• notifications1
 • menü

Bugün : 26 Eylül 2023 Salı

GENEL İLAÇLAMA TEKNİKLERİ

 

İlaç Kullanımına Nasıl Karar Verilir?

 1. -Problem olan hastalık, zararlı yabancı ot teşhis ve tespit edilir.
 2. -Teşhis ve tespit için teknik kuruluştan yardım alınır.
 3. -Diğer yöntemler (kültürel,mekanik ve biyolojik) yetersiz ise kimyasal ilaç kullanılır.

 

İLACI SEÇERKEN ?

 • - Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları
 • -İmal tarihi, seri numarası, ruhsat tarihi ve numarası bulunmayan ilaçları satın almayınız.
 • -Ambalajı mutlaka kontrol (açılmış, hasarlı,akan olup olmadığını) ediniz.
 • -İlacın etiketini mutlaka okuyunuz.
 • -İlacın uygulama metodunu ve maliyetini öğreniniz.

 

İLACIN HAZIRLANMASI

 1. -İlaç etiketindeki öneri ve uyarılara uyulmalıdır.
 2. -İlaçlamalarda bulanık ve kirli su kullanmayınız.
 3. -Uygun dozda ilaçlama yapabilmek için aletin kalibrasyonu yapılmalıdır.
 4. -Suda eriyen toz ilaçlar bir kap içinde hazırlanmalıdır, sonra depoya konulmalıdır.
 5. -Su ile karışabilen konsantre ilaçlar ölçüldükten sonra biraz su ile karıştırılarak aletin deposuna konabilir.
 6. -Toz, granül ve ULV ilaçlar ilaçlama aletine doğrudan konulabilir.
 7. -Sıvı konsantre ilaçlarda kovada hazırlanmalıdır.
 8. -İlaçları çıplak el ve kollarınızla karıştırmayınız.
 9. -İlaçlama aletindeki tıkanıklığı üfleyerek açmayınız.

 

ZİRAİ İLAÇLARI KULLANIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

İlaçlar organizmalara ağız, deri, solunum yolu ile girerek etkili olduğundan;

 • -İlaçlama anında maske veya tülbent vb. takılmalı, eldiven ve çizme giyilmelidir.
 • -Zirai ilaçlar uygun sıcaklıkta uygulanmalıdır.
 • -İlaçlama sabah erken veya akşam geç saatlerde sakin havalarda yapılmalıdır.
 • -Meyve ağaçlarında ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme döneminde kesinlikle ilaçlama yapılmamalıdır.
 • -Arıcılarla ahenk içinde yapılacak çalışmalar her iki tarafında yararına olacaktır.

 

Öğlen sıcağında, Yağmurdan önce, Rüzgarlı havalarda İlaç atmayınız

 

İlaçları tavsiye edildiği dozda ve zamanında kullanınız. Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Geçmesi Gereken Süreye Dikkat Ediniz. Kullandığınız İlaç Ambalajlarını Açıkta bırakmayınız, Dere ve sulara atmayınız, Toprağa gömünüz

 

İLAÇLAMADAN SONRA

 • - Sabunlu su ile el ve yüz iyice yıkanmalı,
 • - İlaçlama esnasında ve sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kapaklarında aşırı yorgunluk, terleme, göz kararması gibi zehirlenme belirtileri görülmesi halinde hemen doktora gidilmelidir.
 • - Artan ilaçlar ve yıkama suları, kullanma süresi dolan veya  imha edilmesi istenen ilaçlar akarsu, göller ve su kanallarına boşaltılmamalı, tarım yapılmayan bir yerde açılacak çukura gömülmelidir.
 • -Zirai ilaçlar konsantre halde çok tehlikelidir. İlaçlar kilitli bir yerde gıda maddelerinden uzakta saklanmalıdır.
 • - Aletlerin bakımı yapılmalıdır.

 

SAĞLIK BOYUTU

 • -Zirai ilaçlar tüm canlılar için zehirlidir.
 • -İlaçların hatalı kullanımı insanda kanser ve genetik bozukluklara neden olmaktadır.
 • -Zirai ilaçlar öldürücü etkisi yanında karaciğer, böbrek, üreme ve diğer işlevleri durdura bilmekte veya bozabilmektedir.
 • -Kronik zehirlenme; ilacın belirli aralıklarla ve küçük miktarda alınması ile ortaya çıkmaktadır.
 • -İlaçlama yapan kişi akut zehirliliği olan ilaçlara karşı koruyucu ve güvenlik önlemlerini alarak kendisi için riski ortadan kaldıra bilmekte fakat ürünü zamanından önce topladığında tüketenler için kronik zehirlenmelere sebep olabilmektedir.

 

İLAÇLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

 1. •Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir.
 2. •Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz.
 3. •İlaçlama zararlının artmaya başladığı dönemde yapılmalı ve gerektiğinde tekrarlanmalıdır.
 4. •Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamı ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.
 5. •İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alanda bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.
 6. •Domates (sera) ve biber (sera)uygulamasında ilaç damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir.

 

İlacın Hazırlanması ve Kullanılması

Aletin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyetteyken tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç, tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra, ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

 

Diğer İlaçlarla Karışma Durumu

Ancak ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden, tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir. karışması gereken ilaçlar küçük bir kapta karıştırılır çökelme var ise bu ilaçlar birbiriyle karıştırılamaz.

 

İlaçlamada dikkat edilecek hususlar:

 • -  İlaçlara karşı böcek direnç oluşturacağından her yıl aynı ilaç kullanılmamalıdır.
 • - Tüm bitkilerin tarif edilen dozda homojen bir şekilde ilaçlamasına dikkat edilmelidir. Özellikle yaprakların alt yüzeyi ilaçlanmalıdır.
 • - İlaçlamayı kesinlikle süpürge vb. aletlerle yapılmamalı, pulverizatörle, yoksa İl veya İlçe Müdürlüklerinden temin edilecek ilaçlama aletleriyle yapılmalıdır.
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 94441

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri

Bitki Koruma Yöntemleri Organik tarım, kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretimdir. İnsanoğlunun geleneksel tarımda yoğun şekilde gübre ve pestisit kullanımı sonucunda, doğa dengesinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu aşamada bozulan dengenin yeniden kurulmasına yönelik bi...

Tarımsal Zararlılara Karşı Kullanılan Pestisitler

Tarımsal Zararlılara Karşı Kullanılan Pestisitler

1. İNSEKTİSİTLER Böcek öldürücü olarak kullanılan kimyasal maddeler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bunları şu başlıklar altında incelemek mümkündür. 1. İnorganik maddeler 2. Bitkisel maddeler 3. Yağlar 4. Klorlandırılmış hidrokarbonlar 5. Organik fosforlular 6. Karbamatlı bileşikl...

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri

Zararlı Böceklerle Organik Tarımda Mücadele Yöntemleri Ekonomik anlamda zarar yapan böceklerin mücadelesinde organik tarımda kullanılabilecek yöntemlerin bir çoğu, bugüne kadar yapılan çalışmaların ışığı altında şekillendirilmiştir. Ancak uygulanan kimyasal mücadele içerisinde sentetik kimyasalların kullanımı ile ilgili alternatiflerin geliştir...

Tarım İlaçlarında Formülasyon Tipleri

Tarım İlaçlarında Formülasyon Tipleri

Formülasyon Tipleri AB Grain bait Dane yem formülasyonlar AE Aerosol Aerosol formülasyonlar AP Other powder Diğer toz formülasyonlar BB Block bait Blok yem formülasyonlar CB Bait concentrate Konsantre yem formülasyonlar CR Crytals Kristal formülasyonlar CS Capsule suspension Kapsul suspensiyon formülasyonlar RC Dispersible concentrate ...

Tarım Ürünlerinde Kalıntı Problemi

Tarım Ürünlerinde Kalıntı Problemi

Besin maddelerinin üretim, tüketim ve depolanmaları sırasında; besin değerini bozan ve tahrip eden hastalık ve zararlıları, yabancıotları, mikroorganizmaları yok etmek için kullanılan kimyasal maddelere tarım ilaçları (pestisit) denir. Pestisit terimi; insektisitler ve akarisitleri, insekt ve akarların repellentlerini, fungisitleri, herbisitleri...

Tarımda Faydalı Böcekler Nelerdir?

Tarımda Faydalı Böcekler Nelerdir?

Biyolojik mücadelede üç temel yaklaşım vardır: mevcut doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması, doğal düşman popülâsyonunun çoğaltılması ve desteklenmesi, doğal düşmanların ithal edilmesi. Son yıllardaki biyolojik mücadele anlayışı doğada mevcut olan faydalı organizmaların korunması ve etkinliklerinin artırılması yönündedir. ...

Tarım İlaçlarının Toksisitesi

Tarım İlaçlarının Toksisitesi

Tarım İlaçlarının (Pestisitlerin) Toksisitesi - Akut Toksisite ve Etkileri - Kronik Toksisite ve Etkileri - Pestisit Zehirlenmelerinin Belirtileri (Simptomları) - Lokal Etkiler - Sistemik Etkiler - Pestisit Zehirlenmesinde İlk Yardım - Spesifik ilk yardım talimatı - Zehirlenme ile ilgilenecek tek insan siz iseniz - Zehirl...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

En Temiz Meyve Kirazdır. Dalından koparıldıktan sonra yıkanmadan yenilebilir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya