• notifications1
  • menü

Bugün : 30 Eylül 2023 Cumartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri parakente satışının yapılacağı yerlerde aranmaz?

A) Satış yeri apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır.

B) Bayiler satış yerleri ile depolarını ilgili itfaiye merkezine bildirirler.

C) Bayiler satışı durdurularak yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini tutanakla firmalarına teslim eder.

D) Satış yeri, en az 20 mekrekare büyüklüğünde olmalıdır.

 

S2 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır?

A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadır.

B) Fümigantları yalnız fümigant operatörlerine satarlar.

C) Çok zehirli bitki koruma ürünlerini kapalı, kilitli depolarda tutarlar.

D) Tüm ürünlerdeki etmenler için reçete yazarlar

 

S3 - Bir bayi bitki koruma ürünlerini bölerek, kayıtlarını tutmadan ve tavsiyelerine aykırı olarak satması durumunda aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

A) Para Cezası

B) Kapatma Cezası

C) Geçici Kapatma Cezası

D) Bayilik İptali Cezası

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanması sırasında alınması gereken tedbirlerdendir?

A) Depolar hakim rüzgarlara açık olmalıdır.

B) Depolarda raflar radyatörlerin üzerinde olmalıdır.

C) Depolarda sıcaklığın 5 C'nin altına inmemesi sağlanır.

D) Depolanacak diğer ürünler ayrı bölümlerde muhafaza edilir.

 

S5 - Maksimum kalıntı limiti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/kg)

B) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/g)

C) Maksimum kalıntı limiti (g/kg)

D) Besin maddelerinde bulunmasına müsade edilen en fazla bitki koruma ürünü ve metabolitleri miktarı

 

S6 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü formülasyon şekli değildir.

A) Granül bitki koruma ürünleri

B) Kontakt etkili bitki koruma ürünleri

C) Islanabilir toz bitki koruma ürünleri

D) Suda çözünen toz bitki koruma ürünleri

 

S7 - Birlikte kullanılan bitki koruma ürünlerinin birbirinin etkisini azaltmasına ne ad verilir?

A) Simbiyotik etki

B) Fitotoksik etki

C) Sinerjik etki

D) Antagonostik etki

 

S8 - Litrede 70 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürününün, 25 ml/da dozda tavsiye edilmesi durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 1,75

B) 17,5

C) 175

D) 0,175

 

S9 - Aşağıdaki formülasyonlardan hangisinin fitotoksik etki yapma ihtimali en düşüktür?

A) WP

B) EC

C) DP

D) RB

 

S10 - Tüketilen bitkisel ürünlerin bitki koruma ürünü kalıntısı yönüyle kontrol altında tutulabilmesi aşağıdaki programların hangisiyle yürütülmektedir?

A) İthalat / İhracatı geliştirme

B) Yasaklama programı

C) İzleme programı

D) Ruhsatlama

 

S11 - Farklı herbisitlerin farklı topraklarda farkı kalıcılık süreleri göz önüne alındığında herbisitlerin hangi topraktaki kalıcılığı en azdır?

A) Kumlu

B) Killi

C) Tınlı

D) Humuslu

 

S12 - Çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otların bulunduğu bir meyve bahçesindeki yabancı ot mücadelesinde aşağıdaki uygulamaların hangisi doğrudur?

A) Kontakt - total bir herbisit uygulaması

B) Sistemik - total bir herbisit uygulaması

C) Kontakt - selektif bir herbisit uygulaması

D) Sistemik - selektif bir herbisit uygulaması

 

S13 - Aşağıdakilerden hangisi direnç gelişimine yol açan mekanizmalardan biridir?

A) Yumurta sayısının artması

B) Yumurta sayısının azalması

C) Yaprak bitlerinde kanatsız bireylerden kanatlı bireylerin meydana gelmesi

D) Böceklerin metabolik yolla, bitki koruma ürünlerini zehirsiz hale dönüştürmeleri

 

S14 - Ülkemizde aşağıdaki yabancı otlardan hangisinin kimyasal mücadelesinde dayanıklılık problemi önemli seviyededir?

A) Yabani havuç

B) Yabani yulaf

C) Yabani turp

D) Yabani safran

 

S15 - Dayanıklılık riski en düşük fungisit grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kükürtlü bileşikler

B) Triazol grubu fungisitler

C) İmazalil grubu fungisitler

D) Benzimidazol grubu fungusitler

 

S16 - Bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımlarının önüne geçilerek satış kanalları üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan elektronik sistemde aşağıdaki bilgilerden hangisi aranmaz?

A) Şarj numarası

B) Tavsiye edildiği ürün

C) Kalıntı kayıtları

D) Tavsiye edilen zararlı

 

S17 - Buğday ile Şeker pancarının münavebeye girdiği bir tarlada aşağıdaki herbisitlerin hangisi buğdayda kullanılır?

A) Clethodim

B) Dichlofop-methyl

C) Chlorsulfuron

D) Chloridazon

 

S18 - Buğday tarlalarında ilk baharda yaprakların üst yüzeylerinde makine dişlerine benzer şekilde, sıra ve sıralar üzerine dizilmiş noktacıklar biçiminde, sarı veya turuncu renginde püstüller oluşturan buğday fungal hastalığı nedir?

A) Puccinia recondita f.sp tritici (Kahverengi pas)

B) Ustilago nuda f.sp tritici (Rastık hastalığı)

C) Puccinia graminis f.sp tritici (Kara pas)

D) Puccinia sitriiformis (Sarı pas)

 

S19 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin özelliklerinden değildir?

A) Antibiyotiklere duyarlıdırlar.

B) Yapay ortamlarda çoğalamazlar.

C) Işık mikroskobunda görülemezler.

D) Canlı dokularda yayılır ve çoğalırlar.

 

S20 - Aşağıdaki zararlı etmenlerden hangisi fumajine sebep olur?

A) Polyphylla spp.

B) Eurygaster spp.

C) Melolontha spp.

D) Parthenolecanium spp.

 

S21 - Aşağıdaki bitki zararlılarının hangisinin savaşımında zehirli yem kullanılır.

A) Tohum böcekleri

B) Haziran böcekleri

C) Bozkurt

D) Bakla zınnı

 

S22 - Aşağıdakilerden hangisi viral hastalık etmenleri tarafından oluşturulan simptom tiplerinden biri değildir?

A) Doku anormallikleri

B) Cüceleşme

C) Mozaik belirtiler

D) Çürüklükler

 

S23 - Yabancı ot ilaçlamasında aşağıdaki meme tiplerinden hangisi tercih edilmelidir?

A) Döner diskli meme

B) Yelpaze hüzmeli meme

C) İçi boş konik hüzmeli meme

D) İçi dolu konik hüzmeli meme

 

S24 - Lepidoptera takımına bağlı bitki zararlılarında hangi döneme karşı ilaçlı mücadele yapılır?

A) Larva

B) Ergin

C) Yumurta

D) Pupa

 

S25 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisinde biyolojik mücadele uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır?

A) Lolium temulentum (Delice)

B) Agrostemma githago (Karamuk)

C) Hypericum perforatum (Kılıç otu)

D) Vaccaria pyramidata (Arap baklası)

 

S26 - Elma kara leke hastalığının mücadelesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önüne alınmaz?

A) İnokulum yoğunluğu

B) Yaprak ıslaklık süresi

C) Günlük ortalama sıcaklık

D) Ascospor çıkış tarihinin belirlenmesi

 

S27 - Böceklerede letal dozun belirlenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz?

A) İlacın etki mekanizması

B) Böceğin konukçusu

C) Zararlının dönemi

D) Doz

 

S28 - Ülkemizde aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde tahmin ve erken uyarı sistemi kurularak mücadele yapılmaktadır?

A) Buğday-Elma

B) Bağ-Elma

C) Bağ-Buğday

D) Pamuk-Buğday

 

S29 - Depolanmış ürünlerde hastalık oluşumuna neden olan grup hangisidir?

A) Pseudomonoslar

B) Xanthomonaslar

C) Erwinialar

D) Agrobacteriumlar

 

S30 - Şeftali bitkisinin her yıl mücadele gerektiren en önemli fungal hastalığı nedir?

A) Yaprak kıvırcıklığı

B) Külleme

C) Yaprak delen

D) Kara leke

 

S31 - Entegre süne mücadelesinde ilaç uygulaması hangi biyolojik dönem veya dönemlere karşı kullanılır?

A) Kışlamış erginlere karşı

B) Yeni nesil erginlere karşı

C) Bütün nimf dönemlerine karşı

D) 2. ve 3. nimflere karşı

 

S32 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi triazoller sınıfında yer almaz?

A) Flurochloridone

B) Flutriafol

C) Triadimenol

D) Fenbuconazole

 

S33 - Aşağıdakilerden hangisi entegre mücadele programında uygulanması gereken aşamalardan biri değildir?

A) Türlerin teşhisi

B) Sörvey yapılması

C) Toprak analizi yapılması

D) Ekonomik zarar seviyelerinin belirlenmesi

 

S34 - Patates böceğine karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi önerilmez?

A) Acetamiprid

B) Cypermethrin

C) Novaluron

D) Hymexazole

 

S35 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri seçimini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A) Fiyatı

B) Bitki koruma ürünlerinin rengi ve kokusu

C) Uygulanacak kültür bitkisine tavsiyesinin olup olmadığı

D) Kullanılacak etmenin isminin etiketinde olup olmadığı

 

S36 - Un güvesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plodia interpuctella

B) Cocus hesperidium

C) Epesthia Kuehniella

D) Cerambyx cerdo

 

S37 - Aşağıdaki herbisitlerden hangisi yabani yulafa karşı hem buğday hem de mercimek tarlasında önerilebilir?

A) 2,4 D

B) Diclofop Methyl

C) Metribuzin

D) Bentazole

 

S38 - Bitki koruma ürününün yanlış kullanımı sonucu bitkide oluşan zarara ne ad verilir?

A) Biyolojik etki

B) Eradikant etki

C) Defoliant etki

D) Fitotoksik etki

 

S39 - Aşağıdaki türlerden hangisinin mücadelesinde cinsel çekici feromon tuzakları etkili bir biçimde kullanılır?

A) Elma iç kurdu

B) Patates böceği

C) Toprak pireleri

D) Cüce ağustos böcekleri

 

S40 - Sokucu emici ağız yapısına sahip böceklerin mücadelesinde aşağıdaki etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinden hangisi önerilmez?

A) Kontakt

B) Sistemik

C) Fumigant

D) Repellent

 

S41 - Aşağıdakilerden hangisi ekonomik zarar eşiğinin tanımıdır?

A) Zararlıların, tarımsal üründe sebep olduğu en düşük ekonomik zarar miktarıdır.

B) Tarım ürünlerinde ekonomik anlamda zararın görülmeye başladığı dönemdir.

C) Bir zararlı popülasyonunun, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için, mücadeleye başlamayı gerektiren popülasyon yoğunluğudur.

D) Ürünün pazarda değer kaybetmesi sonucu ekonomik anlamda zararın ortaya çıkma başlangıcıdır.

 

S42 - Böceklerde asıl sindirim organı hangi bölümde gerçekleşir?

A) Orta bağırsak

B) Ön bağırsak

C) Arka bağırsak

D) Farinks

 

S43 - Tahılda erken dönemde kurt boğazı ileri dönemde akbaşak oluşumuna neden olan zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zabrus ssp.

B) Cephus pigmeus

C) Anisoplia segetum

D) Eurygaster integriceps

 

S44 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi spor oluşturmaktadır?

A) At kuyruğu

B) Horoz ibiği

C) Yabani hardal

D) Sütleğen

 

S45 - Aşağıdakilerden hangisi İlaçlama Normu (Uygulama hacmi) kavramını tanımlar?

A) Birim zamanda atılan sıvı miktarıdır. (litre/dakika)

B) Birim alana atılan etkili madde miktarıdır.(ml/dekar)

C) Birim alana atılan mahlül (ilaç+su) miktarıdır. (litre/dekar)

D) Birim hacme atılan formülasyon (ml/dekar)

 

S46 - Aşağıdakilerden hangisi külleme hastalığı için yanlıştır?

A) Obligattırlar.

B) Besi ortamında gelişirler.

C) Askosporlar eşeyli sporlarıdır.

D) Eşeysiz olarak da çoğalabilirler.

 

S47 - Ülkemizde erik yetiştirilen tüm bölgelerde görülen, eriklerin gövde ve kalın dallarında koloniler oluşturan, ergin nimflerin beslenmesi sonucu ağaçları zayıflatıp dalları kurutan ve yoğun tatlımsı sıvı salgılayan zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sphaerolecanium prunastri

B) Hyalopterus pruni

C) Myzuscerasi

D) Aphis pomi

 

S48 - Akarlar bitkide nasıl zarar oluşturur?

A) Bitkilerin kök kısmında zarar oluşturur.

B) Isırıcı çiğneyici ağız yapısıyla oburca beslenir.

C) Yalayıcı emici ağız yapısıyla bitkilerin çiçeklerinden nektar ile beslenir.

D) Sokucu emici ağız yapısıyla bitki öz suyu ile beslenir, bitkide sararma, kuruma ve dökülmelere neden olur.

 

S49 - Aşağıdaki böceklerden hangisi belirgin olarak pis koku salgılar?

A) Armut kaplanı

B) Dut kımılı

C) Kiraz sineği

D) Dana burnu

 

S50 - Uzaklaştırıcılara verilen diğer isim nedir?

A) Cezbedici

B) Akraktant

C) Repellent

D) Zehirli yem

 


CEVAP ANAHTARI

1-C 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-D 8-A 9-D 10-C 11-A 12-B 13-D 14-B 15-A 16-C 17-B 18-D 19-A 20-D 21-C 22-D 23-B 24-A 25-C26-A 27-B 28-B 29-C 30-A 31-D 32-A 33-C 34-D 35-B 36-C 37-B 38-D 39-A 40-C 41-C 42-A 43-D 44-A 45-C 46-B 47-A 48-D49-B 50-C

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 34950

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Saadet bizim dilediğimizle, Allah’ın bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya