• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Mayıs 2024 Salı

Üre gübresi nedir?

Azotlu gübreler içinde azot miktarı en yüksek olan, granül yapılı, beyaz renkli, suda kolay ve çok eriyen bir gübredir. Hem topraktan, hem yapraktan uygulamayla bitkilerin azot ihtiyacını karşılar. Formülü CO(NH2)2 – %46 N (azot) şeklindedir.

Üre

Bünyesinde karbon bulunması ve yapısındaki azotun NH2 formunda olması nedeniyle amidli bir gübredir. Suda kolay erimesine rağmen bünyesindeki azot (NH2) bitki kökleri tarafından hemen alınabilir formda değildir. Bünyesindeki azotun yarayışlı hale geçebilmesi için topraktaki üre bakterilerinin enzimatik reaksiyonla üreyi amonyum (NH4) azotu formuna çevirmesi gerekir. Bunun için toprağın sıcaklığı ve topraktaki üre bakterisi miktarı (konsantrasyonu) önemlidir. Bu nedenle üre gübresi yavaş etkili gübre grubuna girmektedir.

 

Üre gübresi Nerelerde kullanılır?

Üre, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için hemen her tür üründe ve tütün fidelerinin gübrelenmesinde çok yararlıdır. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişimi yavaşlar, yapraklar sararır, verim düşer. Üre, bitki gelişiminin bütün evrelerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir.

 

Üre gübresi Kullanım şekli

Üre gübresi ekimle beraber veya ekim öncesi taban gübre (toprakaltı) olarak uygulanabildiği gibi, üst gübre olarak da kullanılabilir. Her iki halde de toprak çok kumsul ve milli bünyeye sahipse, aşırı yağışlarla veya hatalı sulamayla üre gübresinin büyük bir kısmı toprağın derinliklerine doğru yıkanır. Bu nedenle bu gibi topraklarda üre formunda azotlu gübre kullanırken sulamaya dikkat etmek gerekir.

 

Üre gübresi buğday ve arpa gibi bitkilerde üst gübre olarak toprak yüzeyine serpilerek uygulandığında, özellikle kireçli ve pH değeri yüksek olan topraklarda hava sıcaklığına bağlı olarak güneş enerjisiyle hidrolize olur ve %30-40 oranında bir azot kaybı meydana gelebilir. Toprağa karıştırılarak uygulanan üre gübresinde ise azot kaybı daha az yaşanır.

 

İki besinli (20.20.0 gibi) ve üç besinli (15.15.15 gibi) kompoze gübrelerin yapısında genellikle üre formunda azot bulunmaktadır. Ancak emilimi çok daha hızlı olduğu ve etkisini hemen gösterdiği için yaprak gübrelerindeki azotun üre formunda olması tercih edilir. Bu konuda daha geniş bilgiye web sitesinin “Gübreleme Önerileri” başlığından erişilebilir.

 

Üre Gübresi Ne Zaman ve Nerelerde Kullanılır?

Azotlu gübreler arasında yer alan üre gübresi, pH bakımından nötr özellik taşıyor. Hemen hemen tüm; tahıllarda, meyvelerde, sebzelerde, ekinlerde kullanılabiliyor. Ekimle beraber, ekim öncesinde, toprak altı veya toprak üstü uygulamayla verilebiliyor.  Üre gübresinden etkin bir şekilde faydalanabilmek için azot kaybının azaltılması önem arz ediyor. Gübre verildikten sonra toprağın hemen karıştırılması tavsiye ediliyor. Ürenin fazlaca verilmesi gereken durumlarda, gereken miktar birkaç kısma bölünerek uygulanıyor. Üre gübresi eğer toprak yüzeyine serpilecekse, hava sıcaklığına, sulamaya dikkat etmek gerekiyor. Hatalı sulama nedeniyle gübre toprağın derinlerine inebiliyor. Güneşle beraber buharlaşıp belli oranda kaybolabiliyor.

 

Üre gübresi ne zaman atılır?

Bu nedenle üre gübresi hangi ayda atılır sorusunun net bir yanıtı bulunmuyor. Üre gübresi özellikle baharda kullanılıyor. Ancak yaz aylarında da diğer gübreler yerine kullanımı tercih edilebiliyor. Ekinlerin gelişim evrelerinin tümünde yararı görülen üre, ekimde, ekim öncesinde, sonrasında, toprak altı veya toprak üstü uygulamayla verilebiliyor. Uygulamalar sırasında özellikle azot kaybının önüne geçmek önem arz ediyor. Azot kaybının nasıl önleneceği bilgisine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Üre gübresi dekara ne kadar atılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gübre Tavsiyeleri belgesine göre, toprak analiz raporunda çıkan saf madde ihtiyacı miktarına göre dekara atılacak gübre belirleniyor. Üre gübresi kullanılacaksa, analizden çıkan saf madde miktarı 2.2 ile çarpılıyor. Örneğin eğer gerekli azot miktarı saf madde olarak 6 kilogramsa, üre miktarı 6x2.2=13.2 kilogram olarak hesaplanıyor. Yani bir dekara 13.2 kilogram üre gübresi atılması gerekiyor.

 

Üre gübresi hangi bitkilerde kullanılır?

Azotlu gübreler arasında yer alan üre gübresi, pH bakımından nötr özellik taşıyor. Hemen hemen tüm; tahıllarda, meyvelerde, sebzelerde, ekinlerde kullanılabiliyor. Ekimle beraber, ekim öncesinde, toprak altı veya toprak üstü uygulamayla verilebiliyor.

 

Üre gübresi nasıl erir?

Üre gübresi buğday ve arpa gibi bitkilerde üst gübre olarak toprak yüzeyine serpilerek uygulandığında, özellikle kireçli ve pH değeri yüksek olan topraklarda hava sıcaklığına bağlı olarak güneş enerjisiyle hidrolize olur ve %30-40 oranında bir azot kaybı meydana gelebilir.

 

Üre gübresi nasıl depolanır?

Üre gübresinin ısı ve ışık kaynaklarından uzakta, kümeler halinde istiflenmesi öneriliyor. Üst üste en fazla 15 çuval koyulması gerekiyor. Çuvalların zeminle teması ızgaralarla kesiliyor. Aralarda en az 1 metre mesafe bulunması şart koşuluyor. Gübreleri, kuru ve iyi havalandırılmış depolarda saklamak, alanda sigara içmemek önemseniyor. Üre gübresinin amonyum nitrat ve diğer kompoze gübrelerle bir arada, kapalı ortamda stoklanmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Abbas Demir

12.07.2023 12:12:21

Üre %46gübre domates çiçekte nasıl kulana bilirim gübreyi

Soner

23.06.2023 02:12:53

Aycicegine 1000 metre jareye 2 kg ure attim yapraklarin bazilarinda kararma oldu cicekin olme veya duzelme ihtimali varmi

Sorhocam

7.04.2023 23:55:08

Hava şartlarına ve toprak kalitesine göre (ph,sıcaklık,ec vs) 10-15 gün içerisinde ekti göstermeye başlayacaktır. Üreden sonra başaklar görülmeye başlandığında azot ihtiyacı tekrar artacağından 21 sülfat gübresi yada üre+sülfat karışımı gübreleme tercih edilebilir. 26 can gübresi zor eridiğinden çiftçilerimiz tarafından pek tercih edilen bir gübre değildir. Ama azotlu gübreler içerisinde en hızlı sırasıyla 26can - sülfat - üre çözünmektedir.

Murat Çadır

7.04.2023 23:06:59

Üre gübresinin ekinde faydası kaç gün sürer 2. Gübre kaç gün sonra ve hangi çeşit gübre tercih edilmelidir

Sorhocam

6.04.2023 15:01:29

İkiside aynı zaten. Birinin içeriği diğerinden fazla ama biri diğerinden daha hızlı alır. 

Deniz

6.04.2023 14:07:27

Ben tarlamda ot ve çayıra boy vermesi için gübre alıcam ama hangisi boy için daha faydalı 46 m üre mi 26 n gübresi hangisi boy için faydalı ?

Ali

4.04.2023 17:04:47

Urea 46 var FOB 420 10000tonn

Sorhocam

22.03.2023 20:56:27

Üre toprağa atıldığında,  toprakta bulunan bakteriler tarafından parçalanarak yarayışlı hale geçer.

Bu dönüşümde ürenin üst gübre olarak kullanılmasıyla toprak üzerinde kalan üredeki amonyumun buharlaşması sonucu yaklaşık %30 luk azot kaybı olur.

Bu sebeple üreden optimum fayda sağlanması için ürenin ekilen bitkinin köküne yada tohuma değmeden toprak altında kalması gerekir.

Üre, çok soğuk yada çok sıcaklarda uygulanmamalıdır. İdeal uygulama sıcaklığı 15-20 ° C arasındadır. Soğuklarda toprak donar ve ürenin toprağa dahil edilmesini zorlaşır.

Yüksek sıcaklıklarda üredeki azot kaybını arttıran diğer bir nedendir.

Çözünürlüğü yüksek olan üre, aynı zamanda damla sulama ile köklere, yada püskürtülerek yapraktan da uygulanabilir.

Meyve ağaçlarında, taç izdüşümlerine gelecek şekilde atılan üre sonrasında çapalanarak toprağa karıştırılır yada damla sulama ile köklere ve püskürtülerek yapraktan uygulanabilir.

Üre gübresi sonbaharda ekimle yada ekim öncesi taban gübre olarak uygulanabildiği gibi, ilkbaharda üst gübre olarak da kullanılabilir.

Üst gübre olarak uygulanan üre gübresinde azot kaybının çok olmasından dolayı, üre yağışlardan önce toprağa karıştırılarak atılmalıdır.

Tahıllarda, ekimle birlikte verilen üre; kardeşlenme döneminde ise yağışlardan önce verilmelidir.

Meyve ağaçlarında; çiçeklenme öncesi ve sonbaharda.

Bağda, ilk çapadan önce

Sebzelerde; yarısı dikimden 15 gün sonra, diğer yarısı meyve bağladıktan sonra.

Bostanda; yarısı ekim anında, diğer yarısı çapadan önce verilir.

 

 

 

Baran Polatağ

22.03.2023 20:15:16

Gübre araziye atıldıktan sonra en fazla kaç günde yağmalı ve günde azot kaybı % kactir

Sorhocam

22.03.2023 19:17:53

Elimden sonra fasülye bitkisi 20cm olunca atın. Tabana da az miktarda girebilirsiniz. Fasülye azotu seven bir bitki değildir zaten.  Fazla azotlu gübrelemeyin sevmez.

Dilek

22.03.2023 16:09:46

Bahçeye fasulye ekicem üre gübreyi ekimden oncemi ekimle berabermi atmaliyim

Sorhocam

6.04.2021 21:52:39

Atılmaz

Mazlum

6.04.2021 21:40:23

Arpaya dap 33 atilirmi şu an

Cemal

31.01.2021 23:26:40

Zeytin egubre ne zaman atılır hangi gubre atılıyor

Ali Ataş

28.01.2021 20:55:40

Rakım 1550 Küçük agaçlara şu anda üre gübre Atılırmı karda var

Sorhocam

22.01.2021 01:03:36

Azot içerikli gübreler hububatta kardeşlerime ortası ve Başak görüldüğü zaman atılmalıdır. 2 uygulama da da dekara 20 kg hesabıyla

Sorhocam

22.01.2021 01:01:52

Doludan sonra bitkinin kendine gelmesi için 1 hafta bekleyin sonrasında stresi atabilmesi için deniz yosunu kardeşlerime için çinko ve fosfor yeni yaprak oluşumu için azot içerikli Gübre ve cobmi karışımı bitkinizi çok hızlı bir şekilde toplayacaktır. Bunu yapraktan holderle atınız

Hasan.kara Kuzu.

21.01.2021 17:24:47

Arpa çok.sık tolu vurdu tarlada kaldı.halaza.çoksıkı olarak çıkdı.. buna üre atalımmı ve ne kadar atalım.

Turgut Yağmur

20.01.2021 16:38:05

Üre gubre atıldıktan sonra 26 can gübre atmak istiyorum kaç gün sonra atmalıyım faydası olur mu

Berat Uçkan

17.01.2021 23:59:10

Bugdaya üst gübre üre atıldıktan kaç gün sonra 26 can gübresi atılmalı iki gübrenin farkı ve faydası nedir

Sorhocam

10.01.2021 16:58:07

Toprak sıcaklığı, toprak karakteri ve topraktaki organik madde miktarına bağlı olarak 10-30 gün içerisinde etkisini gösterebilir.

Mustafa Kürkcü

10.01.2021 14:50:52

20-20gübreatıldıktan kaçgün sonra tesire geçer

İbrahim

15.04.2020 15:16:43

Tütün de üre gübresini yapraktan verebilirmiyiz. Verebilir isek ne kadar suya ne kadar kullanmalıyız

Ömür Kadayifçi

22.03.2020 13:49:59

Üre gübresi ile 20 20 gübresini Yada Üre gübresi ile nitrat gübresini Yada Üre gübresi ile 18 46 gübresini Bire Bir karıştırıp Soğan patetes sarmısak gibi bağla deki ürünlere atsak olurmu yada tavsiyeniz.Üre gübresi ile 20 20 gübresini Yada Üre gübresi ile nitrat gübresini Yada Üre gübresi ile 18 46 gübresini Bire Bir karıştırıp Soğan patetes sarmısak gibi bağla deki ürünlere atsak olurmu yada tavsiyeniz.

Mustafa

26.06.2019 22:00:32

Üre gübresi sebze bahçesindeki yani topraktaki kurdu öldür ür mü

Ibrahim

15.05.2019 14:24:52

buğdayda denedim pek bi fark göremedim.sanki 26can daha yarayışlı.

Arafa Karaçelebi

14.02.2019 11:31:15

İlkbaharda gözler uyandıktan sonra ilk sulama da verebilirsiniz.

Kamuran

14.02.2019 01:18:36

Kirazda nezaman uygulanan gerek

Ziraatçi

14.12.2018 22:02:09

Arkadaşlar azot grupları içerisinde en geç çözünen gübre üredir. Bu yüzden erken atmakta hayda var. Benim gözlemlerim kendi toprak koşullarıma göre 10-15 gün arasında etkisini göstermeye başlıyor.

(23779 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Üre Gübresi Nedir?

Üre Gübresi Nedir?

Üre gübresi nedir? Azotlu gübreler içinde azot miktarı en yüksek olan, granül yapılı, beyaz renkli, suda kolay ve çok eriyen bir gübredir. Hem topraktan, hem yapraktan uygulamayla bitkilerin azot ihtiyacını karşılar. Formülü CO(NH2)2 – %46 N (azot) şeklindedir. Bünyesinde karbon bulunması ve yapısındaki azotun NH2 formunda olması neden...

Üre Fosfat Gübresi Nedir?

Üre Fosfat Gübresi Nedir?

Üre Fosfat özellikle fertigasyonda kullanımı tavsiye edilen yüksek oranda Fosfor ve Azot kaynağıdır. Hem bitki gelişiminin ilk dönemlerinde, hem de meyve oluşum döneminde kullanılması tavsiye edilmektedir. Yüksek konsantrasyonlu formülü sayesinde, düşük dozlarda uygulandığında dahi bitkinin besin elementi ihtiyacını karşılamaktadır. Üre Fosf...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi