• notifications1
  • menü

Bugün : 29 Ocak 2023 Pazar

MAGNEZYUM

Bitkilerin Magnezyum (Mg2+) Alımı: Bitkiler magnezyumu Mg2+iyonu şeklinde alırlar. Bitkilerin magnezyum alımı üzerine;

  1. 1) Ortamda bulunan iyonların cinsi: Ortamda K+ ve NH4’ün fazla bulunması Mg alınımını olumsuz etkiler. Benzer etki Mg+2 ve Mn+2 arasında da bulunmakta olup Mn+2 konsantrasyonu arttıkça Mg+2 alınımı azalmaktadır. Ortamdaki NO-3 iyonları ise Mg+2 alınımı üzerine olumlu etki yapmaktadır.
  2. 2) Transpirasyon oranı: Transpirasyon oranı ile Mg alımı arasında doğrusal ilişki vardır.
  3. 3) Gelişme ortamının pH’sı: Genel olarak bazı bitkilerde pH<5 olduğunda Mg alımı azalır.
  4. 4) Ortam sıcaklığı: Sıcaklık artışıyla Mg alımı artar. Kalsiyumun aksine Mg+2 iyonları floemde hareketlidir (mobildir).Bu nedenle Mg yaşlı yapraklardan genç yapraklara doğru taşınır. Özellikle meyvelerde besin elementi sağlanması floem yoluyla olduğu için meyvelerin K ve Mg içerikleri Ca içeriklerinden daha yüksektir.

 

Bitkilerin Magnezyum İçerikleri: Bitkilerin Mg içerikleri kuru madde ilkesine göre %0.15–1,0 arasında değişir. Çoğu bitki için yeterli miktar %0.25’dir. Tahılların Mg içerikleri sebzeler, meyveler ve baklagillere göre düşüktür. Bitkilerde Mg çoğunlukla;•Hücre özsuyunda inorganik tuzlar şeklinde •Klorofil molekülünün yapı maddesi olarak Protoplazmada bileşikler şeklinde bulunur. Mg bitkilerin yaprak ve tohumlarında öteki organlara göre daha fazla bulunur.

 

Bitkilerde Magnezyumun Metabolik İşlevleri: Bitkilerde Mg’un %70’inden fazlası malat ve sitrat şeklindedir, bunlar çözünebilir durumda olduğu için kolaylıkla difüzyon edilebilir, bir bölümü de oksalat ve pektat şeklinde bulunur bu bileşikler çözünemez oldukları için difüzyon edilemezler. Yeşil bitki yapraklarında Mg’un en önemli işlevi klorofil moleküllerinde merkezi atom olarak yer almasıdır. Protein sentezinde de Mg etkilidir. Mg, hücre çekirdeğinde DNA ve RNA sentezinde dolaylı olarak etkilidir. Ortamda yeteri kadar bağımsız Mg’un bulunmaması yada ortamda gereğinden fazla K+’un bulunması durumunda Protein sentezinin durduğu belirlenmiştir. Ayrıca inorganik fosforun (Pi)ADP’ ye bağlanmasında görev yapan enzimin işlevleri için mutlaka Mg’a gereksinim vardır

 

Bitkilerin Mg Kaynakları

a) Magnezyum Kaynağı Olarak Toprak: Toplam Mg içerikleri, yağışlı yörelerdeki kaba tekstürlü topraklarda % 0.1, kurak ve yarı kurak yörelerde Mg içerikleri yüksek ana materyalde oluşmuş ince tekstürlü topraklarda % 4 geniş sınırlar içerisinde değişir. Besin çözeltisinde ise Mg+2 miktarları ise 30-100 mg/L arasındadır. Genel olarak 24 mg/L bitkilerin beslenmelerini karşılamaya yetecek miktardır. Mg topraklarda; Dolomit, Olivin, Serpantin gibi primer minerallerin yapısında olduğu gibi, Vermikulit İllit Montmorillonit Klorit gibi kil minerallerinin yapılarında yer alır. Magnezyum toprakta, değişebilir, değişemez ve suda çözünebilir olmak üzere üç şekilde bulunur. Bitkiler suda çözünebilir Mg den yararlanırlar.

 

b) Magnezyum Kaynağı Olarak   Gübreler: Katyon  değişim  kapasiteleri  ve  bazik elementlerle doygunluk yüzdeleri düşük asit tepkimeli kumlu topraklarda Mg noksanlığının görülme olasılığı yüksektir. Fazla miktarda uygulanan N ve K’lu gübrelerle toprak çözeltisinde K+ ve NH4+ iyonları Mg2+ iyonları ile rekabete girerek Mg2+ alınımını engellemektedir. Dünyada Mg’lu gübrelerin tüketimi giderek yaygınlaşmaktadır. Mg’lu gübreler içerisinde Magnezyum sülfatlar (Epsom tuzu % 9.8, Kiserit % 17.5) ve Magnezya ( % 55) en çok kullanılan Mg’lu gübrelerdir. Sulama suyuna karıştırılarak yada püskürtülerek uygulamalarda; Epsom tuzu, Magnezyum klorür ( % 9) ve Magnezyum nitrat (%16) çok kullanılan gübrelerdir. Ahır gübresiyle de toprağa önemli miktarlarda Mg verilmektedir. Çünkü hayvanlar yedikleri yemlerdeki çok az bir bölümünü vücutlarında tutmakta geriye kalan büyük bir bölümü dışkı şeklinde dışarıya atılmaktadır.

 

Bitkilerde Magnezyum Noksanlığı: Mg noksanlık belirtileri bakımından bitkiler arasında farklılıklar vardır. Bitkide Mg2+ mobil olması nedeniyle noksanlık belirtileri öncelikle gelişmesini tamamlamış yaşlı yapraklarda görülür. Mg noksanlığının en tipik belirtisi gelişmesini tamamlamış yapraklarda sararma olmasıdır. Önce yapraklarda damarlar arasında sararma başlar ve ileri aşamada kahverengi ve siyah nekrotik lekelenmeler oluşur.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 46451

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Sodyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Sodyum Elementinin Önemi Nelerdir?

SODYUM Bitkilerin Sodyum Alımı: Bitkiler Sodyumu Na+ iyonu şeklinde alırlar. Bitkilerde sodyum temelde floem iletim boruları içersinde taşınır. Bitkiler aldıkları sodyum miktarı ve sodyum tepkimeleri yönünden iki grup altında toplanır; a.Natrofilik bitkilerde, sodyumun bitki organları arasında üniform şekilde dağılır. b.Natrofobik bitkilerde ...

Bitkilerde Klor Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Klor Elementinin Önemi Nelerdir?

KLOR Bitkilerin Klor Alımı:Klor bitkiler tarafından kökleri ve toprak üstü organları aracılığıyla Cl- iyonu şeklinde alınır.Bitkilerin klor gereksinimi çok azdır.Klor alımı temelde besin çözeltisinin yada toprak çözeltisinin Cl- konsantrasyonuna bağlıdır.Klor alımı ve birikimi üzerine ortamda fazla miktarda bulunan NO3 ve SO4 anyonları olumsuz ...

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi Nelerdir?

KALSİYUM Bitkilerin Kalsiyum Alımı: Bitkiler kalsiyumu Ca+2 iyonu şeklinde alırlar. Aşırı derecede yıkanmış ve kireçleme yapılmamış asit topraklar dışında bitkilerin gereksinimlerinden fazla kalsiyum kök etki alanına kitle akımı ile taşınır. Bitkiler tarafından alınan kalsiyum miktarı bitkilerin genetik yapılarıyla yakından ilgilidir. Baklagil ...

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi Nelerdir?

MANGAN Bitkilerin Mangan Alımı: Bitkiler geliştikleri ortamdan manganı kökleri aracılığıyla Mn2+ iyonu şeklinde alırlar. Bitki kökleri tarafından alınan mangan miktarında difüzyonun katkısı yaklaşık %80 olup kitle akımının katkısı çok azdır. Mangan alımını etkileyen bazı etmenler vardır. En önemlisi toprak içeriğidir.kireçli alkalin topraklarda...

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi Nelerdir?

BAKIR Bitkilerin Bakır Alımı: Bakır bitkiler tarafından temelde Cu2+ iyonu şeklinde alınır.Bitkiler doğal ve yapay organik bileşikler şeklindeki bakırı da aldıkları gibi yaprakları aracılığıyla bakır tuzlarını ve komplekslerini alırlar. Bitkiler bakırı çok küçük miktarlarda alırlar. Bakır alımında demir, manganez, çinko ve nikel gibi ağır metal...

Bitkilerde Demir Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Demir Elementinin Önemi Nelerdir?

DEMİR (FE) Bitkilerin Demir Alımı: Yaşlı yapraklardan genç yapraklara demirin aktarılamaması nedeniyle bitki, büyüme organlarının demir gereksinimini sürekli demir alarak karşılayabilmektedir. Kök etki alanında demir Fe2+,Fe3+ ve organik bağlı yada kileytler şeklinde bulunur. Bitki metabolizmasında Fe2+ kullanılır. Bitkilerin demir alımı üzerin...

Bitkilerde Molibden Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Molibden Elementinin Önemi Nelerdir?

MOLİBDEN Bitkilerin Molibden Alımı:Molibden bitkiler tarafından molibdat (MoO4) iyonu şeklinde alınır.Asit tepkimeli topraklarda bitkilerin Mo alımı azdır.pH’nın yükselmesiyle alım artar.Fosfor genellikle Mo alımını arttırır. Bitkilerin Molibden İçerikleri:Bitkilerin Mo içerikleri kuru madde ilkesine göre genelde 1 mg/kd’den dah...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

İki nimet vardır ki,insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler.Onlardan biri sıhhat,diğeri de boş vakittir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya