• notifications1
  • menü

Bugün : 18 Temmuz 2024 Perşembe

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarındandır?

A) Bayiler ruhsatlı tüm bitki koruma ürününü bulundururlar.

B) Herbisitleri ayrı bölmelerde bulundururlar.

C) Çok zehirli bitki koruma ürünlerini kapalı, kilitli dolaplarda tutarlar

D) Havalandırma, lavabo vb arızaları İl Müdürlüğüne bildirirler.

 

S2 - Bir bayinin ruhsatsız olan bitki koruma ürünlerini bölerek, kayıtlarını tutmadan satması durumunda aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

A) Kapama cezası

B) Geçici kapama cezası

C) İdari para cezası

D) Bayilik iptali cezası

 

S3 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayi kontrolleri için yanlıştır?

A) Bayiler kontrol görevlileri tarafından ayda bir kez kontrol edilir.

B) Satış yerlerinde aranan fiziki şartlar yönünden kontrol edilirler.

C) Bayiler yetki ve sorumlulukları yönünden kontrol edilirler.

D) Önceki kontrollerde tespit edilerek kontrol defterine yazılan eksiklerin giderilip, giderilmediği öncelikle aranır.

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanması sırasında alınması gereken tedbirlerdendir?

A) Depolar hâkim rüzgarlara açık olmalıdır.

B) Depolarda döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajlar ayrı raflarda bulundurulur.

C) Depolarda bulunan rafların büyüklükleri standart olmalıdır.

D) Depolarda sıcaklığın 5-35 ºC arasında olması sağlanır.

 

S5 - Bitki koruma ürünü bayilerinin nakil işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bulunduğu ilden başka bir ile nakil başvurusu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılır.

B) Bulunduğu ilden başka bir ile nakil başvurusu, nakil olunacak ilin müdürlüğüne yapılır.

C) Bulunduğu ilden başka bir ile nakil başvurusu, bulunduğu ilin müdürlüğüne yapılır.

D) Nakil işlemleri üç ay içerisinde tamamlanmak zorundadır.

 

S6 - Bitki koruma ürünleri boş ambalajlarının bertarafında en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakmak

B) Gömmek

C) İyice temizleyip ambalaj olarak kullanmak

D) Üç kere su ile çalkalayıp, sonra ambalajı delmek ve geri dönüşüme göndermek

 

S7 - Aşağıdakilerden hangisi bir bitki koruma ürünü formülasyon şekli değildir?

A) Sistemik etkili formülasyonları

B) Soğuk sisteme formülasyonlar

C) Sıcak sisteme formülasyonları

D) Gaz neşreden formülasyonlar

 

S8 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi tohum ilaçlaması için suda çözünen toz formülasyon tipi için kullanılır?

A) WG

B) SS

C) WT

D) WP

 

S9 - 100 litre suyu 50 cc tavsiye edilen bir bitki koruma ürününde, litrede 350 g aktif madde bulunuyorsa 50 litre mahlülde kaç g aktif madde bulunur?

A) 31

B) 17,5

C) 8,75

D) 0,175

 

S10 - Aşağıdakilerin hangisinde Mollussisit, fungisit, nematisit, herbisit grubu bitki koruma ürünlerinin etiket rengi doğru olarak sıralanmıştır?

A) Pembe, Açık Yeşil, Pembe, Sarı

B) Beyaz, Yeşil, Pembe, Sarı

C) Camgöbeği, Yeşil, Beyaz, Sarı

D) Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi

 

S11 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin bitki üzerinde parçalanma yollarından biri değildir?

A) Nem

B) Sıcaklık

C) Işık

D) Elemenin aktivitlemesi

 

S12 - Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşebilir?

A) Ürün olgunlaşıp hasada gelmez.

B) Tarımsal ürünlerde kalıntı problemi ortaya çıkar.

C) Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili mücadele yapılmaz.

D) İlaç uygulama sayısı artar.

 

S13 - Eğer bir arthropod popülasyonu Beta Cyfluthrin aktif maddeli bir insektisite direnç göstermişse ve aynı zamanda Deltamethrin aktif maddeli bir insektisite de direnç gösteriyorsa bu duruma ne denir?

A) Çapraz dayanıklılık

B) Çoklu dayanıklılık

C) Fizyolojik dayanıklılık

D) İkili dayanıklılık

 

S14 - Aşağıdaki fungusitlerden hangisi Rhizoctonia solaniye karşı spesifik etkilidir?

A) Tebunocazole

B) Pencycuron

C) Fenhexamid

D) Trifloxystrobin

 

S15 - Aşağıdakilerden hangisi dayanıklılık mekanizması içerisinde yer almaz?

A) Detoksifikasyon

B) Alternatif metabolizma faaliyeti

C) Pestistin hücrelerden dışarı atılması

D) Etkili maddenin hücrede yoğunlaşması

 

S16 - Bir bitki koruma ürününün biyolojik aktivitesinin etkin olarak uzun süre kullanılmasını sağlayan uygulamalara ne denir?

A) Entegre mücadele

B) Zirai mücadele

C) Dayanıklılık yöntemi

D) Kontrollü mücadele

 

S17 - Barkod uygulamaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Barkod uygulaması ile bitki koruma ürünleri imalat ve ithalattan itibaren takip edilir.

B) Barkod uygulaması tüm bitki koruma ürünü bayileri ve toptancıları için zorunludur.

C) Bayiler barkod programı ile sattıkları bitki koruma ürünlerini il Müdürlüklerine düzenli olarak bildirirler.

D) Bayiler sattıklar ve satın aldıkları bitki koruma ürünlerinin takibi için kullanılan programların il müdürlüğüne onaylı olması zorunludur.

 

S18 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi bağda salkım güvesine karşı kullanılmaz?

A) Bifenthrin

B) Esfenvalerate

C) Lambda-Cyhalothrin

D) Azoxystrobin

 

S19 - Biber bitkisinin kök boğazında yanıklığa sebep olan fungal hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Phytophthora capsici

B) Penicillum digitatum

C) Diplodia pinea

D) Colletotrichum lindemuthianum

 

S20 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi hem tohumla hem de rizomlarıyla çoğalır?

A) Sinapis arvensis

B) Sorghum halepense

C) Amaranthus retroflexus

D) Avena sterilis

 

S21 - Aşağıdakilerden hangisi küskütün konukçularından değildir?

A) Asma

B) Şekerpancarı

C) Yonca

D) Buğday

 

S22 - Bitkilerin büyüme noktalarında etkili olan bir herbisit aşağıdaki yabancı otlardan hangisine etkili olmayabilir?

A) Amaranthus retroflexus

B) Capsella bursa-pastoris

C) Avena sterilis

D) Sinapis arvensis

 

S23 - Akdeniz meyvesineği mücadelesinde, aşağıdaki uygulama şekillerinden hangisi tercih edilmez?

A) Kapama şeklinde ilaçlama yapmak

B) Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması

C) Feromon ve tuzak sistemleri kullanmak

D) Hasattan sonra bahçede meyve kalmamasına dikkat etmek

 

S24 - Aşağıdaki bitki zararlarının hangisinin savaşımında zehirli yem kullanılmaz? (İptal edilmiştir!)

A) Kör fare

B) Haziran böceği

C) Bozkurt

D) Dana burnu

 

S25 - Bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında aşağıdaki böcek takımlarının hangisi en önemlisidir?

A) Orthoptera

B) Diptera

C) Hemiptera

D) Hymenoptera

 

S26 - Giyphosate İPA aşağıdaki kültür bitkilerinin hangisindeki yabancı otlara karşı kullanılır?

A) Buğday

B) Domates

C) Mısır

D) Elma

 

S27 - Aşağıdakilerden hangisi yabancı ot tohumlarında görülen sekonder dormansiyi etkilemez?

A) Oksijen

B) Su

C) Sıcaklık

D) İnhibitörler

 

S28 - Fenhexamid hangi bitki hastalığına karşı kullanılır?

A) Kurşuni küf

B) Külleme

C) Mildiyö

D) Karaleke

 

S29 - Aşağıdaki hastalık etmenlerinden hangisi domateste mantarımsı kök çürüklüğünü oluşturur?

A) Phytophthora infestans

B) Peronospora parasitica

C) Pyrenochaeta lycopersici

D) Cladosporium lycopersici

 

S30 - Zeytin meyvesinin çekirdeğinde beslenerek zararlı olan zeytin güvesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dacus oleae

B) Prays oleae

C) Saissetia oleae

D) Parlatoria oleae

 

S31 - Ülkemizde sert çekirdekli meyvelerde görülen en önemli virüs hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fanleaf

B) Stolbur

C) Şarka virüsü

D) Rhizomania

 

S32 - Aşağıdakilerden hangisi fındığın meyvesinde zararlıdır?

A) Curculio nucum

B) Xyloborus dispar

C) Phytoptus avellana

D) Parthenolecanium rufulum

 

S33 - Ceviz yapraklarında kurumalara ve meyvelerinde koyu lekelere neden olan fungal hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gymnosporangium fuscum

B) Gnomonia leptostya

C) Gaeumannomyces graminis

D) Xanthomonas juglandis

 

S34 - Ser çekirdekli meyvelerde Sclerotinia laxa ile kimyasal mücadele ne zaman yapılmalıdır?

A) Çiçek döneminde

B) Pembe çiçek tomurcuğu döneminde

C) Çiçek taç yapraklarının %70-80'i döküldüğünde

D) Çiçek gözlerinin kabardığı dönemde

 

S35 - Aşağıda LD50'si verilen bitki koruma ürünlerinden hangisi toksikolojik bakımdan daha az zehirlidir?

A) 3200 mg/kg

B) 3450 mg/kg

C) 3750 mg/kg

D) 3850 mg/kg

 

S36 - LD50'nin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) mg/kg

B) mg/m3

C) mg/I

D) mg/g

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi bitki fungal hastalıklarının "Tahmin-Uyarı Metodu"nda esas alınan kriter değildir? (İptal edilmiştir!)

A) Yağış miktarı

B) Yaprak ıslaklık süresi

C) Etkili sıcaklıklar toplamı

D) Günlük ortalama sıcaklık

 

S38 - Aşağıdakilerden hangisi bir entomopatojendir?

A) Bemisia tabacı

B) Verticilium lecanii

C) Verticilium dahiliae

D) Spongospora subterenea

 

S39 - Toprak kökenli fungal patojenlerin mücadelesinde aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A) Solarizasyon

B) Tohum ilaçlaması

C) Fumigasyon

D) Salma sulama

 

S40 - Elma Pamukbiti'ne hassas elma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? (İptal edilmiştir!)

A) Golden delicious

B) Starking

C) Amasya misketi

D) Jonathan

 

S41 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi Sentetik Piretroidler sınıfında yer almaz?

A) Chlorpyrifos ethly

B) Deltamethrin

C) Zetacypermethrin

D) Cypermethrin

 

S42 - Bordo bulamacı hangi hastalığın mücadelesinde önerilmez?

A) Bağda ölükol

B) Elmada karaleke

C) Kayısıda yaprakdelen

D) Kirazda çiçek monilyası

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi yeni bir bitki koruma ürünü aktif maddesinin keşfedilip kullanıma sunulmasının sebeplerinden değildir?

A) Mevcut kullanılan bitki koruma ürünlerine karşı hastalık ve zararlılarda oluşan direnç

B) Bitki koruma ürünü kullanımını azaltmak

C) Kullanımı daha kolay, daha ucuz olan maddeleri geliştirmek

D) İnsan ve çevre sağlığına daha az zararlı olabilecek maddeleri geliştirmek

 

S44 - Aşağıdaki türlerden hangisi bitki hastalıklarının biyolojik mücadelesinde kullanılan bir fungustur?

A) Trichoderma harzianum

B) Streptomyces lydicus

C) Beauveria bassiana

D) Bacillus sublitis

 

S45 - Mısır bitkisinin tüm topraküstü organlarında büyük ur benzeri yapılar oluşmasına neden olan hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gibberella zea

B) Puccina maydis

C) Ustilago maydis

D) Helminthosporium maydis

 

S46 - Gıda maddelerinde gelişen fungusların ürettikleri ve sıcak kanlılarda toksik etki yapan kimyasal maddelere ne ad verilir?

A) Enzim

B) Fitotoksin

C) Patotoksin

D) Mikotoksin

 

S47 - Bitki özsuyunu emerek gal, ur veya pas rengi oluşumuna neden olan iki çift bacaklı akar türleri hangi familya içinde yer alır ?

A) Tetranychidae

B) Phytoseidae

C) Eriophyidae

D) Acaridae

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi virüs hastalıklarının bitkiden bitkiye bulaşmasında rol oynayan etmenlerden biri değildir?

A) Vejetatif çoğaltma materyalleri

B) Fitoplazmalar

C) Böcekler

D) Küsküt

 

S49 - Bacillus thuringiensis'in böceklere etki şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mide zehiri

B) Solunum zehiri

C) Temas zehiri

D) Sinir zehiri

 

S50 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi tam parazit bir bitkidir?

A) Viscum album

B) Vaccaria pyramidata

C) Sinapsis arvengensis

D) Orobanche ramosa

 


CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-D 7-A 8-B 9-C 10-A 11-D 12-B 13-A 14-B 15-D 16-C 17-B 18-D 19-A 20-B 21-D 22-C 23-A 24-B 25-C26-D 27-D 28-A 29-C 30-B 31-C 32-A 33-B 34-A 35-D 36-A 37-C 38-B 39-D 40-C 41-A 42-D 43-B 44-A 45-C 46-D 47-C 48-B49-A 50-D

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi