• notifications1
 • menü

Bugün : 19 Temmuz 2024 Cuma

Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği

Akdeniz Bölgesi erkenci çilek yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir. Akdeniz kıyı şeridi erkenci çilek yetiştiriciliğine oldukça uygun olmasına karşın, genellikle açıkta yetiştiricilik yapıldığından ilk ürünler mart ortasından itibaren alınmaktadır. Oysa erkencilikten amaç kasım, aralık ve ocak aylarında ürün elde edip bunu iç ve dış pazarda satmaktır. Bu aylarda çilek yüksek fiyattan alıcı bulabilmektedir. Bu nedenle bu aylarda ürün yetiştirebilecek örtü sistemlerinin kullanılması gerekir.

Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtü altı çilek yetiştiriciliği; ısıtmalı ve ısıtmasız cam ve plastik seralar ile yüksek ve alçak tünellerde yapılmaktadır. Bu yetiştiricilikte dekar başına yapılan giderler oldukça fazladır. Bu nedenle en erken, en yüksek verim verebilen örtü sistemlerinin ve buna uygun dikim yöntemlerinin ve çeşitlerin seçilmesi gerekir. Yapılan çalışmalarda seralar 4-6 hafta, yüksek tüneller 2-4 hafta ve alçak tüneller 1-2 haftalık erkencilik sağlamaktadır. Cam seralarda maliyetin yüksek olması sebebiyle, bunun yerine plastik seralar tercih edilmelidir.

 

Örtü altı çilek yetiştiriciliği konusunda pek çok çalışmalar yapılmış olup olumlu sonuçlar alınmıştır.Bunlardan torba kültürü ile yapılan bir çalışmada tüplü taze fide dikim yönteminde erkenci çeşit olan Dorit (216) ile yapılan bir çalışmada kasım ayında ilk ürünler alınmış ve hasat hazirana kadar devam etmiştir. Dekara verim 5-6 ton olarak bulunmuştur. Torba kültürü ile yetiştiricilik normal yetiştiriciliğin yapılamadığı kayalık,taşlık ve bataklık alanlar için çok uygun bir yöntemdir.

 

Örtü altı çilek yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri erken dönemde açan çiçeklerin donlardan zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bunun için sera üstünden yağmurlama, ısıtma yapmak ya da daha kolay uygulanabilen sera için ikinci bir alçak tünel kurma yöntemleri uygulanabilir.

 

4.1.1. ALÇAK PLASTİK TÜNELLERDE

 

4.1.1.1. KIŞ DİKİMİ

Arazi hazırlığı tarla koşullarıyla aynıdır. Tarla yetiştiriciliğinden farklı olarak dikim 2 şekilde yapılır.

 

1. Masuralar üzerine çift sıra sistemde dikim yaparak, üzerlerine 50-60 cm taban genişliğinde ve 25-30 cm yüksekliğinde plastik tüneller kurulur. Bu dikim salma sulama yapacak çiftçiler için uygundur. 20-25 cmx25-30 cm ölçülerinde ortalama dekara 10.000 adet fide dikilir.

 

2. 120 cm genişliğinde masuralara 4 sıra çilek fidesi dikildikten sonra, üzerine 100-110 cm taban genişliğinde ve 50-60 cm yüksekliğinde alçak plastik tüneller kurulur. Bu sistemde yağmurlama veya damla sulama yapılmalıdır. 1. sisteme göre birim alana daha fazla fide dikildiğinden daha fazla verim alınır. 20-25 cmx25-30 cm olacak şekilde 1 dekara 10.000-12.000 fide dikilir.

 

3. Tünellere, plastikler, çok sıcak bölgelerde aralık, ocak aylarında çekilmelidir. Daha önce çekilmesi, genelde plastiğin yırtılmasından başka işe yaramaz. Daha serin bölgelerde erken çekilebilir.

 

4. Hastalıkları azaltmak ve arılarla döllemeyi kolaylaştırmak için uygun günlerde kış boyunca günde 2-3 saat havalandırma yapılmalıdır. Çiçeklenme döneminde daha erken açıp, sıcak saatte kapatılmalıdır. Geceleri, 15°C'ye kadar olan sıcaklıklarda tüneller mutlaka kapatılmalıdır.

 

5. Malç örtü, dikimden 1-2 ay sonra, tünellerin plastikleri örtülmeden önce çekilmelidir. Arazi toprak fumigantlarıyla sterilize edilecekse turfandacılık için şeffaf plastik malç kullanılmalıdır.

 

6. Hasat normal olarak tarla yetiştiriciliğinden 1-3 hafta önce başlayabilir. Hasat, haziran ayında sona erer. Verim ve kalite tarla koşullarına göre % 10-20 daha iyi olur.

 

4.1.1.2. YAZ DİKİMİ

1. Toprak dezenfeksiyonu, arazi hazırlığı tarla koşullarındaki yaz dikimi ile aynıdır.

 

2. Alçak Plastik Tünellerde Kış Dikiminde önerilen 2 sistem Yaz Dikimi için uygundur. Fide temini, dikim zamanı, tarla koşullarındaki Yaz Dikimi gibidir.  1. dikim sisteminde üçgen şeklinde 30x32 cm aralıkla yapılan dikimde dekara 6250 fide dikilir. Dikim sırasında dikim yapılacak masuranın kenarlarından 15 cm içeriden dikim yapılmalıdır. 2. dikim sisteminde, her masuraya sıralar arası 30 cm, sıra üzeri 30 cm olacak şekilde 4 sıra dikim yapılır. Dekara 7000 fide dikilir. Bu sistemde yağmurlama veya damla sulama uygulanmalıdır. Malç, kasım, aralık aylarında tünel örtülmeden tamamlanmalıdır. Plastik örtüler, soğuk bölgelerde kasım, aralık, sıcak bölgelerde aralık, ocak aylarında örtülmelidir. Plastik örtüler gündüzleri erken açılıp, öğleden sonra sıcak saatlerde kapatılmalıdır. Gece ısısı 15 °C'nin üzerine çıktığı dönemde örtüler tamamen kaldırılabilir Hasat, tarla yetiştiriciliğinden 1-3 hafta önce başlar ve haziran ayı içinde sona erer.

 

4.1.2. PLASTİK SERALARDA, YÜKSEK TÜNELLERDE

4.1.2.1 . KIŞ DİKİMİ

 • 1. Solarizasyon veya toprak fumigantları ile dezenfeksiyon yapılmalıdır.
 • 2. Arazi hazırlığı tarla koşullarındaki gibidir.
 • 3. Dikim yerleri, alçak tüneller için kış Dikiminde önerilen 2 tip dikim şeklinde olduğu gibi hazırlanır.
 • 4. Malç örtüsü, dikimden en geç 1 ay, sonra uygulanmalıdır.
 • 5. Seranın plastik örtüsü en geç kasım ayında örtülmelidir.
 • 6. Havalandırma, alçak plastik tünel Kış Dikiminde anlatıldığı gibi yapılmalıdır.
 • 7. Hasat sıcak yerlerde ocak ayı, daha serin yerlerde şubat ayı içinde bazen haziran ayı başında sona erer.
 • 8. Çiçekler erken açtığından dondan korunmalıdır.

 

4.1.2.2. YAZ DİKİMİ

 1. 1. Solarizasyon veya toprak fumigantları ile dezenfeksiyon yapılmalıdır.
 2. 2. Arazide dikim yerleri hazırlanır.
 3. 3. Plastik örtüler, en geç ekim, kasım ayından itibaren örtülmelidir.
 4. 4. Havalandırma rüzgar ve sıcaklığa bağlı olarak, çatı, yanlar ve kalkanlardan yapılmalıdır.
 5. 5. Hasat, yöresel iklime bağlı olarak ocak veya şubat ayı içinde başlar, mart ve nisan aylarında yoğunlaşarak, haziran ayına kadar devam eder.
 6. 6. Plastik seralarda özellikle ocak ve şubat aylarında oluşan düşük sıcaklıklardan erken çiçek açan çeşitlerin ilk çiçekleri zarar gördüğünden, plastik seralarda donlara karşı önlem alınmalıdır.

 

4.1.3. CAM SERALARDA

4.1.3.1. KIŞ DİKİMİ

1. Toprak dezenfeksiyonu, arazi hazırlığı, dikim, malç, havalandırma, hasat plastik seralardaki Kış Dikimi gibidir.

 

4.1.3.2. YAZ DİKİMİ

1. Temmuz, ağustos aylarında dikilen fidelerin sıcaktan zarar görmemesi için, çatı, kalkanlar ve yan havalandırmanın çok iyi olması, gölgeleme yapılması, çok iyi bir yağmurlama sisteminin kurulması gerekir. Şayet seranın havalandırması iyi değilse, gölgeleme ve yağmurlama yapılamıyorsa, frigo Fideleri plastik torbalara (15x20 cm ebadındaki) veya küçük saksılara dikip, gölge, havadar bir yerde eylül, ekim ayına kadar bakımını yapıp, büyütüp cam seraya dikmek gerekir.

 

2. Ocak ayından itibaren hasat başlar, şubat, mart, nisan aylarında ürün artar, mayıs ayında sona erer. İyi gölgeleme, yağmurlama ve damla sulama ile hasadı haziran sonuna kadar uzatmak mümkündür.

 

3. Örtüaltı Çilek yetiştiriciliğinde, alçak tünellerde 1-2 hafta, yüksek tünellerde ve plastik seralarda 2-4 hafta, cam seralarda 4-6 haftalık erkencilik sağlanmaktadır. En fazla erkenciliğin ve verimin ısıtılan cam seralardan alındığı saptanmıştır.

 

4.1.4. SERALARDA DONDAN KORUNMA

Aralık, ocak ve şubat aylarında açan çiçekleri ve oluşan meyveleri dondan korumak için sera üstüne yağmurlama sistemi yapılmalı, sera içi ısıtmalı, sera veya yüksek tünel içine bitkiler üzerine ikinci bir alçak tünel yapılmalı, ince PE plastik veya Agryl gibi dokunmamış, gözenekli plastik malç kullanılmalı, su şilteleri, ısı perdeleri gibi pasif ısıtma sistemleri uygulanmalıdır.

 

4.1.5. TOPRAKSIZ KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

Seralarda toprakta yetiştiricilikde, özellikle toprak kaynaklı sorunların fazlalığı, çilek yetiştiricililiğinde "Topraksız Kültür Yöntemleri"ni gündeme getirmiştir. Havalandırılan durgun veya akan besin solüsyonu içinde ya da besin maddelerince zenginleştirilen volkanik tüf, sünger taşı (pomza taşı), perlit, kaya yünü (Rock wool) gibi inorganik ortamlarda veya torf gibi organik ortamlarda veya bunların karışımlarında çilek yetiştiriciliğine "Topraksız Kültür'de Çilek Yetiştiriciliği" veya "Topraksız Tarım'da Çilek Yetiştiriciliği" denir.

 

Topraksız Tarım'da ilk yıl sterilizasyon gerekmez. Toprakta oluşan yüksek tuzluluk, Topraksız Tarımda meydana gelmez. pH'ın ayarlanması kolay ve ucuzdur. Toprak kullanılmadığından toprak kaynaklı hastalık ve zararlılar olmayacağından, daha az masrafla sağlıklı ürün yetiştirilir. Toprak işleme, toprak hazırlığı, toprak yıkama, yabancı ot kontrolü yapılmaz. Kök bölgesinde yeteri kadar nem ve hava sağlandığından kök gelişimi daha iyi olur. İş gücü gereksinimi en aza iner. Besin maddelerinin dozları ayarlanabildiği gibi, bitkiler çiçeklenme veya yeşil aksam fazda tutulabilirler. Çilek yetiştirmeye uygun olmayan tuzlu, taşlı bölgelerde, kumsalda Topraksız Tarımla çilek yetiştirilebilir. Daha temiz ürün alınır. Bitkilerin kontrollü bir şekilde beslenmesi ve böylece bitki gelişimi, erkencilik ve verimin artması da sağlanır.

 

1. Çilek yetiştiriciliğinde topraksız yetiştirme yöntemlerinden "Dikey Torba Kültürü" en çok kullanılanıdır.

Çeşitli yetiştirme ortamları polietilenden 20 cm çapında ve 2 m uzunluğundaki torbalara doldurulup, bu polietilen sütunlar çeşitli sıra arası ve üstü mesafeler ile dikey olarak çengellerin yardımı ile sera çatısına (tavanına) tutturularak bağlanmaktadır. Bu sütunların dört yüzeyinde 20 cm'de bir açılan 3-5 cm çapındaki deliklere çilek fideleri dikilmektedir. Her bir torbaya damlatıcılar (drip sulama) yerleştirilerek besin solüsyonu verilir. Torbaların alt kısmına drenajı sağlamak için delikler açılır. Ayrıca ortamları sera toprağından olacak bulaşmalara karşı izole etmek ve sera içerisinde çıkacak yabancı otları engellemek amacıyla sera toprak yüzeyine beyaz polietilen serilir.

 

2. Yetiştirme ortamı;  yerden belirli yüksekliklerdeki yataklara doldurularak çilek yetiştiriciliği yapılır.

 

3. Yanları bölmeli duvar şeklinde de Topraksız kültürde çilek yetiştiriciliği yapmak mümkündür.

 

4. Masalarda Yetiştiricilik: Fidelerin altına yeterli sayıda drenaj delikleri açılmış, beton veya demir ayaklı eternitten yapılmış masalardaki yetiştirme ortamı yataklarına torf+perlit karışımı doldurularak dikim yapılır. Yetiştirme ortamı yataklarına alt kısma drenaj için 5-6 cm kalınlığında iri çakıl taşları konulmalıdır. Masalar arasında 80-100 cm mesafe bırakılır.

 

5. Masalarda Saksı İIe Yetiştiricilik: Torf+perlit karışımı doldurulan saksılar, masalara yerleştirilerek, fideler dikilir. Masalara temiz dere kumu doldurularak saksılar kuma 3/4 oranında gömülürse sulama gereksinimi azaltılır. Sulama ve gübreleme için drip sulama uygulanmalıdır. Böylece işçilik kolaylaşır, hastalık ve ot sorunu olmaz, plastik malç masrafı olmaz. Masaların ve saksıların dezenfekte edilmesinde yarar vardır.

 

6. Borularla Yetiştiricilik: Kalın plastik borular seraya dikine sık aralıklarla yerleştirilerek içine torf+perlit karışımı doldurulur. Plastik borulara, üst üste gelmeyecek şekilde (Spiral) delikler açılarak, bu deliklere fidan dikilir. Sulama ve gübreleme drip sulama sistemiyle yapılmalıdır.

Torf'un özellikle EC ve pH'ına bakılmalı, EC ve pH'ı yüksek torflar çilek yetiştiriciliğinde kullanılmamalıdır.

 

 

4.2. Açıkta Yetiştiricilik

Çilek -10°C ye kadar özel bir önlem almadan yetiştirilebilir. Daha soğuk bölgelerde bitkilerin saman, kuru yaprak v.s gibi materyallerle örtülerek dondan korunması gerekir. İlkbaharın geç donları Akdeniz bölgesi ve benzeri yerlerde sorun olabilir. Açıkta çilek yetiştiriciliği gerekli önlemler alındığı takdirde tüm bölgelerimiz için uygundur. Hasat bölgelere göre değişir. İlk ürünler Akdeniz Bölgesinde mart ortasından itibaren öteki bölgelerimizde ise mayıs, haziran aylarından itibaren alınmaya başlanır. Bu yetiştiricilikte hasat süresi kısa olup, kış aylarındaki düşük sıcaklıklardan açan çiçek ve meyveler zarar görmektedir. Verim örtü altı yetiştiriciliğine göre düşüktür.

 

4.2.1. İlkbahar Dikimi

Kışları soğuk geçen bölgelerde genellikle  Nisan ayında yapılan bir dikimdir. Bu dikimde frigo fideler veya fidelikte Ocak-Şubat  aylarında sökülmeyip bekletilen fideler  kullanılır. Bu fideler Mayıs ve Haziran aylarında az miktarda çiçek açarak meyve verirler. Bunların esas ürünü 1 yıl sonraki Haziran ayındadır. Bu bitkilerin 1 yıl boyunca su ,besin maddesi ihtiyaçları  karşılanmalı ve hastalık ve zarlılardan korunmalıdır.

 

4.2.2. Kış Dikimi

Kışları ılık  geçen yerlerde yapılır. Dekara yaklaşık 8000 adet bitki dikilir. Dikimler fidelikten sökülen yavru bitkilerle yapılır. Akdeniz  Bölgesinde kış dikimi için en uygun zaman Ekim 15- Kasım 15 arasıdır. İlkbaharda açıkta Mart ortasından itibaren ürün alınmaya başlanır. Ayrıca alçak ve yüksek tüneller altında çilek yetiştiriciliği yapılırsa, açıkta yetiştiriciliğe göre yaklaşık 15 -30 günlük erkencilik sağlanır.

 

Kış dikiminde fidelerin tutma yüzdeleri yüksektir. Bitkilerin sulanması önemli sorun yaratmaz. Kış dikiminin ikinci yılında teknik ve kültürel önlemlerin iyi alınması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla iyi mücadele edilmesi halinde verim yaz dikimi kadar yüksek olabilir. Dikim sıra üzeri ve sıra arası 25 x 30 cm olmak üzere yapılır.

 

4.2.3. Yaz Dikimi

Frigo bitkilerde yapılır. Bu dikim sisteminde verim kış dikimine göre 2-3 kat daha fazladır. Ancak ürün kış dikimine göre biraz geç kalmaktadır. Akdeniz Bölgesinde yaz dikimi için en uygun zaman Temmuz 15 - Ağustos 15 arasıdır.-20 OC ‘den çıkartılan frigo fideler  bir gece suda bırakılır. Sonra dikim yapılır. Fideler sıra üzeri ve sıra arası 30 x 32 cm olarak dikilir. Yazın sulama büyük problem teşkil eder. Dekara yaklaşık 6200 adet bitki dikilmektedir. Bütün yaz ve sonbahar aylarında büyümelerine devam eden bitkiler giderek kuvvetlenmekte ve kışa 5-10 gövdeli olarak girmektedirler.

 

Böyle bitkiler kış soğuklarına karşı dayanıklı olmaktadırlar. Tesis edilen bölgeye göre bu bitkiler Şubat -Mart aylarında bol çiçek açar ve meyve vermeye başlar. Akdeniz kıyı kesiminde ürün Haziran- Temmuz ayına kadar devam eder. Bu dikim sisteminde bir dekarlık alandan ortalama 3-8 ton ürün alınmaktadır. Akdeniz bölgesinde uzun yıllardan beri yapılan araştırmalar yaz dikim sisteminin bütün öteki sistemlerden üstün olduğunu göstermiştir.

 

4.2.4. Sonbahar Dikimi

Bu  dikim sisteminde fideler, Eylül-Ekim aylarında fidelikten sökülerek asıl yerlerine dikilmektedir. Meyve erken, kaliteli ve verim düşük olmaktadır. Bu dikim sisteminde yetiştiriciliğin ısıtılan sera veya yüksek tünellerde yapılması gerekir.

 

Açık tarlada çilek yetiştiriciliğinde önceki bitki artıkları temizlenir. Toprak analizi için toprak örnekleri alınır. Toprak derin olarak dipkazan ile 50-60 cm derinliğinde sürülür. Pullukla 3040 cm. derinliğinde ikileme yapılır. Yanmış çiftlik (hayvan) gübresi ile taban gübreleri serpilerek, mümkünse rotovatörle 15 cm derinlikte toprağa karıştırılır. Toprak fumigantları ile ilaçlama yapılmalıdır. Masura (sedde, yastık, tahta)'lar hazırlanır.

 

Masuraların zeminden yüksekliği 20-30 cm, eni 55-70 cm, uzunluğu ortalama 8-10 m olmalıdır. Masuralar lister (çizi açan ekipmanlar)'le yapılabilir. Sulama derinliği kumsal topraklarda 20-25, killi topraklarda 25-30 cm olmalıdır.Masuraların üzerine İlkbahar ve Kış dikiminde siyah plastik malç serilir. Plastik malç, Sonbahar ve Yaz Dikimlerinde önceden serilmemeli, dikimden sonra, Kasım, aralık veya ocak aylarında uygulanmalıdır.

 

Üçgen dikim sistemine göre fideler dikilir.

Yaz Dikiminde 30-32 cm aralıklarla, Kış Dikiminde 25-30 aralıklarla fideler dikilir. Dekara, ortalama Yaz Dikiminde 6250 Fide, Kış Dikiminde 8000 fide dikilir. Eğer hastalıklara karşı kısmi bir önlem alınması isteniyorsa fungusidlerden Yararlanılır.Dikimin düzgün yapılabilmesi için, özel işaretlenmiş latalarla, ip veya tellerle dikim yerleri belirlenir. Fide dikilecek yerlerde, jiletle plastiği (+) veya (O) şeklinde keserek dikim yapılmalıdır. Böylece bitkinin kökleri toprakta ve plastik örtünün altında, yaprak, çiçek ve meyveler örtünün üstünde büyür.

 

Dikim, elle plantuvarla açılan çukurlara doğrudan, ağır killi ve sert topraklarda küçük çapa (çepin) ile açılan çukurlara yapılır. Dikimde, dikim boyuna (ölçüsüne) çok dikkat edilmelidir. Fideler tam kök boğazı hizasında dikilmelidir. Fazla derin veya yüzlek dikim halinde özellikle yaz ve sonbahar dikimlerinde çok çabuk ölürler. Bunun için dikimden sonra 1-2 gün içinde tarla dolaşılarak yanlış dikilenler düzeltilir. Dikim sırasında köklerin kıvrılmamasına dikkat edilmelidir. Eğer kökler çok uzun ise 1/2 oranında uç tarafından kesilerek kısaltılır. Fazla yaprak var ise genç olanlardan 2-3 adet bırakılarak diğerleri koparılmalıdır. Dikimde, yarı otomatik dikim makinalarından da yararlanılır. Dikilecek fideler makinaya işçi tarafından verilir. Bir veya birden fazla işçi oturmuş olarak bu işlemi yaparlar. Dikim makinaları genellikle traktörler tarafından çekilir. Büyük tesislerde makina ile dikim zamandan tasarruf sağlar, ekonomik olur. Dikimde mutlaka kalifiye işçiler kullanılmalıdır. Çok derin dikilen fidelerde kol oluşumu gecikir ve miktarı azalır. Çok yüzlek dikildiklerinde taç gövdesi ve kök uçları kuruyabilir.

 

Sonbahar ve Yaz Dikimlerinde dikimden sonra masuralar üzerine serilen plastiklerde tam bitki üzerine gelen yerler jiletle (+) veya (0) şeklinde kesilerek alttaki bitkiler bu kesilen yerlerden plastik üzerine çıkarılmalıdır. Dikimden sonra cansuyu verilir. Cansuyuna fungisid katılabilir. Kış Dikiminde salma sulama olabilirse de, Yaz ve Sonbahar Dikiminde yağmurlama veya süzgeçli kova ile cansuyu uygulaması yapılmalıdır. Hatta Çok sıcak günlerde günde 2 kez uygulanmalıdır. Daha sonra sulamalar gittikçe azaltılır. Çilekler suyu çok sever, ancak aşırı sudan hoşlanmaz. Fidelere her gün azar azar su verilmelidir.

 

Kış Dikiminde damla sulama sistemi varsa sadece fertigasyon (damla sulama ile gübreleme) yapılmalıdır. Yaz ve Sonbahar Dikiminde fideler iyice tutuncaya kadar yağmurlamaya devam edilmeli, damla sulama sistemi varsa fertigasyon yapılmalıdır. Yaz Dikiminde çiçek ve stolonlar görüldüğünde yaz boyunca alınmalıdır.

 

4.3. KIYI ŞERİDİNDE KUMSAL ARAZİLERDE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yaz Dikimi daha uygundur. % 70 kuma, % 30 yanmış çiftlik (hayvan) gübresi karıştırılır. Dikim tarihi geçtikçe verim azalır. Sonbahar Dikimi verim yönünden iyi değildir. Torba kültürü için 45x75 cm boyutlarındaki gübre torbaları kullanılabilir. Açıkta yetiştirilen çileklerde, düşük sıcaklıklar aktif büyümeyi engellediğinden, en erken çiçek açan en iri meyveleri veren orta çiçekler donduğundan, erken dönemde meyve alınmamaktadır. Hasat ancak mart ve nisan'da yapılabilmekte, kalite düşmekte, ayrıca toplam verim azalmaktadır. Halbuki örtüaltında aralık ve ocak ayında ürün alınabilmektedir.

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Mesut

27.10.2016 05:02:25

Cilek topraginin ph yi dusurmrk icin nitrik asit veya aku asiti kullanmayi duasunuyorum dogru olur mu acaba

(19121 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği Akdeniz Bölgesi erkenci çilek yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir. Akdeniz kıyı şeridi erkenci çilek yetiştiriciliğine oldukça uygun olmasına karşın, genellikle açıkta yetiştiricilik yapıldığından ilk ürünler mart ortasından itibaren alınmaktadır. Oysa erkencilikten amaç kasım, aralık ve ocak aylarında ür...

Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Hıyar seralarda yetiştirilen en önemli sebzelerden biridir. Sera alanlarının % 18 inde hıyar üretimi yapılmaktadır. En fazla ilkbahar döneminde olmak üzere tek mahsul ve sonbahar dönemlerinde de önemli seviyede yetiştirilir. HIYAR NE ISTER? -Hıyar besin maddelerince zengin kaba yapılı iyi drene edilmiş su t...

Örtüaltı Biber Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtüaltı Biber Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ Ülkemiz biber ekim alanı ve üretim miktarı açısından dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer almaktadır. Toplam sera sebzeciliği içinde biber yetiştiriciliğinin yapıldığı kısım yaklaşık % 15 lik alanı kapsamaktadır. BİBER YÜKSEK GELİR SAĞLAR Ülkemizde örtüaltı biber yetiştiriciliği üreticiye de iyi gelir sağlamakta...

Örtüaltı Karpuz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtüaltı Karpuz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtüaltı Karpuz Yetiştiriciliği Karpuz bitkisi kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu, humuslu, besin maddelerince zengin, su tutma kabiliyeti iyi ve drenaj sorunu olmayan topraklarda iyi bir gelişme göstermektedir. TURFANDA ÜRETİMI NEREDE? Turfanda olarak karpuz yetiştirilecek topraklarda taban suyu seviyesi 1-1,5 metreden daha aşağıda olma...

Örtüaltı Patlıcan Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtüaltı Patlıcan Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtüaltı Patlıcan Yetiştiriciliği Anavatanı Hindistan olan Patlıcan sıcağı seven bir bitkidir. Serada yoğun üretimi yapılan sebzelerden domates, biber ve hıyardan sonra 4.sırada yer alır. Fazla sıcaklık istemesi nedeniyle ısıtmasız seralarda üretimi yapılmazken son yıllarda yeni çeşitlerin ülkemize girmesi örtü altında patlıcan üretiminin artma...

Örtüaltı Kavun Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtüaltı Kavun Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİ Kavun bitkisi ılık, sıcak, güneşli bir hava istemektedir. Kavunlarda gündüz sıcaklığı 20-25°C, gece sıcaklığı 18°C dolaylarında olmalıdır. EN İYİ TOPRAK Derin, iyi havalanabilen, besin maddelerince zengin kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu toprakları tercih etmeliyiz. Soğuk ve ağır killi topraklarda yapraklar s...

Örtüaltı Kabak Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Örtüaltı Kabak Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

KABAK YETİŞTİRİCİLİĞİ Kabak serin iklim bitkisidir. Yüksek sıcaklıklardan hoşlanmaz, düşük sıcaklıklarda sıhhatli büyür, fakat hafif donda dahi ölür. EKONOMİK ÜRETİM ZAMANI Örtü altında Sonbahar, Tek mahsul ve erken ilkbahar dönemlerinde kabak yetiştiriciliği ekonomik olmaktadır. TOHUMU NE ZAMAN EKELİM Uygun ekim tarihleri...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi