• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Ekim 2021 Cumartesi

İTHALAT, İMALAT VE KULLANIMI SONLANDIRILAN YASAKLI BKÜ TEKNİK MADDE LİSTESİ
S. NO AKTİF MADDE ADI KULLANIMININ SONLANDIRILMA TARİHİ
1 1,3-DICHLOROPROPENE 31.12.2010
2 4-CPA (4-CHLOROPHENOXY ACETIC ACIDE) 31.08.2011
3 ACEPHATE 31.08.2011
4 ACETOCHLOR 31.12.2014
5 ALACHLOR 31.12.2010
6 ALDICARB 31.12.2010
7 AMINO ACIDE 31.08.2011
8 AMINO ACIDS: MİX  31.12.2010
9 AMINOTRIAZOLE 31.12.2020
10 AMITRAZ  31.12.2010
11 AMMONIUM THIOCYANATE 31.08.2011
12 ANILOFOS  31.08.2011
13 ATCA  31.08.2011
14 ATRAZINE 31.08.2011
15 AZINPHOS-METHYL 31.08.2011
16 AZOCYCLOTIN 31.08.2011
17 BENFURACARB 31.08.2012
18 BENOMYL  31.08.2011
19 BETA CYPERMETHRIN 31.12.2010
20 BIFENTHRIN 30.09.2021
21 BITERTANOL 31.08.2012
22 BNOA (BETA NAPHTHOXY ACETIC ACIDE) 31.08.2011
23 BRODIFACOUM 31.08.2012
24 BROMACIL 31.12.2010
25 BROMOPHOS 31.12.2010
26 BROMOPHOS-ETHYL 31.12.2010
27 BROMOPROPYLATE  31.08.2011
28 BRONOPOL 31.12.2010
29 BUTRALIN 31.08.2011
30 CADUSAFOS (AKA EBUFOS) 31.12.2014
31 CARBARYL 31.08.2011
32 CARBENDAZIM 01.01.2018
33 CARBOFURAN 31.08.2012
34 CARBOSULFAN 31.08.2011
35 CHINOMETHIONAT (AKA QUINOMETHIONATE) 31.12.2010
36 CHLORFENAPYR 31.12.2010
37 CHLORFENVINPHOS 31.12.2010
38 CHLORFLUAZURON  31.08.2011
39 CHLORONEB 31.08.2011
40 CHLOROPICRIN 31.12.2014
41 CHLOROTHALONIL 31.12.2021
42 CHLORPYRIFOS ETHYL 21.05.2020
43 CHLORPYRIFOS METHYL 31.12.2021                                     (01.01.2020   Bağda Kullanımının Sonlandırılma Tarihi)
44 CIS-ZEATIN 31.08.2011
45 CLOTHIANIDIN 31.07.2019
46 COUMACHLOR  31.08.2011
47 CYANAZINE  31.12.2010
48 CYANIDES: CALCIUM, HYDROGEN, SODIUM 31.12.2010
49 CYCLOATE 31.08.2012
50 CYCLOSULFAMURON 31.08.2011
51 CYFLUTHRIN 30.09.2021
52 CYHEXATIN  31.08.2011
53 DIAFENTHIURON  31.08.2011
54 DIAZINON 31.08.2011
55 DICHLOFLUANID 31.12.2010
56 DICHLORVOS (DDVP) 31.08.2011
57 DICOFOL  31.08.2011
58 DIFENACOUM  31.12.2020
59 DIFENZOQUAT 31.12.2010
60 DIMETHENAMID 31.12.2010
61 DIMETHIPIN 31.12.2010
62 DINICONAZOLE M 30.06.2013
63 DINOCAP 30.06.2013
64 DIOXACARB  31.08.2011
65 DIOXATHION 31.12.2010
66 DIPHENAMID  31.08.2011
67 DNOC 30.06.2013
68 ENDOSULFAN 31.12.2010
69 ENDOTHAL 31.12.2010
70 EPN 31.08.2011
71 EPTC (ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE) 31.12.2010
72 ESBIOTHRIN (BIOALLETHRIN) 31.08.2011
73 ETHALFLURALIN 31.08.2012
74 ETHIOFENCARB 31.12.2010
75 ETHION (AKA DIETHION) 31.12.2010
76 ETHIRIMOL 31.12.2010
77 ETHOATE METHYL 31.12.2010
78 ETHOXYSULFURON 31.12.2021
79 FENAMIDONE 30.09.2021
80 FENARIMOL  31.08.2011
81 FENBUTATIN OKSIT  30.09.2021
82 FENITROTHION 31.08.2011
83 FENPICLONIL 31.12.2010
84 FENPROPATHRIN  31.08.2011
85 FENPROPIMORPH 31.12.2020
86 FENTHION 31.08.2011
87 FENTIN ACETATE  31.08.2011
88 FENTIN HYDROXIDE 31.12.2010
89 FENVALERATE 31.08.2011
90 FIPRONIL 01.01.2019
91 FLAMPROP-M 31.12.2010
92 FLOCOUMAFEN 31.08.2011
93 FLUAZIFOP 31.12.2010
94 FLUBENZIMINE 31.12.2010
95 FLUCYTHRINATE 31.12.2010
96 FLUFENOXURON 31.08.2012
97 FLUMETSULAM 31.12.2011
98 FLURIDONE 31.12.2010
99 FLUSILAZOLE 30.06.2022
100 FLUTHIACET METHYL 31.08.2011
101 FOLIC ACID 31.08.2011
102 FOMESAFEN 31.08.2011
103 FORMOTHION 31.12.2010
104 FURATHIOCARB 31.12.2010
105 HALFENPROX (AKA BROFENPROX) 31.12.2010
106 HALOXYFOP 31.12.2011
107 HALOXYFOP ETHOXYETHYLESTER  31.08.2011
108 HEXACONAZOLE  31.08.2011
109 HEXAFLUMURON  31.08.2011
110 HIDROGEN PEROXIDE 31.12.2017
111 HYDROGEN CYANAMIDE 31.08.2011
112 HYDROXY MCPA 31.12.2010
113 IMAZAMETHABENZ METHYL  31.08.2011
114 IMAZAPIC 31.12.2014
115 IMAZAPYR  31.08.2011
116 IMAZETHAPYR 31.12.2014
117 IMINOCTADINE 31.12.2010
118 INDOLYLACETIC ACID (AKA AUXINS) 31.08.2011
119 IOXONIL 30.06.2022
120 IPRODIONE 08.06.2018
121 ISOFENPHOS 31.12.2010
122 KINETIN 31.08.2011
123 MANEB 30.09.2021
124 MEPHOSPHOLAN 31.12.2010
125 METHABENZTHIAZURON 31.12.2010
126 METHIDATHION  31.08.2011
127 METHIOCARB 31.12.2021
128 METHOMYL 30.09.2021
129 METHOPRENE 31.12.2010
130 METOLACHLOR  31.08.2011
131 METOMINOSTROBIN 31.08.2011
132 METOSULAM 31.08.2011
133 MEVINPHOS 31.12.2010
134 MOLINATE 30.09.2021
135 MONOCROTOPHOS 31.08.2011
136 MONOLINURON 31.12.2010
137 NORFLURAZON 31.12.2010
138 NOVALURON 30.06.2022
139 NUARIMOL 31.12.2010
140 OFURACE 31.12.2010
141 OMETHOATE 31.08.2012
142 ORTHOSULFAMURON 31.12.2020
143 OXADIXYL  31.08.2011
144 OXAMYL 01.06.2012
145 OXINE COPPER 31.12.2010
146 OXYCARBOXIN 31.12.2010
147 OXYDEMETON METHYL 31.12.2010
148 PARAQUAT 31.12.2014
149 PARATHION METHYL 31.08.2011
150 PCNB (QUINTOZENE) 31.08.2011
151 PERMETHRIN 31.12.2010
152 PHENTHOATE 31.12.2010
153 PHORATE 31.08.2011
154 PHOSALONE  31.08.2011
155 PHOSPHAMIDON 31.12.2010
156 PHOSPHORIC ACID 31.12.2014
157 PINOLENE 31.08.2011
158 PLANT EXTRACTS  31.08.2011
159 PRIMISULFURON 31.12.2010
160 PRIMISULFURON METHYL  31.08.2011
161 PROCYMIDONE 31.08.2011
162 PROFENOFOS 31.12.2011
163 PROMETRYN 31.12.2014
164 PROPANIL 31.08.2012
165 PROPARGITE 30.06.2013
166 PROPICONAZOLE 31.12.2020
167 PROPINEB 01.01.2019
168 PROPOXUR 31.12.2010
169 PROTHIOFOS 31.12.2010
170 PROTHOATE 31.12.2010
171 PYMETROZINE 31.12.2021
172 PYRAZOPHOS 31.12.2010
173 PYRIDAFENTHION 31.12.2010
174 PYRIMIDIFEN  31.08.2011
175 PYRITHIOBAC SODIUM 04.04.2013
176 QUINALPHOS  31.08.2011
177 QUINOXYFEN 31.12.2020
178 QUIZALOFOP 31.12.2010
179 RESMETHRIN 31.12.2010
180 SETHOXYDIM 31.12.2010
181 SIMAZINE 31.12.2010
182 SODIUM DERIVATIVES  31.08.2011
183 STREPTOMYCES LYDICUS WYEL 31.08.2011
184 TCMTB 31.12.2010
185 TEBUTHIURON 31.08.2011
186 TEPRALOXYDIM 30.06.2022
187 TERBUTRYNE 31.08.2011
188 TETRADIFON  31.08.2011
189 THIACLOPRID 30.06.2022                                      (30.06.2021  Tohumda Kullanımının Sonlandırılma Tarihi)
190 THIAZAFLURON 31.12.2010
191 THIAZOPYR 31.12.2010
192 THIDIAZURON 31.12.2019
193 THIOBENCARB 31.08.2012
194 THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE 31.08.2011
195 THIODICARB 30.06.2013
196 THIOMETON 31.12.2010
197 TOLFENPYRAD 30.06.2013
198 TOLYLFLUANID 31.08.2012
199 TRALOMETHRIN 31.12.2010
200 TRALKOXYDIM 31.12.2021
201 TRI ISOPROPANOLAMIN   31.08.2011
202 TRIADIMEFON  31.08.2011
203 TRIADIMENOL 30.09.2021
204 TRIASULFURON 31.12.2021
205 TRIAZAMATE 31.12.2010
206 TRIAZOPHOS 31.12.2010
207 TRICHLORFON 31.12.2010
208 TRIDEMORPH 31.12.2010
209 TRIFLOXYSULFURON SODIUM 31.12.2017
210 TRIFLURALIN 30.06.2013
211 TRIFORINE 31.08.2011
212 TRIMEDLURE 31.12.2010
213 VINCLOZOLIN 31.12.2010

Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 74802

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri Aktif Maddeleri

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri Aktif Maddeleri

İTHALAT, İMALAT VE KULLANIMI SONLANDIRILAN YASAKLI BKÜ TEKNİK MADDE LİSTESİ S. NO AKTİF MADDE ADI KULLANIMININ SONLANDIRILMA TARİHİ 1 1,3-DICHLOROPROPENE 31.12.2010 2 4-CPA (4-CHLOROPHENOXY ACETIC ACIDE) 31.08.2011 3 ACEPHATE 31.08.2011 4 ACETOCHLOR 31.12.2014 ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
reflesh

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçtığın her yer cehennemdir.

SORHOCAM.COM

Tarım, gıda ve hayvancılık üzerine kurulmuş bir websitesidir. Websitemizde yetiştiricilik, hastalıklar, zararlılar vb. ile ilgili yazılar bulunmaktadır.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları