• notifications1
  • menü

Bugün : 30 Kasım 2023 Perşembe

KÖK ÜZERİNDEKİ BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK İÇERİSİNE ALINMASI

Bitkiler derine ve yana doğru köklerini geliştirerek toprak parçacıklarıyla olabildiğince fazla değinim sağlarlar. Toprak parçacılarında bulunan besin elementleri ise kök salgılarıyla yarayışlı şekle dönüştürülür. Bitkilerin ve bitki organlarının temel yapı maddesi diğer canlılarda olduğu gibi hücrelerdir.

 

Besin elementlerinin bitki kökleri tarafından alınması temelde besin elementlerinin kök hücresine girmesi olayıdır. Hücre içine giren ve gereksinim duyulan bölgeye ulaşmak için bitki besin elementleri hücreden hücreye taşınırlar. Hayvan hücrelerinin aksine bitki hücreleri göreceli olarak ince fakat mekanik olarak güçlü olan ve hücreyi çepeçevre saran hücre duvarına sahiptir. Bitkilerde hücre duvarı; hücre hacmini ayarlama ve hücre şeklini belirleme olarak iki önemli işleve sahiptir.

 

Bitkilerin fizyolojisinde ve gelişmesinde cereyan eden çoğu olaylarda hücre duvarı temel etkendir. Hücre şeklinin belirleyicisi ve koruyucusu olan hücre duvarı, hücreye giren su miktarının ve hücre hacminin ayarlayıcısıdır. Hücre duvarları ayrıca bitkilerin dik durabilmesi, sert olabilmeleri ve iletim boruları içerisinde su ve suda çözünmüş besin elementlerinin taşınmasında gereksinim duyulan basıncın etkinliği hücre duvarının özelliği ile yakından ilgilidir. Hücreyi biraz daha yakından tanımamız konunun anlaşılması açısından önem arz etmektedir( Şekil.1)

Biyolojik Membranlar, genel olarak proteinlerle lipidlerden oluşur. Biyolojik membranların dış yüzeyine elktrostatik güçle bağlı olan proteinler dışsal proteinler dir. İçeride olanlar ise taşıma proteinleri dir. Biyolojik membranlarındaki kanallarda iyonlar taşıma proteinleri ile taşınırlar.

 

Plazma Membranı,hücre ile çevre ilişkisini sağlayan, iyon ve moleküllerin hücreye giriş ve çıkışlarını düzenleyen, atık maddeleri hücre dışına atılma görevini yerine getiren ve tüm hücrelerde bulunan, hücreleri çepeçevre saran membrandır.

 

Mitokondri, hücrede solunumun gerçekleştiği organeldir, Kloroplastlar ise klorofil içeren ve fotosentezin meydana geldiği organellerdir. Çekirdek ise metabolizma büyüme ve hücre farklılaşmasını düzenleyen genetik esasların bulunduğu organeldir. Endoplazmik Retikulum, protein sentezinin gerçekleştiği yerdir. Apoplast, hücre duvarlarında polisakkarit kafesler arasındaki boşluklardan oluşan kanallardır.Su ve suda çözünmüş besin elementleri hücreler arasındaki boşlukların oluşturduğu kanal olan apoplast içerisinde difüzyon ve kitle hareketi ile hücre içine taşınır.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(54003 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Besin Elementlerinin Kök Etki Alanına Taşınması

Bitki Besin Elementlerinin Kök Etki Alanına Taşınması

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK ETKİ ALANINA TAŞINMASI Bitki besin elementleri toprağın katı, sıvı, gaz fazlarında bulunur. Toprağın katı fazı bitki besin elementlerinin temel kaynağıdır.Katı fazın inorganik parçacıkları K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, ve Co gibi katyonlar için kaynaklık ederken, organik parçacıkları da başta N olmak üzere P ve S içi...

Bitki Besin Elementlerinin Kök Üzerine Alınması

Bitki Besin Elementlerinin Kök Üzerine Alınması

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK ÜZERİNE ALINMASI Toprak çözeltisinde çözünmüş şekilde olan ve toprakta adsorbe edilmiş şekilde bulunan bitki besin elementlerinin kök üzerine alınması başlıca iki kurama göre gerçekleşir. Karbonik Asit Kuramı Bu kuramı gerçekleştiren araştırıcılara göre toprakta adsorbe edilmiş şekilde bulunan bitki besin ele...

Bitki Kökleri Ve Kök Sistemleri Nelerdir?

Bitki Kökleri Ve Kök Sistemleri Nelerdir?

BİTKİ KÖKLERİ VE KÖK SİSTEMLERİ Bitkiler gereksinim duydukları besin elementlerinin büyük bir bölümünü geliştikleri ortamdan toprak altı organlarıyla (kök sistemleriyle) ve az bir bölümünü de toprak üstü organlarıyla (gövde, dal, yaprak vb.,)alırlar.Bu nedenle bitkilerde kök sistemi büyük önem taşır. Su ve besin elementi alımında, bitki kök...

Kök Üzerindeki Bitki Besin Elementlerinin Kök İçerisine Alınması

Kök Üzerindeki Bitki Besin Elementlerinin Kök İçerisine Alınması

KÖK ÜZERİNDEKİ BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN KÖK İÇERİSİNE ALINMASI Bitkiler derine ve yana doğru köklerini geliştirerek toprak parçacıklarıyla olabildiğince fazla değinim sağlarlar. Toprak parçacılarında bulunan besin elementleri ise kök salgılarıyla yarayışlı şekle dönüştürülür. Bitkilerin ve bitki organlarının temel yapı maddesi diğer canlılard...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya