• notifications1
 • menü

Bugün : 5 Aralık 2022 Pazartesi

Bkü Yönetmeliği  - Satış Yerleri ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri (Rev. 13.02.2019)

 

Perakende satış yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar

MADDE 9

(1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapılacağı yerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

 • a) Satış yerleri, bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları, lavabo ve tuvalet alanı, muhafazalı oda hariç olmak üzere en az yirmi metrekare büyüklüğünde olmalıdır.
 • b) Tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte olmalıdır.
 • c) Nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş özellikte olmalıdır.
 • ç) Satış yerlerinde ihtiyaca göre sıcaklık kontrolü, nem kontrolü ile kirli hava ve zararlı kokuların giderilmesi amacıyla yeterli kapasitede mekanik havalandırma düzeni kurulu olmalıdır.
 • d) Yangın ile ilgili önlemler alınmalı ve alan büyüklüğü dikkate alınarak yeterli miktarda yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
 • e) Ayrı bir bölümde el ve yüz yıkanabilecek  sıcak ve/veya soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo bulundurulmalı, lavabonun bulunduğu bölümde sıvı sabun, kurutma cihazı veya kağıt havlu bulunmalıdır.
 • f) Bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda raf ve havalandırma sistemini içeren kapalı dolap veya kapalı bölme bulundurulmalı ve bitki koruma ürünleri bu kapalı dolapların veya kapalı bölmenin içine konulmalıdır.
 • g) Satış yerleri, giriş kapısı apartman girişinden farklı olan giriş katları hariç olmak üzere, apartman katlarında ve çevresine zarar verebilecek yerlerde olmamalıdır.
 • ğ) Bitki koruma ürünleri, insektisit, fungusit, herbisit ve benzeri gruplara göre ayrı ayrı bölmelerde kapalı dolaplarda muhafaza edilerek satışa sunulmalı ve bölmeler üzerine bitki koruma ürünü gruplarının ismi yazılmalıdır.
 • h) Satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdalar bulundurulmamalı ve bayiler tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.
 • ı) Yediemine alınacak bitki koruma ürünleri için en az iki metrekare alana sahip, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş kapalı ayrı bir bölme bulundurulmalıdır.
 • i) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi, satış yerinde herkesin görebileceği şekilde asılı bulundurulmalıdır.
 • j) Bayiler, bitki koruma ürünleri için belirlenen en az yirmi metrekarelik alanda, bitki koruma ürünleri dışında gübre de dahil olmak üzere herhangi bir ürün bulundurmamalıdır.

 

Toptan satış yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar

MADDE 10

(1) Bitki koruma ürünlerinin toptan satışının yapılacağı yerlerde aşağıdaki özellikler aranır:

 • a) Satış yerleri, bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları, lavabo ve tuvalet alanı, muhafazalı oda hariç olmak üzere en az elli metrekare büyüklüğünde ve tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte olmalıdır.
 • b) Nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş özellikte olmalıdır.
 • c) Bitki koruma ürünlerinin olumsuz etkilerine maruz kalınmaması için toptan satış yerlerinde muhafazalı bir oda bulundurulmalıdır.
 • ç) İhtiyaca göre sıcaklık kontrolü, nem kontrolü ile kirli hava ve zararlı kokuların giderilmesi amacıyla yeterli kapasitede mekanik havalandırma düzeni bulundurulmalıdır.
 • d) Yangın ile ilgili önlemler alınmalı ve alan büyüklüğü dikkate alınarak yeterli miktarda yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
 • e) Satış yerlerinde, el ve yüz yıkanabilecek  sıcak ve/veya soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo bulundurulmalı ve lavabonun bulunduğu bölümde sıvı sabun, kurutma cihazı veya kağıt havlu bulunmalıdır.
 • f) Bitki koruma ürünlerini muhafazaya elverişli, yeterli miktarda raf, dolap veya kapalı bölme bulundurulmalıdır.
 • g) Toptan satış yerleri, giriş kapısı apartman girişinden farklı olan giriş katları hariç olmak üzere, apartman katlarında ve çevresine zarar verebilecek yerlerde olmamalıdır.
 • ğ) Bitki koruma ürünleri, insektisit, fungusit, herbisit ve benzeri gruplara göre ayrı ayrı bölümlerde muhafaza edilerek satışa sunulmalı ve bölümler üzerine bitki koruma ürünü gruplarının ismi yazılmalıdır.
 • h) Satış yerlerinde insan ve hayvan ilaçları ile gıdalar bulundurulmamalı ve toptancılar tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.
 • ı) Yediemine alınacak bitki koruma ürünleri için en az beş metrekare alana sahip, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen özellikte, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş kapalı ayrı bir bölme bulundurulmalıdır.
 • i) Satış yeri dışında, o yerin bitki koruma ürünü toptancısı olduğunu belirten bir levha bulundurulmalıdır.
 • j) Temizlikte kullanılan suların tahliyesi için atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulundurulmalıdır.
 • k) Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi, satış yerinde herkesin görebileceği şekilde asılı bulundurulmalıdır.

 

Bitki koruma ürünlerinin depolandığı yerlerin taşıması gereken asgari şartlar

 • MADDE 11 – (1) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerlerde aşağıdaki özellikler aranır:
 • a) Depo, tüm belediye hizmetlerinin ulaşabildiği, su baskınlarının olmayacağı yerlerde, yangına karşı korunmuş, bitki koruma ürünü yükleme ve boşaltmaya uygun, trafiğe engel teşkil etmeyecek şekilde hakim rüzgarlara ters yönde kurulmalıdır.
 • b) Deponun zemini, yağmur ve sel sularının depo içine girmeyecek şekilde toprak yüzeyinden yüksek ve tabanı en az yirmi metrekare alanında beton, kalebodur gibi uygun malzeme ile kaplanmış, kolay temizlenebilen, sürekli kuru tutulabilen nitelikte olmalıdır. Temizlikte kullanılan suların tahliyesini sağlayan atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulundurulmalıdır.
 • c) Tavanı ve duvarları, sıcak ve soğuğu geçirmeyen, su ve nemi çekmeyen malzemelerden yapılmalıdır.
 • ç) Pencereler, güneş ışınlarının doğrudan bitki koruma ürünlerinin üzerine gelmesine engel olacak şekilde yapılmış veya camlar içten kalınca yağlı boya ile boyanmış olmalı, pencerelerin dış kısmında ise kafes teli veya kapak bulundurulmalıdır.
 • d) Kapılar, bitki koruma ürünlerinin depoya taşınmasına uygun büyüklükte, dayanıklı ve sağlam olmalıdır.
 • e) Raflar, radyatör veya pencere önleri ile her türlü ısı kaynaklarından uzak olarak çelik iskeletli, yeterli miktarda ve bitki koruma ürünlerinin ambalaj büyüklüklerine uygun ölçülerde yerleştirilmelidir.
 • f) Depoda, yeteri kadar sıcak ve soğuk su sağlayan fotoselli, pedallı veya elle kullanılmayan musluğun yer aldığı lavabo, musluk ve temizlik malzemesi, sıcaklık kontrolü için ısı ölçer alet bulundurulmalı ve ısının 5-35°C arasında olması sağlanmalıdır. Feromon içeren ürünlerin muhafazası için buzdolabı bulundurulmalıdır.
 • g) Yangın ile ilgili önlemler alınmalı ve alan büyüklüğü dikkate alınarak, yeterli kapasitede havalandırma, yangın söndürme cihazı bulundurularak, elektrik tesisatı yönünden yangına karşı korunma tedbirleri alınmalıdır.
 • ğ) Depoda çalıştırılan işçi ve görevliler, bitki koruma ürünlerinin zehirlilikleri, korunma tedbirleri ile zehirlenme belirtileri hakkında yılda en az bir kez yapılacak eğitimlerle bilgilendirilmelidir.
 • h) Depoda, mevcut bitki koruma ürünleri ile depoya girişi ve çıkışı yapılan bitki koruma ürünlerinin imal tarihi, şarj numarası ile ambalaj büyüklüğü ve miktarının anlık izlenebildiği yazılı veya elektronik kayıt tutulmalıdır.
 • ı) Depoda, döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajları içeren bitki koruma ürünleri bulundurulmamalıdır.
 • i)  Depoda sadece bitki koruma ürünleri muhafaza edilmelidir.
 • j) Kapıların üzerinde "Bitki Koruma Ürünü Deposudur" yazısı bulunan levhalar yerleştirilmelidir.
 • k) Bitki koruma ürünleri, etkili madde gruplarına, formülasyon şekillerine, kullanım yerlerine, ambalaj, cins, şekil ve büyüklüklerine göre tasnif edilmeli ve son kullanma tarihi en yakın olan ürünler, depodan ilk önce çıkarılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • l) Sıvı formülasyonlu bitki koruma ürünleri, raflarda istif edilmeli, raflarda istifin mümkün olmadığı durumlarda zemin üzerine ızgaralar yerleştirilerek, ızgaralar üzerine istifin altında kalan ambalajların delinmesine, ezilmesine, kırılmasına veya yırtılmasına yol açmayacak şekilde, usulüne uygun olarak yerleştirilmelidir.
 • m) Islanabilir toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri, fiber, sac veya kontrplak fıçı ambalajların dışında jüt, polietilen kâğıt, torba ve benzeri ambalajlara konulduğunda en alttaki ambalaja yüz elli kilogramdan fazla ağırlık yüklenmeyecek şekilde istiflenmelidir.
 • n) Toz formülasyonlu bitki koruma ürünleri raflarda istif edilmeli, raflarda istifin mümkün olmadığı durumlarda zemin üzerine yerleştirilen ızgaralar üzerine duvardan yirmi santimetre, tavandan en az elli santimetre mesafe boşluk bırakılacak şekilde yerleştirilmelidir.
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Suat

16.09.2021 23:35:51

Bittik dükkan acicam ne gerkiyor

Güvenlik Kodu : 41211

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Analizi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Analizi

Değerli Meslektaşlarım, Bitki Koruma Bayilik Sınavı nı kazanmak için dikkat etmeniz gereken tüm hususlar bu sunumda yer almaktadır. Sınav aslında zor olmayıp genelde her sene benzer sorular yer almaktadır. Sınava girmeden önce bu sunumu baştan sonra incelemenizde fayda vardır. Sunumu Aşağıdaki bağlantılar linkinden indirebilirsiniz. Daha fa...

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri Ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri Ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri (Rev. 13.02.2019) Perakende satış yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar MADDE 9 (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapılacağı yerlerde aşağıdaki şartlar aranır: a) Satış yerleri, bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısıml...

Bkü Yönetmeliği - Kontrol Ve İdari Yaptırımlar Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Kontrol Ve İdari Yaptırımlar Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Kontrol ve İdari Yaptırımlar - (Rev. 13.02.2019) Kontrol MADDE 34 (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü il müdürlüğü ve yetki verilmesi durumunda ilçe müdürlüğünce yapılır. (2) İlçe müdürlüğüne kontrol yetk...

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı Ile İlgili Hükümler (Bayi, toptancı ve depo yer değişikliği) (Rev. 13.02.2019) MADDE 21 (1) Bayi veya toptancının izin verilen adresten farklı bir adrese taşınması durumunda, faaliyetin sonlandırılacağı il müdürlüğüne taşınma işleminin gerçekleştirileceği tarihten on beş gün önce başvuru yapılması zorunlud...

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi Ve Depo İzni

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi Ve Depo İzni

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi ve Depo İzni Verilmesi ile İlgili Hükümler (Rev. 13.02.2018) Bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler MADDE 12 (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile; a) Ziraat mühendisi, b) Eczacı, c) Kimya mühendisi/kimyager, ç) Bitki sağlığı ile ilgili de...

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Yetki ve Sorumluluklar - (Rev. 13.02.2019) Bayilerin yetki ve sorumlulukları MADDE 17 (1) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesine sahip olan bayiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler: a) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışlarını, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiş sorumlu yönetici nezaret...

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi - (Rev. 13.02.2019) Bitki koruma ürünleri takip sistemi MADDE 31 (1) Bayiler ve toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma veya yetkili satış yerine veya mücbir sebep halinde ya da bayi veya toptancının kapanması halinde diğer satış yerlerine iadesi, son k...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya