• notifications1
  • menü

Bugün : 19 Temmuz 2024 Cuma

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2012

S1 - Birlikte kullanılan ilaçların birbirinin etkisini azaltmasına ne denir?

A) Biyolojik etki

B) Fitotoksik etki

C) Synergizm

D) Antagonizm

 

S2 - Aşağıdakilerden hangisi herbisit uygulama tekniklerinden değildir?

A) Ekim öncesi

B) Çıkış sonrası

C) Çiçeklenme öncesi

D) Çıkış öncesi

 

S3 - Ülkemizde yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında tahmin ve erken uyarı modeli kullanılarak mücadelesi yapılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elma karalekesi

B) Çiçek monilyası

C) Elma küllemesi

D) Alternaria yanıklığı

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki Akdeniz meyvesineği konukçuları arasında değildir?

A) Mandarin

B) Üzüm

C) Nar

D) Elma

 

S5 - Sünenin en önemli doğal düşmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keklik

B) Bıldırcın

C) Yumurta parazitoitleri

D) Güvercin

 

S6 - Aşağıdaki etmenlerden hangileri Biyolojik Mücadelede kullanılmaktadır?
I - Bal arıları
II - Predatörler
III - Solucanlar
IV - Parazitoitler
V - Parazitler

A) I ve III

B) III ve V

C) II ve IV

D) I, III ve V

 

S7 - Ergin ve nimfleri yan yan yürüyen zararlı hangisidir?

A) Yaprakpireleri

B) Yeşilkurt

C) Pembekurt

D) Yaprakbiti

 

S8 - Aşağıdakilerden hangisi tütünde bakteriyel kaynaklı bir hastalık etmenidir?

A) Tütün Mildiyösü (Peronospora tabacina)

B) Tütün Küllemesi (Erysiphe cichoracearum)

C) Tütün fidelerinde Çökerten (Rhizoctonia solani)

D) Tütünde Vahşi Ateş (Pseudomanas syringe pv. tabaci)

 

S9 - Aşağıdakilerden hangisi nematodlarla mücadelede kullanılan çevreye zararlı yöntemlerdendir?

A) Solarizasyon

B) Kimyasal uygulamalar

C) Aşılı anaç kullanılması

D) Dayanıklı çeşitlerin kullanılması

 

S10 - Ağ kurtları ağaçların hangi aksamında zarar yapmaktadır?

A) Çiçek

B) Gövde

C) Yaprak

D) Kök

 

S11 - Böceklerle savaşımda sistemik ilaçlar hangi ağız yapısına sahip böceklerle savaşımda kullanılır?

A) Çiğneyici

B) Sokucu-Emici

C) Yalayıcı-Emici

D) Emici

 

S12 - Elma meyvelerinin merkezi kısımlarının sulu bir durum almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azot noksanlığı

B) Fosfor noksanlığı

C) Yüksek sıcaklık

D) Düşük sıcaklık

 

S13 - Aşağıda verilen hastalıklardan hangisinin biyolojisinde ara konukçu bitkiler önemli bir role sahiptir?

A) Fasulye pası

B) Mısır rastığı

C) Buğday rastığı

D) Buğday kahverengi pası

 

S14 - Böcekle beslenen türlere ne ad verilir?

A) Entomofag

B) Fitofag

C) Saprofag

D) Mikrofag

 

S15 - Aşağıdakilerden hangisi hem tarlada hem de depoda zararlıdır?

A) Ekin kamburböceği

B) Patates güvesi

C) Ekin saparısı

D) Bozkurt

 

S16 - Dişilerinin üzerini kaplayan kabuğun ortasında meme başı şeklinde çıkıntı olan kabuklubit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanlı balsıra

B) Virgül kabuklu biti

C) Zeytin kabuklu biti

D) San-jose kabuklu biti

 

S17 - Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin yer altı suyuna bulaşma üzerine etkili değildir?

A) Bitki türü

B) Suda çözünürlük

C) Yarılanma süresi

D) Toprakta tutunma kat sayısı

 

S18 - Uzaklaştırıcılara verilen diğer isim nedir?

A) Cezbedici

B) Repellent

C) Atraktant

D) Zehirli yem

 

S19 - Aşağıdakilerden hangisi bir biyolojik mücadele etmeni değildir?

A) Erwinia amylovora

B) Bacillus thuringiensis

C) Trichoderma harzianum

D) Agrobacterium radiobacter

 

S20 - Aşağıdaki insektisitlerden hangisi Entegre Mücadele uygulanan bir bağda, Salkım güvesi’ne karşı öncelikli olarak tavsiye edilmelidir?

A) Phosalone

B) Trichlorfon

C) Quinalphos

D) Bacillus thuringiensis

 

S21 - Aşağıdakilerin hangisi bitki gelişim düzenleyicilerinin etkilerinden değildir?

A) Bitki bünyesindeki hormonların sentezlerini uyarmak veya yavaşlatmak

B) Bitki bünyesindeki hormonların taşınmalarını kolaylaştırmak veya zorlaştırmak

C) Bitki bünyesindeki hormonların sentetik hormonlara dönüşmesini kolaylaştırmak veya zorlaştırmak

D) Bitki bünyesindeki hormonların mevcut seviyelerini arttırmak veya azaltmak

 

S22 - Ülkemizde aşağıdaki faydalı böceklerden hangisi turunçgil unlubitine karşı salınmaktadır?

A) Syrphidae

B) Aeolothrips spp.

C) Macrolophus caliginosus

D) Cryptolaemus montrouzier

 

S23 - Aşağıdakilerden hangisi bitki özsuyu ile beslenen zararlıdır?

A) Yaprakbiti

B) Yeşilkurt

C) Pembekurt

D) Pamuk yaprakkurdu

 

S24 - Aşağıda isimleri verilen hangi zararlının ergini bir kelebektir?

A) Yaprakbiti

B) Yeşilkurt

C) Çiçektripsi

D) Tütüntripsi

 

S25 - Entegre mücadele programlarında zararlılara karşı mücadeleye karar vermede esas alınan yoğunluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarar oranı

B) Zararlı sayısı

C) Zararlının biyolojisi

D) Ekonomik zarar eşiği

 

S26 - Aşağıda LD50 değeri verilmiş pestisitlerden hangisi en zehirlisidir?

A) 30 mg/kg

B) 35 mg/kg

C) 120 mg/kg

D) 700 mg/kg

 

S27 - Pestisitlerin birim alana homojen bir şekilde atılabilmesi için sarf edilecek su miktarının önceden belirlenmesine ne ad verilir?

A) Doz

B) Püskürtme hacmi

C) Kalibrasyon

D) Aplikasyon

 

S28 - İlaçlamalarda kullanılacak suyun pH’si kaç olmalıdır?

A) 5,0 - 5,5

B) 6,0 - 6,5

C) 7,0 - 7,5

D) 8,0 - 8,5

 

S29 - Pestisit kalıntı miktarının birimi nedir?

A) mg/kg

B) g/kg

C) ml/kg

D) mg/kg/gün

 

S30 - Hububatta ak başak oluşumuna neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buğdayda sürme hastalığı

B) Buğday rastığı hastalığı

C) Tahıl küllemesi hastalığı

D) Kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı

 

S31 - Sebzelerde ekonomik öneme sahip nematod grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamalı Nematodlar

B) Kök-ur Nematodları

C) Halkalı Nematodlar

D) Kök lezyon Nematodları

 

S32 - Aşağıdakilerden hangisi örtü altı yetiştiriciliğinde kök-ur nematodlarına karşı mücadelede kullanılan yöntemlerden değildir?

A) Ürün rotasyonu

B) Solarizasyon uygulamaları

C) Kimyasal ilaçların kullanılması

D) Dayanıklı çeşitlerin kullanılması

 

S33 - Hububat hortumlu böceğine karşı kimyasal mücadele ne zaman yapılmalıdır?

A) Erginlerin çiftleştiği çiçeklenme döneminde

B) Erginlerin yumurta bıraktığı başaklanma döneminde

C) İlk ergin çıkışından 10 gün sonra, sapa kalkma döneminde

D) İlk erginin görüldüğü kardeşlenme veya sapa kalkma döneminde

 

S34 - Ekin güvesi larvaları bitkinin hangi aksamında beslenir?

A) Sap

B) Kök

C) Başak

D) Yaprak epidermisi arasında

 

S35 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi bakterisit etkiye sahiptir?

A) Kalaylılar

B) Bakırlı bileşikler

C) Benzimidazoller

D) Pirimidinler

 

S36 - Yaprakları zarf şeklinde kıvırıp bükerek zarar meydana getiren zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaprakbüken

B) Yaprak galeri güvesi

C) Akarlar

D) Yaprakbitler

 

S37 - Bitki virüs hastalıklarına karşı hangi mücadele yöntemi önerilmez?

A) Dayanıklı çeşit önerilmelidir.

B) Temiz tohum kullanılmalıdır.

C) Bakırlı preparat kullanılmalıdır.

D) Sıcak su uygulaması yapılmalıdır.

 

S38 - Aşağıdakilerden hangisi patatesin önemli zararlılarından biri değildir?

A) Patates güvesi

B) Tel kurdu

C) Bozkurt

D) Yeşilkurt

 

S39 - Nohut bitkisinin en önemli fungal hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Külleme

B) Mildiyö

C) Antraknoz

D) Kurşuni küf

 

S40 - Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyona etki eden faktörlerden değildir?

A) İlaçlama (ilerleme) hızı

B) Hacimsel uygulama normu

C) Dekara atılacak ilaç miktarı

D) Operatörün maskesinin olup olmaması

 

S41 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi ülkemizde turunçgillerin ana zararlılarından birisidir?

A) Yıldız koşnili

B) Limon çiçek güvesi

C) Yaprak galeri güvesi

D) Akdeniz meyve sineği

 

S42 - Mücadelesinde kireç uygulaması önerilen zararlı hangisidir?

A) Yaprak bitleri

B) Yaprak pireleri

C) Akdeniz meyve sineği

D) Turunçgil kırmızı örümceği

 

S43 - Darıcan (Echinochloa crus-galli) aşağıda verilen hangi kültür bitkisinde en önemli yabancı ot türüdür?

A) Buğday

B) Şeker pancarı

C) Çeltik

D) Kanola

 

S44 - Zeytin sineğine (Bactrocera oleae) karşı kimyasal mücadelede zehirli yem kısmi dal ilaçlamasında zararlının hangi dönemi hedeftir?

A) Ergin

B) Yumurta

C) Pupa

D) Larva

 

S45 - Nematodlara karşı yapılan toprak ilaçlamalarında toprak sıcaklığı en az kaç derece olmalıdır?

A) 20 C

B) 10 C

C) 15 C

D) 5 C

 

S46 - Bakırlı bileşikler aşağıda belirtilen hangi koşullarda uygulandıklarında fitotoksiteye neden olur?

A) Ilık ve kuru

B) Serin ve nemli

C) Serin ve kuru

D) Ilık ve nemli

 

S47 - Düzenlenen bitki koruma ürünü reçetesinin koçanı reçeteyi yazan kişi tarafından ne kadar süre ile saklanır? (Bu soruyu 3 Aralık 2014 Yönetmeliğine göre cevaplayınız!)

A) 6 ay

B) 1 yıl

C) 3 yıl

D) 5 yıl

 

S48 - Litresinde 35 g aktif madde içeren bir preparat dekara 200 ml dozunda tavsiye edilirse dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 5

B) 7

C) 10

D) 15

 

S49 - Bitki ile temas ettiği kısımda etkili olan, diğer bitki organlarına taşınmayan herbisitlere ne ad verilir?

A) Sistemik Herbisitler

B) Toprak Herbisitleri

C) Yaprak Herbisitleri

D) Kontakt Herbisitler

 

S50 - Çilekte kurşuni küf mücadelesinde kimyasal kullanımı bitkinin hangi fenolojik döneminde başlamalıdır?

A) Stolon attığı dönemde

B) Çiçeklenme başladığında

C) İlk yapraklar görüldüğünde

D) Meyveler kırmızılaşmaya başladığında

 


CEVAP ANAHTARI

1-D 2-C 3-A 4-B 5-C 6-C 7-A 8-D 9-B 10-C 11-B 12-C 13-D 14-A 15-B 16-D 17-A 18-B 19-A 20-D 21-C 22-D 23-A 24-B 25-D26-A 27-C 28-B 29-A 30-D 31-B 32-A 33-C 34-D 35-B 36-A 37-C 38-D 39-C 40-D 41-D 42-B 43-C 44-A 45-C 46-B 47-D 48-B49-D 50-B

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi