• notifications1
  • menü

Bugün : 11 Aralık 2023 Pazartesi

SULAMA SUYU KALİTESİ NASIL OLMALIDIR

Tarımsal üretim yapılırken toprak özelliklerinin yanında sulama suyunun özellikleri de dikkate alınmalıdır. Her su, sulama suyu olarak kullanılamaz. Sulama amaçlı kullanılacak sularda temel olarak tuzluluk, sodyum içeriği, bor ve bikarbonat iyonlarının düzeyi göz önünde tutulmalıdır.

Ağaç Sulama Teknikleri

1. Tuzluluk

Sulama suları tuzluluk açısından 4 gruba ayrılırlar. Bunlar;

  • ( C1 ) - 2.5 mmhos/cm’ den az : Tuzluluk çok az
  • ( C2 ) - 2.5 – 7.5 mmhos/cm : Tuza dayanıklı bitkiler yetiştirilebilir.
  • ( C3 ) - 7.5 – 22.5 mmhos/cm : Çok tuzlu, iyi drene olan düşük tuzlu topraklarda tuza dayanımlı bitkiler için kullanılabilir.
  • ( C4 ) - 22.5 - mmhos/cm’ den çok : Çok az. Bu tür sular sulama amaçlı kullanılamazlar (Parsons ve ark 2000).

 

2. Sodyum Absorbsiyon Oranı ( SAR )

Sodyum absorbsiyon oranı açısından sulama oranı 4 grubta incelenebilir.

  • ( S1 ) 0 – 10 arasında ise : Düşük
  • ( S2 ) 10 – 18 arasında ise : Orta
  • ( S3 ) 18 – 26 arasında ise :Yüksek
  • ( S4 ) 26’ dan yüksek ise : Çok yüksek olarak değerlendirilir. Buna göre, sulama amaçlı kullanılan sular C1 S1 ve C1 S2 ve C2 S1 sınıflarındaki sulardır. C1 S3 ve C1 S4 hatta C2 S2 ve C2 S3 ve C2 S4 sınıflarındaki sularda belli oranlarda jips (alçı taşı) kullanılarak dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılabilir.

 

3. Bor Düzeyi

Bitkiler genellikle bor toksititesine çok hassastırlar. Toprak veya sudaki küçük bor değişimleri toksititeye neden olabilir. Sulama suyundaki bor düzeyi Tablo 3’de verilen zarar eşiği düzeyini geçmemelidir. Görüldüğü meyveler bora karşı oldukça hassastırlar. M3 te 0.5gr.’ı geçen bor düzeyleri meyveler için genellikle toksiktir denebilir. (Maas,1990).

 

4. Bikarbonat İyonlarının Düzeyi

Sulama sularında özellikle Rezüdiyel Sodyum Karbonat iyonu düzeyi çok önemlidir. Sodyum

 

Karbonat (Na2CO3 ) düzeyi;

1.25 meg/l’ den az ise : Sulamada güvenle kullanılabilir.

1.25 – 2.5 meg/l arasında ise : Sınırlı miktarda bitkiler için kullanılabilir.

2.5 meg/l’den fazla ise : Kesinlikle sulama suyu olarak kullanılamaz.

 

 

Sulama Tekniğinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

 

Bitki Su İhtiyacı

Bitkiler için su üç şekilde önemlidir. Toprakta bulunan organik maddelerin eriyik hale geçmesi, %1-2 oranında dokularının yapımı için, geriye kalan kısmını da terleme yoluyla havaya verir. Bitkiler solma noktasına gelmeden sulanmalıdır.

 

Sulama Zamanı

Toprak neminin bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyecek bir düzeye ulaşmadan sulama yapılmalıdır. Bitki yarayışlı suyun %75 oranında kullanıldığı zaman sulama yapılmalıdır. Sulama zamanın tespitinde değişik yöntemler ve teknik ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Ancak her zaman yanımızda teknik ölçüm cihazları bulunmayabilir. Basit olarak bitkideki susuzluk durumunu anlamak için yapraktaki solgunluk, pörsüme, açık yeşil rengin koyu mavimsi renge dönmesi gibi gözlemlerle susuzluk anlaşılabilir. Bir diğer basit yöntemse arazide açılacak bir çukurla avuç içine alınacak toprak kütlesindeki ıslaklığa bakılarak toprağın su durumu anlaşılabilir

 

Sulamada Verilecek Su Miktarı

Verilecek su miktarı her defasında mevsimsel açıdan farklılık gösterebilir. Az su verip bitki büyüme evresini olumsuz etkilememek gerekir. Fazla su verip topraktaki tuzluluk ve drenaj problemi oluşturmamak gerekir.

 

Sulama Aralığı

Sulama aralığı bitki çeşidi ve büyüme devresi ile toprağın derinliği, bünyesi ve su tutma kapasitesi ve iklim şartlarına bağlıdır. Kumlu topraklar geçirgen olduğu için sulama aralığı kısa olmalı, killi topraklarda ise uzun süreli olmalıdır.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(08391 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Meyve Ve Sebzelerde Sulama Zamanı Tespiti Nasıl Olmalıdır?

Meyve Ve Sebzelerde Sulama Zamanı Tespiti Nasıl Olmalıdır?

MEYVE VE SEBZELERDE SULAMA Meyve, sebze gövdelerine değdirmeden ve kökleri çamur içinde bırakmadan, sızarak köklere ulaşacak ve bitkilerin ihtiyacını karşılayacak miktarda suyun verilmesi şeklinde ( damla, sızdırma gibi ) yapılan sulama en iyi sulamadır. Çok su harcandığı, bitki besinlerini yıkadığı, kökleri havasız bıraktığı, kök ve kök boğazı...

Bitkilerde Doğru Sulama Teknikleri Nelerdir?

Bitkilerde Doğru Sulama Teknikleri Nelerdir?

Bitkilerinizin yaz aylarında başını eğmesini istemiyorsanız onlara bol miktarda su vermeniz gerekir. Peki su miktarı ve sulamanın sıklığı ne olacak, su yukarıdan mı yoksa aşağıdan mı verilecek? Bitkilerinizin sulanmasıyla ilgili akıllı ve faydalı bazı bilgileri burada bulabilirsiniz. Kural 1: Nemin eşit dağılmasını sağlayın Çoğu bitki için n...

Serada Sulama Yöntemleri Nasıl Yapılır?

Serada Sulama Yöntemleri Nasıl Yapılır?

Serada Sulama Yöntemleri Ülkemizde seracılığın önemi artık iyice anlaşılmıştır. Seracılık, uygun bölgelerimizde yoğun olarak yapılmakta ve hızla yayılmaktadır. Her bitkinin iklim, toprak, besin maddesi, su gibi istekleri, birbirinden farklı olduğu için, bütün yıl boyunca her bitkinin tarlada açık alanlarda yetiştirilmesi mümkün değildir. Yılın ...

Damla Sulama Nedir, Nasıl yapılır?

Damla Sulama Nedir, Nasıl yapılır?

Damla Sulama Nedir? Damlama Sulama Borularla düşük basınç altında iletilen sulama suyunun, bitki kök bölgesine basınçsız veya çok düşük basınçla damlatılarak verilmesini sağlayan yönteme damla sulama sistemi denir. Damlatma işlemi bitki sıklığına göre bitki gövdesi yakınına bir veya birkaç noktada yapılabildiği gibi, çok sık ekilen veya dikilen...

Sulama Suyu Kalitesi Nasıl Olmalıdır?

Sulama Suyu Kalitesi Nasıl Olmalıdır?

SULAMA SUYU KALİTESİ NASIL OLMALIDIR Tarımsal üretim yapılırken toprak özelliklerinin yanında sulama suyunun özellikleri de dikkate alınmalıdır. Her su, sulama suyu olarak kullanılamaz. Sulama amaçlı kullanılacak sularda temel olarak tuzluluk, sodyum içeriği, bor ve bikarbonat iyonlarının düzeyi göz önünde tutulmalıdır. 1. Tuzluluk Sulama s...

Seralarda Kullanılan Sulama Sistemleri Nelerdir?

Seralarda Kullanılan Sulama Sistemleri Nelerdir?

Seralarda bir çok değişik sulama sistemleri kullanılmakla birlikte en yaygın olanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. a) Karık Sulama b) Mini Yağmurlama c) Damlama Sulama d) Karık Sulama Seralarda karık sulama yapılırken sulama zamanını ve sulama suyu miktarını çok iyi düzenlemek gerekir. Seranın en yüksek tarafına ana karık açılır. Ana ...

Damlama Sulama Sisteminin Yararları Nelerdir?

Damlama Sulama Sisteminin Yararları Nelerdir?

DAMLA SULAMA VE YARARLARI Son senlerde popüler olan damla sulama sistemleri, hem çiftçiye hem de çevreye faydaları nelerdir ve neler yapmamız gerekmektedir? Gelişen ve değişen dünyamızda nüfus her geçen gün daha da artmakta fakat doğal zenginliklerimizde ters oranlı olarak azalmaktadır. Bol su, ucuz maliyet ve üretilen her ürünün satılması dev...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya