• notifications1
  • menü

Bugün : 26 Eylül 2023 Salı

Bkü Reçete Yazma Sınavı Soruları 2011

S1 - Zararlı böcekleri, faydalı böceklerden yararlanarak kontrol altına almaya yönelik mücadele şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal mücadele

B) Biyolojik mücadele

C) Fiziksel mücadele

D) Kültürel mücadele

 

S2 - Aşağıda LD50 değeri verilmiş pestisitlerden hangisi en zehirlisidir?

A) 10 mg/kg

B) 50 mg/kg

C) 100 mg/kg

D) 500 mg/kg

 

S3 - Aşağıdakilerden hangisi kemiricilerle mücadelede kullanılan bitki koruma ürünü grubudur?

A) Herbisit

B) Fungusit

C) Mollusisit

D) Rodentisit

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi pestisit kalıntı problemine neden olur?

A) Etki süresi uzun, zehirliliği düşük tarım ilacının kullanılması

B) Tarımsal ürünlerin hasadında son ilaçlama ile hasat arası süreye uyulması

C) Tarım ilacı/ilaçlarının etiketinde belirtilen dozdan daha fazla kullanılması

D) Hangi üründe hastalık, zararlı veya yabancı ota ruhsatlı ise ona uygun kullanılması

 

S5 - Depoda zararlı kelebek erginleri günün hangi zamanında daha aktif olurlar?

A) Gece

B) Gündüz

C) Alaca karanlık

D) Sabah saatleri

 

S6 - Depolanmış gıda maddeleri üzerinde akarların çoğalmasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük ısı

B) Düşük nem

C) Yüksek nem

D) Düşük sıcaklık + düşük nem

 

S7 - Tarım ürünlerinde zararlı böcekleri hastalandırarak ölüme yol açan etmenlere ne ad verilir?

A) Parazitoit

B) Patojen

C) Vektör

D) Entomopatojen

 

S8 - Özellikle zararlı kelebek tırtıllarına karşı kullanılan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leptinonotarsa decemliniata

B) Coccinella septempunctata

C) Bacillus thurigiensis

D) Verticillum lecanii

 

S9 - Depolanmış ürün zararlılarıyla savaşımda kullanılan ve solunum yoluyla etkili olan insektisitlere ne isim verilir?

A) Sterilant

B) Fümigant

C) Dezenfektan

D) Herbisit

 

S10 - Süne adı ile bilinen zararlıda ağız yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emici ağız yapısı

B) Kemirici ağız yapısı

C) Çiğneyici ağız yapısı

D) Sokucu emici ağız yapısı

 

S11 - Aşağıdakilerden hangisi sebzelerde solgunluğa sebep olmaz?

A) Cladosporium cucumerinum

B) Fusarium oxysporum

C) Rhizoctonia solani

D) Verticillium dahlia

 

S12 - Aşağıdaki hangi hastalık etmen grubu, bitkilerde direk penetrasyon yapma yeteneğindedir?

A) Viruslar

B) Funguslar

C) Bakteriler

D) Fitoplazmalar

 

S13 - Aşağıdakilerden hangisi bağ mildiyösünün külleme hastalığından ayrılmasında kriter teşkil eden bir belirtidir?

A) Çubuklarda ur oluşur.

B) Yapraklarda mozaik desen oluşur.

C) Salkımlarda daneler çatlar çekirdek görünür.

D) Salkımlarda daneler çatlamaz, buruşup meşin gibi olur.

 

S14 - Antidot ne demektir?

A) Panzehir

B) İlaç

C) Fungusit

D) Akarisit

 

S15 - Aşağıdaki böcek takımlarının hangisinin larvasına gerçek tırtıl denir?

A) Diptera

B) Coleoptera

C) Lepidoptera

D) Hymenoptera

 

S16 - Toprak kökenli fungal patojenlerin mücadelesinde aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A) Solarizasyon

B) Tohum ilaçlaması

C) Fumigasyon

D) Salma sulama

 

S17 - Aşağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılabilir?

A) Carbendazim

B) Triadimenol

C) Kükürt

D) Mancozeb

 

S18 - Kiraz sineğine karşı ilaçlı mücadele ne zaman yapılır?

A) Ağaçların yapraklanmaya başladığı dönemde mücadele yapılır.

B) Kiraz meyvelerine ben düştüğü zaman yapılır.

C) Kiraz ağaçlarında çiçeklerin % 75’i döküldüğü zaman yapılır.

D) Kiraz ağaçları yapraklarını döktükten sonra yapılır.

 

S19 - Elma kara leke hastalığının mücadelesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önüne alınmaz?

A) İnokulum yoğunluğu

B) Yaprak ıslaklık süresi

C) Günlük ortalama sıcaklık

D) Ascospor çıkış tarihinin belirlenmesi

 

S20 - Aşağıdaki zararlı böceklerin hangisi için kimyasal savaşım önerilmez?

A) Armut kaplanı

B) Virgül kabuklubiti

C) Torbalı koşnil

D) San-jose kabuklubiti

 

S21 - % 70 aktif madde olan bir preparat, dekara 400 g dozunda tavsiye edilirse, dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 210

B) 280

C) 300

D) 350

 

S22 - Ülkemizde şeker pancarında kimyasal mücadele uygulanan en önemli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Külleme

B) Yumru çürüklüğü

C) Fusarium kök çürüklüğü

D) Cercospora yaprak lekesi

 

S23 - Bakırlı bileşikler aşağıda belirtilen hangi koşullarda uygulandıklarında fitotoksiteye neden olur?

A) Ilık ve kuru

B) Ilık ve nemli

C) Serin ve nemli

D) Serin ve kuru

 

S24 - Patateste kahverengi çürüklük etmeni Ralstonia solanacearum’un mücadelesi için aşağıda belirtilen hangi mücadele yöntemleri uygulanır?

A) Karantina tedbirleri ve kültürel önlemler alınır.

B) Kimyasal ve biyolojik mücadele yapılır.

C) Kimyasal ve fiziksel mücadele yapılır.

D) Sadece kültürel önlemler alınır.

 

S25 - Aşağıdakilerden hangisi domateste fungal etmenin neden olduğu hastalıklardan değildir?

A) Domates mildiyösü hastalığı

B) Domates yaprak küfü hastalığı

C) Erken yaprak yanıklığı hastalığı

D) Domates öz (gövde) nekrozu hastalığı

 

S26 - % 2’lik bordo bulamacı hazırlamak için 100 litre suya ne kadar sönmüş kireç ve göztaşı (bakır sülfat) ilave etmek gereklidir?

A) 2 kg sönmüş kireç ve 1 kg göztaşı

B) 2 kg sönmüş kireç ve 2 kg göztaşı

C) 20 kg sönmüş kireç ve 20 kg göztaşı

D) 200 g sönmüş kireç ve 200 g göztaşı

 

S27 - Aşağıdaki sebze zararlılarından hangileri bitki özsuyunu emerek zarar yaparlar?

A) Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) - Domates güvesi (Tuta absoluta)

B) Bozkurt (Agrotis spp.) - Soğan sineği (Delia antiqua)

C) Yeşil kurt (Heliothis armigera) - Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)

D) Beyaz sinek (Bemisia tabaci) - Kırmızıörümcek (Tetranychus spp.)

 

S28 - Zirai mücadelede aşağıdakilerden hangisi öncelikli hedefler arasındadır?

A) Zararlı yoğunluğunun eradikasyonu

B) Zararlılar açısından çevrenin taşıma kapasitesinin yükseltilmesi

C) Uygulamanın yararlı olması, çevresel kalite ve sürdürülebilir savaşım pratikleri

D) Zararlılar açısından çevrenin taşıma kapasitesinin sıfırlanması

 

S29 - Aşağıdakilerden hangisi dar yapraklı yabancı otlardan değildir?

A) Avena sterilis (Kısır Yabani Yulaf, Şifan)

B) Boreava orientalis Jaub and Spach. (Sarı ot, Sarı çiçek, Kırşahak )

C) Echinochola crus-galli (Darıcan)

D) Sorghum halepense (Kanyaş, Geliç)

 

S30 - Kültür bitkisinin yabancı otsuz tutulması gereken dönemine ne ad verilir?

A) Kritik periyod

B) Çoğalma periyodu

C) Ekonomik zarar eşiği

D) Ekonomik zarar dinamiği

 

S31 - Turunç anacına aşılı turunçgil çeşitlerinin en duyarlı olduğu virüs hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stubborn

B) Exocortis

C) Tristeza

D) Psorosis

 

S32 - Tütün mozaik virüsünün (Tobacco mosaic tobamovirüs, TMV) tipik belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İplik yapraklılık

B) Bitki boyunda kısalma

C) Yaprak üzerinde beneklenmeler

D) Yapraklar üzerinde açık, sarı ve koyu yeşil mozaik belirtisi

 

S33 - Belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mildiyö

B) Külleme

C) Erken yaprak yanıklığı

D) Solgunluk ve kök çürüklükleri

 

S34 - Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarının hastalıklarından değildir?

A) Yaprak delen

B) Ölü kol

C) Külleme

D) Monilya

 

S35 - Aşağıdaki bağ hastalıklarından hangisinin etmeni obligat parazittir?

A) Ölü Kol

B) Antraknoz

C) Bağ küllemesi

D) Gri (kurşuni) küf

 

S36 - Domates Mildiyösü (Phytophthora infestans) hastalığı için uygun epidemi koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 19-20 °C sıcaklık % 80 orantılı nem

B) 25 °C sıcaklık % 50 orantılı nem

C) 30 °C sıcaklık % 40 orantılı nem

D) 35 °C sıcaklık % 60 orantılı nem

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdekli meyvelerde görülen hastalıklardan biri değildir?

A) Meyve monilyası

B) Sitospora kanseri

C) Cep hastalığı

D) Memeli pas

 

S38 - Bağ küllemesinde kullanılan ve aynı zamanda akarisit özelliği de olan aktif madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bordo bulamacı

B) Kükürt

C) Captan

D) Maneb

 

S39 - Aşağıdaki zararlılardan hangi ikisi bitkilerin daha çok kök bölgelerinde zararlı olurlar?

A) Heliothis armigera (Yeşilkurt) – Spodoptera littoralis (Yaprak kurtları)

B) Pectinophora gossypiella (Pembekurt) – Sesamia nonagroides (Koçan kurdu)

C) Agrotis ipsilon (Bozkurt) – Agriotes spp. (Tel kurtları)

D) Earias insulana (Dikenli kurt) – Spodoptera exigua (Yaprak Kurdu)

 

S40 - Entegre mücadele ilkelerine göre yürütülen süne (Eurygaster spp.) mücadelesinde kimyasal mücadeleye başlamada böceğin hangi biyolojik dönemi esas alınır?

A) Kışlamış ergin

B) 1.- 3. dönem nimf

C) Yeni nesil ergin

D) Yumurta

 

S41 - Hububatın ana zararlılarından olan süne (Eurygaster spp.) ve kımıl (Aelia spp.) erginleri kışı nerede geçirirler?

A) Anızda saplar içerisinde

B) Tarlada toprak altında

C) Tarla kenarındaki ağaç kabukları altında

D) Kışlak adı verilen yükseltilerde bitki örtüsü altında

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi pas hastalıklarının yayılma yollarından birisidir?

A) Rüzgâr

B) Böcekler

C) Toprak

D) Tohum

 

S43 - Akdeniz meyve sineği mücadelesinde "hedef" olarak hangi dönem dikkate alınmalıdır?

A) Yumurta

B) Ergin

C) Larva+ergin

D) Larva

 

S44 - Zeytin güvesi (Prays oleae) zeytin bitkisinin hangi kısmına zarar vermez?

A) Yaprak

B) Çiçek

C) Meyve

D) Gövde

 

S45 - Konukçu dizisi en geniş nematod türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meloidogyne spp. (Kök-ur nematodu)

B) Anguina Tritici (Buğday gal nematodu)

C) Tylenchulus semipenetrans (Turunçgil nematodu)

D) Globodera rostochiensis (Patates kist nematodu)

 

S46 - Aşağıdakilerden hangisi böcek ve akarlarda direnci azaltmanın yollarından birisidir?

A) Aynı etki mekanizmasına sahip ilaçların birbirinin yerine kullanılması

B) Geniş spektrumlu ilaçların tercih edilmesi

C) İlaçların yüksek dozlarda kullanılması

D) Selektif (seçici) ilaçların kullanılması

 

S47 - Aşağıdakilerin hangisinde direnç gelişimi daha yavaştır?

A) Hareket kabiliyeti yüksek olan böcekler

B) Göç etme yeteneği fazla olan böcekler

C) Çok döl veren böcekler ve akarlar

D) Yılda tek döl veren böcekler

 

S48 - Aşağıdaki pestisit gruplarından hangisinin toprakta kalıcılık süresi daha uzundur?

A) Klorlu hidrokarbonlar

B) Organofosforlular

C) Neonikotinoitler

D) Karbamatlar

 

S49 - Zararlı popülasyonunu ekonomik zarar eşiği altında tutmak için onlar üzerinde yaşayan organizmalardan yararlanarak yapılan mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal mücadele

B) Biyolojik mücadele

C) Fiziksel mücadele

D) Biyoteknik mücadele

 

S50 - Bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesine sahip kişi tarafından yazılan bir bitki koruma ürünü reçetesinin geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 gün

B) 20 gün

C) 1 ay

D) 1 yıl

 


CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-D 4-C 5-A 6-C 7-D 8-C 9-B 10-D 11-A 12-B 13-D 14-A 15-C 16-D 17-C 18-B 19-A 20-C 21-B 22-D 23-C 24-A 25-D26-B 27-D 28-C 29-B 30-A 31-C 32-D 33-D 34-B 35-C 36-A 37-D 38-B 39-C 40-B 41-D 42-A 43-B 44-D 45-A 46-D 47-D 48-A49-B 50-C

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 42319

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya