veya seyyar her çeşit alet ve makinelere bitki koruma aleti denir.

 

Bitki Hastalıkları: Bitkilere arız olan mikroorganizmalara veya iç ve dış etkenlere bağlı olarak meydana gelen, fizyolojik düzensizliklere denir.

 

Bitki Zararlıları: Bitki ve ürünlerde dokuları tahrip etmek, özsuyu emmek ve bitki hastalık amillerini nakletmek suretiyle zarar yapan böcek, akar v.s hayvanlar alemine bağlı canlılara denir.

 

Yabancı Ot: Kültür bitkileri içinde yetişen ve onlara zarar veren, mevcudiyetini ortadan kaldırılması istenen yabancı bitkiye denir.

 

Populasyon: Belli bir çevrede mevcut, belirli bir canlı topluluğuna denir.

 

Parazit: Yaşantısının tamamını veya bir kısmını zararlının içinde veya üzerinde, onun zararına geçiren canlılardır.

 

Predatör: Başka bir türden canlıları yakalayarak onunla beslenen ve ölümlerine sebep olan canlılardır.

 

Zehirlilik: Bir canlı bünyesine alındığı zaman, fizyolojik ve biyokimyasal düzensizlikler meydana getiren maddelerin bu etkilerine zehirlilik denir. Bazı hallerde zehirlenme ölümle sonuçlanabilir.

 

Antidot: Bir zehirin etkisini tamamen gidermek veya hafifletmek maksadıyla kullanılan maddelere denir.

 

Sinerjizm: Birlikte uygulandıkları zaman, ayrı ayrı uygulanmalarından beklenen etkiden daha fazla biyolojik müesseriyet sağlayan, iki bileşiğin meydana getirdiği müşterek tesire denir.

 

Aktivasyon: Kullanılan dozda kendisi etkili olmayan, bir kimyevi bileşiği birlikte kullanıldığı bir toksik maddenin etkisini arttırmasına denir.

 

Antagonizm: Birlikte kullanılan iki ilacın müşterek etkisinin, her birinin ayrı ayrı etkilerinin toplamından az olmasına denir.

 

Karışabilme: İlaçların birbirlerine ve bitkiye kötü etkide bulunmaksızın birlikte uygulanabilmelerine denir.

 

II- BİTKİ KORUMA İLAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI

 

A- FORMÜLASYON ŞEKİLLERİNE GÖRE

Emülsiyon İlaçlar: Etkili maddenin eritken içerisinde dağıldığı sıvı ilaçlara denir.

 

Suda Islanabilir Toz İlaçlar: İnce toz halinde bulunan ve su ile karıştırıldığı zaman su içinde küçük parçacıklar halinde dağılan ilaçlara denir.

 

Toz İlaçlar: Etkili maddenin ince toz halindeki dolgu maddeleri içerisinde homojen haldebulunduğu ilaçlara denir.

 

Granüler İlaçlar: Etkili maddenin tanecikler halindeki taşıyıcı maddelere emdirilmesiyle hazırlanan ilaçlara denir.

 

Yemler: Etkili maddenin zararlıların yediği maddelere karıştırılmasıyla hazırlanan ilaçlara denir.

 

Fumigantlar: Gaz halinde uygulanabilen ilaçlara denir.

 

Etkili Olduğu Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otlara Göre:

 

İnsektisitler

Akarisidler: Kırmızı örümcek türlerine,

 

Fungusidler: Hastalık etmeni mantarlara,

 

Rodentisidler: Kemirici hayvanlara,

 

Herbisidler: Yabancı otlara,

 

Nematosidler: Nematodlara,

 

Avisidler : Kuşlara,

 

Mollisidler : Yumuşakçalara etkili olan ilaçlara denir.

 

B- ETKİ ŞEKİLLERİNE GÖRE :

Temas yoluyla etki yapanlar: Zararlılara dokunduğu zaman bünyelerine geçerek etki yapan ilaçlardır.

 

Mide yoluyla etki yapanlar: Ağız yoluyla alındıklarında, sindirim sisteminden zararlı bünyesine geçerek etki yapan ilaçlara denir.

 

Solunum yoluyla etki yapanlar: Zararlıların solunum sistemleri yoluyla bünyelerine geçerek etkili olan ilaçlara denir.

 

Sistemik ilaçlar: Bitkilerin bünyesine geçebilen ve özsuyu vasıtasıyla taşındıkları bitki kısımlarında emici zararlılara etkili olan ilaçlara denir.

 

Chemosterilantlar, (Kısırlaştırıcılar):Zararlıların cinsiyet organlarına etki yaparak üreme kabiliyetlerini yok eden bileşiklere denir.

 

Repellentler (Uzaklaştırıcılar): Uygulandıkları yerlerden zararlıların uzaklaşmasını sağlayan ilaçlara denir.

 

Attraktanlar (Cezbediciler): Zararlıları uygulandıkları yerlere çeken ilaçlara denir.

 

III- BİTKİ KORUMA İLAÇLARININ ZEHİRLİLİKLERİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ

 

A- İNSANLARA VE SICAK KANLI HAYVANLARA ZEHİRLİLİKLERİ:

 

1-Zehirlenme oluşumuna göre :

Akut zehirlenme: Bir defada alınan bir miktar ilaçla meydana gelen şiddetli zehirlenme halidir. İlaç yeterli miktarda alındığı zaman zehirlenme ölümle sonuçlanabilir.

 

Kronik zehirlenme: İlaçların öldürücü olmayan miktarlarda aralıklı veya devamlı olarak alınması sonucu fizyolojik düzensizlikler oluşturarak açığa çıkan zehirlenme halidir.

 

2- Alınma yollarına göre zehirlilik :

Ağız yoluyla : İlacın ağızdan alınmasıyla meydana gelen zehirlenme durumudur.

 

Deri yoluyla : İlacın deriden nüfuz etmesiyle meydana gelen zehirlenme şeklidir.

 

Solunum yoluyla : İçerisinde damlacık, tanecik veya gaz halinde ilacın bulunduğu havanın, yeterli süre teneffüs edilmesiyle meydana gelen zehirlenme halidir.

 

3- İlacın metabolizması :

Canlı bünyesine herhangi bir yolla alınan ilaç ve diğer maddeler, vücutta bir takım değişmelere uğrarlar. Bir ilacın canlılarda sürekli olarak meydana gelen kimyasal değişimine o ilacın metabolizması denir.

İlacın zehirlilik etkisi ile metabolizması arasında yakın bir ilişkisi vardır. Gerçekten ilacın zehirlilik etkisinin süresi, şiddeti, vücuttan atılması ilacın metabolizması ile doğrudan doğruya bağıntılıdır. İlacın canlılara olan zehirliliğini ve tedavi yollarını tespit etmek için metabolizmasını bilmek mutlaka gereklidir.

 

B- BİTKİ KORUMA İLAÇLARININ KALINTISI :

 

Bitkilerde :

Bitki ve ürünlere bitki koruma ilaçlarının uygulanmasından sonra bunların içinde veya üzerinde kalan ve bir kilogram mahsulde miligram ilaç olarak ifade edilen ilaç miktarına kalıntı denir. İlaçlar bitkilere ve ürünlere uygulandıktan sonra geçen süreye ve bu süredeki dış etkenlere bağlı olarak azalır. Yenilebilir ürünler üzerindeki ilaç kalıntısı, tüketicilerin zehirlenmelerine sebep olacağından, ilaçların uygulanmasından hasada kadar geçmesi gerekli asgari süreye üreticilerce mutlaka uyulması, halk sağlığının korunması bakımından zorunludur.

 

İnsan ve hayvan dokularında :

İlaçlar, alınan gıda maddelerindeki kalıntılar ve ilaçların yapılması ve uygulanması esnasında temas ve solunum yoluyla insanların ve hayvanların bünyelerine geçerler. Vücuda alınan ilaçların bir kısmı, özellikle enzim faaliyetleri sonucunda parçalanır ve bünyeden atılırlar.

Diğer bir kısım ilaçlar ise yağ dokularında birikime uğrarlar. Birikim yapan ilaçlar bir gıda zinciri içerisinde, yem bitkilerinden hayvan dokularına ve bu yoldan da et ve süt olarak alınan hayvansal gıda maddeleriyle insanlara geçebilir. Bu bakımdan, ilaçların atılmasından sonra ürünlerin asgari sürelerden önce hiçbir suretle hasat edilmemesi gerekir.

 

Tolerans :

Tarımsal ürünler üzerinde bulunmasına müsaade edilen azami ilaç kalıntısına denir. İnsan sağlığı bakımından emniyetli olduğu için ürün üzerinde bulunmasına müsaade edilen azami ilaç miktarı (bir kilogram üründe miligram ilaç) olarak belirtilir. Ve uluslar arası bir işaretle ppm olarak tanımlanır. 

Örneğin: Bir ilacın toleransı, bir ürün üzerinde (2 ppm)’dir denildiği zaman, ürünün bir kilogramında 2 miligram o ilaçtan bulunmasına müsaade edildiği anlaşılır. Tolerans, ilaçların zehirliliklerine göre ve ürünlerin tüketimindeki yerine göre ilaçtan ilaca ve ilaç içinde üründen ürüne farklı olabilir.

 

Asgari hasat süresi (Bekleme Süresi):

En son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli ve gün olarak ifade edilen süreye denir. İlaçların bitkiler ve ürünler üzerindeki kalıntıları, dış etkilerle devamlı olarak azaldığından, bir süre sonra azalan kalıntı, kullanılan ilaç ve ilaçlanan ürün için tespit olunan tolerans seviyesine indiği veya altına düştüğü anda hasat yapılabilir. Bu süre geçirilmeden hasat yapıldığı takdirde, üründe toleransı aşan kalıntı bulunacağından bunlar insan sağlığına zararlı olacaktır.

 

Kalıntı azaltma ve giderme yolları :

  1. Zararlı ve hastalık yoğunluğu ilaçlı mücadeleyi ekonomik kılmadığı sürece ilaçlama yapmamak. (Önleyici mücadeleler hariç)
  2. İlaçlama esnasında tavsiye edilen dozdan fazla ilaç kullanmamak ve ilacın rüzgarla, ilaçlama sahası dışına sürüklenmesini önlemek
  3.  İlaç artıklarını ve kaplarını imha etmek, ilaçlama sahasındaki bitki örtüsünün ve suların ilaçla bulaşmasını önlemek.
  4. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uymak.
  5. Ürünleri iyice yıkamadan, kabuklarını soymadan yememek veya pişirmemek.

 

C- BİTKİ KORUMA İLAÇLARININ ETKİLERİ:

 

a- Çevreye Etkileri :

Bitki koruma ilaçları uygulandıktan sonra bitki örtüsü üzerinde, toprakta, sularda ve havada bir süre kalırlar. Çevrede kalan bu ilaçlar dış etkenlerin tesiriyle taşınırlar ve daha geniş sahaların bulaşmasına sebep olurlar. Bitki örtüsünden faydalanan hayvanların veya ilaçla bulaşık sulardaki balıkların bünyesine geçen ilaçlar, bunların yenilmesiyle insanlar tarafından alınabilir. İlaçların çevrede kalıcılık özellikleri çok farklıdır. Araştırmalar, çevrede en sürekli olarak Klorlu Hidrokarbon grubuna bağlı insektisidlerin kalıcı olduğunu göstermektedir.

 

b- Balıklara Etkileri :

Balıklar, genel olarak bitki koruma ilaçlarına en hassas olan canlılardır. Uygulama esnasında su kaynaklarının bulaşmamsına son derece dikkat edilmelidir. Bulaşık sularda yaşayan balıkların bazı Klorlu Hidrokarbon grubuna bağlı ilaçları vücutlarında depo ettikleri tespit edilmiştir. İlaç kaplarının durgun ve akarsularda yıkanmasından veya ilaç artıklarının bu sulara dökülmesinden kaçınılmalıdır.

 

c- Faydalı Böcekler ve Balarılarına Etkileri :

İnsektisidler böceklere etkili olan ilaçlar olduğundan, yine aynı sınıfa giren bazı faydalı böceklere ve bu arada arılara da zarar verirler. Parazitler ve predatörler, kültür bitkileri zararlıları topluluğunu büyük ölçüde azalttıklarından

faydalıdırlar. Bunların fazla olduğu devrelerde ilaçlamadan kaçınmak ve bunları yo etmeyecek şekilde ilaçlama yapmak gereklidir. Bal arılarını korumak için bal arıları için zehirsiz veya en az zehirli ilaçların seçimi, ilaçların mümkün olan düşük dozlarının tatbiki, arı faaliyetlerinin en az olduğu zamanlarda ilaçlama yapılması, uygulama sırasında kovanların kapatılması veya ilaçlama sahası dışına çıkarılması gibi gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

d- Toprak Mikroorganizmalarına Etkileri :

Bazı ilaçların faydalı toprak mikroorganizmalarına zararlı olduğu bilinmektedir. Toprakta uzun süre kalan ilaçların kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.

 

e- Kuşlara Etkileri :

İlaçlanmış tohumları veya ilaçla öldürülmüş hayvanları yiyen kuşlar ilaçların etkisine maruz kalabilirler.

Çok yoğun ilaç kullanılan sahalarda kuşların bazı türlerinin azaldığı tespit edilmiştir.

 

IV- BİTKİLERE ETKİLERİ :

 

a- Fitotoksisite :

İlaçların kendi formülasyon yapılarına ve kullanma dozuna, kullanılan aletlere veya dış etkenlere bağlı olarak, bitkilerin gövde ve yapraklarında yanıklık, şekil bozukluğu ve ürünlerde de lekeler gibi istenilmeyen değişiklikler yapmasına fitotoksisite denir. İlaçların genellikle tavsiye edilen dozlarda ve normal şartlarda uygulandığı takdirde fitotoksisite yapmaması gerekir. Ancak, bazı halerde ilaçların bozuk olması, yüksek dozda kullanılması, aletlerin memelerinin bozuk olması veya aletlerle çok yoğun ilaç atılması, uygulama esnasında havanın çok sıcak, çok güneşli olması veya bitkinin susuzluktan kurumaya yönelmiş olması gibi nedenlerle fitotoksisite olayı meydana gelebilir. Ancak, bitkilerde fitotoksisite görüldüğü zaman, ilaçtan önce diğer etkenlerin bir tesiri olup olmadığı da araştırılmalıdır.

 

b- Ürün Kalitesinin Bozulması:

İlaçlar bazen tarımsal ürünlerin tadını, kokusunu, rengini ve şeklini bozabilir. Bu gibi arzulanmayan etkilerinden kaçınmanın en emin yolu, tavsiye edilen ilaçların, tavsiye edilen dozlarda kullanılmasıdır.

 

V- BİTKİ KORUMA İLAÇLARININ KULLANILMASI :

 

1- İlaçlamanın Tarifi :

Bitki koruma ilaçlarının, zararlı, hastalık ve yabancı otların ekonomik seviyede zarar yaptığı veya zarar yapması beklenilen devrelerinde, gerekli miktarda ve homojen şekilde tatbik edilmesine ilaçlama denir.

 

2- İlaçlama Şekilleri :

 

a- Mücadele zamanına göre :

Koruyucu İlaçlama (Preventif) : Bitkilerde zarar yapması beklenen zararlılar ve hastalık etmenleri, henüz bitki üzerinde mevcut değilken yapılan ilaçlamaya denir.

 

Tedavi edici ilaçlama (Küratif) : Bitki zararlı ve hastalıklarında, hastalık ve zararlı etmenin bitkiye enfekte etmesinden sonra yapılan ilaçlamaya denir.

 

b- Uygulama şekline göre :

Tozlama: Toz ilaçların yer aletleri ve uçakla elverişli şartlarda uygulanmasına tozlama denir. Tozlama, püskürme şeklindeki ilaçlamaya göre daha kolay ve daha çabuk gerçekleştirilir. Buna karşılık, bitki üzerinde yeterli ilaç miktarının kalmasını sağlamak bakımından püskürtmeye göre daha yetersiz ilaçlama şeklidir. Tozlamada, ilaçlamanın homojen olmayışı, tozların sürüklenmesi ancak uygun hava şartlarında tatbik edilebilmesi gibi istenmeyen yönlerde söz konusudur.

 

Püskürtme: Emülsiyon olabilen sıvı ve suda ıslanabilir veya eriyebilir toz ilaçların suda seyreltilerek elverişli yer aletleri ve uçaklarla uygulanmasına püskürtme denir.

Mücadelenin başarısı yönünden tozlamaya göre daha uygun olduğundan su temini mümkün olan sahalarda, püskürtme şeklinde yapılan ilaçlamalar tercih edilmelidir. Son yıllarda, sıvı ilaçlar hiç su ile

seyreltilmeksizin doğrudan veya çok az bir su ile seyreltilerek püskürtülmektedir. Birim alana, etkili madde miktarı çok yüksek olan ilaçların, düşük hacimde homojen şekilde dağıtılmasını sağlayan bu ilaçlamalara Ultra Low Volume ilaçlaması denilmektedir. İlaçların bol su ile seyreltilerek büyük hacimde uygulanmasına da High Volume ilaçlama denir.

 

Tohum İlaçlaması: Tohumların, sonradan tohum çimlenmesine veya çimlenen tohumun gelişmesine zararlı olabilecek, hastalık ve zararlılara ve tohumla bulaşan hastalıklara karşı, ilaçla

kaplanmasına tohum ilaçlaması denir. Tohum ilaçlaması koruyucu ilaçlamaya iyi bir örnektir. Bu ilaçlamada tohumlar toz veya bulamaç haline getirilmiş suda ıslanabilir toz ilaçlarla karıştırılır veya ilaçlı madde tohumlara püskürtülür.

 

Toprak İlaçlaması: Toprakta mevcut zararlılara (hastalık etmenleri, yabancı otlar, akarlar, nematodlar v.s) karşı veya bitkinin kökleri vasıtasıyla aldığı ilaçla bitki üzerindeki zararlıları kontrol etmek amacıyla, ekim yapılacak veya yapılmış toprakların tamamen veya kısmen ilaçlanmasına denir. Bu ilaçlamadan toz veya sulandırılmış ilaç toprağa homojen olarak atılır ve karıştırılır veya ilaçlar toz granül veya sulandırılmış halde tohum yatağına ve çevresine uygulanır.

 

Fumigasyon: Bitkilerin, bilhassa ürünlerin ve depolama yerlerinin kapalı ve kontrollü şartlarda gaz halindeki ilaçlarla ilaçlanmasına fumigasyon denir. Bitkilerin fumigasyonu, seralarda yapılan fümigasyon ve fidan ve fidelerin bazen ağaçların kapalı şartlarda fumige edilmesiyle gerçekleştirilir. Fumigasyon daha ziyade depolanmış veya depolanacak ürünlerin ve depolarla, ürün taşımakta kullanılan vasıtaların fumige edilmesinde kullanılan bir ilaçlama yöntemidir.

 

3- İlaçlama Aletleri :

İlaçlama aletleri bitki koruma ilaçlarını, hastalık ve yabancı otlarla bulaşık saha ve bitkilere aralıksız bir kaplama yapacak şekilde intikal ettiren motorlu motorsuz araçlardır.

İlaçlama aletleri : a- Havadan ilaçlama aletleri,

 

b-Yer aletleri olarak iki büyük grupta toplanır.

Havadan ilaçlama aletleri uçak ve helikopterlerdir. Bunlarla toz ve sıvı ilaçlar atılabilir. Yer aletleri ise ilaçlama şekilleri bölümünde açıklanan bütün ilaçlamaları yapabilecek çeşitli alet, makine ve tertibatları kapsar.

 

Tozlayıcı:Toz ilaçları, çeşitli güçlerden faydalanarak uygulayan aletlere tozlayıcılar denir.

 

Pülverizatör: Su ile seyreltilmiş ilaçları bir pompa yardımıyla elde edilen, basınçla ince damlacıklar halinde püskürten aletlere pülverizatör denir. Bunların çeşitli büyüklükte ve tipte olanları mevcuttur.

 

Atomizör: İlaç eriyiğini süratli bir hava akımı ile çok küçük damlacıklara bölerek ilaçlama hedefine yönelten aletlere Atomizör denir.

 

Sisleme Aleti: Çeşitli şekillerde ilaçları ince bir sis haline getiren ve ilaçlanacak sahaya yönelten aletlere sisleme aletleri denir. Aletlerin basit ve dayanıklı bir yapıya sahip olmaları, istenilen işi en ekonomik, en etkili şekilde yapmaları, fazla bakıma ihtiyaç göstermemeleri aranılan özelliklerdir.

 

4- İlaçlama Hazırlığı :

a- Aletin Hazırlanması

İlaçlamaya başlamadan önce, alet dikkatle gözden geçirilmeli ve ilaçlamaya hazırlanmalıdır. Önce aletin normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. İstenilen damla büyüklüğünü sağlayacak ve istenilen mesafeye ilacı püskürtecek uygun bir basınç seçilerek, alet su ile denenmeli, depo ve hortumları su kaçırıp kaçırmadıkları, karıştırıcıların çalışıp çalışmadığı, regülatörün basıncı

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Niyazi

14.04.2023 14:15:46

Antibiosis nedir

Leyli

24.02.2021 08:19:43

Domatesde fitoksistes hastalygy olmus ne yapmaly

(83631 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma İle İlgili Tanımlar Nelerdir?

Bitki Koruma İle İlgili Tanımlar Nelerdir?

BİTKİ KORUMA İLE İLGİLİ TANIMLAR Bitki Koruma: Tarımsal üretimi arttırmak, korumak ve kalitesini yükseltmek amacıyla, bitkileri hastalık, zararlı ve yabancı otlardan koruma faaliyetidir. Bitki Koruma İlacı: Tarımsal bitki ve ürünlere musallat olan zararlı ve hastalıkları yok etmek veya bunların zararlarını önlemek amacıyla kullanılan kimyas...

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji Ders Notu

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji Ders Notu

BİTKİ HASTALIKLARI - FİTOPATALOJİ BİLİMİ Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Bitki Koruma; Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız faktörleri, hastalıkların oluşumunu, hastalık etmenleriyle hasta bitkiler arasındaki ilişkileri, bitk...

Bitki Koruma Ürünlerinin Formülasyonları

Bitki Koruma Ürünlerinin Formülasyonları

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Zirai Mücadele ilaçları, yabancı otlara, hastalık ve zararlılara karşı kullanılarak daha fazla ve kaliteli ürün elde etmeye yararlar. Ancak beklenen bu faydaların sağlanması için bu ilaçların uygun dozda ve uygun metotlarla kullanılmasından önce bunların genel özelliklerini bilmekte fayda vardır. ...

Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

Bitki Koruma Yöntemleri Organik tarım, kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretimdir. İnsanoğlunun geleneksel tarımda yoğun şekilde gübre ve pestisit kullanımı sonucunda, doğa dengesinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu aşamada bozulan dengenin yeniden kurulmasına yönelik bi...

Bitki Gelişim Düzenleyicisi (Bgd) Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri

Bitki Gelişim Düzenleyicisi (Bgd) Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri

Bitki Gelişim Düzenleyicisi (BGD) Bitki büyüme ve gelişmesinde en önemli rol oynayan hormonlardan 5 ana hormon grubu bitki bünyesinde mevcut olduğu yapılan araştırmalarda belirlenmiştir. Bunlar; Oxinler, Sitokininler, Gibberellinler , Etilen ve ABA’dır. Bitki bünyesinde meydana gelen fizyolojik faaliyetlerin çoğunluğu bu hormonların ko...

Bitki Koruma Ve Funguslar

Bitki Koruma Ve Funguslar

BİTKİ KORUMA Kültür bitkileri ve onlardan elde edilen tarımsal ürünleri hastalık ve zararlılardan korumak, tedavi etmek ya da bunlardan doğacak zararı en aza indirmek için alınan tüm teknik, ekonomik ve yasal önlemlere bitki koruma denir. Bitki koruma 2 dalda incelenir: 1) Entomoloji: Böcek bilimidir. Tarımsal ürünlerde zarar yapan böce...

Ruhsatlı Bitki Aktivatörleri Nelerdir?

Ruhsatlı Bitki Aktivatörleri Nelerdir?

RUHSATLI BİTKİ KORUMA AKTİVATÖRLERİ Bitki Aktivatörü Nedir? 26 Haziran 2002 Resmi Gazete’de bitki aktivatörlerinin ruhsatlandırılmasında istenen bilgi ve belgeler açıklanmıştır. Buna göre bitki aktivatörleri bitkilerin doğal savunma sistemlerini aktive eden, besin maddelerinden daha iyi yararlanmalarını sağlayan, stres koşulları ve ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi