• notifications1
 • menü

Bugün : 21 Mayıs 2024 Salı

Et ve Et Ürünlerinde, Meyve ve Sebze Mamüllerinde Nitrit Tayini

 

Yöntemin Prensibi
 
Yöntem, üründeki proteinlerin çöktürülmesi ve süzme işlemi sonucunda nitrit iyonlarının süzüntüye geçmesidir. Bu süzüntüye uygulanan çeşitli işlemler sonucunda oluşan çözeltinin spektrofotometrede absorbansı okunarak nitrit miktarı saptanır.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Spektrofotometre
 • Spektrofotometre küveti
 • Terazi
 • Beher ( 400 mL)
 • Balon ( 100, 200 mL, 500 mL)
 • Balonjoje (100 mL, 200 mL, 500 mL, 1000 mL)
 • Filtre kağıdı (siyah noktalı)
 • Huni
 • Pipet ( 1ml, 25 mL)

 

 

Kullanılan Kimyasallar

 1. 6 N 'lik Hidroklorik asit


 
Sülfanilamid çözeltisi: 0,4 g sülfanilamid (NH2C6H4SO2NH2)  saf suda çözülüp, toplam hacim 100 mL'ye tamamlanır.
 
Coupler reaktifi: 0,2 g   N-(l-naftil)etilendiamindihidroklorür (C10H7NHCH2CH2NH2.2HCl)  saf suda çözülüp, toplam hacim 100 mL olacak şekilde saf suyla tamamlanır.
 
Sodyum karbonat çözeltisi: 6 g sodyum karbonat saf suda çözülüp, 100 mL'ye tamamlanır.
 
Demir (III) klorür (0,5 mol): 13 g FeCl3.6H2O  saf suda çözülüp, 100 mL'ye tamamlanır.
 
Standart nitrit çözeltisi: 1.5 g sodyum nitrittoplam hacim 1000 mL olacak şekilde saf su içinde çözülür.  1mL'sinde  1mg NO2 içerir ( Çözelti A)
 


Çözelti A’dan 50 mL alınarak 500 mL'ye saf suyla tamamlanır. 1mL'sinde 0,1 mg NO2 içerir (Çözelti B)
 
Çözelti B’den  5 mL alınıp 500 mL'ye saf su ile tamamlanır. 1 mL'sinde 1 mikrogram NO2 içerir (Çözelti C) 


 
Deneyin Yapılışı
 
10 g örnek beher içinde sıcak saf su ile iyice karıştırılır. 500 mL'lik balona alınıp, beher sıcak saf su ile yıkanır. Yaklaşık balon içeriği 300 mL düzeyinde olmalıdır. Balon ve içindekiler sıcak su banyosunda yarım saatte bir çalkalanarak iki saat kaynatılır. Bu zaman sonunda balon soğutulur ve işarete kadar soğuk saf suyla tamamlanır.
 
Çözelti süzgeç kağıdından süzülerek ilk 50 mL atılır. 100 mL süzüntü 200 mL'lik ölçülü balona alınır ve 10 mL sodyum karbonat çözeltisi, 5 mL FeCl3.6H20 çözeltisi eklenip, saf su ile 200 mL'ye tamamlanır ve çalkalanır. Süzgeç kağıdından süzülür, ilk 50 mL atılır. Bu süzüntünün her bir mL'si 10 mg örneğe karşı gelir. Süzüntüden 5 mL, 100 ml'lik balonjojeye konup, 8 -10 mL eksik kalana kadar saf su koyulur.
 
Diğer yandan 100 mL'lik balonjojelere çözelti 3’den 5, 10, 15, 20, 25, 30 mL konur ve 8-10 ml eksik kalana kadar saf su ile doldurulur.
 
Kör için de 100 mL’lik balona 90 mL saf su koyunlur.
 
Tüm balonjojelere l mL HCl, 2 mL sülfanilamid çözeltisi ve l mL coupler reaktifinden eklenir ve hacim çizgilerine kadar saf su ile tamamlanır 10 dakika beklenip 540 nm'de spektrofotometrede absorbansları okunur. Konsantrasyonlara karşı absorbanslar grafiğe geçirilerek, elde edilen bu kalibrasyon eğrisinden örneğe ait absorbans değerinin hangi konsantrasyon değerine karşı geldiği bulunur.


  
Hesaplamalar
 
Nitrit (mg/kg) = (C x V x 40) / m
 
C = Standart eğrisine göre bulununan örneğin konsantrasyonu
V = Örneğin seyreltilme yapılmadan önceki hacmi mL
M = Numune miktarı g

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Mehmet Yalçın

3.04.2021 18:12:53

Nitrit almak istiyorum

(17049 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LANE EYNON Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte inve...

Bradford Metodu Ile Protein Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Bradford Metodu Ile Protein Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Bradford Metodu ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem, Coomassie Brilliant Blue G-250 boyasının proteinlere bağlanması sonucunda oluşturduğu renkli çözeltilerin 595 nm’de absorbansının ölçülmesi ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Spektrofotometre Spektrofotometre küveti Terazi Filtre kağıdı (siyah nokt...

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Volhard Yöntemi ile Tuz Tayini Yöntemin Prensibi Tuz kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Et ve et ürünlerinde ise 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi Volhard yöntemidir. Bu yöntemde örnek saf sıcak su ile ekstrakte edilir ve proteinleri çöktürülür. Süzülen çözeltiden al...

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (Folin Fenol Metodu) ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Alkali ortamda bakır iyonu (Cu+2 ) proteinlerdeki peptid bağları ile bir kompleks oluşturur ve Cu+1 e indirgenir. İndirgenmiş bakır ve proteinlerin yan zincirinde yer alan Tyr, Trp ve Cys aminoasitleri Folin-Fenol reaktifini indirgeyerek renk oluşumuna neden olur olur. O...

Et Ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Yöntemin Prensibi Gıdalarda nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında % nem = 100 ...

Luff - Scroll Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Luff - Scroll Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LUFF- SCROLL Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte inv...

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Analizi Nasıl Yapılır?

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Analizi Nasıl Yapılır?

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Yöntemin Prensibi Sütteki mikroorganizmaların hemen hemen hepsi sütün oksidasyon potansiyelini, içine katılan metilen mavisi, resazurin gibi boyaların rengini değiştirerek ölçüde etkileyebilmektedir. Test edilen süte katılan metilen mavisi boya çözeltisi, sütteki mikroorganizmaların faaliyetiyle indirgenerek Lö...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi