• notifications1
  • menü

Bugün : 6 Şubat 2023 Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2012

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri perakende satışının yapılacağı yerlerde aranan şartlardan değildir?

A) Satış yerleri, en az yirmi metrekare büyüklüğünde olmalıdır.

B) Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır

C) Herbisit grubu bitki koruma ürünleri, mutlaka ayrı, kapalı ve kilitli bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ''Yabancı Ot İlaçları'' ifadesi asılır.

D) Satış yerlerinde, zararlı kokuların giderilmesi için havalandırma düzeni, el ve yüz yıkanabilecek su ve lavabo tertibatı ve yeterli oranda yangın söndürme cihazı bulundurulur.

 

S2 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır?

A) Çok zehirli bitki koruma ürünlerini kapalı, kilitli dolaplarda tutarlar.

B) Bayiler istediklerinde altı aya kadar faaliyetlerine ara verebilirler.

C) Acil durumlarda bitki koruma ürünü tavsiye ederler.

D) Yazılan reçeteleri 5 yıl süre ile saklarlar.

 

S3 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayileri için doğrudur?

A) Bayiler satın aldıkları BKÜ'lerinin kayıtlarını tutarlar.

B) Bayiler sattıkları hayvan ilaçlarını kilitli dolaplarda tutarlar.

C) Bayiler sattıkları BKÜ ile birlikte koruyucu araç gereçleri de mutlaka verirler.

D) Bayiler tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadırlar.

 

S4 - Besin maddelerinde bulunmasına müsaade edilen en fazla bitki koruma ürünü miktarı nedir? Birim olarak nasıl ifade edilir?

A) Maksimum kalıntı limiti ( mg/g)

B) Maksimum kalıntı limiti ( mg/kg)

C) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/g)

D) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/kg)

 

S5 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinde bir sınıflandırma şekli değildir?

A) Bitkinin fenolojik dönemine göre

B) Kullanıldıkları zararlılara göre

C) Kimyasal yapısına göre

D) Etki şekillerine göre

 

S6 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi suda çözünen konsantre formülasyon tipi için kullanılır?

A) WG

B) SG

C) SE

D) SL

 

S7 - Aşağıdakilerden hangisi, bir bitki koruma ürününün bir kaç milimetre çapındaki damlacıklarının veya küçük parçacıklarının, plastik bir film tabakası ile kaplanması sonucunda elde edilmiş formülasyondur?

A) Aerosoller

B) Fumigantlar

C) Mikrokapsüller

D) Çok düşük hacimli sıvılar

 

S8 - Litrede 60 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürününün, 15 ml/da dozda tavsiye edilmesi durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 0.9

B) 90

C) 18

D) 45

 

S9 - Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebeplerinden biridir?

A) İlaçlama sayısının tavsiye edilenden az olması

B) Tavsiye edilenin dışında bitki koruma ürününün kullanımı

C) İlaçlama zamanı ile hasat arasında geçen sürenin uzun tutulması

D) Uygulanan bitki koruma ürününün bitki bünyesinde parçalanma süresinin kısa olması

 

S10 - Tarım ürünleri üzerinde veya içinde bulunan bitki koruma ürünü veya metabolitlerine ne ad verilir?

A) Aktif madde

B) Düzenleyiciler

C) Katkı maddesi

D) Bitki koruma ürünü kalıntısı

 

S11 - Pestisitlere karşı zararlıların vücut yapısı sebebiyle ortaya çıkan dayanıklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Morfolojik dayanıklılık

B) Davranışsal dayanıklılık

C) Fizyolojik dayanıklılık

D) Çapraz dayanıklılık

 

S12 - Kimyasal mücadelede bitki koruma ürünlerinin zararlı organizmalara karşı kısa sürede dayanıklılık kazanmaması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Aynı grup bitki koruma ürünleri üst üste kullanılmalıdır.

B) Farklı grup tavsiyeli bitki koruma ürünleri dönüşümlü kullanılmalıdır.

C) Bitki koruma ürünleri tavsiye edilen dozun üstünde kullanılmalıdır.

D) Bitki koruma ürünleri tavsiye edilen dozun altında kullanılmalıdır.

 

S13 - Aşağıdaki fungisit gruplarından hangisine karşı fungusların dayanıklılık kazanma riski yüksektir?

A) Carbamatlar

B) Phytalimidler

C) Benzimidazoller

D) Dithiocarbamatlar

 

S14 - Bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımlarının önüne geçilerek satış kanalları üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan elektronik sisteme ne ad verilir?

A) Barkod Sistemi

B) İstatistiki Kayıt Sistemi

C) Kayıt ve İzleme Sistemi

D) Kalıntı ve Kayıt İzleme Sistemi

 

S15 - Herbisitlerin bitki tarafından alınmasına ne ad verilir?

A) Retantion

B) Akropetal

C) Basipetal

D) Absorbsiyon

 

S16 - Elma yapraklarının her iki yüzeyinde ilk önce koyu zeytini yeşil, daha sonra kahverengi nekrotik lekelerin oluşması, meyvelerde ise koyu, siyaha yakın lekelerin meydana gelip bu lekelerin sertleşip çatlaması hangi hastalığın belirtileridir?

A) Ateş yanıklığı

B) Monilya hastalığı

C) Elma karaleke hastalığı

D) Elma küllemesi hastalığı

 

S17 - Buğday ile şekerpancarının münavebeye girdiği bir tarlada aşağıdaki herbisitlerin hangisi buğdayda kullanılmaz?

A) 2,4-D Amin

B) 2,4-D Ester

C) Dichlofop-methyl

D) Chlorsulfuron

 

S18 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi dikotiledon bir yabancı ottur?

A) Avena sterilis

B) Sinapis arvensis

C) Sorghum halepense

D) Alepecurus myosuroides

 

S19 - Erkek ve dişilerinin vücudu iplik şeklinde olan polifag, sebzelerden özellikle soğanların gövde, yaprak ve nadiren köklerinde zarar oluşturan endoparazit nematod türü ağıdakilerden hangisidir?

A) Globodera rostochiensis

B) Heterodera curiciferae

C) Ditylenchus dipsaci

D) Meloidogyne sp.

 

S20 - Filoksera aşağıdaki hangi bitkinin kök ve yapraklarında ur benzeri zarara neden olur?

A) Buğday

B) Domates

C) Bağ

D) Kiraz

 

S21 - Aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi fumajine neden olur?

A) Süne

B) Soğan sineği

C) Turunçgil unlubiti

D) Asma ağustosböceği

 

S22 - Bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında aşağıdaki böcek familyalarından hangisi en önemlidir?

A) Aphididae

B) Tortricidae

C) Culicidae

D) Curculionidae

 

S23 - Aşağıdaki böcek takımlarının hangisinde yalancı tırtıl görülür?

A) Diptera

B) Coleoptera

C) Lepidoptera

D) Hymenoptera

 

S24 - Aşağıdakilerden hangisi patates böceği için yanlıştır?

A) Marmara Bölgesi'nde 3-4 döl verirler.

B) Bitkinin topraküstü aksamında zararlıdır.

C) Konukçuları Solaneceae familyasına ait bitkilerdir.

D) Çeşitli dönemleri fazla hareketli olduğundan küçük bahçelerde elle toplama imkânı yoktur.

 

S25 - Mısırda, mısır kurdu ve mısır koçan kurdunu ilaçlamaya ne zaman başlanır?

A) Fide döneminde

B) Larva döneminde

C) İlk yumurta paketleri görüldüğünde

D) Bitkilerde koçanlar görüldüğünde

 

S26 - Kiraz sineğine karşı ilaçlı mücadele ne zaman yapılır?

A) Kiraz meyvelerinin oluştuğu dönem

B) Kiraz meyvelerine ben düştüğü dönem

C) Ağaçların yapraklanmaya başladığı dönem

D) Kiraz ağaçlarında çiçeklerin %7 5'inin döküldüğü dönem

 

S27 - Ülkemizde fındıkta mücadelesi yapılan en önemli zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fındık kurdu

B) Fındık kozalak akarı

C) Fındık filiz güvesi

D) Fındık koşnili

 

S28 - Tahmin ve erken uyarı sisteminde ilaçlama uyarısında bulunabilmek için salkım güvesi yumurtaları hangi gelişme devresine ulaşmalıdır?

A) Kapsül devresi

B) Şeffaf yumurta

C) Karabaş devresi

D) Kırmızı çizgi devresi

 

S29 - LC50 nedir?

A) Ağız ve deri yolu ile deneme hayvanlarına uygulandığı zaman, bunların % 50'sini öldüren doz

B) Teneffüs yolu ile deneme hayvanlarının % 50'sini öldüren konsantrasyon

C) Deneme hayvanlarının besininde zararlı etki göstermeyen düzey

D) LD50 değerini bulmak için gerekli konsantrasyon

 

S30 - Entegre mücadele, "Zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkileri dikkatealarak, uygun olan tüm mücadele yöntemlerini ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak,bunların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir." şeklinde tanımlanmaktadır. Burada sözü edilen "zararlı" ifadesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri

B) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcek ve hastalıkları

C) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri ve yabancı otları

D) Kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, kırmızı örümcekleri, nematodları, fungusları, bakterileri, virüsleri, yabancı otlar, kemirgenleri ve kuşları

 

S31 - Mavi renkli leğenler aşağıdaki hangi böceğin mücadelesinde tuzak olarak kullanılır?

A) Patates böceği

B) Çöl çekirgesi

C) Elma iç kurdu

D) Bakla zınnı

 

S32 - Aşağıda verilen hastalık - konukçu ikililerinden hangisi ülkemizde yaygın olarak görülmemektedir?

A) Şeker pancarı - Mildiyö hastalığı

B) Armut - Ateş yanıklığı

C) Limon - Uçkurutan

D) Nohut - Antraknoz

 

S33 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi karbamatlar sınıfında yer alır?

A) Propineb

B) Triazamate

C) Beta Cyfluthrin

D) Fenamiphos

 

S34 - Ülkemizde aşağıdaki ürün ve etmenlerden hangisinde tahmin ve erken uyarı sistemi kurularak mücadele yapılmaktadır?

A) Bağda Mildiyö

B) Elmada Külleme

C) Elmada Ağkurdu

D) Bağda Bağ maymuncuğu

 

S35 - Etkili sıcaklıklar toplamı 1100 gün derece olan bir bölgede termal konsantı 400 gün-derece olan ve mecburi diyapozu olmayan bir böcek kaç döl verebilir?

A) 5

B) 4

C) 2

D) 1

 

S36 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi Rhizoctonia türlerine spesifik etkili bir fungisittir?

A) Dichlofluanid

B) Technazene

C) Dithianon

D) Pencycuron

 

S37 - Aşağıdaki hastalık etmenlerinden hangisi ile en az sayıda ilaçlama ile mücadele edilir?

A) Monilia laxa

B) Cercospora beticola

C) Venturia inaequalis

D) Phragmidium mucronatum

 

S38 - Bir pestisitin birim alan veya birim hacimde, hedef organizmaya etkili olan miktarına ne ad verilir?

A) Aktif madde

B) Kalibrasyon

C) Doz

D) İlacın formülasyonu

 

S39 - Herhangi bir böcek türünün karşı cinsteki bireylerini cinsel olarak etkileyen ve mücadelede tuzaklarda geniş ölçüde faydalanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feromon

B) Enzim

C) Hormon

D) Repellent

 

S40 - Bitkilerin kökleri ile ortak yaşama geçerek onların gelişimini olumlu yönde etkileyen ve patojenlere karşı koruyan funguslara ne ad verilir?

A) Mikoplazma

B) Mikoriza

C) Rhizobium

D) Fitoplazma

 

S41 - "Vücut tüylü, anten nispeten kısa, ön bacaklar kazıcı formdadır." ifadesi aşağıdaki familyalardan hangisi için doğrudur?

A) Acrididae

B) Gryllidae

C) Tettigonidae

D) Gryllotalpidae

 

S42 - Bitkilerde ışık eksikliğine bağlı olarak görülen boy uzaması açık yeşil-sarımsı görünüm ve yaprakların küçük kalması gibi belirtilere ne ad verilir?

A) Fassiation

B) Gelişme geriliği

C) Etiolasyon

D) Çalılaşma

 

S43 - Ekim öncesi uygulanan herbisitlerde uygulamadan sonra herbisidin toprağa karıştırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlacın yoğunluğunu azaltmak

B) İlacın güneş ışığı ile parçalanmasını önlemek

C) İlacın yağmur suyu ile uzaklaşmasını engellemek

D) İlacın mikroorganizmalarla parçalanmasını hızlandırmak

 

S44 - Kükürtlü bitki koruma ürünleri daha çok hangi hastalıkların mücadelesinde kullanılmaktadır?

A) Külleme

B) Uçkurutan

C) Rastık

D) Mildiyö

 

S45 - Aşağıdakilerden hangisi sünenin ergin ve nimf predatörü değildir?

A) Araneidae

B) Heteropogon ornatipes

C) Rhinocoris punctiventris

D) Triops cancriformis

 

S46 - Bitki koruma ürünlerinin son kullanım tarihi ile ürünün hasadı arasında geçmesi gereken
süreye ne ad verilir?

A) Kalıntı süresi

B) Tolerans süresi

C) Bekleme süresi

D) Etki süresi

 

S47 - Akarların ağız parçalarının bulunduğu kısma ne ad verilir?

A) Idosoma

B) Podosoma

C) Opisthosoma

D) Gnathosoma

 

S48 - Zeytin meyvesinde kurtlanarak meyve dökülmesine neden olan zararlı sinek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aelia rostrata

B) Daucus olea

C) Ceratitis capitata

D) Rhogolates cerasi

 

S49 - Bitkilerdeki zararlı organizmalara doğrudan etkili olmayıp bitkilerin doğal savunma sistemini harekete geçirip, güçlendirerek etkili olan ve bu özelliklerden birini veya bir kaçını bir arada taşıyan maddelere ne ad verilir?

A) Bitki aktivatörü

B) Bitki predatörü

C) Bitki antifrizi

D) Aktif madde

 

S50 - Herbisitlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi önerilir?

A) Sisleme

B) ULV

C) Aeresol

D) Kaba püskürtme

 


CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-A 4-B 5-A 6-D 7-C 8-A 9-B 10-D 11-A 12-B 13-C 14-A 15-D 16-C 17-D 18-B 19-C 20-C 21-C 22-A 23-D 24-D 25-C26-B 27-A 28-C 29-B 30-D 31-D 32-A 33-B 34-A 35-C 36-D 37-A 38-C 39-A 40-B 41-D 42-C 43-B 44-A 45-D 46-C 47-D 48-B49-A 50-D

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 25603

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Birçok ruj çeşidi balık pulu içerir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya