• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Haziran 2024 Cumartesi

HERBİSİT (YABANCI OT) ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI

Herbisit Yabancı otlarla mücade kullanılan ziraai ilaçtır.

 

Genel anlamda, yabancı otları öldürmede veya normal gelişimini önlemede kullanılan kimyasal maddelerin tümüne birden herbisit denir. Bordo Bulamacı’nın asma mildiyösü hastalığına karşı kullanılışı sırasında, 1896 yılında bu bulamacın bağlardaki yabancı otları da öldürdüğü dikkati çekmiş ve bu tarihten itibaren kültür bitkisi içerisindeki yabancı otlara karşı kimyasal mücadele üzerinde çalışmalar başlamıştır. 1900 yılından itibaren de sülfürik asit, demirsülfat, bakırnitrat, amonyak ve bazı potasyum tuzları herbisit olarak kullanılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra büyüme maddesi (hormon) tabiatlı herbisitler üzerindeki çalışmalar büyük gelişmeler göstermiştir.

 

Bugün hızlı bir gelişme süreci içerisinde bulunan herbisitleri kesin bir sınıflandırmaya tabi tutmak hemen hemen imkânsızdır. Birçok araştırıcı herbisitleri kendi maksatlarına uygun düşecek şekilde çok değişik olarak sınıflandırmışlardır.

 

Kültür bitkisinin ekim ve çıkışı esas alınarak yapılan sınıflandırmada:

  1. Ekim öncesinde kullanılan herbisitler (preplant)
  2. Çıkış öncesinde kullanılan herbisitler (preemergence)
  3. Çıkış sonrası kullanılan herbisitler (postemergence)

 

Herbisitlerin atıldığı yer esas alınarak yapılan sınıflandırmada ise:

  1. Toprağa atılan herbisitler
  2. Yaprağa atılan herbisitler

 

Diğer bazı araştırıcılar ise herbisitleri;

  1. Seçici olmayan herbisitler(total herbisitler)
  2. Seçici herbisitler(selektif herbisitler)

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ AKTİF MADDE
ABONE SÜPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
ACAMAS 40 g/l Nicosulfuron
ACCE EXTRA 464 SL 344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba
ACEHERO 250 g/l Tralkoxydim
ACİLRONN % 74,8 Glyphosat-Ammonium Tuzu
ACL ACLON 48 SL 480 g/l Bentazone
ACS CHLO 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
ACS CYHALOF 200 EC 200 g/l Cyhalofop-butyl
ACS DIRON ULTRA 600 600 g/l Aclonifen
ACS DOPING 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
ACS HALOXAND 108 g/l Haloxyfop-R-methyl ester
ACS METOX SE 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam
ACS OTAKOR 70 WP % 70 Metribuzin
ACS OTSTOP 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
ACS Q-SUPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
ACS SAXON SC 40 g/l Nicosulfuron
ADEKO SÜPER ESTER'A 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
ADENGO SC 465 225 g/l Isoxaflutole+150 g/l Cyprosulfamide+ 90 g/l Thiencarbazone-Methyl
ADOL 80 WP % 80 Lenacil
ADRIATIC 120 g/l Thidiazuron + 60 g/l Diuron
AFALİREX 50 WP % 47,5 Linuron
AFALON DISPERSION 450 g/l Linuron
AFFİCHE WG %3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9 Mefenpeyr-diethyl (safener)
AFOROZ 40 SL 40 g/l İmazamox
AGCOREN 70 WP % 70 Metribuzin
AGEROS 31,15 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
AGİL EXTRA 100 EC 100 g/l Propaquizafop
AGNOROUND 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
AGONY 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
AGRAPIC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
AGREGA ESTER 600 EC 600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
AGRİNİL EXTRA 100 EC 100 g/l Propaquizafop
AGRO D-AMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
AGRO D-ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
AGRO KİMOLİN 50 WP % 47,5 Linuron
AGRO METRO % 70 Metribuzin
AGRO SUPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
AGROAMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
AGRODRAM 6 E 720 g/l Molinate
AGROFARM ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
AGROFARM-HALLEY 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron
AGROFOB 28 EC 284 g/l Diclofop-methyl
AGROKOL PROGRESS OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham
AGRONAM 50 WP % 50 Propyzamide
AGRORA 600 600 g/l Aclonifen
AGROS % 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
AGSON 40 g/l Nicosulfuron
AGSTAR % 75 Tribenuron-methyl
AGSÜPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
AKESTER 480 EC 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
AKRİS 280 g/l Dimethenamid-p + 250 g/l Terbuthylazine
AKSHAL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
AKTHION 330 g/l Pendimethalin
ALBA SUPER 116,2 g/l Clethodim
ALCINE 33 EC 330 g/l Pendimethalin
ALE 20 WP % 20 Metsulfuron Methyl
ALION SC 500 500 g/l İndaziflam
ALLSTAR 25 EC 250 g/l Oxadiazon
ALMAKSAN 284 g/l Diclofop-methyl
ALUSHTA 240 EC 240 g/l Clethodim
Alushta® 116,2 EC 116,2 g/l Clethodim
AMİD 330 EC 330 g/l Pendimethalin
AMİN EXT 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
ANACONDA 600- 600 g/l Aclonifen
ANHUI 40 SC 40 g/l Nicosulfuron
ANHUI 40 SC- 40 g/l Nicosulfuron
AQUADEX 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
ARAGORN 450 SC 450 g/l Linuron
ARAMO 45 45 g/l Tepraloxydim
ARMAGEDDON 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
ARMAZA S GOLD 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor
AROZEN 100 g/l Clopyralid
ARRAT % 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
ARRODİM SÜPER 116 EC 116,2 g/l Clethodim
ARSUİT 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
ART-CI 4.5 EC 45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
ARTEDEX T 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
ARTELTRA 22,5 g/l Foramsulfuron
ARTILLERY 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron
ARTINIL 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
ARTOAT 40 SC 40 g/l Nicosulfuron
ARUZ 50 50 g/l Tepraloxydim
ATLANTİS WG %3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9 Mefenpeyr-diethyl (safener)
ATRASAF SÜPER WG % 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5 Mesosulfuron-Methyl + % 9 Mefenpyr-diethyl (Safener)
ATTRİBUT SUPER WG 20 % 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5 Mesosulfuron-Methyl + % 9 Mefenpyr-diethyl (Safener)
AVEFOB 284 g/l Diclofop-methyl
AVESTAR 10 EC- 100 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 25 g/l Fenchlorazole-ethyl (Safener)
AVUPORT 80 WP % 80 Lenacil
AXİAL 45 EC 45 g/l Pinoxaden
AZOTRAX 333 g/l Metazachlor + 83 g/l Quinmerac
BADOKS 720 WG %38 Thifensulfuron-methyl + %19 Tribenuron-methyl + %15 Metsulfuron-methyl
BALADZON 430 SC 430 g/l Chloridazon
BALADZON 65 DF % 65 Chloridazon
BALADZON 65 WP % 65 Chloridazon WP
BALADZON T 244 g/l Chloridazon+150 g/l Triallate
BALAN SÜPER 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)
BANDERILLA 70 WP- % 70 Metribuzin
BANTOR ULTRA 40 g/l İmazamox
BAROC 28 EC 284 g/l Diclofop-methyl
BAROX 480 g/l Bentazone + 22,4 g/l Imazamox
BARRACUDA 45 SC 450 g/l Napropamide
BASAGRAN 480 g/l Bentazone
BASAGRAN M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
BASALİN 480 g/l Bentazone
BASALİN EXTRA 400 g/l Bentazone+60 g/l MCPA
BASALİN M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
BASED- 600 g/l Aclonifen
BASEGATE 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
BASULTRA 200 SL 200 g/l Glufosinate Ammonium Tuzu
BAŞARAN M-60 400 g/l Bentazone+60 g/l MCPA
BAŞARAN-M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
BATURAM 40 g/l Nicosulfuron
BAYMINE 420 g/l Bispyribac Sodium
BAYTORE 40 SL 40 g/l İmazamox
BAZUCA 48 SL 480 g/l Bentazone
BAZUCA M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
BEETUP COMPACT 129 g/l Phenmedipham + 34 g/l Desmedipham
BELDAX 60 DF % 60 Bensulfuron Methyl
BELDAX 60 DF- % 60 Bensulfuron Methyl
BELVEDERE FORTE 200 g/l Ethofumesate+100 g/l Phenmedipham+ 100 g/l Desmedipham
BENPELLE 480 SL 480 g/l Bentazone
BENPELLE M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
BENPELLE M 60 400 g/l Bentazone+60 g/l MCPA
BENTAGRAN 480 g/l Bentazone
BENTAGRAN M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
BEST AMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
BEST ESTER 48 EC 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
BEST STOPPER 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
BESTSTOK 330 E- 330 g/l Pendimethalin
BETACHEM COMPASS 129 g/l Phenmedipham + 34 g/l Desmedipham
BETACHEM PROGRESS OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham
BETAFEM COMP 129 g/l Phenmedipham + 34 g/l Desmedipham
BETANAL MAXX PRO OD 209 75 g/l Ethofumesate + 60 g/l Phenmedipham + 47 g/l Desmedipham + 27 g/l Lenacil
BETANAL PROGRESS OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham
BIOBAS 40 g/l Nicosulfuron
BLUSTER 200 g/l Cyhalofop-butyl
BONAFLAN WG % 60 Benfluralin
BONANZA % 50 Azimsulfuron
BORDER 2 E 240 g/l Oxyfluorfen
BOXER 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
BOYCOTT 480 g/l Dicamba
BRACE FORTE- 150 g/l Fluazifop-p-butyl
BRACE SÜPER 125 g/l Fluazifop-p-butyl
BROMOTRİL T 300 g/l Terbuthylazine + 200 g/l Bromoxynil
BRONER 225 g/l Bromoxynil
BRUNOVA 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
BUCKSTAR 25 EC- 250 g/l Oxadiazon
BUCTRIL MC 300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
BUCTRIL MC 300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
BUGGY 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
BULDARIN 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
BUMBA 600 SC- 600 g/l Aclonifen
BUSTOP 200 SL 200 g/l Diquat Dipromide
BUTEX MC 300 g/l Bromoxynil+300 g/l MCPA
CALAMITY % 75 Tribenuron-methyl
CALARIS 400 SC 330 g/l Terbuthylazine + 70 g/l Mesotrione
CALARİS PRO 376 SC 326 g/l Terbuthylazine + 50 g/l Mesotrione
CALLİSTO 480 g/l Mesotrione
CALLOTRİNE 480 g/l Mesotrione
CAMBİO 40 g/l Nicosulfuron
CAMELOT 200 g/l Cyhalafop-butyl
CAN-AMİN 500 LC 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
CANAXİTİN % 70 Metribuzin
CAN-ESTER 48 EC 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
CANOXAN 28 EC- 284 g/l Diclofop-methyl
CANSA DEFENSE 10 WP % 10 Chlorsulfuron
CANSA GOLIAHT 2 E 240 g/l Oxyfluorfen
CANSA ORMOLİN 72 EC 720 g/l Molinate
CANSA RANİDAP 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
CANSASİPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
CANSUPRAN 344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba
CAPITAL 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
CARNİVAL 36 CS 360 g/l Clomazone
CAVERNON- 250 g/l Tralkoxydim
CEHRIBAR 80 g/l Dicamba + 340 g/l MCPA
CELIO 080 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl
CELMİTRON 70 WDG % 70 Metamitron
CENT-7 500SC 500 g/l Isoxaben
CHALLENGE 600 600 g/l Aclonifen
CHAMBER 600 600 g/l Aclonifen
CHARITY 40 g/l Nicosulfuron
CHEERIO SC 600 600 g/l Aclonifen
CHEKIC 600 600 g/l Aclonifen
CHEKKER 25,2 g/l Penoxulam
CHENOKER 25,2 g/l Penoxulam
CHEROKEE 25,2 g/l Penoxulam
CHILLINGER 200 EC 200 g/l Cyhalofop-butyl
CICINGER 40 SC 40 g/l Nicosulfuron
CITADEL 13,3 g/l Penoxulam + 100 g/l Cyhalofop-butyl
CITATION 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
CİNDER 400 CS 400 g/l Pendimethalin
CLEANER 48 SL 480 g/l Bentazone
CLEAN-UP 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
CLEAR OUT 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
CLENCH 200 g/l Cyhalofop-butyl
CLERY 080 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl
CLINCHER 200 EC 200 g/l Cyhalofop-butyl
CLINCHER DUO 200 g/l Cyhalofop-butyl
CLINIC 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
CLIPPER 200 EC 200 g/l Cyhalafop-butyl
CLODINAGAN 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
CLONART 150 g/l Fluazifop-p-butyl
CLONPİK 080 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl
CLOPYR 100 100 g/l Clopyralid
CLUNARY 75 DF % 75 Tribenuron-methyl
COBRA SÜPER EW 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
COLIBAST 48 SC 480 g/l Mesotrione
CONTOUR 70 WG % 65,9 Dicamba + % 4,1 Triasulfuron
CORVETTE 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam
COSSASON 40 SC 40 g/l Nicosulfuron
COUGAR EC 116,2 g/l Clethodim
COWBOY 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
COWBOY 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl
CRYPTIC 400 EC 400 g/l Chlorpropham
CURRENT 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
CUTTENG- 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam
DAGRO CORS 330 g/l Pendimethalin
DAGRO FİNS 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
DAGRO STANG 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam
DAGRO WP 70 % 70 Metribuzin
DAGROCHAL 600 600 g/l Aclonifen
DALIA 400 SC 420 g/l Bispyribac Sodium
DAYLOS OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham
DEFİ 80 EC 800 g/l Prosulfocarb
DEFİ MAXX 800 g/l Prosulfocarb+80 g/l Metribuzin
DEGLAROT WG % 30 Aminopyralid + % 15 Florasulam
DEGLAROT WG % 30 Aminopyralid + % 15 Florasulam
DELAY S GOLD 930 g/l Metolachlor-s
DELFOS 45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
DESORMONE 480 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
DEVA RALON 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 69 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)
DEVRİNOL 45 SC 450 g/l Napropamide
DEXCİO 080 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl
DIALEN SUPER 464 SL 344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba
DIALEN SUPER 464 SL- 344 g/l 2,4 D (Dichloropenoxy) acetic acid + 120 g/l Dicamba
DICOTEX 70 g/l 2,4-D + 70 g/l MCPA + 42 g/l MCPP-P + 20 g/l Dicamba
DIPTENAL % 39,1 Metsulfuon Methyl + % 26,1 Tribnuron Methyl
DIUREX 80 WP % 80 Diuron
Dİ AMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
DİCOPUR 500 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
DİPHENOX AMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
DMA 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
DOGER AMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
DOGER ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
DOMIN 400 SC 420 g/l Bispyribac Sodium
DORİS® 200 g/l Bromoxynil Octanoate + 200 g/l MCPA
DRAMA 50 EC 50 g/l Tepraloxydim
DUALCOM 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
DUMAY S GOLD 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor
DUOSTAR % 75 Tribenuron-methyl
DUPE'S- 930 g/l Metolachlor-S + 31 g/l Benoxacor (Safener)
EAGLE SÜPER 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)
EAST STAR 24 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
EAST STAR EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
ECHO 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
EDİSON 40 g/l Nicosulfuron
EFAMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
EFDAL AKİT 22,5 g/l Foramsulfuron
EFDAL ALSON 40 g/l Nicosulfuron
EFDAL BİSOD SC 400 420 g/l Bispyribac Sodium
EFDAL BROKLES OF 112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham
EFDAL CLOPAR 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
EFDAL CLOPAR 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
EFDAL CLOPAR 80 EC- 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
EFDAL CLORSUN 10 WP % 10 Chlorsulfuron
EFDAL DIESTER 480 EC 480 g/l 2,4-D Isooctylester
EFDAL DİMETRİN 500 g/l 2,4-D Dimethyl Amin Tuzu
EFDAL DORPEN 28 EC 284 g/l Diclofop-methyl
EFDAL FENOKSAT 75 EW 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener)
EFDAL HALO 200 g/l Cyhalofop-butyl
EFDAL ISOFOSAT 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
EFDAL ISOFOSAT 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
EFDAL LİNOS 450 g/l Linuron
EFDAL LİNOWEP % 47,5 Linuron
EFDAL MEBUZİN 70 WP % 70 Metribuzin
EFDAL MEBUZİN 700 WP % 70 Metribuzin
EFDAL MONATE 720 EC 720 g/l Molinate
EFDAL OCMOST 240 EC 240 g/l Oxyfluorfen
EFDAL OCMOST 240 EC- 240 g/l Oxyfluorfen
EFDAL PENALİN 330 EC 330 g/l Pendimethalin
EFDAL PİRANİL 100 EC 100 g/l Propaquizafop
EFDAL PROKERP 50 WP % 50 Propyzamide
EFDAL ROKSAN 48 SL 480 g/l Bentazone
EFDAL ROKSAN-M 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
EFDAL SUPERHALOX 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
EFDAL SWEET GOLD 915 EC 915 g/l S-Metolachlor + 45 g/l Benoxacor
EFDAL TIZARON 120 g/l Thidiazuron + 60 g/l Diuron
EFDAL ULTRAMİX 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam
EFDAL ZAFFAR 600 600 g/l Aclonifen
EFDAL ZALOSUPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
EFFECT 240 EC 240 g/l Clethodim
EFFOR SÜPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
EFSANE 70 WP % 70 Metribuzin
EFSANE 70 WP- % 70 Metribuzin
EKIPP SUPER WG 61 %30 Foramsulfuron + %1 Iodosulfuron-methyl-sodium + %30 Isoxadifen-ethyl (safener)
EKİPP 22,5 g/l Foramsulfuron
ELACURE 225 g/l Bromoxynil
ELECTION SUPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
ELPİS 40 g/l İmazamox
ELTORAX 240 g/l Ioxynil octanate
ELUMİS 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron
EMALLANT 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
EMPOWER 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron
ENDYMION 330 g/l Pendimethalin
ENTERER- 22,5 g/l Foramsulfuron
EPICK 22,5 g/l Foramsulfuron
EPOSTAR 480 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
EQUITY 22,5 g/l Foramsulfuron
EQUITY SÜPER WG 61 %30 Foramsulfuron + %1 Iodosulfuron-methyl-sodium + %30 Isoxadifen-ethyl (safener)
ERTAR AMİN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimethyl Amin Tuzu
ERTAR ESTER 48 EC 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
ESCORT- % 50 Dicamba + % 25 Tritosulfuron
ESTER EXT 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
ESTERAN 48 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
ESTER'H 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
ESTERİFA 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
ESTEROL D 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
ESTERON 600 EC 600 g/l 2,4-D- 2-Ethylhexyl Ester
ETHONN 40 g/l Nicosulfuron
ETHONN ULTRA 75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron
EVEREST 419 gr Flucarbazone-sodium + 83 gr Cloquintocet-mexyl
EXAMIT 40 EC 40 g/l Quizalofop-p-tefuryl
FACHETA % 75 Tribenuron-methyl
FALL ULTRA 420 SL 80 g/l Dicamba + 340 g/l MCPA
FANTOM 330 E 330 g/l Pendimethalin
FARMSON SÜPER EW 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
FAVORITE 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl
FEDORA- 200 g/l Cyhalofop-butyl
FEINZIN % 70 Metribuzin
FENDAL 33 EC 330 g/l Pendimethalin
FENDAL 33 EC- 330 g/l Pendimethalin
FENKİLL 24 EC 240 g/l Ioxynil octanate
FENOXALİN 28 EC 284 g/l Diclofop-methyl
FENTHOXAN 480 g/l Bentazone
FER STOP 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
FERSTAR % 75 Tribenuron-methyl
FIRSTAMIN 500 SL 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
FİRE 48 SL- 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
FİRENZE SC 400 420 g/l Bispyribac Sodium
FİREWALL 360 g/l Glyphosate Asit + 30 g/l Oxyfluorfen
FİRM UP % 75 Sulfosulfuron+ % 5 Metsulfuron-Methyl
FİST 330 EC 330 g/l Pendimethalin
FLECHA 240 EC 240 g/l Clodinafop-propargyl+60 g/l Cloquintocet-mexyl(SAFENER)
FLECHA 80 EC 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l cloquintocet mexyl
FLUART 075 EW 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)
FLUBALA 25 EC 250 g/l Flurochloridone
FONO SUPER 69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
FORMULA SUPER 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
FORMULA SUPER 5 EC- 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
FORVET ULTRA 40 g/l İmazamox
FORWARD 5 EC 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
FOXTROT SUPER 69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
FRETOX 500 E 500 g/l Pendimethalin
FTIPP- 22,5 g/l Foramsulfuron
FUDO 150 g/l Fluazifop-p-butyl
FULDOWN 600 SC 600 g/l Aclonifen
FULL AMİN 50 LC 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
FULLROW 150 g/l Fluazifop-p-butyl
FULLSPEED 40 g/l Nicosulfuron
FULL-TİME SÜPER 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)
FUNCTION 452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam
FUSED FORTE 150 g/l Fluazifop-p-butyl
GAİNER 10 WP % 10 Chlorsulfuron
GALAXY 240 EC 240 g/l Oxyfluorfen
GALİGAN 240 EC 240 g/l Oxyfluorfen
GALİNA SÜPER 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
GALLEON 24 EC- 240 g/l Oxyfluorfen
GARLON D 55 % 56,90 2,4-D Isooctylester + % 7,87 Triclopyrbutoxyethyl ester
GELIYO 080 EC- 80 g/l Clodinafop-propargyl+20 g/l Cloquintocet mexyl(Safener)
GEN-AMIN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
GEN-ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
GENOXONE ZX 103,6 g/l Triclopyr + 93 g/l 2,4 (Dichlorophenoxy) acetic acid
GEN-ROUND 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
GEVEN M 80 g/l Dicamba + 340 g/l MCPA
GLEAN 75 DF % 75 Chlorsulfuron
GLINTSTAR % 75 Tribenuron-methyl
GLUCONALTE SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
GLYCEL 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
GLYFOS 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
GLYPHOGAN 48 SL 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
GOAL 4F 480 g/l Oxyfluorfen
GOLDENGEL 4F 480 g/l Oxyfluorfen
GOLFEN 24 E 240 g/l Oxyfluorfen
GOLFEN 4F 480 g/l Oxyfluorfen
GOLTİX 70 WDG % 70 Metamitron
GOLTİX PLUS 350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate
GOLTİX TRİPLE % 28 Metamitron+ % 6,5 Phenmedipham+ %6,5 Ethofumesate
GONDOLİER 240 EC 240 g/l Oxyfluorfen
GORDONN 451 g/l 2,4-D Triisopropylamin tuzu + 116,3 g/l Pıcloram
GOSELDIM 240 g/l Clethodim
GOTHIC 100 SL 100 g/l Clopyralid
GRAMER 75 DF % 75 Chlorsulfuron
GRANDSLAM % 75 Tribenuron-methyl
GRANDSLAM PLUS % 37,5 Tribenuron methyl + % 37,5 Thifensulfuron methyl
GRANLAND % 75 Tribenuron-methyl
GRANLAND- % 75 Tribenuron-methyl
GRANLAND PLUS % 37,5 Tribenuron methyl + % 37,5 Thifensulfuron methyl
GRANSTAR % 75 Tribenuron-methyl
GRANSTAR POWER % 1 Tribenuron Methyl + % 73,4 Mecoprop-P
GREEN UP 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
GREMYSTAR % 75 Tribenuron-methyl
GROMSTOR % 75 Tribenuron-methyl
GULLİVER % 50 Azimsulfuron
GUSTAR % 75 Tribenuron-methyl
HALTER % 10 Chlorsulfuron
HARMONY EXTRA % 50 Thifensulfuron-methyl + % 25 Tribenuron-methyl
HARMONY PLATİNUM % 37,5 Tribenuron methyl + % 37,5 Thifensulfuron methyl
HARROW 31,15 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
HECKATE 600 g/l Aclonifen
HEGOLAT 69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
HEKNESTA 700 g/l 2,4-D İsobutylester
HEKOTRİL 24 EC 240 g/l Ioxynil octanate
HEKTAFERMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
HEKTAŞ ARİES 450 g/l Linuron
HEKTAŞ DRAGO 68 g/l Phenmedipham + 54 g/l Desmedipham + 85 g/l Ethofumesate
HEKTAŞ MENTOR 240 g/l Oxyfluorfen
HEKTAŞ TESS 80 g/l Ethofumesate+65 g/l Phenmedipham+50 g/l Desmedipham+26 g/l Lenacil
HEKTAŞ TRİVELA 240 g/l Ioxynil octanate
HEKTAZOL 50 SP % 50 Aminotriazole
HEKTAZONE 48 SL 480 g/l Bentazone
HEKTAZONE EXTRA 400 g/l Bentazone+60 g/l MCPA
HEKTAZONE SÜPER 250 g/l Bentazone+125 g/l MCPA
HEKTURON 25 EC 250 g/l Oxadiazon
HELGA SÜPER- 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
HERALD SÜPER 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
HERALD SÜPER- 108 g/l Haloxyfop-P-methyl ester
HERB AMİN 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
HERB ESTER 480 g/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid-Isoctylester
HERBERA 40 g/l Quizalofop-p-tefuryl
HERBISTAR % 75 Tribenuron-methyl
HERBİLADE SÜPER 125 g/l Fluazifop-p-butyl
HERBİMAT 330 EC 330 g/l Pendimethalin
HERBSON 4 SC 40 g/l Nicosulfuron
HEROKSON 4 400 g/l MCPA
HEROXA 25.2 g/l Penoxsulam
HORAYDA EXTRA % 50 Thifensulfuron-methyl + % 25 Tribenuron-methyl
HORİZON EC 284 g/l Diclofop-methyl
HOSHI 1,725 g/l Pyraflufen ethyl + 345 g/l Glyphosate Isopropylamine tuzu
HOT AMIN- 500 g/l 2,4-D Dimenthyl Amin tuzu
HUCKNEY 480 g/l Mesotrione
HUESCA ULTRA 40 g/l İmazamox
HURDLE SUPER 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)
HURDLE SUPER- 75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener)
ILLOXAN 28 EC- 284 g/l Diclofop-methyl
INGLYPOSAT 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
INGLYPOSAT 480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu
INNOVATE 240 g/l Nicosulfuron
INPUL 75 WG % 75 Halosulfuron-methyl
INTERVIX PLUS 25 g/l İmazamox
INTERVİX PRO 40 g/l İmazamox
KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi