• notifications1
  • menü

Bugün : 14 Temmuz 2024 Pazar

Nitrat ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi (Who 1984)

Hazmedilen nitratın metabolizması tam olarak bilinmiyorsa da emilme ince bağırsakların üst kısımlarında olmaktadır. Vücuttan atılması ise tamamıyla değilse de böbrekler vasıtasıyla olmaktadır. Ancak nitratın mide bağırsak sisteminin üst bölümlerinden emildiği ve tükürük bezleri vasıtasıyla tükürük içinde konsantre olduğu bilinmektedir. İnsanlarda nitrat metabolizması tam olarak incelenmemiştir. Ancak deney hayvanlarında yapılan çalışmalar insanlara da uygulanabilir. Gerek nitrat gerekse nitrit vücut tarafından kolayca emilmektedir.

 

Bakteriyel redaksiyon sonucu canlı organizmada nitratın çok kolaylıkla nitrite dönüştürülmesi çok önemli bir olaydır. Yüksek oranda nitrat alınması tükürükte nitrit konsantrasyonunun artmasına neden olmaktadır. Ancak bu oran ağız içi mikrofloriası ve alınan gıda içindeki miktarlara göre şahıslarda farklılık göstermektedir. Nitratın nitrite indirgenmesi, mide gibi vücudun başka bölgelerinde de olmaktadır. Ancak pH 4,6 dan daha yüksek olmadıkça dönüşüm daha az olmaktadır. Küçük çocuklarda mide asiditesi normal olarak çok az (pH 4 veya daha fazla) olduğundan nitrit oluşumu çok yüksek olmaktadır. Halbuki büyük insan midesinde asidite (pH 1 - 5) olduğundan nitratın redüksiyonu daha az olmaktadır.


 
Nitrit oluşumu 2 nedenle çok önemlidir. Birincisi nitrit hemoglobini, vücutta oksijen taşıyıcı bir pigment olan metahemoglobine dönüştürmektedir. İkinci önemli nokta nitritler insan vücudunda gıda ve diğer kaynaklardan alınan amin ve amidlerle reaksiyona girerek nitrosamin teşekkülüne neden olmasıdır. Bilindiği gibi nitrosaminlerin kanserojen özelliği vardır. Bu olay insan midesinin normal asiditesi olan 1 - 5 pH lık bir asit solüsyonunda olmaktadır.

 

Sağlığa Etkisi: Normal olarak vücuttaki hemoglobinin % 1 - 2 si metahemoglobin formandadır. Eğer bu oran % 10 u geçerse metahemoglobinemia denen klinik bulgular başlar: % 30 - 40 ı bulursa oksijen noksanlığı olur (anoksemi). 1945 den beri bu hastalığa yaka­lanan 2000 kişide ölüm oranı % 8 dir.


 
Bazı memleketlerde içme sularında nitrat seviyesi çok yüksek olduğundan çocuklarda metahemoglobinemia ve ölümler tespit edilmiştir. Bu nedenle yüksek oranlarda nitrat içeren suların çocuk gıdalarının hazırlanmasında kullanılmaması tavsiye edilmiştir. Çocukların nitrata hassasiyetleri,süratle kilo almalarına ; üst mide bağırsak sistemlerinde nitratı redükte eden bakterilerin bulunuşuna ve çocuk hemoglobininin ilk 2 - 3 aylık çocuklarda daha kolaylıkla ve yüksek oranda okside olabilmesine bağlanmaktadır. Bu problem yaşlı insanlarda bulunmamaktadır. Keza çocuklarda mide bağırsak hastalığı olduğunda bakteriler çoğalarak nitratın nitrite dönüşümünü artıracağından hassasiyetleri daha çok artacaktır. Çocuklarda mide pH sı nötral olduğundan mide ve barsaklarda bakteriyel üreme kolay olmaktadır.

 

Çocuklarda yaşlıların aksine, meta hemoglobini tekrar hemoglobin haline dönüştüren 2 özel enzim de çok az miktardadır. Çocuk metahemoglobinemisinin esas nedeni çocuk gıdalarının hazırlanmasında kullanılan suda fazla miktarda nitratın bulunmasıdır. Bu nedenle suyun uzun süre kaynatılması sonunda buharlaşmaya bağlı olarak nitrat artacağından problem daha da artacaktır. Özellikle kuyu suları mikrobiyolojik olarak kirli olduğundan infantil (çocuk) metahemoglobinemisine neden olur. Sudaki nitrat oranı üzerine çok araştırma yapılmışsa da birbirini tutmayan sonuçlar alınmıştır. Ancak litrede 10 mg nitrat azotu içeren suların çocuklarda metahemoglobinemia yapmadığı bildirilmiştir. Gebe kadınlarda, diğer yaşlılardan daha hassastırlar.

 

Nitrosaminlerin Kanserojen Etkisi: Sindirilen nitratlar ağız veya vücudun herhangi bir yerinde kolaylıkla nitritlere dönüşeceğinden düşük pH da kanserojen etkisi olan nitrosaminler de meydana çıkacaktır. Özellikle safra kesesi iltihabı olanlar ve mide asidi düşük olanlarda nitrosamin oluşumu dana fazla olmaktadır. Nitrosaminlerin kanserojen etkileri olduğu deney hayvanlarında gösterilmiş ise de insanlarda bu durum ispatlanmamıştır. Bir analizde NH3 miktarı yüksekse, bu yakın zamanda suya dışkı maddelerinin karıştığını gösterir.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Alaa

31.05.2023 17:50:54

0,45 M lik 650 ml amonyak baz çözeltisine 5 g katı NH4Cl katılarak hazırlanan tampon çözeltisinin hacmi 1 L ye tamamlanmıştır. Asetik asit için Ka-1.76x105, Amonyak için Kb-1,86x10-5 tir.

a- Bu tampon çözeltinin pH değerini bulunuz.

b- Bu tampon çözeltisine 6 milimol HCI katıldığında çözeltinin pH değerini bulunuz.

MN-14 g/mol, Ma-35,5 g/mol

(61322 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Amonyak Azotu Tayini ; Amonyak azotu, yeraltı ve yüzey sularının kapsamında değişik konsantrasyonlarda bulunur. Mikrobiyolojik aktivite sonucu meydana gelen amonyak sıhhi bir kirlenmenin kimyasal bir belirtisi olarak belirtilir. Yeraltı sularında bulunan amonyak bazı doğal indirgeme prosesleri sonucu meydana gelebilir. Amonyak azotunun tayin...

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sudaki nitratın kaynağı giriş bölümünde detaylı verildiği gibi jeolojik volkanik kayalardan. Ayrıca havadaki azot şimşek çakması sonunda azot oksitlerini verir. Yağmur suyunda çözünen bu oksitler hava oksijeni ile yükseltgenerek nitrit ve nitrit asidi meydana getirirler. Bu da nitratın kaynağı olabilir. Diğer taraftan bazı bitkiler (özellikle ba...

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Organik Azot Tayini ; Organik bağlardaki 3 değerlikli azot, kjeldahl metodu ile tayin edilir. Suyun kapsamında bulunan organik azot amino asitler, polipeptitler ve proteinlerden toplanır. Sudaki organik asit, serbest amonyak giderildikten sonra numunenin degestion ve sonra destilasyon ve standart asit ile titrasyonundan bulunur. Veya kjeldahl a...

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nitrit Azotu Tayini 01. α Naftilamin - Sülfanilik asit metodu ile 01.01.Prensip pH değerinin 2,0 - 2,5 aralığında, nitrit iyonları alfa naftil amin hidroklorür ile diazolandırılmış sülfanilik asit çifti tarafından kırmızımsı-pembe renkli sülfanil asit-azo-alfa naftil amin boyar maddesini meydana getirirler. Nitrit konsantrasyonuna gö...

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki demir ve alüminyum hidrolize olabilen tuzları da asit meydana getirebilirler. Fe2(SO4)3 + 6 H2O à 2 Fe(OH)3 + 6 ...

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Alkalinite Tayini Alkalinite belirlenen bir pH değerine kadar suyun kuvvetli asitlerle reaksiyona girmesinin kantitatif kapasitesi olarak tanımlanır. Ölçülen alkalinite değeri kullanılan nihai pH değerine bağlı olarak değişir. Alkalinite doğal sularda ve atıksularda çok kullanılan önemli bir analizdir. Yüzeysel sularda alkalinite, karbonat,...

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması Ve Sağlığa Etkisi Nelerdir?

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması Ve Sağlığa Etkisi Nelerdir?

Nitrat ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi (Who 1984) Hazmedilen nitratın metabolizması tam olarak bilinmiyorsa da emilme ince bağırsakların üst kısımlarında olmaktadır. Vücuttan atılması ise tamamıyla değilse de böbrekler vasıtasıyla olmaktadır. Ancak nitratın mide bağırsak sisteminin üst bölümlerinden emildiği ve tükürük bezleri vasıtas...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi