• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Haziran 2024 Cumartesi

KALSİYUM

Bitkilerin Kalsiyum Alımı: Bitkiler kalsiyumu Ca+2 iyonu şeklinde alırlar. Aşırı derecede yıkanmış ve kireçleme yapılmamış asit topraklar dışında bitkilerin gereksinimlerinden fazla kalsiyum kök etki alanına kitle akımı ile taşınır. Bitkiler tarafından alınan kalsiyum miktarı bitkilerin genetik yapılarıyla yakından ilgilidir. Baklagil bitkileri baklagil olmayan bitkilere göre daha fazla Ca alır. Ayrıca kök katyon değişim kapasiteleri yüksek olan bitkiler kök katyon değişim kapasitesi düşük olan bitkilere göre daha fazla Ca alırlar. Kalsiyum alımı üzerine Mg, NH4, K, NO3, ve toprak pH’sı etkilidir. Toprak sisteminde bitkilerin yetiştirilmesinde Ca ile pH arasında belirgin bir etkileşim vardır. Asit tepkimeli toprakların kireçlenmesi sonucu Al ve H miktarı azalmakta dolayısıyla bitki daha fazla Ca alabilmektedir.

 

Bitkilerin Kalsiyum İçerikleri: Bitkilerin kalsiyum içerikleri kuru ağırlık ilkesine göre % 0.2 ile % 3 arasında değişir. Çoğu bitkilerde yeterli kalsiyum miktarı % 0.3 ile % 1 arasındadır.Çeşitli bitkilerle topraktan kaldırılan Ca miktarı bitkiden bitkiye farklı olduğu gibi saman, tane, meyve gibi çeşitli bitki organlarıyla topraktan kaldırılan Ca miktarları da önemli derecede farklıdır. Bitkilerin kalsiyum içerikleri üzerine ortam koşulları, bitki çeşidi ve bitki organları gibi çeşitli etmenler etki yapar. Bitkilerin kalsiyum içerikleri üzerine ortamda bulunan öteki katyonların cins ve miktarları da önemli etki yapar. Bu etki kök üzerinde değişim yerleri için yarışma nedeniyle ortaya çıkar. Başta Al olmak üzere ağır metaller, Na, K, Mg, ve N, Ca ile kök üzerindeki değişim yerleri için yarış içerisindedir. Bitkilerin gelişme durumlarına bağlı olarak kalsiyum içerikleri değişmektedir. Gelişme oranları hızlı olan bitki ve organlarında sulandırma etmeni nedeniyle Ca miktarı göreceli olarak azdır.

 

Bitkilerde Kalsiyumun Metabolik İşlevleri: Bitki bünyesinde bulunan kalsiyum, hücre duvarlarının ve bitki dokularının güçlenmesinde temel görevi üstlenmiştir. Hücre duvarında bulunan kalsiyum, bitki dokularını ve meyveleri bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı korurlar.Kalsiyum bitkilerde kök uzamasına ve hücre bölünmesine etki yapar. Ayrıca bitki dokularını donma ve çözünme stresine karşı korur.

 

Bitkilerin Kalsiyum Kaynakları

Kalsiyum Kaynağı Olarak Toprak: Kalsiyum yer kabuğunda en fazla bulunan beş elementten biridir. Yer kabuğunun kalsiyum içeriği yaklaşık %3.6 dır. Türkiye topraklarının büyük bir bölümünde pH 7.0’üzerinde olup CaCO3 miktarı diğer ülke topraklarıyla kıyaslandığında çok yüksektir. Kalsiyum içerikleri yönünden topraklar arasında büyük farklar vardır. Yağışlı yörelerde kumlu toprakların kalsiyum içerikleri çok düşük olup, Kireçli toprakların kalsiyum içerikleri %1-25’in üzerinde değişiklik gösterir. Kurak yöre toprakları tekstürleri ne olursa olsun kalsiyumca varsıldır. Bu durum yağış nedeniyle yıkanmanın az olmasından ileri gelir.

 

Toprakta bulunan kalsiyum temelde 3 değişik kaynaktan sağlanır.

1- Kalsiyum içeren mineraller. 2- Humus 3- Kil ve humusun katyon değişim kompleksi üzerinde bulunan kalsiyum’dur. Topraklarda kalsiyumun bitkiler tarafından yararlanılabilirliğini belirleyen etmenler çeşitlidir ve bunlar; (a) Toprakta değişebilir şekilde bulunan kalsiyum kolloidlerinin cinsi, (b) Kilin kalsiyum ile doygunluk derecesi, (c)Toprak kolloidlerinin cinsi, (d) Kil tarafından adsorbe edilmiş şekilde bulunan iyonlarının cinsi. Kil tarafından adsorbe edilen katyonların birbirleriyle yer değiştirme sırası: H+>Ca2+>Mg2+>K+>Na+

 

Kalsiyum Kaynağı Olarak Kalsiyumlu Gübreler: Asit tepkimeli topraklara uygulanan ve kireçleme materyali olarak bilinen maddeler, bitkilerin kalsiyum gereksinimlerini karşıladıkları için kalsiyumlu gübreler şeklinde de tanımlanırlar. Ancak kalsiyumlu gübreler bitkilerin kalsiyum gereksinimlerini karşılayabilmek için üretilmezler. Genellikle asit tepkimeli topraklarda hidrojen ve alüminyumun aktivitesinin azaltılmasında görev alırlar.Bazı kalsiyum içerikleri gübreler şunlardır; Kalsiyum nitrat (%Ca=19.4), Jips (%Ca=22.3), Ham fosfat (%Ca=33.1), Kalsiyum siyanamid (%Ca= 38.5). Uygulamada kalsiyumlu gübre olarak en fazla kireç taşı (CaCO3), Kalsiyum oksit (CaO) ve kalsiyum hidroksit Ca(OH)2 kullanılmaktadır. Kalsiyumlu gübreler, öteki kimyasal gübrelerden farklı olarak toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etki yaparlar. Kalsiyumlu gübreler;-Çeşitli bitki besin elementlerinin topraktaki yarayışlılığını artırırlar.-Mikroorganizmaların etkinliklerini artırırlar.- Toksik bileşiklerin nötrleştirilmesini sağlarlar.

 

Bitkilerde Kalsiyum Noksanlığı: Asit tepkimeli topraklar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yeterli düzeyde kalsiyum alımının gerçekleşemediği topraklarda kalsiyum noksanlığı belirtileri yaygın belirgin bir şekilde görülür. En belirgin noksanlık belirtisi mersitematik dokulardaki gelişme gerilemesidir. Noksanlık belirtileri önce büyüme noktalarında ve genç yapraklarda görülür. Genç yapraklarda sararma ve şekil bozulmaları olur. Noksanlığın ileri aşamalarında ise yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi nekrozlar oluşur. Noksanlıktan zarar gören dokular, hücre duvarları eridiğinden, yumuşak bir yapı kazanır.vtoprak çözeltisinden Ca’un alınması kök uçlarında gerçekleşmektedir. Bu nenenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma vb etmenler Ca alımını engelleyerek noksanlığa neden olur.Kalsiyum noksanlığı asit tepkimeli topraklarda yetişen çay bitkisinde çok sık ve yaygın görülür.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(08693 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Sodyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Sodyum Elementinin Önemi Nelerdir?

SODYUM Bitkilerin Sodyum Alımı: Bitkiler Sodyumu Na+ iyonu şeklinde alırlar. Bitkilerde sodyum temelde floem iletim boruları içersinde taşınır. Bitkiler aldıkları sodyum miktarı ve sodyum tepkimeleri yönünden iki grup altında toplanır; a.Natrofilik bitkilerde, sodyumun bitki organları arasında üniform şekilde dağılır. b.Natrofobik bitkilerde ...

Bitkilerde Klor Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Klor Elementinin Önemi Nelerdir?

KLOR Bitkilerin Klor Alımı:Klor bitkiler tarafından kökleri ve toprak üstü organları aracılığıyla Cl- iyonu şeklinde alınır.Bitkilerin klor gereksinimi çok azdır.Klor alımı temelde besin çözeltisinin yada toprak çözeltisinin Cl- konsantrasyonuna bağlıdır.Klor alımı ve birikimi üzerine ortamda fazla miktarda bulunan NO3 ve SO4 anyonları olumsuz ...

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi Nelerdir?

KALSİYUM Bitkilerin Kalsiyum Alımı: Bitkiler kalsiyumu Ca+2 iyonu şeklinde alırlar. Aşırı derecede yıkanmış ve kireçleme yapılmamış asit topraklar dışında bitkilerin gereksinimlerinden fazla kalsiyum kök etki alanına kitle akımı ile taşınır. Bitkiler tarafından alınan kalsiyum miktarı bitkilerin genetik yapılarıyla yakından ilgilidir. Baklagil ...

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi Nelerdir?

BAKIR Bitkilerin Bakır Alımı: Bakır bitkiler tarafından temelde Cu2+ iyonu şeklinde alınır.Bitkiler doğal ve yapay organik bileşikler şeklindeki bakırı da aldıkları gibi yaprakları aracılığıyla bakır tuzlarını ve komplekslerini alırlar. Bitkiler bakırı çok küçük miktarlarda alırlar. Bakır alımında demir, manganez, çinko ve nikel gibi ağır metal...

Bitkilerde Kobalt Ve Silisyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Kobalt Ve Silisyum Elementinin Önemi Nelerdir?

KOBALT-VANADYUM-SİLİSYUM (KVS) Bitkilerin KVS Alımı ve İçerikleri: Kobalt bitkiler tarafından Co2+ iyonu şeklinde, Vanadyum VO2+ ve VO3 iyonu şeklinde, Silisyum Si(OH)3 şeklinde alınır. Bitkilerin KVS içerikleri sırasıyla, Co:40-180 μg/kg, V:1-10 mg/kg, Si:%0.5’ten daha az. Torakta KVS:Toprakların toplam Co içerikleri 1-70 mg/kg, V...

Bitkilerde Bor Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Bor Elementinin Önemi Nelerdir?

BOR Bitkilerin Bor Alımı:Bor bitkiler tarafından borik asit B(OH)4, şeklinde alınır. Bitki tarafından % 65 oranında kitle akımı, % 32 oranında difüzyon ile alınır. Bitki, çevre ve toprak etmenleri bor alımını etkilemektedir. En önemli etmen toprak pH’sı olarak gösterilmektedir.(pH nın artmasıyla B alımı azalmaktadır).Bununla birlikte orga...

Bitkilerde Kükürt Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Kükürt Elementinin Önemi Nelerdir?

KÜKÜRT Bitkilerin Kükürt Alımı:Bitkiler gereksinim duydukları kükürdün büyük bir bölümünü kökleri aracılığıyla toprak çözeltisinden SO4 iyonları şeklinde alırlar.Bitkiler azda olsa stomalar aracılığıyla atmosferden kükürtdioksit (SO2) absorbe ederler. Ancak bu gazın fazlası zehir etkisi yapar. Toprak yada besin çözeltilerinde 3-5 mg/L SO4 konsa...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi