• notifications1
  • menü

Bugün : 26 Şubat 2024 Pazartesi

S1 - Aşağıdakilerden hangisi kışlamış süne erginlerinin, başakların yaprak kılıfı içinde bulunduğu dönemde, çiçeklenme döneminde ve tane bağlama dönemlerinde de saplarda beslenip başakların beyazımsı bir renk almalarına neden olduğu durumdur?

A) Akbaşak zararı

B) Kurtboğazı zararı

C) Fumajin zararı

D) Göbekkurusu zararı

 

S2 - Aşağıdakilerden hangisi ekin kambur böceğinin zarar verdiği bitkilerden biri değildir?

A) Buğday

B) Arpa

C) Yulaf

D) Domates

 

S3 - Aşağıdakilerden hangisi patates böceğinin özelliklerinden biri değildir?

A) Erginleri 1 cm boyundadır.

B) Pupa dönemi bulunmaz.

C) Yumurtalarını gruplar hâlinde bırakır.

D) Kışı ergin dönemde geçirir.

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi tütün tripsinin beslendiği bitkilerdendir?

A) Tütün

B) Pamuk

C) Yonca

D) Hepsi

 

S5 - Aşağıdakilerden hangisi yonca hortumlu böceğinin zarar verdiği bitkilerden biri değildir?

A) Yonca

B) Tırfıl

C) Buğday

D) Burçak

 

S6 - Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y olan şıkkı işaretleyiniz.
( ) Kımılda kimyasal mücadele kışlamış erginlere karşı yapılır.
( ) Mısır sap kurdu larvaları, mısırın kök hariç tüm kısımlarında zarar yapmaktadır.
( ) Beyazsineklerin sadece larva dönemleri bitkilerde zararlıdır.
( ) Yeşilkurt kışı toprakta 3–8 cm derinlikte pupa döneminde geçirmektedir.
( ) Yaprak pirelerinin zararı sonucu yapraklarda beyaz noktalar meydana gelir.

A) Doğru - Doğru - Yanlış - Doğru - Yanlış

B) Doğru - Yanlış - Yanlış - Doğru - Yanlış

C) Yanlış - Doğru - Doğru - Yanlış - Yanlış

D) Yanlış - Doğru - Yanlış - Doğru - Yanlış

 

S7 - Aşağıdakilerden hangisi cücelik virüsünün hastalık yaptığı bitkilerden biri değildir?

A) Tütün

B) Çavdar

C) Arpa

D) Buğday

 

S8 - Aşağıdaki pas hastalıklarından hangisinin ara konukçusu bilinmemektedir?

A) Kara pas

B) Kahverengi pas

C) Sarı pas

D) Hiçbiri

 

S9 - Siyah rastık ismi aşağıdakilerden hangisinin diğer adıdır?

A) Arpa kapalı rastığı

B) Arpa yarı açık rastığı

C) Buğday rastığı

D) Mısır rastığı

 

S10 - Aşağıdakilerden hangisi çökerten hastalığına neden olan etmenlerden biri değildir?

A) Fusarium

B) Pythium

C) Alternaria

D) Pseudomonas

 

S11 - Aşağıdakilerden hangisi tütünde ateş yanıklığına neden olan etmenin özelliklerinden bir tanesidir?

A) Gram negatif bir bakteridir

B) Sadece tohum üzerinde kışlar

C) Kamçısız bir bakteridir

D) Yağmur ve rüzgârla yapraklara taşınır

 

S12 - Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y şıkkı olanı işaretleyiniz..
( ) Çizgi mozaik virüsü sadece buğday bitkisinde zarar yapar.
( ) Sürme hastalığına karşı en etkili kimyasal mücadele yöntemi yeşil aksam ilaçlamasıdır.
( ) Ayçiçeği mildiyösüne karşı ekim öncesi tohum ilaçlaması yapılmalıdır.
( ) Pamukta köşeli yaprak leke hastalığı, pamuk bitkisinin yaprak, yaprak sapı, koza ve taraklarında görülür.
( ) Fasulye adi yaprak yanıklığı hastalığı ile mücadelede tohum ve yeşil aksam ilaçlamaları yapılır.

A) Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru - Doğru

B) Doğru - Doğru - Doğru - Doğru - Doğru

C) Doğru - Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru

D) Yanlış - Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru

 

S13 - 5 metre taç izdüşümü olan ağaca yazın kaç litre ilaçlı su püskürtülmelidir?

A) 1

B) 5

C) 10

D) 15

 

S14 - Aşağıdakilerden hangisi virusların bitkilerde oluşturduğu belirtilerden biri değildir?

A) Nekrozlar

B) Aşırı büyüme

C) Şekil bozukluğu

D) Kloroz

 

S15 - Elma Karalekesine yakalanmış ağaçların sürgünlerinde ortaya çıkan yaralara ne ad verilir?

A) Çökerten

B) Açık kanser

C) Erken Yanıklık

D) Sıraca

 

S16 - Patates Uyuzuna karşı kullanılan tohum ilacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Propineb 70

B) Tebuconazole

C) Maneb 80

D) Fenetrazole

 

S17 - Halk arasında yaprakdelen, kızılleke ya da çil adıyla bilinen hastalık aşağıdaki bitkilerin hangisinin önemli bir problemidir?

A) Kayısı

B) Şeftali

C) Elma

D) Armut

 

S18 - Aşağıdakilerden hangisi tohumluk ilaçlamasında kullanılan kimyasal maddelerden birisi değildir?

A) Iprodine

B) Malathion

C) Benomly

D) Streptmycin

 

S19 - Rosellina'nın neden olduğu hastalığa ne ad verilir?

A) Kahverengi kök çürüklüğü

B) Yeşil kök çürüklüğü

C) Beyaz kök çürüklüğü

D) Siyah kök çürüklüğü

 

S20 - Marmara bölgesinde zeytinin ilk ilaçlaması hangi ayda yapılır ?

A) Ocak

B) Şubat

C) Kasım

D) Aralık

 

S21 - Monilya (mumya) hastalığına karşı 2. ilaçlama zamanı ve kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pembe rozet dönemi - Bordo Bulamacı ile

B) Çiçeklerin tümü açtığında - Kaptan, Thiram ya da Benomly ile

C) Pembe rozet döneminde - Kükürt ile

D) Çiçek taç yapraklarının tümü döküldüğünde - Benomly ya da Mancozeb ile

 

S22 - Bordobulamacı Turunçgil Dal Yanıklığına karşı kaç kez uygulanmalıdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S23 - İki noktalı dişi kırmızı örümcekler iklim koşullarına göre yılda ortalama kaç döl verebilirler?

A) 1-9

B) 10-20

C) 21-29

D) 30-40

 

S24 - Böceklerle savaşımda cezbedicilerin kullanılması, aşağıda belirtilen yöntemlerden hangisinin kapsamında yer alır?

A) Kültürel önlemler

B) Fiziksel mücadele

C) Biyoteknik yöntemler

D) Biyolojik savaşım

 

S25 - Böceklerin dolaşım sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Böceklerin kanı soluk sarı ya da yeşilimsidir.

B) Böceklerde açık dolaşım sistemi bulunur.

C) Böceklerde dolaşım sistemini oluşturan borunun abdomende kalan kısmına kalp adı verilir.

D) Böcek kanını oksijen ve karbondioksit taşır.

 

S26 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sünenin en önemli yumurta asalaklarından birisidir?

A) Trissolcus grandis

B) Zabrus politus

C) Zabrus tenebriodies

D) Aeilia rostrata

 

S27 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan çekirge türlerinden birisi değildir?

A) Madrab çekirgesi

B) Fas çekirgesi

C) Cezair çekirgesi

D) Kılıçlı çekirge

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan ve asmada beslenen maymuncuk türlerinden birisi değildir?

A) Bağ maymuncuğu

B) Büyük maymuncuk

C) Anadolu maymuncuğu

D) Marmara maymuncuğu

 

S29 - Uçakla yapılan ULV Bait-Spray yöntemi aşağıdaki zeytin zararlılarından hangisine karşı uygulanır?

A) Zeytin sineği

B) Zeytin güvesi

C) Zeytin pamuklubiti

D) Zeytin kabuklubiti

 

S30 - Depolanmış tahıl ve tahıl ürünlerindeki böceklere karşı boş depo ilaçlamasında aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır ?

A) Dichlorvos 50 EC

B) Aluminium Phosphide 57 tablet

C) Bromophos 40 EC

D) Fenitrothion 3 toz

 

S31 - Ekşilik böceği aşağıdaki ürünlerden hangisine zarar yapmaz?

A) Pasta

B) Un

C) Kakao

D) Olgunlaşmış ve çürüyen meyveler

 

S32 - Bitki koruma amacıyla kullanılan ilaçlara ne ad verilir?

A) İnsektisit

B) Fungusit

C) Akarisit

D) Pestisit

 

S33 - Bitkinin çeşitli kısımlarında gal oluşturan tahıl hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arpa açık rastığı

B) Arpa kapalı rastığı

C) Mısır rastığı

D) Buğday sürmesi

 

S34 - Aşağıdaki tahıl hastalıklarından hangisi için ara konukçu bir bitki gereklidir?

A) Buğday süremesi

B) Mısır rastığı

C) Arpa açık rastığı

D) Buğday karapası

 

S35 - Sebze Küllemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalık belirtileri yaprağın iki yüzünde de oluşabilir.

B) Yaprak uçları kıvrılır ve zamanla kurur.

C) Hastalık belirtileri sadece yapraklarda oluşur.

D) Bitki gelişmesi durur, meyveler tatsızlaşır ya da acır.

 

S36 - Aşağıdakilerden hangisi hıyar, ve bostan mildiyösüne karşı uygulanan savaşım yöntemlerinden birisi değildir.

A) Tohum ilaçlaması

B) Ekim nöbeti uygulanması

C) Yabancı otlarla mücadele edilmesi

D) Tarlada bitki artıklarının bırakılmaması

 

S37 - Elma ve armut yapraklarında yuvarlak, kadifemsi görünüşte siyah lekeler oluşturan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memelipas

B) Monilya

C) Karaleke

D) Köşeli yaprak lekesi

 

S38 - Külleme hastalığının en tipik belirti ya da belirtileri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Genellikle sürgün uçlarında zamk akıntısı oluşur.

B) Meyveler üzerinde küçük urlar oluşur.

C) Yaşlı yapraklarda yanıklıklara neden olur.

D) Yapraklar matlaşır, gevrekleşir ve un serpilmiş gibi bir görünüm alır.

 

S39 - Aşağıdakilerden hangisi Asma Küllemesine karşı kullanılan ilaçlardan birisi değildir?

A) Bakır oksiklorür

B) Toz kükürt

C) Fenarimol

D) Triadimenol

 

S40 - Aşağıdakilerden hangisi Turunçgillerde görülen Uçkurutan ile ilgili özelliklerden birisi değildir?

A) Etmeni yara paraziti olan fungus olması

B) Ağaçta genel bir sarar ve yaprak dökümüne neden olması

C) Etmeni kök çürüklüğüne neden olması

D) Doludan zarar görmüş ağaçlarda salgın oluşturması

 

S41 - Salyangoz ve Sümüklü böceklere karşı kimyasal mücadelede aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Mancozeb 80 WP

B) Metaldehyde 4

C) Malathion 50 EC

D) Kükürt 70 TOZ

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi San-Jose Kabuklu bitinin konukçularından birisi değildir?

A) Elma

B) Armut

C) Portakal

D) Şeftali

 

S43 - Türkiye'de tütün beyaz sineğinin en önemli konukçusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arpa

B) Buğday

C) Mısır

D) Pamuk

 

S44 - Aşağıdakilerden hangisi, süneye karşı uygulanan kimyasal mücadele şekillerinden birisi değildir?

A) 1-3 yaşlı nimf mücadelesi

B) 4-5 yaşlı nimf

C) Yeni nesil ergin mücadelesi

D) Tohum İlaçlaması

 

S45 - Aşağıdaki böcek türlerinden hangisinin erginleri zararlı olmayıp polen ile beslenir?

A) Ekin karaböceği

B) Ekin kamburbiti

C) Kapra böceği

D) Tatlıkurt

 

S46 - Ayçiçeği mildiyösüne karşı kullanılan tohum ilaçlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benomyl

B) Metalaxyl

C) Bronopol

D) Dodine

 

S47 - Aşağıdakilerden hangisi bileşimindeki etkili maddelere göre göre sınıflandırılan fungusitlerden biri değildir.

A) Organik fungusitler

B) İnorganik Fungusitler

C) Antibiyotikler

D) Viroid antibiyotikler

 

S48 - Salkım güvesinin fazla olduğu yıllarda aşağıdaki asma hastalıklarının hangisinde artık gözlenir?

A) Külleme

B) Kurşuni küf

C) Mildiyö

D) Kök kanseri

 

S49 - Elma küllemesine karşı 2. ilaçlama ne zaman yapılır?

A) Pembe tomurcuk döneminde

B) Küçük meyve döneminde

C) Çiçek taç yaprakların 2/3'ü döküldüğünde

D) Çiçek taç yaprakların tümü döküldüğünde

 

S50 - Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı hastalığına karşı aşağıdaki ilaçlama programlarından hangisi uygulanır?

A) Tomurcuklar kabarmaya başlayınca, %1,5 Bordo bulamacı uygulanır.

B) Pembe tomurcuk döneminde, % 05 Islanabilir kükürt uygulanır.

C) Taç yapraklar döküldükten sonra, %1 Bordo bulamacı uygulanır.

D) Küçük meyve döneminde, % 1'lik Bordo bulamacı uygulanır.

 


CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-B 4-D 5-C 6-A 7-A 8-C 9-B 10-D 11-D 12-D 13-B 14-B 15-D 16-C 17-A 18-B 19-C 20-B 21-B 22-C 23-B 24-C 25-D 26-A 27-C 28-D 29-A 30-C 31-B 32-D 33-C 34-D 35-C 36-A 37-C 38-D 39-A 40-C 41-B 42-C 43-D 44-D 45-C 46-B 47-D 48-B 49-C50-A

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(42210 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi