• notifications1
 • menü

Bugün : 14 Temmuz 2024 Pazar

Üre Tayini (Kantitatif Yöntem)

 

Yöntemin Prensibi
 
Yem numunesinin, Carez I ve Carez II çözeltileri ile durultulduktan sonra elde edilen  süzüntüsüne 4-dimetil aminobenzaldehit eklenerek 420 nm’deki absorbansının okunması ilkesine dayanır.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Spektrofotometre
 • Spektrofotometre küveti  (disposable)
 • Balonjoje (100, 500 mL)
 • Terazi
 • Deney tüpü
 • Pipet (1, 5, 10 mL)
 • Filtre kağıdı
 • Huni

 

Kullanılan Kimyasallar
 
Carez I: 22,0 g Çinko asetat (Zn(CH3COO)2.2H20) ve 3 mL glasial asetik asit (CH3COOH) saf suda çözülür ve toplam hacim 100 mL'ye saf su ile tamamlanır.
 
Carez II: 10,6 g potasyum ferrosiyanat (K4Fe(CN)6 .3H2O)  saf suda çözülüp toplam hacim 100 mL'ye saf suyla tamamlanır.

 • Üre adsorbe etmeyen aktif  kömür
 • 4-dimetil aminobenzaldehit çözeltisi: 1.6 g  4-dimetil  aminobenzaldehit 10 mL derişik hidroklorik asitte çözdürülür. Çözelti %96’lık etil alkol ile 100 mL’ye tamamlanır.
 • % 0.1’lik üre çözeltisi: 0.1 g üre balonjojeye tartılarak son hacim saf su ile 100 mL’ye seyreltilir.


 
Deneyin Yapılışı
 
500 mL'lik bir balonjoje ye 2 g yem numunesi ve 1 g aktif kömür tartılarak alınır. Üzerine 400 mL saf su eklendikten sonra, 5 mL Carez I ve 5 mL Carez II çözeltisi eklenir. Karışım yarım saat süreyle çalkandıktan sonra saf su ile 500 mL'ye tamamlanır. Kısa bir süre durulmaya bırakılır ve süzülür. Süzüntüden 5 mL bir deney tüpüne alınarak üzerine 5 mL 4-dimetil aminobenzaldehit çözeltisinde eklenerek karıştırılır ve tam olarak sıcaklığı 20ºC' deki su banyosunda 5 dakika bekletilerek 420 nm de hemen ölçüm alınır. Kör deneme için, örnek kullanılmadan aynı işlemler tekrar yapılır.


 
Standart Eğrisinin Hazırlanması
 
% 0.1’lik üre çözeltisinden sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 8  ve 10 mL alınarak 100 mL’lik balonjojeye koyulur ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Her bir balonjojeden  5 mL  standart alınarak üzerine 5 mL 4-dimetil aminobenzaldehit eklenerek karıştırılır. 20 ºC’deki su banyosunda  5 dakika bekletilerek köre karşı absorbansları okunarak standart eğrisi oluşturulur.


Cihazı sıfır ayarı  kör denme için hazırlanan çözelti ile yapılır.
 
Deney sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 
Deney sırasında örnek ve standartlar 20 ºC’ de hazırlanmıştır. Deneyin yapıldığı ortamın sıcaklığı da çok önemlidir. Ortam sıcaklığı 20 ºC olmalıdır. 1-2 ºC değişim bile %2 civarında hata getirmektedir.
Örnekteki üre miktarı % 3’ den fazla ise örnek seyreltilmeli.


Numune, amino asitler gibi basit azot bileşikleri içeriyorsa, optik yoğunluk 435 nm’de ölçülmelidir.  

 

Hesaplamalar
 
 Üre(%) : c x f x100
                  m x 1000

 
C = Hazırlanan standart eğrisine göre okunan yem örneğinin konsantrasyonu
V = Yem numunesinin hacmi mL
m = Başlangıçta alınan yem miktarı
f : Seyreltme faktörü

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(77734 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nişasta Tayini Yöntemin Prensibi Yöntemde öncelikle yem numunesinin asit ile kaynama sıcaklığındaki çözeltisinden elde edilen berrak çözeltinin polarimetrik optik sapması tespit edilir. Daha sonra aynı numunenin, %40’lık etanol ekstraktının asit ile muamelesi sonucunda elde edilen berrak çözeltisinin polarimetrik optik sapması t...

Yemlerde Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Selüloz Tayini Yöntemin Prensibi Ham selüloz, yüksek moleküler yapıdaki karbonhidratların asit ve alkali ortamda çözünmeyen bölümünü oluşturur. Yem numunesindeki organik maddeler asit ve baz yardımı ile ortamdan uzaklaştırılır. Kalan kısım kurutulur, tartılır ve yakılır. Yakma işlemi sonucunda madde miktarındaki azalma bize ham selülo...

Yemlerde Ham Protein Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Ham Protein Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Protein Analizi Yöntemin Prensibi Yöntemin temel amacı yemlerdeki serbest azotun amonyum iyonuna çevrilmesidir. Bunun için örnek önce derişik sülfürik asit ile yüksek sıcaklıkta parçalanır. Karbonlu maddeler okside olarak karbondiokside, hidrojenler suya, hidrojene bağlı azot amonyum sülfat haline dönüşür. Elde edilen çözelti ağırlıkça...

Yemlerde Kül Ve Organik Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Kül Ve Organik Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Kül ve Organik Madde Tayini Yöntemin Prensibi Belli bir miktar yem numunesinin yakılıp küllendirilerek, tamamen inorganik kısımdan oluşan kül miktarının saptanması ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Balonjoje (100 mL) Porselen kroze Terazi Etüv Kül Fırını Desikatör ve diski Pipet (10 mL) Kullanılan Kim...

Yemlerde Yağ Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Yağ Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yağ Analizi I. Yöntem (Dietil Ekstraktı ile) Yöntemin Prensibi Bünyesinde % 40 süt ürünü bulunan karma yemler, kuru patates ununda, bira fabrikası ve sanayi artık ürünleri, hayvansal kökenli yemler haricindeki tüm yemlerde bu yöntem kullanılır. Yem numunesindeki yağ dietil eter ile ekstrakte edilir. Dietileter uzaklaştırılarak yağ mikt...

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Yöntemin Prensibi Yöntem, 1 kg soya küspesinin 30°C’ da ve 1 dakikada üre çözeltisinden amonyak formunda serbest hale getirdiği miligram nitrojen miktarının bulunması prensibine dayanır. Üreaz aktivitesinin tespiti sonucunda, çiğ soya ve soya küspesinde bulunan tripsin fermentini köstekleyici ma...

Yemlerde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nem Tayini Yöntemin Prensibi Yemlerde nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında % nem = 100 - % kurumadde ba...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi