• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Ocak 2019 Çarşamba

Iso 9001 Belgesinin temel prensipleri nelerdir? konusu olarak ISO 9001 Kalite Yönetim ağının bir firmada başarılı bir şekilde yüklenebilmesi ve kurumun organizasyonlarını bir şekilde yürütebilmesi için ISO 9001 Standardının temelini meydana getiren prensiplerden söz edeceğiz. Firmaların performans yenilemeyi amaçlayan üst yönetim kesiminde faaliyete geçirebilecek olan sekiz kalite yönetim prensibi  bulunmaktadır.

 

Iso 9001 temel prensipleri nelerdir? konusunu iso 9001 danışmanlık Sistem Kalite kuruluşu olarak şu şekilde açıklayabiliriz.

 

1. Müşteri Merkeziyetçilik

Firmalar müşterilerine bağlı bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Bu sebepten dolayı var olanın ve gelecekteki müşteri gereksinimlerinin iyi kavranabilmesi, müşteri arzularının tedarik edilmesi ve müşteri beklentilerinin giderilmesi için araştırmada bulunmaları gerekir. Mal veya hizmeti alan, başka bir söylem ile idare yada örgütün varoluş sebebi olan müşteri ve kitlenin memnuniyetini sağlamaya odaklanmak anlamına gelmektedir.
 

2. Liderlik

Liderler, firmanın varlık gayesini ve geleceğini belirlerler. Personellerin tümünün firmanın belirlenen amaçlarına erişebilmesi için Çalışmaları, konusunda gerekli olan ortam oluşturulmalıdır. Liderlik, bir idarecinin hem uygulamaları hem de davranışları ile alakalıdır. Başarılı idareci ve idareci becerisi, sezgi ve ya bireysel tecrübeler, idarecilikte liderliğe giden aşamaları belirler. Lider her hangi birisi olmamakla birlikte, onu lider yapan özellikleri mevcuttur, fakat, lider birey yalnız özellikleriyle değil, davranışlarıyla da peşindekileri sürükleyen bireydir.

 

3. Çalışanların Katılımı

Bütün seviyedeki çalışanlar firmanın varlığıdır ve hepsinin katılımı Kendi kabiliyetlerinin kuruluşun faydasına kullanılmasını sağlayacaktır. Örgütte çalışmakta olan bütün personelin, fiziksel ve zihinsel gücünü kullanarak kurumun performansını ve hizmet kalitesini yükseltmeye çalışması; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim yollarını iyi kullanarak, ve yaptığı işi özenli bir biçimde yaparak, diğer bölümlerde çalışan personelin arzularını  tatmin etmesi demektir 

 

4. Süreç Yaklaşımı

Uygulamalar ve alakalı kaynaklar bir aşama olarak koordine edildiğinde istenilen neticeler daha verimli bir şekilde elde edilecektir. Bir kurumda faaliyete geçirilen işler, birbirleriyle alakalı bir çok aşamadan meydana gelmektedir.İşte aşama yönetimi, bu aşamaların açıklanması, bu aşamalar arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi, aşama sahiplerinin belirlenmesi, ve aşama performansını değerlendirmek amacıyla standartlar belirlenmesi şeklinde tanımı yapılabilir.

 

5. Yönetim İçin Sistem Yaklaşımı

Birbiri ile alakalı aşamaların bir sistem şeklinde açıklanması, kavranabilmesi ve yönetilmesi; firmanın amaçlarına daha verimli ve daha etkin bir biçimde var bilmesinde katkıda bulunacaktır. 

 

6. Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme firmanın bütün uygulamalarında sürekli bir hedefi mevcut olmalıdır. Hiç bir şey müthiş değildir, anlayışıyla hareket ederek, her zaman işi daha da ilerletme ve iyileştirmeye devam etmek, ve işi sürekli olan 'yenilik' paralelinde yeni amaçlara yöneltmek manasına gelir. Bu sürekli yenileşme  aşamalarının temelinde PUKO döngüsü mevcuttur.

 

7. Karar Vermek İçin Gerçekçi Yaklaşım

Verimli neticeler veri ve bilgilerin analiz değerlerine dayanmalıdır. Eldeki asıl bilgilerin sistematik bir biçimde faaliyete geçirilmesi ile doğru bir değerlendirme ve ölçme yapma, doğru sonuçlar elde etme  ve doğru işler yapmaktır. 

 

8. Karşılıklı Yarar Esasına Dayanan Tedarikçi İlişkisi

Firma ile ürün akışı sağlayan firmalar birbirlerine bağımlıdır ve karşılıklı faydaya dayanan bir ilişki her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini oluşturacaktır.

Iso 9001 Ve Iso 16949 Arasındaki Farklar Nelerdir?

Iso 9001 Ve Iso 16949 Arasındaki Farklar Nelerdir?

ISO 9001 tüm sektörlere uygulanabilir. ISO/TS 16949 ise Otomotiv Sektörüne Çalışan firmalara uygulanır. TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 sistemi üzerine kurulan Otomobil üreticilerinin özel isteklerini tanımlayan bir sistemdir. Ayrıca ISO 9001’ e ilaveten; Mühendislik Şartnam...

Iso 13485 Standardı Ve Iso 9001 Standardının Beraber Kullanımı

Iso 13485 Standardı Ve Iso 9001 Standardının Beraber Kullanımı

Iso 13485 standardı ve Iso 9001 standardının beraber kullanımı sayesinde firmalar oldukça fayda görmektedir. Bilindiği üzere Iso 13485 standardı, Tıbbi cihazlar için oluşturulmuş özel bir standard iken Iso 9001 hemen her sektöre yönelik olarak hazırlanmış kalite yönetim sistemidir. Iso 13485 ...

Iso 9001:2015 Revizyonu

Iso 9001:2015 Revizyonu

ISO 9001 Standardı Revizyonu ISO 9001 standardı revizyonu yapılan belge, kalite yönetim sistemi olarak bilinen ve dünyada en çok uygulanan kalite sistemi standardıdır. Iso 9001 argeden, ürün girdisinden en son nihai ürünün çıktığı aşamaya kadar üretim aşamalarında bütün hsusuları kapsayan bir st...

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum aşamaları olarak ilk önce şu bilgiyi verelim. ISO 9001 Kalite Yönetim ağı belgesi ne sahip olmak, uzun soluklu bir faaliyettir. Yapılması gereken bir kaç işleyiş vardır. Her şeyden önce ISO 9001 kalite standartları çok geniş anlamlı bir standarttır. Küçük ...

Iso 9001 Sistem Belgesi Faydaları

Iso 9001 Sistem Belgesi Faydaları

ISO 9001, kalite yönetim sistemi olarak bilinen ve dünyada en çok uygulanan kalite sistemi standardıdır. Iso 9001, ürün girdisinden en son nihai ürünün çıkışı aşamasına kadar üretim aşamalarında bütün hususları kapsayan bir standarttır. Bu sebeple hemen her sektörde uygulamaları vardır. ISO 9...

x
Aklınıza bir soru mu takıldı, Siz sorun uzmanlarımız cevap versin!

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesi (YYS) nasıl Alınır?

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Belgesi (YYS) nasıl Alınır?

Yetkilendirilmiş yükümlülük belgesi nasıl alınır?, sorusuna ön şartlar, mevzuatta belirtilen koşulları taşımaktır. Bu koşulları karşılamayan kuruluşların müracaatları ret ediliyor. Bu sebeple, ilk önce alakalı yönetmeliğe uygun ayrıntılı bir öz analizin gerçekleşmesi yararlı olacaktır. Yapılacak ...

Ohsas 18001:2007 Standardı kapsamı Nedir?

Ohsas 18001:2007 Standardı kapsamı Nedir?

Ohsas 18001:2007 standardı kapsamı, diğer yönetim ihtiyaçları ile entegre edilebilen, etkili bir İSG yönetim ağının personelleri firmalara sağlamak ve kurumlara İSG ve ekonomik amaçlarına ulaşma hususunda destek olmaktır. Diğer milletler standartlar da olduğu gibi bu standartlar tarife kapsamında...

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum aşamaları olarak ilk önce şu bilgiyi verelim. ISO 9001 Kalite Yönetim ağı belgesi ne sahip olmak, uzun soluklu bir faaliyettir. Yapılması gereken bir kaç işleyiş vardır. Her şeyden önce ISO 9001 kalite standartları çok geniş anlamlı bir standarttır. Küçük ...

Iso 14001 çevre Yönetim Sistemi İlkeleri

Iso 14001 çevre Yönetim Sistemi İlkeleri

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri 5 ana ilke adı altında toplanmaktadır. Bu ana ilkelere göre sistemin yüklenmesi çevre yönetim belgesi kurulması için olmazsa olmaz kuralıdır. Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri maddelerini alt kısımda sıralı şekilde bulabilirsiniz... 1. Sorumlul...

Iso 13485 Nasıl alınır?

Iso 13485 Nasıl alınır?

ISO 13485 nasıl alınır? süreci konusunda Sistem Kalite İso 13485 belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Iso 13485 tıbbi cihazlar sektörünün tamamını kapsayan bir standarddır. Iso 9001 temel alınarak ve Tıbbi Cihazlar sektörüne özgü gerkesinimleri de içerisi...

Kat Hizmetleri Ve Ön büro (ISO 18513)

Kat Hizmetleri Ve Ön büro (ISO 18513)

İşaretler Milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir. Sıcak-Soğuk su,rahatsız etmeyiniz uyarısı yada telefon santralinin ve resepsiyon iç hat numaraları standartlaştırılmalıdır. Rezervasyon Tüm otellerde ortak kullanılacak ...

Iso 18513 Standardının Gereklilikleri

Iso 18513 Standardının Gereklilikleri

ISO 18513 standardının gereklilikleri konusunda ilk belirtmemiz gerekn durum, bu standart konaklama alanında uluslararası niteliğe sahip tek standarttır. Bu standardın ortaya çıkışı oldukça uzun kabul edilebilecek bir sürece karşılık gelmektedir. ISO 18513 standardının gereklilikleri yani Iso...

Performans Ve Ürün Değerlendirme (ISO 18513)

Performans Ve Ürün Değerlendirme (ISO 18513)

Performans ve ürün değerlendirme konusunda yönelik olarak, otel işletmeleri, çalışanlarının performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme yöntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilmesi gereklidir. WTO Kalite Destek Komitesi Madrid te yaptığı 4. toplantısında Turizmde günümüz d...

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

Fsc Belgelendirme maliyetleri Nelerdir?

FSC Belgelendirme maliyetleri neler olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz. Orman belgelendirme üzerine gerçekleştirilen finansal inceleme çalışmaları, sertifikalandırmayla alakalı iki ana maliyetler dizisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. FSC Belgelendirme maliyetleri konusu doğrudan ve ve dolaylı o...

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

Fsc Sertifikasının Faydaları nelerdir?

FSC Belgesi; Bilinç yükseltmeyi, hem tüketiciye hem de üreticiye ormanların sorumlu kullanımına doğru teşvikler sağlamayı arzulayan piyasa alt yapılı bir araçtır. Belgenin en belirgin faydası ise, pazar genişlemesi olmaktadır. FSC Sertifikasının faydaları neler? olduğuna bakarsak 2 çeşit fay...

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORUMUZ

Ä°NTFA

SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
  • Konular (4088)
  • Haberler (2660)
  • Resimler (5303)
  • Dokümanlar (1724)
  • Üyeler (7636)
reflesh

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Tirmizî, İlm, 14.

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...