• notifications1
  • menü

Bugün : 7 Aralık 2022 Çarşamba

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAVRAMLARI

Her sistem, gerçekleştirdiği etkinliklerin amaca ne derece hizmet edip etmediğini saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplar yani ölçme(gözlem) yapar ve topladığı gözlem sonuçlarından yararlanarak bazı sonuçlara ve kararlara ulaşmaya çalışır.

 

İzleme; çok özet olarak yapılan çalışmaya ilişkin girdilerin kullanımı, aktivitelerin düzenliliği, çıktıların zamanında elde edilmesi ve çalışmanın tamamlanmasına etkili olan kritik durumlar hakkında bilgi toplanması işlemidir.

 

Yöneticilere mevcut durumu analiz,Problemleri tanımlama ve çözümler bulma,Yön tayini ve karar alma,Program aktivitelerini belirlenen takvim dâhilinde tutma,Hedefler doğrultusunda gelişimi ölçme, İleriki hedefler ve amaçları formüle ve revize etme,Beşeri, finansal ve materyal kaynakları hakkında kararlar almada bilgi sağlar.

 

Değerlendirme; halen devam eden bir çalışmaya yapılabileceği gibi önceden tamamlanmış bir çalışmaya yönelik olarak da yapılabilir. Devam etmekte olan çalışmanın etkinliğinin belirlenmesi, hataların düzeltilmesi ve önceki dönemde yapılan çalışma sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla faaliyet süresince yapılan analizdir. Değerlendirme verimlilik gibi alt seviye konulardan strateji ve politika analizi seviyesine doğru yükselme eğilimindedir.

 

Bu iki terim arasındaki temel farklılıklar ise:

  • İzleme kısa aralıklarla ve çalışma süresince sürekli yapılırken, değerlendirme daha uzun aralıklarla yapılır.
  • Tespitlerin derinliği; izleme daha dar ve özellikli konularda (Örneğin, sadece bir demonstrasyondaki gelişmeler gibi) yapılırken, değerlendirme faaliyetlerin tümünü kapsar.
  • Katılım; izleme genellikle küçük bir çalışma grubu tarafından yapılırken (Örneğin, bir ya da birkaç elemandan oluşan çalışma grubu), değerlendirme daha geniş bir katılım tarafından yapılır.
  • İzleme, ne olduğu, nasıl ve niçin olduğu sorularını cevaplar.
  • Değerlendirme, nasıl bir farkın ortaya konduğu sorusuna cevap arar.
  • İzleme – Yaptığımız işleri doğru şekilde yapıyor muyuz?

 

Değerlendirme – Doğru işleri mi yapıyoruz? Sorularına cevap arar.

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRMENİN GEREKLİLİĞİ

Yayım Çalışmalarının Üç Temel Aktörü Vardır:

Hedef Kitle, Yayım Servisi: (Yayım çalışmalarını projelendiren proğramlayan ve uygulayan organizasyonlardır. Bunlar Tarım İl Müdürlükleri olabileceği gibi çiftçi kuruluşları, danışmanlık firmaları da vb. olabilir.)Devlet: (Yayım faaliyetlerinin giderlerini üstlenir, ödediği vergilerle bu çalışmaları finanse eden diğer toplum kesimlerine bu çalışmaları savunur ve ülke düzeyinde yayım çalışmalarını organize eder. )

 

İzleme ve Değerlendirmenin Fonksiyonları

Yayımcıya Destek Sağlar: Proğramın kontrolünü sağlar: Proğram hazırlığı sırasında yol gösterir: Üst kademe yöneticilerine yol gösterir

 

İzleme Ve Değerlendirme Siteminin Avantajları:

İzleme ve Değerlendirme planlama için bir araçtır.İzleme ve değerlendirme, Aktivitelerin ürünleri ve çıktılarıyla ilgili olarak geri besleme sağlayabilir ve gelişim için öneriler ortaya koyabilir.Bu performansı teşvik eder. Kurumsal öğrenmeyi artırır.

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Problemlerin Formüle Edilmesi ve Kriterlerin Tespiti, Amaçların Tespit Edilmesi, Formüle Edilmesi, Kriterlerin Tespiti, Faaliyetlerin Tespiti ve Bütçenin Belirlenmesi,* Rizikoların Tespiti

 

Herhangi bir yayım çalışmasının harcamalarını üç aşamada belirleyebiliriz.

Yapılacak bütün çalışmalar listelenir. (Faaliyet Planı),Her bir faaliyet için gerekli işgücü ve malzeme miktarları belirlenir.Her gider kalemi için parasal değerler belirlenir.

 

İZLEME

Doğrudan yayım servisi tarafından,Hedef kitle (Çiftçiler) tarafından,Dışarıdan görevliler tarafından yapılabilir.Satın alınabilir.

 

İzleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Benchmark değerlendirme yöntemi; çalışmamızın sonuçlarının daha önce aynı konuda başarıyla uygulanmış başka bir çalışma ile karşılaştırmak.

 

DEĞERLENDİRME

Yapılan tarımsal yayım çalışmalarının izlenmesi kısmında ağırlıklı olarak yapılan çalışmaların etkileri üzerine yoğunlaşmıştık. Değerlendirmede ise sorular genellikle daha derinleştirilmiş olup, çalışmanın sadece etkileri değil tüm yönleri mercek altına alınır. Değerlendirmede çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etme açısından dört araştırma alanında çalışmaların etkinliği mutlaka değerlendirmenin kapsamına alınmalıdır.

Hedef Kitle,Yayım Servisi ,Yayım proğramının uygulanması,Çalışmanın yürütüldüğü alandaki genel durum.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 78359

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Sorular

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Geçmiş Yıllarda Çıkan Soru Ve Cevaplar 24.10.2010 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı - İndir - 10.04.2011 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Görüntüle İndir Online Test 04.12.2011 Tarihli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Görüntüle İ...

Tarımsal Yayım Yaklaşımları Nelerdir?

Tarımsal Yayım Yaklaşımları Nelerdir?

TARIMSAL YAYIM YAKLAŞIMLARI Yeniliklerin Yayılması ( Teknoloji Transferi ) Yaklaşımları ( Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım ) Tarısal yayımın ortak amacı: belirli yeniliklerin ya da teknolojilerin çiftçilerin ikna edilmeleri yoluyla yayılmasıdır.Teknoloji transferi yaklaşımında, araştırma kararları bilim adamları tarafından alınmakta, ...

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

TARIMSAL YAYIMDA HEDEFE YÖNELİK PROGRAMLAMA Planlama; harekete geçmeden önce düşünmeyi içeren bir süreçtir; özünde var olan duruma ilişkin bir eleştiriyi barındırır. Bu çerçevede örgütsel ya da bireysel gelişim, bir duruma ilişkin değerlendirmeyi, eleştiriyi ve yeni düşünceler ve eylem planları üretmeyi içerir. Diğer bir deyişle, örgütsel geliş...

Tarımsal Yayım Danışmanlık Kavramı Doğuşu Ve Gelişimi

Tarımsal Yayım Danışmanlık Kavramı Doğuşu Ve Gelişimi

TARIMSAL YAYIM/DANIŞMANLIK KAVRAMI VE FELSEFESİYAYIMIN TANIMI, DOĞUŞU VE GELİŞİMİ Yayım, ABD ve Britanya’da (Extension Education) terimi ile tanımlanmaktadır Mounter, tarımsal yayımı: ‘Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesinde, üretimde etkinliğin ve tarımsal gelirin artırılmasında, haya...

Dünya ve Ab Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık

Dünya ve Ab Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık

DÜNYA ve AB ÜLKELERİNDE TARIMSAL DANIŞMANLIK AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ TARIMSAL YAYIM MODELLERİ Kamu yayım servisleri Bakanlığa bağlı olmakla birlikte özerk yapıya sahip Danışmanlık Şirketleri Çiftçi örgütlerince yürütülen, kamu tarafından desteklenen yayım servisleri Tarımsal Danışmanlık Şirketleri ve Serbest Tarım Danışmanları Gelec...

Tarımsal Danışmanlık Yönetmeliği

Tarımsal Danışmanlık Yönetmeliği

YÖNETMELİK Cezalar Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara, bu Yönetmeliğe aykırı davranışları nedeniyle verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir. * Uyarma: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. * Kınama: Yukarıda belirtilen kişi ve kur...

Tarımsal Danışmanlıkta İzleme Ve Değerlendirme

Tarımsal Danışmanlıkta İzleme Ve Değerlendirme

İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAVRAMLARI Her sistem, gerçekleştirdiği etkinliklerin amaca ne derece hizmet edip etmediğini saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplar yani ölçme(gözlem) yapar ve topladığı gözlem sonuçlarından yararlanarak bazı sonuçlara ve kararlara ulaşmaya çalışır. İz...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Taze Kakao İçinde Bulunan Sıvı Kan Plazması Yerine Kullanılabilir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya