• notifications1
 • menü

Bugün : 5 Şubat 2023 Pazar

HUBUBAT ZARARLILARI

 TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ

 

Aşağıda hastalık ya da zararlılar için kullanılan etken maddelerin kullanımı yasaklanmış olabilir.    

 

*** BKÜ YASAKLI AKTİF MADDE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Etkili madde adı ve miktarı             Formülasyon             100 l suya preparat

 

EKİN BAMBUL BÖCEKLERİ (Anisolia spp)/Cereal chafer

 • Carbaryl %5                                                       TOZ                       2000 g/da

 

EKİN GÜVESİ (Syringopais temperatella )/Cereal leaf miner

 • Azinphos methyl 230 g/l                                  EC                          300 ml/da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Chlorpyrifos Ethyl %2                                      TOZ                       3000 g/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                               EC                          100 ml/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Cypermethrin 200 g/l                                        EC                          40 ml/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Diazinon 185 g/l                                                 EC                          575 ml/da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Diazinon 630 g/l                                                 EC                          125 ml/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)
 • Monocrotophos 400 g/l                                    SC                          200 ml/ da (Larvalara karşı  erken ve geç mücadele)

 

EKİM KAMBUR BÖCEĞİ (Zabrus spp.) –Corn ground beetle

 • Azinphos methyl 230 g/l                                  EC                          250 ml/da
 • Benfuracarb 200 g/l                                          EC                          125 ml/da
 • Carbosulfan 250 g/l                                          EC                          100 ml/da
 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                    EC                          200 g/ 100 kg tohuma
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                               EC                          200 ml/ da
 • Cyfluthrin 50 g/l                                                 EC                          50 ml/da
 • Deltamethrin 25 g/l                                            EC                          20 ml/da
 • Endosulfan %32,9                                             WP                         200 g/100 kg tohuma
 • Fenitrothion %3                                                 TOZ                       3000 g/da
 • Fenitrothion  550 g/l                                          EC                          175 ml/da
 • Fenthion 525 g/l                                                 EC                          175 ml/da
 • Fipronil %80                                                       WG                        2,5 g/da
 • Imidacloprid %70                                              WS                         200 g/100 kg tohuma
 • Isofenphos %40                                                 DS                          175 g/100 kg tohuma
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                             EC                          50 ml/da
 • Phorate %10                                                       GR                         3 kg/da

 

EKİN KOŞNİLİ  (Margarodes tritici)/Ground pear

 • Phorate %10                                                       GR                         2000 g/da

 

HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ (Pachytychius hordei)/Cereal curculionid weevil

 • Alphacypermethrin 10 g/l                                ULV                       135 ml/da (Başaklanma dönemi)
 • Alphacypermethrin 100 g/l                              EC                          15 ml/da
 • Azinphos Methyl %2,5                                     TOZ                       2500 g/da
 • Beta Cyfluthrin 25 g/l                                       EC                          30 ml/da
 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                    EC                          400 g/ da
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                               EC                          250 ml/ da
 • Deltamethrin 25 g/l                                            EC                          30 ml/da
 • Deltamethrin 5 g/l                                              ULV                       150 ml/da
 • Deltamethrin 15 g/l                                            ULV                       300 ml+120 ml su/da
 • Fenitrothion %3                                                 TOZ                       2500 g/da
 • Fenitrothion  550 g/l                                          EC                          175 ml/da
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                             EC                          25  ml/da
 • Methiocarb %2                                                  TOZ                       3000 g/da
 • Triazophos 420 g/l                                             EC                          100 ml/da

 

KIRMIZI BACAKLI HUBUBAT AKARI (penthaleus major)/Winter grain mite

 • Carbaryl %5                                                       TOZ                       1500 g/da

 

KIMIL (Aelia rostrata)/Cereal bug

 • Alphacypermethrin 100 g/l                                              EC                          45 ml/da (Ergin,nimf)
 • Dioxacarb %3                                                                    TOZ                       2000g/da (Tüm dönemlerde)
 • Deltamethrin 120 g/l                                                         EC                          7.5 ml/da
 • Endosulfan %5                                                                  TOZ                       2500 g/da (Kışlanmış ergin)
 • Endosulfan+Parathion M 300 +128 g/l                        EC                          200 ml/da (Tüm dönemlerde)
 • Endosulfan 360 g/l                                                            EC                          250 ml/da (2,5 dönem nimf)
 • Fenthion 525 g/l                                                                 EC                          100 ml/da (Tüm dönemlerde)
 • Fenitrothion 550 g/l                                                           EC                          100 ml/da (Tüm dönemlerde)
 • Fenitrothion %3                                                                 TOZ                       2500 g/da (Tüm dönemlerde)
 • Lambda cyhalothrin 50 g/l                                              EC                          45 ml/da (Tüm dönemlerde)

 

SÜNE (Eurygaster integriceps)/Sunn pest

 • Alphacypermethrin 100 g/l                                              EC                          15 ml/da (1/3.4/5 dönem nimf)
 • Alphacypermethrin 10 g/l                                                ULV                       15o ml/da (1/3.4/5 dönem nimf)
 • Beta Cyfluthrin 25 g/l                                                       EC                          50 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nesil erg.)
 • Beta Cyfluthrin 5 g/l                                                         ULV                       150 ml/da (1/3.4/5dön. nimf,yeni nes. erg.)
 • Cypermethrin 25 g/l                                                          ULV                       180 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Cypermethrin 250 g/l                                                        EC                          30 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.) / 20 ml/da (1/3 dönem nimf)
 • Deltamethrin 25 g/l                                                           EC                          30 ml/da (1/3 dönem nimf)
 • Deltamethrin 5 g/l                                                              ULV                       150 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Deltamethrin 15 g/l                                                           ULV                       30 ml+120 ml su/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nesil erg.)
 • Deltamethrin 120 g/l                                                         EC                          5 ml/da
 • Fenthion 375 g/l                                                                 ULV                       165 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Fenitrothion 550 g/l                                                           EC                          100 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Fenitrothion %3                                                                 TOZ                       2500 g/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Fenitrothion 400 g/l                                                           ULV                       165 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                                            EC                          20  ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Tralomethrin 36 g/l                                                           EC                          35 ml/da (1/3 dönem nimf)
 • Zetacypermethrin 8 g/l                                                     ULV                       150 ml/da (1/3.4/5 dön. nimf,yeni nes.erg.)
 • Zetacypermethrin 100 g/l                                                EC                          12 ml/da (1/3 dön. nimf)

 

TOPRAK PİRE BÖCEKLERİ (Phyllotreta spp.,Psylliodes spp.)/Flea beetle

 • Azinphos Methyl %2,5                                                     TOZ                       2000 g/da
 • Endosulfan %5                                                                  TOZ                       2000 g/da

 

MISIRDA BOZKURT (Agrotis ypsilon,Agrotis segetum)/Corn dark sword/Gras month

 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                                   WP                         3000 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem
 • Endosulfan %32,9                                                            WP                         1500 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                                            EC                          50  ml/da
 • Trichlorfon %80                                                                SP                           2500 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem

 

MISIRDA ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU (Spodoptera “Laphygma” exiqua)/Corn armyworm

 • Carbaryl %5                                                                       TOZ                       3000 g/da
 • Carbaryl %50                                                                     WP                         300 g/da
 • Carbaryl %85                                                                     WP                         175 g/da
 • Cyfluthrin 50 g/l                                                                EC                          150ml/da
 • Chlorfenapyr %50                                                            WG                        40 g/da
 • Malathion 190 g/l                                                              EC                          600 ml/da
 • Malathion %25                                                                  WP                         500 g/da
 • Malathion 650 g/l                                                              EC                          200 ml/da
 • Malathion 500  g/l                                                             EC                          250 g/da

 

MISIRLARDA DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)/Mole criket

 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                                   WP                         3000 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem
 • Endosulfan %32,9                                                            WP                         1500 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem
 • Trichlorfon %80                                                                SP                           2500 g/100 kg kepeğeda 5/6 kg zehirli yem

 

MISIRLARDA TEL KURTLARI (Agriotes spp)/Wireworms on corn

 • Bifenthrin 200 g/l                                                              FS                           300 ml/100 kg tohuma
 • Carbofuran 350 g/l                                                           ST                          750 ml/100 kg tohuma
 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                                   WP                         1200 g/da (toprak ilaçlaması)
 • Furathiocarb 400 g/l                                                         CS                          2500 ml/100 kg tohuma
 • Fipronil 500 g/l                                                                   FS                           150 ml/100 kg tohuma
 • Imidacloprid %70                                                             WS                         500 g/100 kg tohuma
 • Thiomethoxam 350 g/l                                                    FS                           500 ml/100 kg tohuma

 

MISIR KOÇAN KURDU (Sesamia nonogriodes)/Corn stalkborer

 • Azinphos Methyl 193 g/l                                                  SC                          200 ml/da
 • Azinphos Methyl 230 g/l                                                  EC                          200 ml/da
 • Alphacypermethrin 100 g/l                                              EC                          40 ml/da
 • Beta Cyfluthrin 25 g/l                                                       EC                          75 ml/da
 • Carbaryl %5                                                                       TOZ                       2000 g/da
 • Carbofuran %5                                                                  GR                         2500 g/da
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                                              EC                          180 ml/ da
 • Cyfluthrin 50 g/l                                                                EC                          75 ml/da
 • Cypermethrin 250 g/l                                                        EC                          30 ml/da
 • Deltamethrin  25 g/l                                                          EC                          50 ml/da
 • Endosulfan %32,9                                                            WP                         300 g/da
 • Esfenvalerate 200 g/l                                                        EC                          30ml/da
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                                            EC                          30 ml/da
 • Methomyl + Diflubenzuron 270+40 g/l                        FL                          250 ml/da
 • Methomyl %90                                                                  SP                           100 g/da
 • Parathion Methyl 360 g/l                                                 EC                          170 ml/da
 • Profenofos 500 g/l                                                             EC                          250 ml/da
 • Thiodicarb %80                                                                 WP                         90  g/da
 • Triazophos 420 g/l                                                            EC                          200 ml/da
 • Tralomethrin 36 g/l                                                           EC                          100 ml/da
 • Zetacypermethrin 100 g/l                                                EW                         40 ml/da

 

MISIR KURDU (Ostrinia nubilalis)/European corn borer

 • Alphacypermethrin 100 g/l                                              EC                          40 ml/da
 • Beta Cyfluthrin 25 g/l                                                       EC                          75 ml/da
 • Carbaryl %5                                                                       TOZ                       3000 g/da
 • Carbaryl %50                                                                     WP                         300 g/da
 • Carbaryl %85                                                                     WP                         175 g/da
 • Carbofuran %5                                                                  GR                         2500 g/da
 • Chlorpyrifos Ethyl 480  g/l                                              EC                          180 ml/ da
 • Cyfluthrin 50 g/l                                                                EC                          75 ml/da
 • Cypermethrin 250 g/l                                                        EC                          30 ml/da
 • Lambda/Cyhalothrin 50 g/l                                            EC                          30 ml/da
 • Methomyl + Diflubenzuron 270+40 g/l                        FL                          100 ml/da
 • Methomyl %90                                                                  SP                           100 g/da
 • Profenofos 500 g/l                                                             EC                          250 ml/da
 • Thiodicarb %80                                                                 WP                         90  g/da
 • Tralomethrin 36 g/l                                                           EC                          100 ml/da
 • Triazophos 420 g/l                                                            EC                          200 ml/da
 • Zetacypermethrin 100 g/l                                                EW                         40 ml/da

 

MISIR MAYMUNCUĞU (Tanymencus dilaticollis)

 • Azinphos Methyl %2,5                                                     TOZ                       3000 g/da
 • Azinphos Methyl %25                                                      WP                         300 g/da
 • Chlorpyrifos Ethyl %25                                                   WP                         900 g/100 kg tohuma       

 

ÇELİKTE TEPEGÖZ (Triops concriformis)

 • Azinphos Methyl 230 g/l                                                  EC                          250 ml/da
 • Malathion 190 g/l                                                              EC                          250 ml/da 
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 10833

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Hububat Hastalıkları İle Kimyasal Mücadele Nasıl Yapılır?

Hububat Hastalıkları İle Kimyasal Mücadele Nasıl Yapılır?

HUBUBAT HASTALIKLARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ Aşağıda hastalık ya da zararlılar için kullanılan etken maddelerin kullanımı yasaklanmış olabilir. *** BKÜ YASAKLI AKTİF MADDE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ! Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon 100 l suya preparat ARPA YARI AÇIK RASTIK(...

Hububat Zararlıları ile Kimyasal Mücadele Nasıl Yapılır?

Hububat Zararlıları ile Kimyasal Mücadele Nasıl Yapılır?

HUBUBAT ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ Aşağıda hastalık ya da zararlılar için kullanılan etken maddelerin kullanımı yasaklanmış olabilir. *** BKÜ YASAKLI AKTİF MADDE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ! Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon 100 l suya preparat EKİN BAMBUL BÖCEKL...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya