• notifications1
 • menü

Bugün : 13 Haziran 2024 Perşembe

Bitki Zararlılarının Latince Adları

 • 1 A. Fıstığı ( Pistacia vera ) 
 • 2 Abdestbozan ( Poterium spinosum ) 
 • 3 Abution ( Abution avicenea ) 
 • 4 Acem karabuğdayı ( Polygonum persicaria ) 
 • 5 Açık rastık ( Ustilago nudo hordei
 • 6 Adi dişotu ( Galeopsis sp. ) 
 • 7 Adi papatya ( Anthemis sp. ) 
 • 8 Ağ kurdu ( Hyponomeuta malinellus
 • 9 Ağaç sarı kurdu ( Zeuzera pyrina
 • 10 Akçaçiçeği ( Thlapsi arvense ) 
 • 11 Akdeniz meyve sineği ( Ceratitis capitata
 • 12 Akdiken ( Crataegus sp.
 • 13 Akdiken akarı ( Tetranychus viennensis
 • 14 alternaria yanıklığı ( alternaria sp.
 • 15 Altın kelebek ( Euproctis chrysorrhoea
 • 16 Ambar zararlıları ( Warehouse pests ) 
 • 17 Amerikan beyaz kelebeği ( Hyphantria cunea
 • 18 Anadolu şahteresi ( Fumaria anatolica ) 
 • 19 Anason ( Pimpinella anisum, Illicium anisatum ) 
 • 20 Anason güvesi ( Depressaria daucivorella ) 
 • 21 Antepfıstığı iç kurdu ( Megastigmus pistaciae, Recurvaria pistaciicola ) 
 • 22 Antraknoz ( Elsinoe ampelina ) 
 • 23 Apion ( Apion ) 
 • 24 Arap baklası ( Vaccaria pyramidata ) 
 • 25 Armut ( Pyrus communis ) 
 • 26 Armut kaplanı ( Stephanitis pyri ) 
 • 27 Armut kırmızı kabuklu biti ( Epidiaspis legerili ) 
 • 28 Armut memeli pası ( Gymnosporangium fuscum ) 
 • 29 Armut psillası ( Psylla pyri ) 
 • 30 Armut yaprak piresi ( Psylla pyri ) 
 • 31 Armut yaprak uyuzu ( Eriophyes pyri ) 
 • 32 Armutta karaleke ( Ventura pirina
 • 33 Arpa ( Hordeum sativum ) 
 • 34 Arpa güvesi ( Sitotroga cerealella ) 
 • 35 Arpa ve buğdayda kökboğazı yanıklığı ( Pseudocercosporella herpotrichoides, Rhizoctonia cerealis, Fusarium culmorum ) 
 • 36 Asa otu ( Ferula commonis ) 
 • 37 Aspir ( Carthamus tictorius ) 
 • 38 Aspir yaprak lekesi ( alternaria carthami ) 
 • 39 At kuyruğu ( Equisetum arvense ) 
 • 40 Ateş yanıklığı ( Erwinia amylovora ) 
 • 41 Avrupa kırmızı örümceği ( Panonychus ulmi ) 
 • 42 Avrupa yassı örümceği ( Penonychus ulmi ) 
 • 43 Ayak otu ( Carex sp. ) 
 • 44 Ayçiçeği ( Helianthus annus L. ) 
 • 45 Ayçiçeği - Patates ( Helianthus annus L., Solanum tuberosum ) 
 • 46 Ayrık ( Cynedon dactylon ) 
 • 47 Ayrık otu ( Equisetum arvense ) 
 • 48 Ayva ( Cyolonia vulgaris ) 
 • 49 Ayva monilyası ( Sclerotinia linhartiana ) 
 • 50 Badem ( Amygdalus communis ) 
 • 51 Badem iç kurdu ( Eurytoma amygdali ) 
 • 52 Bağ ( Vitis vinifera ) 
 • 53 Bağ çadır tırtılı ( Arctia sp. ) 
 • 54 Bağ göz kurdu ( Theresimima ampelophaga ) 
 • 55 Bağ küllemesi ( Uncinula necator ) 
 • 56 Bağ maymuncukları ( Otiorrynchus sp. ) 
 • 57 Bağ mildiyösü ( Plasmopara viticola ) 
 • 58 Bağ pirali dürmece ( Sparganothia pilleriana ) 
 • 59 Bağ thripsleri ( Thrips sp., Anophothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Heplothrips sp. ) 
 • 60 Bağ uyuzu ( Eriophyes vitis ) 
 • 61 Bağ yaprak piresi ( Erytroneura adanae ) 
 • 62 Bağda ölü kol ( Phomopsis viticola ) 
 • 63 Bağda unlu bit ( Planoccoccus citri ) 
 • 64 Bakla ( Hibiscus esculentus ) 
 • 65 Baklagil tohum böceği ( Bruchus sp. ) 
 • 66 Baklagiller ( Leguminosae ) 
 • 67 Bakteriyel benek hastalığı ( P. syringae pv. tomato ) 
 • 68 Bakteriyel leke hastalığı ( X. campetris pv. vesicatoria ) 
 • 69 Ballıbaba ( Lamium sp., Wiedemania orientalis ) 
 • 70 Bambul ( Anisoplia sp. ) 
 • 71 Bambulotu ( Heliotropium europeum ) 
 • 72 Baş lahana ( Brassica oleraceae var. capitata ) 
 • 73 Begonya küllemesi ( Oidium begoniae ) 
 • 74 Benekli darıcan ( Echinochloa colonum ) 
 • 75 Beyaz sinek ( Bemisia tabaci ) 
 • 76 Bezelye ( Pisum sativum ) 
 • 77 Biber ( Capsicum annum ) 
 • 78 Biber gal sineği ( Asphondylia capsici ) 
 • 79 Bitki tahtakuruları ( Exolygus gamellatus ) 
 • 80 Bostan çökerten ( Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. ) 
 • 81 Boya otu ( Chrozophora tinctoria ) 
 • 82 Boynuzotu ( Cerastium dicotomum ) 
 • 83 Bozkurt ( Mamestra sp., Agrotis sp. ) 
 • 84 Bozot ( Heliotropium europaeum ) 
 • 85 Böğürtlen ( Rubus sp. ) 
 • 86 Brüksel lahana ( Brassica oleraceae var. gemmifera ) 
 • 87 Buğday ( Triticum aestivum ) 
 • 88 Buğday biti ( Sitophilus granarius ) 
 • 89 Buğday hortumlu böceği ( Pachytychius hordei ) 
 • 90 Buy ( Poa annua ) 
 • 91 Büyük domuz pıtrağı ( Xanthium stromonium ) 
 • 92 Ceviz ( Juglans regia ) 
 • 93 Cevizde antraknoz ( Gnomonia leptostyla ) 
 • 94 Çam çiçeği ( Geranium tuberosum ) 
 • 95 Çam kese böceği ( Thaumetapoea pityocampa ) 
 • 96 Çam kese tırtılı ( Thaumetopea pityocampa ) 
 • 97 Çatalotu ( Digitaria sp. ) 
 • 98 Çay ( Camelia sinensis ) 
 • 99 Çay filiz güvesi ( Parametriotes theae ) 
 • 100 Çay koşnili ( Pulvinaria floccifera ) 
 • 101 Çayır tırtılı ( Loxostege sticticalis ) 
 • 102 Çekirgeler ( Locusts ) 
 • 103 Çeltik ( Oryza sativa ) 
 • 104 Çeti ( Prosophis stephaniana ) 
 • 105 Çiçek monilyası ( Monilia laxa ) 
 • 106 Çiçek sap sokanı ( Calccoris trivilis ) 
 • 107 Çiçek soğanı akarı ( Rhizoglyphus echinopus ) 
 • 108 Çilek ( Fragaria vesca ) 
 • 109 Çim ( Lolium sp. ) 
 • 110 Çin lahanası ( Brassica pekinensis ) 
 • 111 Çizgili pamuk yaprak kurdu ( Spodoptera exiqua ) 
 • 112 Çizgili yaprak kurdu ( Spodoptera exiqua ) 
 • 113 Çoban çantası ( Casella bursa-pastoris ) 
 • 114 Çoban değneği ( Polygonum convolvulus, P. aviculare ) 
 • 115 Çökerten ( Pythium sp. ) 
 • 116 Dal güvesi ( Kermania pistaciella ) 
 • 117 Dalkıran ( Xyleborus dispar ) 
 • 118 Danaburnu ( Gryllotalpa gryllotalpa ) 
 • 119 Darıcan ( Echinochloa crus-galli ) 
 • 120 Delice ( Lolium sp. ) 
 • 121 Demir dikeni ( Tribulus terrestris ) 
 • 122 Deniz sazı ( Scirpus maritimus ) 
 • 123 Depo çürüklüğü-hastalıktan sonra daldırma ( Penicillum sp. ) 
 • 124 Dereotu ( Anethum greveolens ) 
 • 125 Devedikeni ( Alhangi camelorum ) 
 • 126 Diken ( Carduus natus ) 
 • 127 Dikenli kurt ( Earias insulana ) 
 • 128 Dil kanatan ( Scandix pecten veneris, Gallium sp. ) 
 • 129 Dipotu ( Potamogeton sp. ) 
 • 130 Doğu meyve güvesi ( Laspeyresia molesta ) 
 • 131 Domates ( Lycopersican esculentum ) 
 • 132 Domates bakteriyel benek hastalığı ( Pseudomanas syringae pv. tomato ) 
 • 133 Domates bakteriyel leke hastalığı ( Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ) 
 • 134 Domates fidelerinde çökerten ( Pythium sp., Rhizoctonia sp., alternaria sp., Fusarium sp. ) 
 • 135 Domates kurşuni küf ( Botrytis cinerae ) 
 • 136 Domates mildiyösü ( Phytophthora infestans ) 
 • 137 Domates ve patates mildiyösü ( Phytophthora infestans ) 
 • 138 Domates yaprak küfü ( Cladosporium fulvum ) 
 • 139 Domuz pıtrağı ( Xanthium sp. ) 
 • 140 Dut ( Marus alba ) 
 • 141 Dut kabuklu biti ( Pseudaulacapis pentagona ) 
 • 142 Düğmeotu ( Galinsoga parviflora ) 
 • 143 Düğün çiçeği ( Ranunculus arvensis ) 
 • 144 Dürmece ( Spargonatis pilleriana ) 
 • 145 Ekin bambul böceği ( Anisoplia sp. ) 
 • 146 Ekin güvesi ( Syringopais temperatella ) 
 • 147 Ekin kambur böceği ( Zabrus melancholicus ) 
 • 148 Ekin koşnili ( Margarodes tritici ) 
 • 149 Ekin pireleri ( Phyllotreta sp. ) 
 • 150 Ekşilik böcekleri ( Carpophilus sp. ) 
 • 151 Elma ( Malus communis ) 
 • 152 Elma ağ kurdu ( H. malinellus ) 
 • 153 Elma gal afidi ( Dysaphis sp. ) 
 • 154 Elma gövde kabuk kurdu ( Synanthedon myopaeformis ) 
 • 155 Elma gövde kurdu ( Synanthedon myopaeformis ) 
 • 156 Elma iç kurdu ( Cydia pomonella ) 
 • 157 Elma küllemesi ( Podosphaera leucotricha ) 
 • 158 Elma pamuklu biti ( Eriosoma lanigerum ) 
 • 159 Elma ve armutta kara leke ( V. inaequalis, V. pirina ) 
 • 160 Elmada karaleke ( Venturia inaequalis ) 
 • 161 Elmada külleme ( Podosphaera leucotricha ) 
 • 162 Elmada yaprak biti ( Aphis pomi ) 
 • 163 Elmada yaprak büken ( Archips sp. ) 
 • 164 Elmada yaprak galeri güveleri ( Litnocolletis sp., Stigmella sp. ) 
 • 165 Emici böcekler ( Lygus sp. ) 
 • 166 Enginar ( Cynara scolymus ) 
 • 167 Erik ( Prunus domestica ) 
 • 168 Erik cep hastalığı ( Taphrina pruni ) 
 • 169 Erik içi kurdu ( Laspeyresia funebrana ) 
 • 170 Erik unlu biti ( Hyalopterus pruni ) 
 • 171 Erken yaprak yanıklığı ( Altenaria solani ) 
 • 172 Eşek Marulu ( Sonchus arvensis ) 
 • 173 Fare kulağı ( Anagallis arvensis ) 
 • 174 Fasulye ( Phaseolus vulgaris ) 
 • 175 Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı ( X. campestris, P. syringae ) 
 • 176 Fasulye antraknozu ( Colletotrichum lindemuthianum ) 
 • 177 Fasulye kapsül kurdu ( Etiella zinckenella ) 
 • 178 Fasulye pası ( Uromyces phaseoli ) 
 • 179 Fasulyede kök çürüklüğü ( Fusarium sp., Macrophomina phaseoli, Rhizoctonia sp., Stemphylium sp. ) 
 • 180 Fasulyede pas ( Uromyces phaseol ) 
 • 181 Fidan dip kurtları ( Capnodis sp. ) 
 • 182 Fide kök çürüklüğü ( Rhizoctonia sp., Fusarium sp., alternaria sp., Macrophomina sp. ) 
 • 183 Fidelerde çökerten ( Pythium pruni, alternaria sp., Fusarium sp., Sclerotinia sp. ) 
 • 184 Filiz güvesi ( Anarşia linetella ) 
 • 185 Fındık ( Coryllus avellana, C. heterophylla ) 
 • 186 Fındık faresi ( Muscardinus sp.-repellent- ) 
 • 187 Fındık filiz güvesi ( Gypsonoma dealbana ) 
 • 188 Fındık kokarcası ( Palomena prasina ) 
 • 189 Fındık kozalak akarı ( Eriophyes avellanae ) 
 • 190 Fındık kurdu ( Balaninus nucum ) 
 • 191 Fıstık dal güvesi ( Kermania pistaciella ) 
 • 192 Fıstık göz kurdu ( Thaumetopoea solitaria ) 
 • 193 Fıstık kara göz kurdu ( Chaetoptelius vestitus ) 
 • 194 Fıstık yaprak pisilasi ( Agonoscena sp. ) 
 • 195 Gal sineği ( Mikomyia coryli ) 
 • 196 Galeri Sineği ( Liriomyza trifolii ) 
 • 197 Gamalı kelebek ( Plusia gamma ) 
 • 198 Gelincik ( Papaver rhoeas ) 
 • 199 Glayöl çiçek soğanı akarı ( Rhizoglyphus echinopus ) 
 • 200 Göbek kurdu ( Hellula undalis ) 
 • 201 Gökbaş ( Centaurea cyanus ) 
 • 202 Gönül hardalı ( Myagrum perfoliatum ) 
 • 203 Gövde kabuk kurdu ( Synanthedon myopaeformis ) 
 • 204 Göz kurdu ( Anthonomus sp. ) 
 • 205 Greyfurt ( Citrus paradisi ) 
 • 206 Gül ( Rosa centifolia ) 
 • 207 Gül filiz burgusu ( Ardis brunniventris ) 
 • 208 Gül hortumlu böceği ( Rhynchites hungaricus ) 
 • 209 Gül küllemesi ( Sphaerotheca pannosa var. rosae ) 
 • 210 Halkalı leke hastalığı ( Cycloconium oleaginum ) 
 • 211 Hardal ( Sinapis arvensis ) 
 • 212 Harnup güvesi ( Ectomyelois ceratoiae ) 
 • 213 Hasırotu ( Typha latifolia ) 
 • 214 Haşhaş ( Papaver somniferum L. ) 
 • 215 Haşhaş kök kurdu ( Ceuthorhynchus denticulatus ) 
 • 216 Havuç ( Davcus carota ) 
 • 217 Haziran böceği ( Polyphylla fullo ) 
 • 218 Hıyar ( Cucumis sativus ) 
 • 219 Hıyar köşeli yaprak lekesi ( Pseudomonas syringae ) 
 • 220 Hıyar küllemesi ( Erysiphe cichoracearum ) 
 • 221 Hıyar ve kavunda yalancı mildiyö ( P. cubensis ) 
 • 222 Hıyarda beyaz çürüklük ( Sclerotinia sclerotiorum ) 
 • 223 Hıyarda yalancı mildiyö ( Pseudoperonospora cubensis ) 
 • 224 Horozibiği ( Amaranthus retloflexus ) 
 • 225 Hortumlu böcek ( Sitona sp., Pachytychius hordei ) 
 • 226 Hububat hortumlu böceği ( Pachytychius hordei ) 
 • 227 İç fındık güvesi ( Paralipsa gullaris ) 
 • 228 İç kurdu ( Recurvaria pistaciicola ) 
 • 230 İki benekli örümcek ( Tetranychus urticae ) 
 • 232 İki noktalı örümcek ( Tetranychus urticae ) 
 • 233 İmam kavuğu ( Senecio vernalis ) 
 • 234 İmam pamuğu ( Abutilon avicenea ) 
 • 235 İncir ( Ficus carica ) 
 • 236 İncir kanlı balsırası ( Ceroplastes rusci ) 
 • 237 İpliksi yeşil algler ( Nitella sp., Potomogeton sp., Myriophyllum sp., Najas sp., Alisma sp. ) 
 • 238 Isırgan otu ( Urtica urens ) 
 • 239 Ispanak ( Spinacia oleraceae ) 
 • 240 Kabak ( Cucurbita pepo ) 
 • 241 Kabakgiller ( Cucurbita pepo ) 
 • 242 Kabakgillerde bostan çökerten ( Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp. ) 
 • 243 Kabakgillerde külleme ( Erysiphe cichoracearum ) 
 • 244 Kabuk yazıcı böcekleri ( Scolytus sp. ) 
 • 245 Kabuklu bitler ( Aonidiella sp. ) 
 • 246 Kadımalak ( Polygonum sp. ) 
 • 247 Kahverengi çürüklük ( Phytophthora citrophthora ) 
 • 248 Kahverengi koşnil ( Parthenolecanium corni ) 
 • 249 Kahverengi örümcek ( Bryobia rubrioculus ) 
 • 250 Kalkan böceği ( Cassida sp. ) 
 • 251 Kamalı nematod ( Xiphinema sp. ) 
 • 252 Kambur üçgen böceği ( Stictocephalus bubalus ) 
 • 253 Kanarya otu ( Senecio vulgaris ) 
 • 254 Kandamlası ( Adonis flamea ) 
 • 255 Kandıra ( Potamogeton natans ) 
 • 256 Kanlı balsıra ( Ceroplastes rusci ) 
 • 257 Kanyaş ( Sorghum halepense ) 
 • 258 Kapalı rastık ( Ustilago hordel ) 
 • 259 Kapsül kurtları ( Etiella zinckenella, Lampides boeticus ) 
 • 260 Kara göz kurdu ( Chaetoptelius vestitus ) 
 • 261 Kara koşnil ( Saissetia oleae ) 
 • 262 Karaçim ( Lolium rigidum ) 
 • 263 Karaleke ( Venturia inaequalis ) 
 • 264 Karanfil pası ( Uromyces dianthi ) 
 • 265 Karaot ( Rhynchospora sp. ) 
 • 266 Karapazı ( Atriplex sp. ) 
 • 267 Karazenk ( Septoria pistacina ) 
 • 268 Karnabahar ( Brassica oleraceae var. botrytis ) 
 • 269 Karpuz ( Citrullus vulgaris ) 
 • 270 Karpuz telli böceği ( Epilachna chrycomelina ) 
 • 271 Kaşıkotu ( Alisma sp. ) 
 • 272 Kavun ( Cucumis melo ) 
 • 273 Kavun - Karpuz ( Cucumis melo, ) 
 • 274 Kavun kızıl böceği ( Rhaphidopalpa foveicollis ) 
 • 275 Kavun sineği ( Myopardalis pardalina ) 
 • 276 Kavun-Karpuzda antraknoz ( C. lagenarium ) 
 • 277 Kayısı ( Prunus armeniaca ) 
 • 278 Kayısı ve şeftalide yaprak delen ( Coryneum beijerinckii ) 
 • 279 Kayısıda monilya ( Monillia laxa ) 
 • 280 Kaz ayağı ( Chenopodium album ) 
 • 281 Kendi gelen buğday ( Triticum sp. ) 
 • 282 Kendi gelen hububat ( Triticum sp., Hordeum, sp. ) 
 • 283 Kereviz ( Apium gereveolens ) 
 • 284 Kesici kurt ( Agrotis ypsilon ) 
 • 285 Kestane ( castanea sativa ) 
 • 286 Keten - Kenevir ( Linum usitassimum., Cannabis sativa sp. ) 
 • 287 Kımıl ( Aelia rostrat ) 
 • 288 Kimyon ( Carum carvi, Cuminum cyminum ) 
 • 289 Kır teresi ( Lepidium draba ) 
 • 290 Kır tırtılı ( Lymantria dispar ) 
 • 291 Kiraz ( Prunus avium ) 
 • 292 Kiraz sineği ( Rhagoletis cerasi ) 
 • 293 Kiraz sülüğü ( Caliroa limacina ) 
 • 294 Kiraz ve vişnede monilya ( Sclerotinia laxa ) 
 • 295 Kırkayaklar ( Blanulus sp. ) 
 • 296 Kırlangıç böceği ( Hysteropterum grylloides ) 
 • 297 Kırma biti ( Tribolium confusum ) 
 • 298 Kırmızı bacaklı akar ( Penthaleus major ) 
 • 299 Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( Amaranthus retloflexus ) 
 • 300 Kırmızı örümcek ( Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Tetranychus cinnabarinus ) 
 • 301 Kırmızı örümcekler ( Tetranychus sp. ) 
 • 302 Kirpidarı ( Setaria verticillate ) 
 • 303 Kırtırtılı ( Lymantria dispar ) 
 • 304 Kişnişotu ( Spergula arvensis ) 
 • 305 Kivi ( Actinidia deliciosa ) 
 • 306 Kızıl ağaç kurdu ( Coccuss coccus ) 
 • 307 Kızılağaç böceği ( Agelastica alni ) 
 • 308 Kleonus ( Cleonus sp. ) 
 • 309 Koçan kurdu ( Sesamia nonagrioides ) 
 • 310 Kokarot ( Bifora radians ) 
 • 311 Kolza ( Brassica napus ) 
 • 312 Koşnil ( Lecanium sp. ) 
 • 313 Kozalak akarı ( Eriophyes avellana ) 
 • 314 Kök boğazı çürüklüğü ( Ascochyta pinodella, Aspergillus niger ) 
 • 315 Kök boğazı yanıklığı ( Phoma betae ) 
 • 316 Kök kurdu ( Ceuthorynchus denticulatus ) 
 • 317 Kök ur nematodu ( Meloidogyne sp. ) 
 • 318 Kökboğazı çürüklüğü ( Rhizoctonia sp., Fusarium sp., Aspergillus sp. ) 
 • 319 Kökboğazı yanıklığı ( Dendrypion papaveris ) 
 • 320 Kök-ur nematodu ( Meloidogyne sp. ) 
 • 321 Köpek lahanası ( Mercurialis annua ) 
 • 322 Köpek üzümü ( Solanum nigrum ) 
 • 323 Köpekdişi ayrığı ( Cynodon dactylon ) 
 • 324 Köşeli yaprak leke hastalığı ( Xanthomonas malvacearum ) 
 • 325 Köygöçüren ( Cirsium arvense ) 
 • 326 Köygöçüren-tohumdan gelen ( Circium arvense ) 
 • 327 Kuduz otu ( Allysum campestre ) 
 • 328 Kurbağa kaşığı ( Alisma plantago ) 
 • 329 Kurşuni küf ( Botrytis cinerae ) 
 • 330 Kuru incir kurdu ( Ephestia cautella ) 
 • 331 Kuru meyve akarı ( Carpophylyphus lactis ) 
 • 332 Kuru meyve güvesi ( Plodia interpunctella ) 
 • 333 Kuru üzüm güvesi ( Ephestia figuliella ) 
 • 334 Kuşotu ( Phalaris sp. ) 
 • 335 Kuşyemi ( Phalaris sp. ) 
 • 336 Küçük kabuk yazıcı böcekleri ( Scolytus sp. ) 
 • 337 Küçük karnabahar ( Brassica oleraceae var. italica. Brokkoli ) 
 • 338 Küçük teke böceği ( Saperda populnea ) 
 • 339 Külleme ( Uncinula necator, Sphaerotheca pannosa, Erysiphe cichoracearum, S.fuliginea ) 
 • 340 Küsküt ( Cuscuta sp. ) 
 • 341 Labada ( Rumex sp. ) 
 • 342 Lahana ( Brassica oleraceae var. capitata ) 
 • 343 Lahana göbek kurdu ( Hellula undalis ) 
 • 344 Lahana güvesi ( Plutella maculipennis ) 
 • 345 Lahana kelebeği ( Pieris brassicae ) 
 • 346 Lahana kokulu böceği ( Eurydema ornatum ) 
 • 347 Lahana kokulu renkli böceği ( Eurydema ornatum ) 
 • 348 Lahana mildiyösü ( Peronospora brassicae ) 
 • 349 Lahana sclerotinia çürüklüğü ( S. sclerotiorum ) 
 • 350 Limon ( Citrus medica, Citrus limon ) 
 • 351 Limonda Pas Böcüsü ( Phyllocoptrata oleivora ) 
 • 352 Lixus ( Lixus sp. ) 
 • 353 Lüfer otu ( Lotus palustris ) 
 • 354 M. Hortumlu böceği ( Sitona crinitus ) 
 • 355 Manas ( Polyphylla fullo ) 
 • 356 Mandalina ( Citrus nobilis ) 
 • 357 Mantolu böcek ( Amicta oboberthuri, Dissoctena sp. ) 
 • 358 Marul ( Lactuca sativa ) 
 • 359 Marul mildiyosü ( Bremia lactucae ) 
 • 360 Mavi küf ( Perenospora tabacina ) 
 • 361 Maydanoz ( Petraselinum hortense ) 
 • 362 Maymuncuk ( Strophomorphus ctenotus ) 
 • 363 Memeli pas ( Gymnosporangium sp. ) 
 • 364 Mercimek ( Lens esculanta ) 
 • 365 Mercimek - Nohut ( Lens esculanta, Cicer arietinum ) 
 • 366 Mercimek hortumlu böceği ( Bruchus lentils ) 
 • 367 Mercimek tohum böceği ( Bruchus lentils ) 
 • 368 Meyve ağacı akarları ( Tetranychus sp., Panonychus sp., Bryobia sp. ) 
 • 369 Meyve göz kurtları ( Anthonomus sp. ) 
 • 370 Meyve içi kurdu ( Magatigmus pistaciae ) 
 • 371 Meyve içi zararlıları ( Megastigmus sp., Recurvaria sp. ) 
 • 372 Meyve testereli arılar ( Hoplocampa sp. ) 
 • 373 Mildiyö ( Plasmopara viticola, Phytophthora infestans, Pseudoperonospora humuli ) 
 • 374 Mısır ( Zea mays ) 
 • 375 Mısır çizgili yaprak kurdu ( Spodoptera exiqua ) 
 • 376 Mısır koçan kurdu ( Sesamia sp. ) 
 • 377 Mısır Kurdu ( Ostrinia nubilalis ) 
 • 378 Mısır maymuncuğu ( Tanymecus dilaticollis ) 
 • 379 Monilya ( Monillia laxa ) 
 • 380 Muhabbet çiçeği ( Reseda lutea ) 
 • 381 Muz ( Musa cavendishii ) 
 • 382 Nar ( Punica granatum ) 
 • 383 Nohut ( Cicer arietunum ) 
 • 384 Nohut antraknozu ( Ascochyta rabiel ) 
 • 385 Nohut sineği ( Liriomyza cicerina ) 
 • 386 Nohut yaprak sineği ( Liriomyza cicerina ) 
 • 387 Nohutta antraknoz ( Ascochyta rabiei ) 
 • 388 Opinar penamatoo ( Helicotylenchus multicinctus ) 
 • 389 Ökse asalak otu ( Viscum album ) 
 • 390 Öküz çanı ( Ononis spinosa ) 
 • 391 Ölü kol ( Cryptosporella viticola ) 
 • 392 Pamuk ( Gossypium herbaceum ) 
 • 393 Pamuk ve Soya ( Gossypium sp., Glycine max ) 
 • 394 Pamuk yaprak kurdu ( Spodoptera littoralis ) 
 • 395 Pamukta kırmızı örümcekler ( Tetranychus sp. ) 
 • 396 Pancar pireleri ( Chaetocnema sp., Clenosu sp., Lixus sp. ) 
 • 397 Pancar piresi ( Chaetocnema tibialis ) 
 • 398 Papatyalar ( Matricaria sp. ) 
 • 399 Pas ( Uromyces dianthi, Phragmidium sp. ) 
 • 400 Pas böcüsü ( Phyllocoptrata oleivora ) 
 • 401 Patates ( Solanum tuberosum ) 
 • 402 Patates böceği ( Leptinotarsa decemlineata, Dacus oleae ) 
 • 403 Patates güvesi ( Gnorimoschema operculella ) 
 • 404 Patates mildiyösü ( Phytophthora infestans ) 
 • 405 Patates uyuzu ( Streptomyces scabies ) 
 • 406 Patlıcan ( Solanum malongena ) 
 • 407 Patlıcan küllemesi ( Leveilula taurica ) 
 • 408 Pembe kurt ( Pectinophora gassypiella ) 
 • 409 Peygamber çiçeği ( Centaurea deprassa ) 
 • 410 Pırasa ( Allium porrum ) 
 • 411 Pirinç biti ( Sitophilus oryzae ) 
 • 412 Pis kokulu yeşil böcek ( Nezara viridula ) 
 • 413 Pıtrak ( Xanthium macrocarpum, Turgenia latifolia ) 
 • 414 Portakal ( Citrus sinensis ) 
 • 415 Prodenya ( Spodoptera littoralis ) 
 • 416 Psilla ( Cocopysilla pyri ) 
 • 417 Psylla ( Agonescena sp. ) 
 • 418 Rastık ( Ustilago sp. ) 
 • 419 Rastık hastalıkları ( Ustilago sp. ) 
 • 420 Roka ( Eurica sativa ) 
 • 421 Salkım güvesi ( Lobesia botrana ) 
 • 422 Salkım otu ( Poa annua ) 
 • 423 Salyangoz ( Helix sp., Helicella variegata ) 
 • 424 Sandalye sazı ( Scirpus mucronatus ) 
 • 425 Sanjose ( Quadraspidiotus perniciosus ) 
 • 426 Sanjose kabuklu biti ( Quadraspidiotus perniciosus ) 
 • 427 Sarı ağaç kurdu ( Zeuzera pirina ) 
 • 428 Sarı ve kırmızı kabuklu bit ( Aonidiella sp. ) 
 • 429 Sarımsak ( Allium sativum ) 
 • 430 Sarıot ( Boreova orientalis ) 
 • 431 Sarmaşık çoban değneği ( Polygonum convolvulus ) 
 • 432 Sebze fidelerinde kök çürüklüğü ( Sclerotinia sp., Rhizoctonia sp., Pythium sp., alternaria sp., Fusarium sp. ) 
 • 433 Sedefotu ( Stellaria media ) 
 • 434 Semizotu ( Portulaca oleraceae ) 
 • 435 Senelik köpek lahanası ( Marcularis annua ) 
 • 436 Serçedili ( Stelaria media ) 
 • 437 Sığır dili ( Anchusa sp. ) 
 • 438 Sinekkapan ( Silene copoide ) 
 • 439 Sinotu ( Plantago sp. ) 
 • 440 Sirken ( Chenopodium album ) 
 • 441 Siyah yaprak biti ( Toxoptera aurantii ) 
 • 442 Sodaotu ( Salsola kali ) 
 • 443 Soğan ( Allium capa ) 
 • 444 Soğan mildiyösü ( Peronospora destructor ) 
 • 445 Soğan psillası ( Bacteriocera tremblayi ) 
 • 446 Soğan sineği ( Hylemia antiqua ) 
 • 447 Soğanda sürme ( Urocystis cepulae ) 
 • 448 Soya ( Glycine max.(L) Merr. ) 
 • 449 Söğüt ( Salix sp. ) 
 • 450 Söğütotu ( Potamogeton perfoliatus ) 
 • 451 Spiral nematodu ( Helicotylenchus multicinctus ) 
 • 452 Su sümbülü ( Potamogeton pectinatus ) 
 • 453 Susam ( Sesamum inducum ) 
 • 454 Susam güvesi ( Antigastra catalaunalis ) 
 • 455 Sümüklü böcekler ( Agriolimax agretis, Airon sp., Limax sp. ) 
 • 456 Süne ( Eurygaster integriceps ) 
 • 457 Süpürgelik ( Sisymorium irio ) 
 • 458 Sürme ( Tilletia sp. ) 
 • 459 Sütleğen ( Euphorbia sp. ) 
 • 460 Ş. Pancarı ( Beta vulgaris ) 
 • 461 Şahtere ( Fumaria sp. ) 
 • 462 Şeftali ( Prunus persica ) 
 • 463 Şeftali filiz güvesi ( Anarsia lineatella ) 
 • 464 Şeftali küllemesi ( Spherotheca pannosa ) 
 • 465 Şeftali virgül kabuklu biti ( Coccomytilus halli ) 
 • 466 Şeftalide monilya ( Monillia laxa ) 
 • 467 Şeftalide ve kayısıda yaprak delen ( Clasterosporium carpophilum ) 
 • 468 Şeftalide yaprak delen ( Clasterosporium carpophylum ) 
 • 469 Şeftalide yaprak kıvırcıklığı ( Taphrina deformans ) 
 • 470 Şekerpancarı sineği ( Pegomyia hyoscyami ) 
 • 471 Şerbetçiotu ( Humulus lupulus ) 
 • 472 Şeytan elması ( Datura stramonium ) 
 • 473 Şıralı zenk ( Idiocerus stali ) 
 • 474 Tahıl küllemesi ( Erysiphe graminis ) 
 • 475 Tarla akçaçiçeği ( Thlapsi arvense ) 
 • 476 Tarla fare kulağı ( Anagallis arvensis ) 
 • 477 Tarla sarmaşığı ( Convulvulus arvensis ) 
 • 478 Tarla tavşanı ( Lepus sp.-repellent- ) 
 • 479 Taş yoncası ( Metilothus sp. ) 
 • 480 Tatlı kurt ( Lasioderma serricorne ) 
 • 481 Tatula ( Datura stromonium ) 
 • 482 Tavşan bıyığı ( Poa annua ) 
 • 483 Tel kurdu ( Agriotes sp. ) 
 • 484 Tel kurtları ( Agriotes sp. ) 
 • 485 Telli böceği ( Epilachna chrysomelina ) 
 • 486 Tepegöz ( Tripos concriformis ) 
 • 487 Testereli arılar ( Hoplocampa sp. ) 
 • 488 Testereli böcek ( Oryzaephlus surinamensis ) 
 • 489 Thrips ( Thrips tabaci ) 
 • 490 Tilki kuyruğu ( Alopecurus sp. ) 
 • 491 Tohum böceği ( Bruchus sp. ) 
 • 492 Tohum sineği ( Hylemia cilicrura, Delia platura ) 
 • 493 Tohumdan gelen geliç ( Sorghum sp. ) 
 • 494 Tomurcam akarı ( Aceria sheldoni ) 
 • 495 Tomurcuk akarı ( Aceria sheldoni ) 
 • 496 Tomurcuk kurdu ( Recurvaria pistaslicola ) 
 • 497 Tomurcuk tırtılları ( H. nubiferana, S.oceliana, R nalella ) 
 • 498 Topalak ( Cyprus rotundum, Cyperius difformi, Cyperus sp. ) 
 • 499 Toprak pire böcekleri ( Phyllotrata sp. ) 
 • 500 Toprak pireleri ( Phyllotreta sp. ) 
 • 501 Toprak solucanı ( Lumbricus sp. ) 
 • 502 Toprakaltı zararlıları ( Agriotes sp., Collembala sp., Blaaıuıus sp. ) 
 • 503 Trabzon hurması ( Diospyros kaki ) 
 • 504 Turp ( Ruphanus sativus ) 
 • 505 Turunçgil beyaz sineği ( Dialeurodes citri ) 
 • 506 Turunçgil kırmızı örümceği ( Panonychus citri ) 
 • 507 Turunçgil nematodu ( Tylenchulus semipenetrans ) 
 • 508 Turunçgiller ( Citrus sp. ) 
 • 509 Turunçgiller çiçek güvesi ( Prays citri ) 
 • 510 Turunçgiller siyah yaprak biti ( Toxoptera aurathii ) 
 • 511 Tütün ( Nicotiana tabacum ) 
 • 512 Tütün fideliklerinde solucanlar ( Lumbricus sp. ) 
 • 513 Tütün gebesi ( Gnorimocshema operculella ) 
 • 514 Tütün güvesi ( Ephestia elutella ) 
 • 515 Tütün thiripsi ( Thrips tabaci ) 
 • 516 Tüylü ballıbaba ( Viedemannia orientalis ) 
 • 517 Uçkurutan ( Deuterophoma tracheiphila ) 
 • 518 Unlu bit ( Planococcus citri ) 
 • 519 Unlu erik biti ( Hyalopterus pruni ) 
 • 520 Uyuzotu ( Vicia sp. ) 
 • 521 Üzüm ( Vitis vinifera ) 
 • 522 Venüsotu, topalak ( Cyperus sp. ) 
 • 523 Virgül kabuklu biti ( Lepidosaphes ulmi ) 
 • 524 Virgül koşnili ( Lepidosaphes ulmi ) 
 • 525 Vişnede monilya ( Monilia laxa ) 
 • 526 Y. Kırmızı Pancar ( Beta vulgaris ) 
 • 527 Yabani bakla ( Vicia sp. ) 
 • 528 Yabani çam çiçeği ( Geranium tuberosum ) 
 • 529 Yabani çiviotu ( Isatis tinctoria ) 
 • 530 Yabani darı ( Panicum sp. ) 
 • 531 Yabani fiğ ( Vicia sp. ) 
 • 532 Yabani gül ( Rosa sp. ) 
 • 533 Yabani hardal ( Sinapis arvenesis ) 
 • 534 Yabani havuç ( Daucus carrota ) 
 • 535 Yabani krizantem ( Chrysanthemum segetum ) 
 • 536 Yabani salata ( Lactuca scariola ) 
 • 537 Yabani tere ( Lepidium latifolium ) 
 • 538 Yabani turp ( Raphanus sp. ) 
 • 539 Yabani yulaf ( Avena fatua ) 
 • 540 Yağ gülünde yaprak biti ( Macrosiphum rosae ) 
 • 541 Yağlıot ( Gypsophila pilosa ) 
 • 542 Yalancı mildiyö ( Pseudoperonospora cubensis ) 
 • 543 Yanıklık ( alternaria sp. ) 
 • 544 Yapışkanotu ( Gallium aparine ) 
 • 545 Yaprak biti ( Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Myzus persicae, Aphis pomi ) 
 • 546 Yaprak bitleri ( Myzus persicae, Aphis gossypii, Hyadaphis foeniculi ) 
 • 547 Yaprak böceği ( Piesma maculata ) 
 • 548 Yaprak bükenler ( Archips sp. ) 
 • 549 Yaprak çizgi hastalığı ( Pyrenophora graminea ) 
 • 550 Yaprak delen ( Coryneum beijerinkii ) 
 • 551 Yaprak galeri güveleri ( Lithocolietis, Stigmella sp. ) 
 • 552 Yaprak galeri güvesi ( Phyllonorycter coryfifoliella, P. gerasimovi ) 
 • 553 Yaprak galeri sineği ( Liriomyza trifolii ) 
 • 554 Yaprak iç güvesi ( Recurvaria pitaciacola ) 
 • 555 Yaprak iç kurdu ( Cydia pomonella ) 
 • 556 Yaprak kıvırcıklığı ( Taphrina deformans ) 
 • 557 Yaprak kurdu ( Spodoptera littoralis ) 
 • 558 Yaprak kurtları ( Spodoptera sp., Mamestra sp., Plusia sp. ) 
 • 559 Yaprak leke hastalığı ( Mycosphaerella sp., Cercospora beticola ) 
 • 560 Yaprak lekesi ( Cercospora beticola ) 
 • 561 Yaprak piresi ( Psylla pyricola, Empoasca sp. ) 
 • 562 Yaprak psilası ( Agonoscena targioni, A. succincta ) 
 • 563 Yarakoşnili ( Polinia pollini ) 
 • 564 Yarıaçık rastık ( Ustilago nigra ) 
 • 565 Yarıaçık ve kapalı rastık ( Ustilago sp. ) 
 • 566 Yassı akar ( Cenopalpus pulcher ) 
 • 567 Yavşan otu ( Veronica sp. ) 
 • 568 Yay kuyruklular ( Collembola sp. ) 
 • 569 Yedi uyur ( Glis glis ) 
 • 570 Yeni dünyada kara leke hastalığı ( Venturia inaequalis var. eriobotryae ) 
 • 571 Yer Fıstığı ( Arachis hypogaea L. ) 
 • 572 Yerfesleğeni ( Mercurialis sp. ) 
 • 573 Yeşil kurt ( Heliothis armigera, H. viriplace ) 
 • 574 Yeşil küf - Depo çürüklüğü ( Penicillium sp. ) 
 • 575 Yeşil mavi küf çürüklüğü ( Pericilhum sp. ) 
 • 576 Yıldız koşnili ( Ceroplastes floridensis ) 
 • 577 Yoğurtotu ( Galium coranatum ) 
 • 578 Yonca ( Medicago sativa ) 
 • 579 Yonca hortumlu böceği ( Hypera variabilis ) 
 • 580 Yumuşak koşnil ( Coccus pseudomognoliarum ) 
 • 581 Yüzük kelebeği ( Malacosoma neustrial ) 
 • 582 Zabrus ( Zabrus melancholicus ) 
 • 583 Zeytin ( Olea europea ) 
 • 584 Zeytin güvesi ( Prays oleae ) 
 • 585 Zeytin kabuklu biti ( Parlatoria oleae ) 
 • 586 Zeytin kara koşnili ( Saissetia oleae ) 
 • 587 Zeytin kırlangıç böceği ( Hysteropterum grylloides ) 
 • 588 Zeytin koşnili ( Parlatoria oleae ) 
 • 589 Zeytin kurdu ( Coenorrhinus oribripennis ) 
 • 590 Zeytin pamuklu biti ( Euphyllura olivina ) 
 • 591 Zeytin sineği ( Dacus oleae )

Konu İle İlgili Dokümanlar

Konu İle İlgili Etiketler

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(20310 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma İle İlgili Tanımlar Nelerdir?

Bitki Koruma İle İlgili Tanımlar Nelerdir?

BİTKİ KORUMA İLE İLGİLİ TANIMLAR Bitki Koruma: Tarımsal üretimi arttırmak, korumak ve kalitesini yükseltmek amacıyla, bitkileri hastalık, zararlı ve yabancı otlardan koruma faaliyetidir. Bitki Koruma İlacı: Tarımsal bitki ve ürünlere musallat olan zararlı ve hastalıkları yok etmek veya bunların zararlarını önlemek amacıyla kullanılan kimyas...

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji Ders Notu

Bitki Hastalıkları - Fitopatoloji Ders Notu

BİTKİ HASTALIKLARI - FİTOPATALOJİ BİLİMİ Bitki Koruma içinde yer alan anabilim dallarından biri olan fitopatoloji, kelime anlamı olarak bitki hastalıkları bilimi olarak ifade edilir. Bitki Koruma; Bitkilerde hastalığa neden olan canlı ve cansız faktörleri, hastalıkların oluşumunu, hastalık etmenleriyle hasta bitkiler arasındaki ilişkileri, bitk...

Bitki Koruma Ürünlerinin Formülasyonları

Bitki Koruma Ürünlerinin Formülasyonları

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Zirai Mücadele ilaçları, yabancı otlara, hastalık ve zararlılara karşı kullanılarak daha fazla ve kaliteli ürün elde etmeye yararlar. Ancak beklenen bu faydaların sağlanması için bu ilaçların uygun dozda ve uygun metotlarla kullanılmasından önce bunların genel özelliklerini bilmekte fayda vardır. ...

Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

Bitki Koruma Yöntemleri Organik tarım, kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretimdir. İnsanoğlunun geleneksel tarımda yoğun şekilde gübre ve pestisit kullanımı sonucunda, doğa dengesinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu aşamada bozulan dengenin yeniden kurulmasına yönelik bi...

Bitki Gelişim Düzenleyicisi (Bgd) Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri

Bitki Gelişim Düzenleyicisi (Bgd) Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri

Bitki Gelişim Düzenleyicisi (BGD) Bitki büyüme ve gelişmesinde en önemli rol oynayan hormonlardan 5 ana hormon grubu bitki bünyesinde mevcut olduğu yapılan araştırmalarda belirlenmiştir. Bunlar; Oxinler, Sitokininler, Gibberellinler , Etilen ve ABA’dır. Bitki bünyesinde meydana gelen fizyolojik faaliyetlerin çoğunluğu bu hormonların ko...

Bitki Koruma Ve Funguslar

Bitki Koruma Ve Funguslar

BİTKİ KORUMA Kültür bitkileri ve onlardan elde edilen tarımsal ürünleri hastalık ve zararlılardan korumak, tedavi etmek ya da bunlardan doğacak zararı en aza indirmek için alınan tüm teknik, ekonomik ve yasal önlemlere bitki koruma denir. Bitki koruma 2 dalda incelenir: 1) Entomoloji: Böcek bilimidir. Tarımsal ürünlerde zarar yapan böce...

Ruhsatlı Bitki Aktivatörleri Nelerdir?

Ruhsatlı Bitki Aktivatörleri Nelerdir?

RUHSATLI BİTKİ KORUMA AKTİVATÖRLERİ Bitki Aktivatörü Nedir? 26 Haziran 2002 Resmi Gazete’de bitki aktivatörlerinin ruhsatlandırılmasında istenen bilgi ve belgeler açıklanmıştır. Buna göre bitki aktivatörleri bitkilerin doğal savunma sistemlerini aktive eden, besin maddelerinden daha iyi yararlanmalarını sağlayan, stres koşulları ve ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi