• notifications1
  • menü

Bugün : 6 Şubat 2023 Pazartesi

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan sıfatları sizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

1 abrupt   ani, sert
2 abruptly   aniden, birden bire
3 absolutely   kesinlikle
4 absorbing   sürükleyici (roman vb)
5 absorptive   emici
6 abstract   soyut
7 absurd   gülünç, saçma ( ridiculous)
8 abundant   bol, bereketli
9 abusive   bozuk
10 acceptable   makul, Kabul edilebilir
11 accessible to   erişilebilir, ulaşılabilir 
12 accidental   rastlantı olarak, kazaile
13 accurate   yanlışsız , eksiksiz
14 addicted   tiryaki, bağımlı
15 addictive   bağımlılık yapan
16 additional   ilave
17 adequate   yeterli (sayıda/miktarda)
18 adhesive   yapıştırıcı, tutkal
19 adventurous   maceralı, sürükleyici
20 adverse   ters, zıt, kötü
21 affectionate   (1) şefkatli (2) sevecen (kedi vb) 
22 affluent   zengin
23 aggressive   saldırgan
24 alert   uyanık, dikkatli, tetikte
25 alert   uyanık, tetikte
26 altruistic   fedakar
27 amazing   şaşırtıcı, muhteşem
28 ambitious  (1) hırslı (2) iddialı
29 ample   bol, bereketli
30 ancestor   ata, cet
31 annoying   sinir bozucu
32 anxious   endişeli
33 apparent   bariz, belli
34 appropriate for   uygun, elverişli
35 approximate   yaklaşık, takribi
36 capricious   kaprisli
37 arable   verimli (toprak)
38 arid   kurak, çorak
39 arrogant   kibirli
40 artificial   suni, yapay
41 assassin   katil
42 attractive   çekici, cazip
43 aware of   bilincinde, farkında
44 awful   korkunç, berbat
45 awkward   (1) tuhaf, garip (2) sakar
46 bare   çıplak, yalın
47 barren   kurak, çorak (  arid)
48 baseless   temelsiz, asılsız
49 belligerent   savaşçı
50 beneficial to   karlı, faydalı
51 bewildering   afallatıcı, şaşırtıcı
52 biased against   ön yargılı
53 bitter   acı
54 blind   kör
55 blunt   1. kör  ( bıçak vb ) 2. kaba , dobra ( insan)
56 blurry   bulanık (görüntü)
57 boastful   övüngen, kendini beğenmiş 
58 bold   cesur
59 boring   sıkıcı
60 braggart   ukala, kendini beğenmiş 
61 brave   cesur
62 brief   kısa, öz
63 bright   parlak
64 brilliant   harika, mükemmel
65 brittle   (1) nazik, kırılgan (2) gevrek
66 broad  geniş
67 brutal   zalim, acımasız
68 bulky   hantal, çok yer kaplayan
69 bumpy   engebeli arazi
70 busy   meşgul, yoğun
71 calm   sakin
72 candid   açık sözlü ( outspoken)
73 capable of    yetenekli , kapasiteli
74 captivating   büyüleyici, nefes kesici
75 carefree   vurdumduymaz
76 caring   duyarlı, umursayan
77 casual   (1) sıradan (2)havadan sudan
78 catastrophic   felaket, korkunç
79 cautious   dikkatli, uyanık
80 celebrity   ünlü
81 certain   kesin
82 charitable   hayırsever, yardımsever
83 charming  büyüleyici, muhteşem
84 cheerful  neşeli
85 chilly   soğuk
86 clever  zeki
87 clumsy   sakar
88 coarse   kaba, pürüzlü
89 coherent   uyumlu, ahenkli
90 coincidental   tesadüfi
91 comfortable   konforlu, rahat
92 common   (1) ortak (2) sıradan, yaygın
93 complicated   karmaşık
94 composed   soğuk kanlı ( cool)
95 comprehensive   kapsamlı, detaylı
96 compulsory   zorunlu
97 conceited   kibirli, burnu havada
98 concerned about   endişeli
99 concerned with   ilgili, meraklı
100 conclusive   kesin, net ( decisive)
101 concrete   somut
102 confident   kendinden emin
103 confined to   sınırlı
104 confused   kafası karışmış
105 congested   (1) kalabalık (2) tıkanmış
106 conscious of   bilincinde, farkında
107 considerable   önemli/büyük ölçüde
108 considerate   düşüncel, nazik
109 consistent with   tutarlı
110 constant   sürekli, devamlı
111 contagious   bulaşıcı (hastalık)
112 contestant   yarışmacı
113 controversial   tartışmalı
114 convincing   ikna edici
115 cool   (1) serin (2) soğuk kanlı
116 correct   doğru, yanlışsız
117 corrupt   rüşvetçi, ahlaksız
118 cost-effective   masrafına, zahmetine değen, ucuza gelen
119 costly   pahalı, maliyeti çok
120 counterfeit   sahte
121 courageous   cesur ( brave)
122 cowardly   korkak 
123 credulous   saf, kolay kanan
124 criminal  suçlu
125 crowded with  kalabalık
126 crucial to   çok önemli ( vital)
127 cruel   zalim
128 cunning   kurnaz ( crafty)
129 curable   tedavisi mümkün (hastalık)
130 curative   şifalı
131 curious   (1) meraklı (2) ilginç
132 curly   kıvırcık
133 cute  şirin, sevimli
134 cynical about   şüpheci, inanmayan
135 dazzling   göz kamaştırıcı
136 deaf   sağır
137 decent   uygun, münasip
138 decisive   kesin, net ( conclusive)
139 dedicated to   kendini adamış
140 deep   derin 
141 defective   kusurlu, defolu
142 deficient (in)   yetersiz
143 definite   kesin
144 deliberate   kasıtlı ( intentional)
145 delicate   hassas, nazik
146 delicious  lezzetli ( tasty)
147 delightful   zevkli, hoş
148 demanding   zor zahmetli iş
149 dense   yoğun
150 deprived of   yoksun, mahrum
151 descendant   torun
152 desirable   arzu edilir, istendik
153 desperate   umutsuz
154 deteriorating   gittikçe kötüye giden
155 determined   karalı
156 devoid of   yoksun, mahrum
157 devoted to   kendini adamış
158 diligent   titiz, hassas
159 dim   loş (ışık)
160 diplomatic   kurnaz, akıllı
161 disabled   skat, özürlü
162 disagreeable   geçimsiz/huysuz kişi
163 disappointed   hayal kırıklığa uğramış
164 disastrous   korkunç, felaket
165 discouraging   cesaret kırıcı
166 discriminated against   ayrımcılığa uğramış
167 disdainful   hor gören, küçümseyen
168 disgusting   iğrenç, tiksindirici
169 disposable   tek kullanımlı (jilet vb)
170 disruptive   (1) huzur bozan (2) ders kaynatan (öğrenci)
171 distinct   farklı, belirgin
172 disturbing   rahatsız edici
173 diverse   farklı, çeşitli
174 dizzy   başı dönen
175 docile   uysal, evcil
176 domesticated   evcil hayvan  
177 dormant   (1) sönmüş (volkan) (2) kış uykusuna yatmış (hayvan)
178 doubtful   şüpheli
179 dreadful   korkunç
180 dreary   kasvetli, sıkıcı
181 drunk   sarhoş
182 dull   (1) kasvetli (2) geri zekalı
183 durable   dayanıklı
184 dutiful   itaatkar ( obedient)
185 eager for   hevesli ( keen on)
186 eccentric   tuhaf
187 economic   ekonomik
188 edible   yenilebilir yemek
189 effective   etkili
190 elaborate   ayrıntılı, detaylı
191 embarrassed   yerin dibine girmiş, utanmış
192 emphatic   vurgulu
193 empty   boş
194 endemic to   yöreye has 
195 enigmatic   bilmecemsi
196 enormous   kocaman
197 enthusiastic about   hevesli
198 entire  tüm, bütün
199 epidemic   salgın (hastalık vb)
200 essential   temel, esas, çok önemli
201 eternal   sonsuz, ebedi, ölümsüz
202 even   pürüzsüz, eşit
203 exactly  tam olarak
204 exaggerated   abartılı  X  (plain) 
205 excellent in/at   mükemmel
206 exceptional   sıra dışı, olağanüstü
207 excessive   aşırı derecede
208 exciting   heyecanlandırıcı
209 exclusive    özel
210 exhausted   çok yorgun, bitkin
211 expensive   pahalı
212 extensive   kapsamlı, detaylı
213 external   harici, dış
214 extra   fazla
215 extraordinary   sıra dışı, olağanüstü
216 extravagant  müsrif , israfçı 
217 extreme   aşırı, uç noktada
218 extrovert  cana yakın , girişken 
219 fabulous   muhteşem
220 fair   (1) adil, eşit (2) açık tenli
221 faithful to   sadakatli, vefalı
222 fake   sahte
223 fallacious   aldatıcı, sanal
224 famous for  ünlü
225 fascinating   büyüleyici
226 fastidious   nazlı
227 fatal   ölümcül (yara vb)
228 fatigued   yorgun ( exhausted)
229 faulty   hatalı, kusurlu 
230 favourable    olumlu, iyi
231 feasible   yapılabilir
232 fertile   (1) verimli (toprak) (2) doğurgan (kadın)
233 fierce   (1) azgın (2) cetin (rekabet)
234 firm   sert/sıkı bir şekilde
235 fizzy   asitli (soda vb)
236 flat   düz
237 flawless   kusursuz
238 flimsy   dayanıksız
239 fond of   düşkün, tutkulu
240 foolish   aptal
241 forgetful   unutkan
242 fortunate  talihli, şanslı ( lucky)
243 fragile   kırılgan, hassas, narin
244 frank   dürüst, samimi
245 fruitful   verimli
246 fruitless   verimsiz
247 frustrated   hayal kırıklığına uğramış 
248 fundamental   temel, esas
249 furious   kızgın, öfkeli 
250 futile   boşuna, boş yere
251 fuzzy   tüylü
252 generous  cömert
253 genius   dahi, üstün zekalı
254 genuine   (1) hakiki (2) samimi, içten
255 gigantic   devasa
256 glad   memnun, hoşnut
257 gloomy   loş, az ışıklı
258 gossip   dedikoducu
259 graceful   zarif
260 gradual   dereceli olarak, yavaş
261 grateful   minnettar ( thankful)
262 greedy  aç gözlü
263 guilty of   suçlu 
264 gullible   saf insan ( credulous)
265 handsome   yakışıklı
266 handy   kullanışlı, yararlı
267 haphazard   rasgele, tesadüfi
268 happy   mutlu
269 hard – working   çalışkan
270 hard   sert, katı
271 harmful   zararlı
272 harmless   zararsız
273 harsh   sert
274 hasty   telaşlı
275 hazardous   tehlikeli ( dangerous)
276 healthy   sağlıklı
277 healthy   sağlıklı
278 heavy   ağır
279 helpless   çaresiz
280 hesitant about   tereddütlü
281 homegeneous   aynı tür, homojen
282 honest   dürüst, namuslu
283 hopeless   umutsuz
284 horrified   korkmuş
285 hospitable   konuksever
286 hostile to   düşman
287 huge   kocaman, büyük
288 humble   mütevazı ( modest)
289 humorous   komik
290 identical   aynı, tıpkı
291 ignorant (of)   cahil, bilgisiz
292 illiterate   okur yazar olmayan
293 imaginary   hayal ürünü
294 imaginative   hayal gücü geniş kişi
295 immature   çocuk tabiatlı, olgun olmayan insan
296 immense   kocaman
297 impatient   sabırsız
298 impolite   kaba
299 impressive   etkili, büyüleyici
300 impulsive   düşünmeden karar veren, 
301 inadequate   yetersiz
302 incessant   sürekli
303 inclusive   kapsayan
304 incompetent   beceriksiz, kabiliyetsiz
305 incredible   inanılmaz
306 indifferent to   kayıtsız, ilgisiz
307 indispensable to   vazgeçilmez
308 inestimable   paha biçilmez
309 infamous for   kötü ( notorious)
310 infectious   bulaşıcı, mikroplu
311 infinite   sonsuz, bitmez tükenmez
312 inflammatory   iltihaplı
313 ingenious   dahi
314 ingenuous   açık, saf
315 injured   incinmiş
316 innocent of   masum
317 insidious   sinsi
318 insistent    ısrarcı
319 intelligent  zeki
320 intense   yoğun 
321 intensive   yoğun
322 intentional   kasıtlı
323 internal   iç, dahili
324 introvert  içine kapanık
325 invalid   (1) geçersiz (2) kötürüm, sakat
326 invaluable   paha biçilmez
327 invisible   görünmez
328 irrelevant to   ilgisiz, alakasız
329 irresistible   karşı konulmaz, dayanılmaz derecede cazip
330 irreversible   geri dönüşümsüz, kurtarılamaz (hasar, zarar vb)
331 irritating   sinir bozucu
332 jealous of   kıskanç
333 juicy   sulu 
334 keen on   düşkün, hevesli
335 knowledgeable   bilgili
336 lax with   esnek, yumuşak (kişi)
337 lazy  tembel
338 legible   okunaklı yazı
339 lethal   öldürücü (silah, gaz vb)
340 lethargic   enerjik olmayan, bitkin
341 light   hafif
342 likely to   meyilli, yatkın 
343 listless   yorgun, bitkin
344 literal   hakiki, gerçek (anlam)
345 lively   neşeli, hayat dolu
346 logical   mantıklı
347 longing   özlem duyan, hasret çeken
348 loose   gevşek
349 lovely   sevimli, hoş
350 loyal to   sadık, vefalı
351 ludicrous   saçma, komik
352 luxurious   lüks
353 magnified   büyütülmüş
354 massive   kocaman
355 mature   olgun (insan için)
356 mean   cimri
357 merciless   acımasız
358 messy   dağınık
359 metaphorical   mecazi (anlam)
360 meticulous   titiz, işini özene bezene yapan, kılı kırk yaran
361 mischievous  yaramaz (unruly)
362 miserable  üzgün , neşesiz
363 miserly  cimri
364 modest   alçakgönüllü, mütevazı ( humble)
365 modest   mütevazı ( humble)
366 momentous   hareketli
367 moody   morali bozuk, keyifsiz
368 mortal   ölümlü, fani
369 motionless   hareketsiz
370 mouldy   küflü
371 muddy    çamurlu
372 mutual   karşılıklı, ortaklaşa
373 naïve   saf insan ( trusty)
374 narrow   dar
375 nasty   baş belası, kıl
376 native to   yerli, yerel, yöreye has 
377 naughty   yaramaz ( mischevious)
378 neat   temiz, derli toplu (oda vb)
379 necessary   gerekli
380 needless   gereksiz
381 neglectful   ihmalkar
382 negligible   az, önemsiz
383 nervous   gergin
384 noble   asil
385 nonsense   saçma
386 notorious (for)   kötü ünlü (infamous) 
387 nourishing   besleyici
388 nutritious   besleyici
389 obedient   itaatkar
390 obnoxious   sevimsiz, itici
391 obscure   anlaşılması zor, gizli, belirsiz 
392 obscure   gizli, belirsiz 
393 obsolete  modası geçmiş
394 obstinate   inatçı
395 obvious   açık, bariz
396 occasional   sıradan, her zamanki
397 odourless   kokusuz
398 offensive   (1) kırıcı, gücendirici (2) müstehcen (3) saldırgan
399 optimistic   iyimser
400 optional   seçmeli
401 ordinary   sıradan
402 ordinary   sıradan
403 orphan   yetim
404 outspoken   açık sözlü 
405 painstaking   çok titiz, özenle yapılan 
406 paralysed   felçli 
407 partial   kısmen
408 passionate   tutkulu, ihtiraslı
409 passive   pasif
410 patient  sabırlı
411 peaceful   (1) huzurlu, sakin (2) barışsever
412 peculiar    olağandışı
413 pedentic   gereksiz işlerle uğraşan
414 perfect   kusursuz
415 perilous   tehlikeli
416 perishable   çabuk bozulan (yiyecek)
417 permanent   kalıcı, sürekli
418 persuasive   ikna edici
419 pervasive   istilaedici
420 pessimistic   kötümser
421 pitiless   acımasız
422 plain   yalın, sade
423 pleasant   hoş, güzel (şey)
424 pleased   memnun, hoşnut
425 plentiful    çok
426 pointless   saçma, manasız
427 poisonous   zehirli
428 polite  kibar , nazik
429 polluted   kirli
430 portable   portatif, taşınabilir 
431 portionate    orantılı
432 practical   mantıklı, pratik
433 precise   eksiksiz, yanlışsız, tam
434 predictable   tahminedilebilir
435 prejudiced (against)   ön yargılı
436 previous   önceki
437 priceless   paha biçilmez
438 primitive   ilkel
439 principal   başlıca
440 private   özel, hususi
441 probable   muhtemel
442 profitable   karlı, kar getiren
443 prompt   ani, çabuk
444 proper   adam akıllı, doğru düzgün 
445 proud of    gurur duyan
446 publicly   alenen, herkesin içinde
447 pure   saf, berrak (su vb)
448 purposeful   amaçlı, kasıtlı
449 quiet   sessiz, sakin
450 racist   ırkçı
451 random   rasgele, tesadüfi
452 rare   ender
453 reasonable   makul, mantıklı
454 reckless   dikkatsiz/pervasız  
455 redundant   artık işe yaramayan
456 refugee   mülteci
457 related to   (1) akraba (2) ilgili 
458 relative  göreceli, nispeten
459 relentless   hummalı, aralıksız
460 reliable   güvenilir
461 relieved   içi rahatlamış
462 reluctant about   çekingen , isteksiz
463 remarkable   kayda değer,  önemli 
464 remarkable   kaydadeğer, önemli 
465 repulsive   iğrenç
466 resourceful   maharetli, kabiliyetli
467 respectful   saygılı
468 respective   sırayla
469 responsible   sorumlu
470 restless   huzursuz
471 restricted (to)   sınırlı
472 rigid   sert, kaskatı
473 rigorous   (1) gayretli (2) zahmetli
474 ripe   olgun (meyve)
475 ritual   törensel
476 romantic   romantik
477 roomy   ferah, geniş (oda)
478 rotten   çürük
479 rough   kaba, pürüzlü
480 rude   kaba
481 rude  kaba
482 rugged   engebeli
483 rusty   paslı
484 ruthless   acımasız
485 safe   emin
486 sanitary   hijyenik, temiz
487 satisfactory   memnuniyetverici
488 satisfying   (1) tatmin edici (2) doyurucu (yemek)
489 scared   korkmuş
490 scary   korkunç, korkutucu
491 scornful   hor gören, küçümseyen
492 scruffy   pasaklı, derbeder kılıklı
493 secret   gizli
494 secretive   ağzı sıkı kişi
495 secure   güvenli
496 sedative   yatıştırıcı
497 selfish  bencil
498 sensible   mantıklı
499 sensitive   hassas, duygusal
500 sentimental   duygusal
501 serious   ciddi
502 shabby   kılıksız, pasaklı
503 shallow    sığ, derin olmayan
504 shallow   sığ , derin olmayan
505 shameful   utanç verici
506 shameless   utanmaz
507 sharp   keskin 
508 shiny   parlak
509 shy   utangaç 
510 significant   (1) önemli (2) anlamlı
511 silly   aptal
512 sincere   samimi, içten, candan
513 skilful    becerikli , yetenekli
514 slightly   azıcık, hafiften
515 slippery   kaygan (yol)
516 smart   (1) şık (2) zeki
517 smooth   düz, pürüzsüz
518 smooth   pürüzsüz 
519 sociable  sosyal , cana yakın
520 soft   yumuşak
521 solid   katı
522 sorrowful    üzüntü verici
523 sour   (1) ekşi (yemek) (2) acıyan, ağrıyan (boğaz, ayak vb)
524 spacious   ferah, geniş ( roomy)
525 sparse   seyrek 
526 spectacular   görkemli 
527 spiritual   (1) ruhsal (2) manevi
528 spiteful   kinci, kin güden
529 splendid   görkemli, muhteşem
530 spongy   süngerimsi
531 stable   (1) dayanıklı (zemin) (2) istikrarlı, iyi giden (ekonomi) 
532 stagnant   (1) durgun, ilerlemeyen (ekonomi) (2) pislikten olayı akmayan, durgun (nehir/göl suyu gibi) 
533 stale   bayat
534 steady   istikrarlı, devamlı
535 stiff   sert, katı
536 stimulating   uyarıcı
537 stingy   cimri
538 straight   düz
539 strange   tuhaf, garip, acayip
540 strenuous   yorucu ( tiring)
541 strict with   sert/katı tutumlu kişi
542 stubborn   inatçı
543 stupid  aptal
544 sturdy   dayanıklı
545 submissive   itaatkar ( obedient)
546 successful   başarılı
547 successive   art arda
548 sudden   hemen, ani
549 sufficient   yeterli ( adequate)
550 superficial   yüzeysel
551 susceptible to   kolay etkilenen, hassas ( vulnerable to)
552 suspicious of   şüpheli
553 sweet   tatlı, hoş
554 swift   çabuk, acele
555 tactful   düşünceli, nazik
556 tactless   patavatsız, düşüncesiz
557 talented   yetenekli , maharetli
558 talkative   konuşkan, geveze
559 tamed   evcil hayvan
560 tasteful   zevkine düşkün
561 tasteless   tatsız, zevksiz
562 tasty   lezzetli
563 tedious   sıkıcı ( boring)
564 temporary   geçici
565 tenant   kiracı
566 tender   hassas, yumuşak
567 tender   yumuşak
568 tenderly   yumuşak kalpli ( merciful)
569 tense   gergin
570 terrible   korkunç
571 terrific   harikulade, muhteşem
572 terrific   muhteşem
573 terrified  korkmuş
574 thick   kalın
575 thin   ince
576 thirsty   susamış
577 thorough   kapsamlı, detaylı
578 thoughtful   düşünceli, nazik
579 tidy  tertipli , düzenli
580 timid   korkak, çekingen
581 tiny   küçücük, mini
582 tough   (1) sert (2) zor (iş)
583 tranquil   sakin, huzurlu, sessiz
584 treatable   tedavisi mümkün
585 tremendous   (1) muhteşem (2) kocaman
586 twin   ikiz
587 ugly   çirkin
588 ultimate   en son
589 unavailable   mevcut olmayan
590 unbearable   dayanılmaz
591 unbending   eğilmez
592 uncultivated   işlenmemiş
593 uneven   düz olmayan
594 unhealty   sağlığazararlı
595 unimaginative   hayalgücüdar
596 unique   eşsiz, yegane
597 unnatural   garip
598 unnecessary   gereksiz
599 unusual   görünmedik, sıradışı
600 unusual   sıra dışı
601 unwilling   isteksiz
602 unwise   ahmak, aptal
603 upset   üzgün
604 useful   faydalı, yararlı
605 usual   herzamanki
606 utter   tamam, büsbütün
607 vacant   boş
608 vague   belirsiz, net olmayan
609 vain   kendini beğenmiş
610 valid   geçerli
611 valuable  değerli
612 valueless   değersiz
613 varied    çeşitli
614 vengeful   intikamcı
615 versatile   çok yönlü, maharetli
616 vigilant   uyanık, gözü açık
617 vigorous   gayretle, canla başla
618 violent   şiddetli
619 visible   görülebilir
620 vivid   canlı, akılda kalıcı, net
621 volatile   uçucu (alkol)
622 voluntary   gönüllü
623 vulnerable to   kolay incinir, hassas
624 wasteful   müsrif, israfçı
625 wealthy   zengin
626 weird   tuhaf, garip, acayip
627 well-behaved   terbiyeli
628 well-built   iri yapılı
629 wide-awake   uyanmış, açıkgöz
630 widespread   yaygın
631 widow   erkek dul
632 widower   kadın dul
633 willing   gönüllü , hevesli
634 winding   virajlı yol
635 windy   rüzgarlı
636 wise   akıllı, mantıklı
637 witty   nükteli, hazır cevap 
638 worried    üzgün
639 worthless   değersiz
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 51911

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional İdioms Nelerdir?

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional İdioms Nelerdir?

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 576 adet Prepositional Idioms içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 above all bilhassa, özellikle 2 according to one tradition bir rivayete ...

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs Nelerdir?

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs Nelerdir?

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 246 adet phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abide by itaat etmek 2 account for izah etmek, açıklamak (explain) (2) sebep o...

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Sıfatlar Nelerdir?

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Sıfatlar Nelerdir?

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan sıfatları sizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abrupt ani, sert 2 abruptly aniden, birden bire 3 absolu...

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Fiiller Nelerdir?

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Fiiller Nelerdir?

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan fillileri sizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abate azalmak 2 abolish yürürlükten kaldırmak 3 accelerat...

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives Nelerdir?

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives Nelerdir?

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 73 adet yaygın Stative Passives içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 be absorbed in sth bir şeye kendini kaptırmak 2 be accustomed to sth/so ...

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Zarflar Nelerdir?

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Zarflar Nelerdir?

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan zarflarısizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abruptly birdenbire hastily 2 absolutely tamamen, kesinlikle ...

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs Nelerdir?

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs Nelerdir?

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 46 adet multi phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 back out of pull out of -- den çekilmek 2 break out of firar etmek ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Geyikboynuzu yosununun sporları açık sarı bir toz üretir. Bu toz havai fişek yapımında kullanılır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya