• notifications1
  • menü

Bugün : 7 Aralık 2022 Çarşamba

ÇİNKO

Bitkilerin Çinko Alımı: Bitkiler çinkoyu genelde Zn2+ iyonu şeklinde alırlar. Toprakta  yada besin çözeltilerinde bulunan Zn-kileytler, bitkiler tarafından kileyt şeklinde değil doğrudan Zn şeklinde alınır.Bitki kökleri tarafından alınan Zn miktarında kitle akımının payı, toprak çözeltisinde bulunan Zn miktarının olağanüstü az olması nedeniyle düşüktür. Zn alımı büyük bir oranda difüzyon ile gerçekleşir.Çinko alımını;-Bitki etmenleri(Genotipi bitki türü ve yaşı), -Toprak etmenleri(pH,sıcaklık,diğer elementlerin cinsi) etkilemektedir.

 

Bitkilerin Çinko İçerikleri:Kültür bitkilerinin Zn içerikleri kuru madde ilkesine göre normal olarak 20-100 mg/kg arasında değişir. Çoğu tahıl bitkilerinde 10-15 mg/kg, çift çenekli bitkilerde 20-30 mg/kg dir.

 

Bitkilerde Çinkonun Metabolik İşlevleri:Çinko insan ve hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de çok çeşitli ve önemli metabolik işlevlere sahiptir. Çeşitli enzimlerin yapılarında yer alır ve çok sayıda enzimi aktive eder. Karbonhidrat, protein ve oksin metabolizmasında rol oynar. Bitkilerin klorofil içerikleri çinko noksanlığında olağanüstü azalmaktadır.

 

Bitkilerde Çinko Kaynakları:

Toprak; Oluştukları ana materyale bağlı olarak toplam Zn miktarı topraktan toprağa ayrımlılık gösterir. Genelde toplam Zn miktarının 10-300 mg/kg arasında olduğu kabul edilir.Çinko içeren minerallerin %90’ndan fazlası çözünemez şekildedir.Bitkiler öncelikle toprak çözeltisinde çözünmüş şekilde bulunan Zn2+ olmak üzere değişim komplekslerinde adsorbe edilmiş ve toprak çözeltisinde ya da toprağın katı fazında organik komleks oluşturmuş Zn2+ ‘dan yararlanırlar.

 

Gübreler;Organik ve kimyasal gübreler çinko kaynağı olarak başarılı şekilde kullanılmaktadır.Ahrı gübresi kuru madde ilkesine göre 82 mg/kg Zn içerir.En yaygın kullanılan çinko içeren kimyasal gübreler, Çinko sülfat (550 g/kg), çinko klorür (500 g/kg), çinko kileyt (140 g/kg) dir.

 

Bitkilerde Çinko Noksanlığı:Bitkilerde çinko noksanlığının en belirgin görüntüsü bodur büyümedir. Yapraklarda damarlar yeşil renklerini korurken damarlar arası açık yeşil, sarı ve hatta beyaza döner.    Çinko noksanlığında kök göreceli olarak daha fazla büyür ve kök salgıları artar.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 25701

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitkilerde Sodyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Sodyum Elementinin Önemi Nelerdir?

SODYUM Bitkilerin Sodyum Alımı: Bitkiler Sodyumu Na+ iyonu şeklinde alırlar. Bitkilerde sodyum temelde floem iletim boruları içersinde taşınır. Bitkiler aldıkları sodyum miktarı ve sodyum tepkimeleri yönünden iki grup altında toplanır; a.Natrofilik bitkilerde, sodyumun bitki organları arasında üniform şekilde dağılır. b.Natrofobik bitkilerde ...

Bitkilerde Klor Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Klor Elementinin Önemi Nelerdir?

KLOR Bitkilerin Klor Alımı:Klor bitkiler tarafından kökleri ve toprak üstü organları aracılığıyla Cl- iyonu şeklinde alınır.Bitkilerin klor gereksinimi çok azdır.Klor alımı temelde besin çözeltisinin yada toprak çözeltisinin Cl- konsantrasyonuna bağlıdır.Klor alımı ve birikimi üzerine ortamda fazla miktarda bulunan NO3 ve SO4 anyonları olumsuz ...

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Kalsiyum Elementinin Önemi Nelerdir?

KALSİYUM Bitkilerin Kalsiyum Alımı: Bitkiler kalsiyumu Ca+2 iyonu şeklinde alırlar. Aşırı derecede yıkanmış ve kireçleme yapılmamış asit topraklar dışında bitkilerin gereksinimlerinden fazla kalsiyum kök etki alanına kitle akımı ile taşınır. Bitkiler tarafından alınan kalsiyum miktarı bitkilerin genetik yapılarıyla yakından ilgilidir. Baklagil ...

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Mangan Elementinin Önemi Nelerdir?

MANGAN Bitkilerin Mangan Alımı: Bitkiler geliştikleri ortamdan manganı kökleri aracılığıyla Mn2+ iyonu şeklinde alırlar. Bitki kökleri tarafından alınan mangan miktarında difüzyonun katkısı yaklaşık %80 olup kitle akımının katkısı çok azdır. Mangan alımını etkileyen bazı etmenler vardır. En önemlisi toprak içeriğidir.kireçli alkalin topraklarda...

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Bakır Elementinin Önemi Nelerdir?

BAKIR Bitkilerin Bakır Alımı: Bakır bitkiler tarafından temelde Cu2+ iyonu şeklinde alınır.Bitkiler doğal ve yapay organik bileşikler şeklindeki bakırı da aldıkları gibi yaprakları aracılığıyla bakır tuzlarını ve komplekslerini alırlar. Bitkiler bakırı çok küçük miktarlarda alırlar. Bakır alımında demir, manganez, çinko ve nikel gibi ağır metal...

Bitkilerde Molibden Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Molibden Elementinin Önemi Nelerdir?

MOLİBDEN Bitkilerin Molibden Alımı:Molibden bitkiler tarafından molibdat (MoO4) iyonu şeklinde alınır.Asit tepkimeli topraklarda bitkilerin Mo alımı azdır.pH’nın yükselmesiyle alım artar.Fosfor genellikle Mo alımını arttırır. Bitkilerin Molibden İçerikleri:Bitkilerin Mo içerikleri kuru madde ilkesine göre genelde 1 mg/kd’den dah...

Bitkilerde Demir Elementinin Önemi Nelerdir?

Bitkilerde Demir Elementinin Önemi Nelerdir?

DEMİR (FE) Bitkilerin Demir Alımı: Yaşlı yapraklardan genç yapraklara demirin aktarılamaması nedeniyle bitki, büyüme organlarının demir gereksinimini sürekli demir alarak karşılayabilmektedir. Kök etki alanında demir Fe2+,Fe3+ ve organik bağlı yada kileytler şeklinde bulunur. Bitki metabolizmasında Fe2+ kullanılır. Bitkilerin demir alımı üzerin...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

"Şükretmeyi öğrenmeyen nankör elbette şikâyet eder" Eddi Anter

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya