• notifications1
  • menü

Bugün : 16 Nisan 2024 Salı


Gıda Analizleri  Etanol Tayini 

 
Yöntemin Prensibi
  
Örnekten damıtılarak ayrılan etanolün, asidik ortamda potasyum bikromat ile okside edilmesi ve ortamdaki fazla bikromatın, demir (II)-o-fenantrolin belirteci karşısında, amonyum demir (II) sülfat ile tayin edilmesi yöntemine dayanır.


 
Kullanılan Malzemeler 

  • Ağzı rodajlı balon (250 mL)
  • Balonjoje (1L)
  • pH metre
  • Damıtma cihazı
  • Erlen (250 mL)
  • Pipet (5, 10 mL)
  • Mezür (250 mL)
  • Büret (50 mL)

 


Kullanılan Kimyasallar

Derişik sülfürik asit (H2SO4) (Merck 1.00731)

Yoğunluğu 1,488 olan sülfürik asit çözeltisi (H2SO4)

1/1 oranında seyreltilmiş yoğunluğu 1,836 olan sülfürik asit çözeltisi (H2SO4)

Kalsiyum hidroksit çözeltisi Ca(OH)2: 110 g kalsiyum hidroksidin (Merck 1.02047) 1 L saf suda süspansiyonu hazırlanır.

Potasyum bikromat çözeltisi (K2Cr2O7) : 42,572 g potasyum bikromat (Merck 104952) 500 mL saf suda çözülerek çözeltinin son hacmi 1 L’ye tamamlanır. Bu çözeltinin 1 mL’si 0,01 g etanole eşittir.
 
Potasyum permanganat  çözeltisi (KMnO4) : 1,372 g potasyum permanganat (Merck 1.05082) 500 mL saf suda çözülerek çözeltinin son hacmi 1 L’ye tamamlanır. Bu çözeltinin 10 mL’ si 1 mL amonyum demir (II) sülfata eşdeğerdir.
 
Amonyum demir (2) sülfat hekzahidrat [(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O]: 170,2 g amonyum demir (2) sülfat hekzahidrat (Merck 1.03792) 500 mL saf suda çözülerek çözeltinin son hacmi 1 L’ye tamamlanır.
 
Demir -o- fenantrolin çözeltisi: 100 mL saf su içerisine 0,695 g demir (II) sülfat heptahidrat (FeSO4.7H2O) (Merck 1.03965) çözülür. Üzerine 1,485 g o-fenantrolin monohidrat (Merck 1.07225) eklenerek ısıtılır. Bu çözelti uzun süre saklanabilir.
 
Litrede 20 mL sülfürik asit çözeltisi: 170,2 g amonyum demir (II) sülfat (Merck 1.03792) bir miktar saf suda çözülerek 1 L’lik balonjojeye aktarılır. Üzerine 20 mL sülfürik asit eklenerek hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Bu çözeltinin  2 ml’ si  1 mL potasyum bikromata eşittir.

 

Deneyin Yapılışı
 
Örnek 100 mL damıtma ürününde 1g dan az etanol olmayacak şekilde alınır.


 
Örneğin Damıtılması
 
Damıtma balonunun içerisine homojen hale getirilmiş 100 mL deney numunesi ve 50 mL saf su  koyulur. Örnek alınan kap 120 mL geçmeyecek miktarda saf su ile yıkanarak damıtma balonuna aktarılır.
 
Numuneye daha önceden hazırlanmış olan kalsiyum hidroksit süspansiyonu eklenerek içerisine pH elektrodu daldırılarak pH’ sı 8 olana kadar NaOH çözeltisi ile hafif bazik yapılır. Eğer PH metre yoksa çözeltinin bazik olup olmadığı kırmızı turnusol kağıdını mavi renge çevirmesi ile de anlaşılabilir. Kalsiyum hidroksit süspansiyonu çalkanalarak çözeltinin üzerine eklenir. 100 mL’lik ölçülü balonun içerisine 10 mL saf su koyularak damıtma cihazının ucu çekilmiş yerine dibine batacak şekilde yerleştirilir (Şekil 01)
 
Damıtma sıcaklığı, 100 mL’lik ölçülü balonda toplanan damıtma ürününün sıcaklığı 15-20 ºC olacak şekilde ayarlanır ve balonda 80-85 mL damıtma ürünü toplanınca damıtmaya son verilir. Bağlantı yerleri az miktarda saf su ile çalkanarak ölçülü balona yıkama suyu aktarılır ve hacim çizgisine  kadar saf su ile tamamlanır.
 
Eğer analize alınacak numunenin içerisinde eteri yağlar bulunuyorsa damıtma ürününde bulanıklılık veya eteri yağ damlacıkları görülür. Bu durumda oksidasyon işleminden önce numuneye şu işlem uygulanır.
 
Damıtma ürünü 100 mL’lik ölçülü bir kaba aktarılır  ve iki saat bekletilir. Ölçü çizgisine kadar saf su ile damıtılır. Yüzeyde oluşan eteri yağ yavaşça bir pipetle çekilir veya süzgeç kağıdından süzülerek ortamdan uzaklaştırılır. Süzüntüde hala bulanıklık varsa içerisine 10 g polistiren  granülleri atılarak 15 dakika çalkalanır ve tülbentten süzülür. Berrak süzüntü ile oksidasyon deneyine devam edilir.
                                                                  


  
 Oksidasyon
 
Ağzı rodajlı balona 20 mL (V2) potasyum bikromat çözeltisi ve 20 mL sülfürik asit çözeltisi eklenerek çalkalanır. Üzerine damıtma ürününden 10 mL (V1) eklenerek balonun ağzı kapatılarak ara sıra çalkalanılarak yarım saat bekletilir. Bu süre sonunda çözeltide yeşil renk görülmemelidir. Yeşil rengin görülmesi örnekteki etanol miktarının çok fazla olduğunu göstermektedir. Bu durumda damıtma ürününden 5 mL alınarak oksidasyon işlemi yapılır.
 
 
Titrasyon
 
Çözeltiye eklenen bikromatın fazlası amonyum demir (2) sülfat çözeltisi kullanılarak titre edilir. Bikromat fazlalığı daha sonra yapılacak olan  tanık deney için kullanılan miktarın en az %20’ sine eşit olmalıdır.
 
Çözelti rengi yeşil-mavi olduğu zaman 4 damla demir-o-fenantrolin çözeltisi eklenerek çözeltinin rengi kahverengiye dönüşene kadar amonyum demir (2) sülfat çözeltisi ile titre edilmeye devam edilir.  Eğer dönüm noktası kaçırılırsa damla damla potasyum permanganat çözeltisi eklenerek dönüm noktasına gelinir. Kullanılan amonyum demir (2) sülfat çözeltisinin hacminden eklenen potasyum permanganat hacminin onda biri çıkarılarak dönüm noktası için gerekli amonyum demir (2) sülfat çözeltisinin hacmi bulunur (V3)
 
Aynı koşullarda deney, şahit deneme için damıtma ürünü yerine saf su kullanılarak yapılır ve harcanan amonyum demir (2) sülfat çözeltisi hacmi kaydedilir (V4)
 
 

Hesaplamalar
 
% Etanol miktarı = (0,01 x V2) x [(V4 -V3) / V4] x (100 / V1) x (100 / m)
  
V1 = Damıtma ürünü hacmi
V2 = Oksidasyon için eklenen potasyum bikromat çözeltisinin hacmi
V3 = Harcanan amonyum demir (2) sülfat çözeltisinin hacmi
V4 = Şahit deney için harcanan amonyum demir (2) sülfat çözeltisinin hacmi
m = İlk başta alınan örnek hacmi

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(30973 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Reçelde Meyve Oranı Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Reçelde Meyve Oranı Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Reçelde Meyve Oranı Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Terazi Beher (800 mL) Elek Deneyin Yapılışı Net ağırlığı 500 g a kadar olan reçel numulerinden içeriğin tamami 500 g dan fazla olan numunelerde ise iyice karıştırılarak 500 g numune alınır. Örnek 1 litrelik behere aktarılır. Üzerine reçel ağırlığı kadar damıtık su ilave edilere...

Meyve Ve Sebze Mamullerinde Asitlik Tayini Nasıl Yapılır?

Meyve Ve Sebze Mamullerinde Asitlik Tayini Nasıl Yapılır?

Meyve ve Sebze Mamulleri, Gazozlar, Zeytin, Turşu, Şekerlemelerde Asitlik Tayini Örnek Hazırlanması İçerisinde katı ve sıvı bir arada olan numuler, kıvamlı mamüller ve dondurulmuş ürünlerin örnek hazırlanması aşağıdaki şekilde olur. Homojen hale gelene kadar karıştırıcıda öğütülmüş örnekten 25 g ağzı rodajlı balona tartılır. Üzerine nötr...

Meyve Ve Sebze Mamüllerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Meyve Ve Sebze Mamüllerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Meyve ve Sebze Mamüllerinde Nem Tayini Yöntemin Prensibi Gıdalarda nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında ...

Meyve Ve Sebze Mamülleri, Süt Ve Süt Ürünlerinde Kül Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Meyve Ve Sebze Mamülleri, Süt Ve Süt Ürünlerinde Kül Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Meyve ve Sebze Mamülleri, Süt ve Süt Ürünlerinde Kül Tayini Yöntemin Prensibi Kül, gıdalarda mineral ve tuz içeriğinin bir göstergesidir. Belli bir miktar numunenin yakılıp küllendirilerek kül miktarının saptanması ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Porselen kroze Terazi Etüv Kül Fırını Desikatör ve diski ...

Et Ve Et Ürünlerinde, Sebze Ve Meyve Mamülerinde Nitrat Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde, Sebze Ve Meyve Mamülerinde Nitrat Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde, Sebze Ve Meyve Mamülerinde Nitrat Tayini Analizi Nasıl Yapılır? Yöntemin Prensibi Örnek sıcak saf su ile ekstrakte edilirek, proteinler çöktürülür ve süzülür. Ekstraksiyon sonucu et ürününden ekstrakte geçen nitratlar metalik kadmiyum ile nitrite indirgenir. Süzüntüye sülfanilamid ve N-1 naftiletilendiamin dihidroklor...

Meyve Ve Sebze Ürünlerinde Sodyum Benzoat (Benzoik Asit) Aranması Analizi Nasıl Yapılır?

Meyve Ve Sebze Ürünlerinde Sodyum Benzoat (Benzoik Asit) Aranması Analizi Nasıl Yapılır?

Meyve ve Sebze Ürünlerinde Sodyum Benzoat (Benzoik asit) Aranması Yöntemin Prensibi Sodyum bezoat, gıdalara mikroorganizmaların ölmesi veya çoğalmasını engellemek amacı ile eklenen koruyucu maddedir Yöntem, numunedeki koruyucu maddenin eter ile ekstraksiyonu sonucu spektrofotometrede absorbansının okunması ilkesine dayanır. Kullanılan ...

Meyve Sularında Etanol Tayini Nasıl Hesaplanır?

Meyve Sularında Etanol Tayini Nasıl Hesaplanır?

Gıda Analizleri Etanol Tayini Yöntemin Prensibi Örnekten damıtılarak ayrılan etanolün, asidik ortamda potasyum bikromat ile okside edilmesi ve ortamdaki fazla bikromatın, demir (II)-o-fenantrolin belirteci karşısında, amonyum demir (II) sülfat ile tayin edilmesi yöntemine dayanır. Kullanılan Malzemeler Ağzı rodajlı balon (250 mL)...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi