• notifications1
  • menü

Bugün : 1 Mart 2024 Cuma

S1 - Türkiye'de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler

B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler

C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler

D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler

 

S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, mercimek ve nohut tarımında hem dar yapraklı hemde geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılır.

A) 2,4 D

B) MCPA

C) Aclonifen

D) Qxyfluorfene

 

S3 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi boş arazilerde her çeşit yabancı ot mücadelesinde kullanılılabilir?

A) Picloram

B) Fluazifob

C) Haloxyfob

D) Aclonifen

 

S4 - Aşağıdaki herbisit grubu ilaçlardan hangisi hububat tarımında geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılabilir?

A) Cyhalafob

B) Mcpa

C) Diclofob

D) Aclonifen

 

S5 - Aldicarb, Aminocarb, Bendiocarb, Carbaryl, Carbofuran, Carbosulfan, Cartap, Dioxacarb, Ethiofencarb, Furathiocarb, Methiocarb, Methomyl, Pirimicarb, Promecarb, Propoxur, Thiodicarb etkili maddeleri aşağıdaki hangi grup bileşiklerdendir?

A) Klorlandırılmış hidrokarbonlar

B) Organik fosforlular

C) Karbamatlı bileşikler

D) Sentetik piretroitler

 

S6 - Sistemik ve sistemik özelliği olmayan etken maddelerinin yanı sıra, kontakt ve mide zehirliliğinin yanında akarisit özelliği de olan ; Malathion, Parathion, Fenthion, Phosphomidon vb. etken maddeli ilaçlar hangi İnsektisit grubunda yer alır?

A) Klorlandırılmış hidrokarbonlar

B) Organik fosforlular

C) Mikrobiyal insektisitler

D) Fumigantlar

 

S7 - Biyolojik mücadelede kullanılan Türkçede "Gelin böceği", "Hanım böceği", "Uğur böceği" ve "Uç uç böceği gibi güzelliği ve uğuru ifade eden adlarla bilinen Cleoptera takımında yer alan bu böcek hangi familyaya dahildir.

A) Coccinellidae

B) Coccidae

C) Miridae

D) Anthocoride

 

S8 - Çiçek Monilyası hastalığı hangi belirti tipine giren fungal bir hastalıktır?

A) Leke Hastalığı

B) İletim Demeti Hastalıkları

C) Yanıklık ve Çürüklükler

D) Kanserler

 

S9 - Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında geriye doğru ölüme neden olan fungal hastalıklardan biridir?

A) Şeftalide Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı

B) Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı

C) Zeytinde Halkalı Leke Hastalığı

D) Elma Karalekesi Hastalığı

 

S10 - Bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için sağlıklı ve yüksek verimli tohum kullanmamız gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi kaliteli tohumda aranacak özelliklerden değildir ?

A) Hastalık ve zararlılardan arındırılmış olmalıdır.

B) Sertifikalı olmalıdır.

C) Tohumluk kuru ve sert olmalı, nem oranı %8-10 olmalıdır.

D) Çimlenme gücü % 50'den az olmamalıdır.

 

S11 - Patatesin en önemli fungal hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Patates Kanseri Hastalığı

B) Patates Mildiyösü (Geç Yanıklık) Hastalığı

C) Tozlu Patates Uyuzu

D) Patates Kök boğazı nekrozu

 

S12 - Elma, armut ve ayva başta olmak üzere yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında görülen ateş yanıklığı aşağıdaki hastalık gruplarından hangisidir ?

A) Fungal hastalıklar

B) Bakteriyel hastalıklar

C) Virüs ve benzeri hastalıklar

D) Nematodlar

 

S13 - Patatesin önemli bakteriyel hastalıklarından olan ve Karabacak adı verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Patates Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Hastalığı

B) Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı

C) Stolbur Hastalığı

D) Patateste Adi Uyuz Hastalığı

 

S14 - Aşağıdaki Zararlıların tarım ürünlerine verdiği zarar şekillerine göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Fındık Kurdu (Sarı Karamuk - Kara karamuk)

B) Süne (Kurtboğazı - Akbaşak)

C) Zeytin Güvesi (Yaprak Dölü - Çiçek Dölü - Meyve Dölü)

D) Kiraz Sineği (Akdelik - Karadelik)

 

S15 - Bitki paraziti nematodlarla mücadele de, fiziksel mücadele yöntemlerinden birisi olan tohumları sıcak suda bekletme uygulama yöntemi aşağıdaki hangi nematot türünde diğerlerine nazaran daha iyi sonuç vermektedir.

A) Ditylenchus dipsaci (Soğan Sak Nematodu)

B) Aphelenchoides besseyi (Çeltik beyaz uç nematodu)

C) Aphelencoides fragariae (Çilek nematodu)

D) Tylenchulus semipenetrans (Turunçgil nematodu)

 

S16 - Aşağıdaki tarım zararlılarından hangisi hem larva hem de ergin dönemde zarar vermektedir.

A) Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi)

B) Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata)

C) Turunçgil Beyaz Sineği (Dialeurodes citri)

D) Zeytin Sineği (Bactrocera oleae)

 

S17 - Bağlarda salkım güvesine karşı en az kaç dönem ilaçlama yapılmalıdır.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S18 - Ağaçların gövde,dal,dalcık,sürgün,meyve,yaprak ve tomurcuklarında bitki öz suyunu emmek suretiyle zarar yapan zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) San Jose Kabuklu Biti

B) Kırma Biti

C) Un Biti

D) Fındık Koşnilleri

 

S19 - Tahıl tarımında aşağıdaki pas hastalıklarından hangisi tarlada en erken görülür?

A) Sarı Pas (Pucinia striiformis)

B) Kahverengi Pas (Puccinia recondita tritici)

C) Kara Pas (Puccinia graminis tritici)

D) Hiçbiri

 

S20 - Fındık Faresi ve Fındıkta Yedi Uyura karşı fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez aşağıdaki hangi tip ilaç önerilir?

A) Malathion

B) Fenitrothion

C) Carbaryl

D) Thiram

 

S21 - Aşağıdaki tarım zararlılarından hangisinin konukçuları arasında buğday, arpa, yulaf ve çavdarda yer almaz.

A) EKİN BAMBUL BÖCEĞİ (Anisoplia spp.)

B) HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ (Pachytychius hordei Brulle,)

C) EKİN KAMBUR BÖCEĞİ (Zabrus spp.)

D) TEPEGÖZ (Triops spp.)

 

S22 - Kök çürüklüğü ve çökerten hastalıklarına karşı tohum ilacı olarak, yaprak ve meyve lekeleri, paslar, mildiyöler, yanıklıklar ve meyve çürüklüklerine karşı yeşil aksam ilaçlaması şeklinde ülkemizde en çok kullanılan koruyucu fungisit grubu hangisidir.

A) İnorganik kükürt bileşikleri

B) Organik kükürt bileşikleri

C) Phenoxy bileşikleri

D) Üre bileşikleri

 

S23 - SÜNE (Eurygaster integriceps Put.) biyolojik mücadelesindesin de kullanılan yumurta parazitoidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rodalia cardinalis

B) Chilocorus bipustulatus

C) Cryptolaemus montrouzieri

D) Trissolcus spp

 

S24 - Böcekler Arthropoda (Eklembacaklılar) Şubesinin Hexapoda (Insecta) sınıfındandırlar. Böcekler kendi içerisinde takımlara ayrılarak incelenmektedir. Bu bilgilere göre Süne (Eurygaster İntegriceps Put.) zararlısı aşağıdaki hangi takım içerisinde yer almaktadır?

A) Heteroptera

B) Hymenoptera

C) Homoptera

D) Thysanoptera

 

S25 - Arthropoda (Eklembacaklılar) Şubesinin Hexapoda (Insecta) sınıfında 787.643 tür tespit edilmiştir. Bu bilgilere Insecta grubu içerisinde en fazla tür aşağıdaki hangi takım içerisinde yer almaktadır.

A) Lepidoptera

B) Diptera

C) Coleoptera

D) Hymenoptera

 

S26 - Zararlıların normal yaşayış ve davranışlarını değiştirerek onlar üzerinde etkili olan doğal ve sentetik maddelerin kullanılması yoluyla yapılan savaşa biyoteknik savaş denilmektedir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yöntemlerden hangisi biyoteknik savaş mücadelesi kapmasında değerlendirilmez?

A) Feromonlar

B) Tuzak Bitkiler

C) Kısırlaştırıcılar

D) Juvenil Hormon Analogları

 

S27 - Etkili madde, preparat haline getirilmek için çeşitli yardımcı bileşiklerle çeşitli formlarda piyasaya sunulur ki buna formülasyon denilir. Tarımsal ilaçlar formülasyonlarma göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Suda çözünen toz ilaçlar = SP

B) Kuru tohum ilaçları = DS

C) Granüller = GR

D) Gaz halinde olanlar = GO

 

S28 - Meyve Testereli Arıları (Hoplocampa spp.) erginlerini kitlesel tuzak yöntemiyle yakalamak için kullanılan bant rengi ne renktir?

A) Sarı

B) Mavi

C) Beyaz

D) Kırmızı

 

S29 - Aşağıdaki pestisit gruplarından hangisi kalıcı olmayan pestisit grubuna bir örnektir?

A) Herbisitler

B) Klorlu hidrokarbonlar

C) Organik fosforlular

D) Pb,As,Hg'li Bileşikler

 

S30 - Aktif maddenin bozulmasını önleyen çok yavaşlatan veya formülasyonun uzun sure dayanıklı kalmasını sağlayan kimyasal maddelere ne denir?

A) Solventler

B) Emulgatörler

C) Stabilizatörler

D) Islatıcılar

 

S31 - Bitkilerin yaprak, çiçek ve meyve gibi organlarında görülen ve genellikle daha koyu renkte bir sınırlı çevrili olan, açık veya koyu renkli belirgin nekrotik alanlara ne ad verilir?

A) Yanıklık

B) Lekeler

C) Nekroz

D) Sendrom

 

S32 - Özelikle domates,biber,patlıcan fidelerinde ve patateslerde çok görülen larvaları bitkilerin kök boğazından keserek, yaşlı bitkilerin ise kök boğazını kemirerek zararlı olan genel zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danaburnu

B) Çekirge

C) Bozkurt

D) Tel kurdu

 

S33 - Lepidoptera takımından "Pyralidae" familyasına bağlı depo zararlılarından hangisinin latince - türkçe eşleştirilmesi doğrudur?

A) Pyralis farinalis L. : Değirmen güvesi

B) Ephestia kuehniella (Zell.) : Un güvesi

C) Ephestia figuliella Greg : Kuru meyve güvesi

D) Ephestia elutella (Hbn.) : Tütün güvesi

 

S34 - Aşağıdaki biyoteknik mücadele ve zararlı ilişkisi karşılaştırıldığında hangi uygulama biçimi yanlıştır?

A) Elma içkurdu : Eşeysel Çekici Tuzaklar

B) Salkım Güvesi : Eşeysel Çekici Tuzaklar

C) Zeytin Sineği : Feromon

D) Kiraz Sineği : Feromon

 

S35 - Ülkemizde bölgelere göre en fazla bitki koruma ürününün kullanıldığı bölgemiz hangisidir?

A) Akdeniz Bölgesi

B) İç Anadolu Bölgesi

C) Ege Bölgesi

D) Marmara Bölgesi

 

S36 - Ülkemizde bölgelere göre en az bitki koruma ürününün kullanıldığı bölgemiz hangisidir?

A) Marmara Bölgesi

B) Karadeniz Bölgesi

C) Güney Doğu Anadolu Bölgesi

D) Doğu Anadolu Bölgesi

 

S37 - Ekonomik zarar eşiği : Zararlıya karşı savaşın gerekli olduğu en düşük zararlı populasyonudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Zarar Eşiğini Etkileyen Faktörler arasında yer almaz.

A) Zararlının Türü

B) Zararlının Yaşam Döngüsü

C) Savaş yönteminin maliyeti

D) Ürünün Ekonomik Değeri

 

S38 - Biyolojik Mücadele kapsamında yaşamını birden fazla konukçu üzerinde ikame ettiren avcı böceklere ne ad verilir?

A) Parazit

B) Hiperparazit

C) Predatör

D) Asalak

 

S39 - Ülkemizde tarımsal savaş uygulamalarında en fazla kullanılan pestisit grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsektisit

B) Fungusit

C) Herbisit

D) Mollusit

 

S40 - Aşağıdakilerden hangisi kimyasal savaşın avantajlarından değildir?

A) Kısa sürede etkisini gösterir

B) Yüksek etkinlik gösterir

C) Önerilere uygun yapıldığında kalite ve verimde artış olur.

D) Zirai mücadelede başvurulacak ilk yöntemdir.

 

S41 - Pestisitlerin birim alana belirlenen miktarının dağıtılmasında kullanılması gereken su miktarının saptamak için ilaçlama öncesinde yapılan işleme ne ad verilir?

A) Sanitasyon

B) Kalibrasyon

C) Sulandırma

D) Hiçbiri

 

S42 - Sıvı ve toz ilaçların püskürtülmesinde kullanılan makinelere ne ad verilir?

A) İlaçlama Pompaları

B) Pülverizatörler

C) Atomizörler

D) Ulv Makinaları

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi pülverizatörde meme tiplerlerinden değildir.?

A) Dışı boş koni

B) İçi dolu koni

C) İçi boş koni

D) Akıtma

 

S44 - Aşağıdakilerden hangisi Tarımsal Savaşa Karar Vermede Rol Oynayan Faktörlerden değildir?

A) Ekonomik zarar eşiği

B) Zararlının biyolojisi

C) Zararlının fizyolojisi

D) Zararlının türü

 

S45 - Zararlıların fizyolojik faaliyetleri belirli bir sıcaklıktan itibaren başlar.Bu sıcaklığın altın da uyuşuk durumdadırlar. Fizyolojik faaliyetlerin başladığı sıcaklık derecesine ne ad verilir?

A) Termal konstant

B) Gelişme eşiği

C) Bonitasyon

D) Etkili Sıcaklık

 

S46 - Aşağıdaki latince - türkçe eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Gastropoda : Karıncalar

B) Annelida : Halkalı Solucanlar

C) Aves : Kuşlar

D) Rodentia : Kemirgenler

 

S47 - Aşağıdakilerden hangisi monofag biz zararlıdır?

A) Bemisa tabaci

B) Rihagoletis cerasi

C) Agriotes Spp.

D) Eurygaster integriceps

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi olifag bir zararlıdır?

A) Darus olea

B) Rihagoletis cerasi

C) Tuta absoluta

D) Aphis spp.

 

S49 - Aşağıdakilerden hangisi olifag bir zararlıdır?

A) ?

B) Cydia pomonella

C) ?

D) ?

 

S50 - Sahipsiz arazideki hastalık veya zararlılarla ilgili ihbar yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisine düşer?

A) Köy muhtarına

B) Bölge kaymakamlığına

C) Köy,kır ve çiftçi malları koruma bekçilerine

D) Ziraat odalarına

 

S51 - ilaç depolarında sıcaklık aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 5 - 35

B) 5 - 30

C) 10 - 35

D) 10 - 30

 

S52 - Genel olarak yer ilaçlamalarında damlacık çapı (....-....) mikron, hava ilaçlamalarında (....-....) mikron çap olmalıdır.

A) (10-40),(100-120)

B) (30-80), (70-100)

C) (50-70),(60-70)

D) (5-15),(30-80)

 

S53 - Moleküler teşhis yöntemlerinden PCR aşağıdaki hastalıklardan hangisi için kullanımında daha fazla avantaj sağlar ?

A) Bakteri

B) Fungus

C) Virüs

D) Viroid, mikoplasma, riketsiya, fitoplazma

 

S54 - Bitki Koruma ürünlerinin analiz edildiği laboratuvarlarda aşağıdaki bölümlerden hangisi daha büyük alana sahiptir?

A) Spektroskopi labaratuarı

B) Örnek kabul odası

C) İşlem labaratuarı

D) Depo

 

S55 - Asmalarda görülen gövde çukurlaşması hastalığının etmeni ve bulaşma kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nematod - Virüs

B) Virüs - Nematod

C) Fungal - Virüs

D) Fungal - Nematod

 

S56 - Aşağıdaki hastalıkların hangisinde hastalık belirtileri görüldükten sonra etkin bir kimyasal mücadele metodu yoktur?

A) Alternarya Yaprak Yanıklığı

B) Bakteriyel benek Hastalığı

C) Bakteriyel Solgunluk

D) Cercospora Yaprak lekesi Hastalığı

 

S57 - Aşağıdakilerden hangisi bitki patojeni fungusların neden olduğu bir hastalıktır?

A) Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı

B) Lahana Kök Uru Hastalığı

C) Fasulye Hale Yanıklığı

D) Lahana Siyah Damar Çürüklüğü

 

S58 - Kültür bitkisinin yabancı otsuz tutulması gereken dönemine ne ad verilir?

A) Çoğalma periyodu

B) Kritik periyod

C) Ekonomik zarar eşiği

D) Ekonomik zarar dinamiği

 

S59 - Turunçgil kırmızı örümceğinin en önemli doğal düşmanlarından olan Euseius scutalis hangi takıma mensuptur ?

A) Acarina

B) Coleoptera

C) Neuroptera

D) Thysanoptera

 

S60 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisinde biyolojik mücadele uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır?

A) Lolium Temulentum (Delice)

B) Agrostemma githago (karamuk)

C) Hypericum Perforatum (Kılıç otu)

D) Vaccaria Pyramidata (Arap baklası)

 

S61 - Aşağıdaki yabancı ot türlerinden hangisi sporla çoğalır?

A) Pteridium aquilinum

B) Xanthium strumarium

C) Lamium amplexicaula

D) Lolium perenne

 

S62 - Daha önce bitkide bulunmayan enfeksiyondan sonra oluşan ve patojenlere toksik etki yapan kimyasal bileşiklere ne ad verilir?

A) Etiolasyon

B) Antibiyotik

C) Fitoaleksin

D) Epidemi

 

S63 - Aşağıdakilerden hangisi parazit bir bitki olan canavar otunun konukçusu değildir ?

A) Tütün

B) Arpa

C) Patlıcan

D) Patates

 

S64 - Aşağıdakilerden hangisi böceklerde işitme organlarından biri değildir?

A) İşitme kılları

B) Gnathosoma organı

C) Timpanal organ

D) Johnston organı

 

S65 - Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı yetiştiriciliğinde kök-ur nematodlarına karşı mücadelede kullanılan yöntemlerden değildir?

A) Solarizasyon uygulamaları

B) Kimyasal ilaçların kullanılması

C) Ürün rotasyonu

D) Dayanıklı çeşitlerin kullanılması

 

S66 - Hastalıklarla mücadelede ilk önerilmesi gereken mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik mücadele

B) Kitlesel tuzaklar

C) Kültürel önlemler

D) Kimyasal mücadele

 

S67 - Kımıl mücadelesi zararlının hangi biyolojik dönemi esas alınarak yapılır?

A) Nimf döneminde

B) Yeni nesil erginlere karşı

C) Kışlamış erginlere karşı

D) 2. ve 5. nimf dönemlerinde

 

S68 - Aşağıdaki zararlılardan hangisine karşı önerilen bir kimyasal mücadele bulunmamaktadır?

A) Zeytin Sineği (Bactrocera oleae)

B) Pancar Sineği (Pegomyia hyoscyami)

C) Havuç Sineği (Psila rosae)

D) Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi)

 

S69 - Toprakaltı zararlılarına karşı aşağıdaki etken maddelerden hangisi faydalı olmaz?

A) Chlorpyrifos-ethyl,%25

B) Endosülfan

C) Deltamethrin, 25 g/l

D) Maneb %80

 

S70 - Trunçgillerde görülen Harnup Güvesi (Ectomyelois Ceratoniae) biyolojik mücadelesinde aşağıdaki entomopatojen bakterilerden hangisi kullanılmaktadır?

A) Bacillus popillia

B) Bacillus sphaericus

C) Bacillus thuringiensis

D) Coccobacillus acridiorum

 

S71 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi monofag bir zararlıdır?

A) Zeytin kabuklu biti

B) İki noktalı akar

C) Asma ağustos böceği

D) Çayır tırtılı

 

S72 - Aşağıdaki maddelerden hangisi Antibiosis'e örnektir?

A) Rhogaletis cerasi - Kiraz

B) Prays oleae - Zeytin

C) Ceratitis capitata - Limon

D) Balaninus nucum L. - Fındık

 

S73 - Kavun sineği (Myiopardalis Pardalin) ile kimyasal mücadele de, aşağıdaki illerimizden hangisinde bu zararlıya karşı en az kimyasal mücadele kullanılmaktadır?

A) Konya

B) İzmir

C) Erzurum

D) Van

 

S74 - Domateste görülen "Domates çift çizgi hastalığı" hangi 2 hastalığın birleşmesi sonucu görülür?

A) Domates mozaik virüsü + Patates X virusu

B) Domates mozaik virüsü + Patates Y virusu

C) Domates mozaik virüsü + Patates A virusu

D) Domates mozaik virüsü + Hıyar mozaik virusu

 

S75 - Tarımsal zararlıların kışı çeşitli biyolojik dönemlerde (yumurta, larva,pupa, ergin) geçirmesi durumuna ne ad verilir?

A) Büyüme dönemi

B) Gelişme dönemi

C) Kışlama dönemi

D) Üreme dönemi

 

S76 - Aşağıdaki bakteri etmenlerinden hangisi domateste gövde (öz) nekrozuna neden olmaz.

A) Erwinia chrysanthemi

B) Erwinia carotovora subsp. carotovora

C) Erwinia c. subsp. atroseptica

D) Erwinia amylovora

 

S77 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi çeltik tarlalarında görülmez?

A) DARICAN (Pirinç otu-Çinek otu-Dineba)

B) KIZ OTU (Afacan-Venüs otu)

C) BARAJ OTU

D) SARI OT

 

S78 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin, bitkilerde hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra

  • etkin ve ekonomik bir mücadelesi vardır.

 

A) Ralstonia Solanaceraum

B) Phytophthora Capsici

C) Cladosporium Fulvum

D) Tomato Spotted Wilt Virüs

 

S79 - Aşağıdaki zirai ilaç formülasyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) SL suda çözünen konsantre ( soluble concentrate)

B) SC akıcı konsantre/süspansiyon konsantre ( suspension concentrate/flowable concentrate)=FL

C) SP suda çözünen toz (water soluble powder)

D) ST kutu fümigant ( smoke tin)

 

S80 - Aşağıdaki baklagil tohum böceklerinden hangisi 1 yıl içerisinde birden fazla döl verebilir?

A) Bakla tohum böceği (Bruchus rufimanus)

B) Börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatu)

C) Mercimek tohum böceği (Bruchus lentis)

D) Akdeniz mercimek tohum böceği (Bruchus signaticornis)

 

S81 - Pestisitlerin ürün üzerindeki kalıcılık durumları açısından, aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Kalıcı olmayanlar (non-persistent) = Klordekon

B) Orta derecede kalıcı (moderately) olanlar = Herbisitler

C) Kalıcı olanlar (persistent) = Klorlu hidrokarbonlar

D) Sürekli kalıcı olanlar (permanent) = Pb, As, Hg’lı pestisitler.

 

S82 - Zirai mücadele ilaçlarının toksikolojik sınıflandırılmasına ait yönergesine göre, sıvı ilaçlar (Yabancıot İlaçları ve yağlar dahil) için ambalaj standart ağırlıklarından birisi değildir?

A) 1 lt

B) 5lt

C) 10 lt

D) 20 lt

 

S83 - Buğdayda görülen pas hastalıklarının teşhisinde genellikle yapraklarda görülen ve püstül etrafında çepeçevre bir veya iki daire halinde daha küçük püstüller oluşan pas hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Puccinia recondita

B) Puccinia graminis tritici

C) Puccinia striiformis

D) Puccinia allii

 

S84 - Aşağıdaki pas hastalık etmenlerinden hangisi pamukta pas hastalığına neden olmaz?

A) Puccinia recondita

B) Puccina shedonnardi

C) Puccina cacabata

D) Phakospora gossypii

 

S85 - Aşağıdakilerden hangisi biyolojik gübrelemede kullanılan bazı canlılardan değildir?

A) Bakteriler

B) Funguslar

C) Mikorizalar

D) Aktinomisetler

 

S86 - Aşağıdakilerden hangisi biyolojik gübrelerin uygulama biçimlerinden değildir?

A) Toprağa aşılama

B) Tohuma aşılama

C) Yaprağa aşılama

D) Kök aşılaması

 

S87 - Zirai mücadele ilaçların seçimi ve kullanılmasında dikkat edilecek hususlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Toz, granül ve ULV ilaçlar ilaçlama aletine doğrudan konulabilir.

B) Su ile karışabilen konsantre ilaçlar ölçüldükten sonra biraz su ile karıştırılarak aletin deposuna konabilir.

C) Suda eriyen toz ve sıvı konsantre ilaçlar bir kap içinde hazırlanmalıdır, sonra depoya konulmalıdır.

D) İlaçlamalarda kullanılan suyun bulanık veya kirli olması önemli değildir.

 

S88 - Zirai mücadele yöntemlerinden kimyasal mücadeledeye başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi ilaç seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?

A) Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kullanılmamalıdır.

B) Ambalajı mutlaka kontrol (açılmış, hasarlı,akan olup olmadığını) edilmelidir.

C) İlacın uygulama metodunu ve maliyeti öğrenilmelidir.

D) İlaç etiketindeki öneri ve uyarılara uyulmalıdır.

 

S89 - Aşağıdaki meyvelerden hangisi meyve testereli arıların konukçuları arasında yer almaz?

A) Armut

B) Elma

C) Şeftali

D) Erik

 

S90 - Süne (Eurygaster Spp.) yıla kaç döl verir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S91 - Aşağıdaki zararlılardan hangisine karşı ülkemizde ruhsatlı tarım ilacı bulunmamaktadır?

A) Elma Pas Akarı (Aculus Schlechtendali)

B) Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus Latu)

C) Fındık Kozalak Akarı (Phytoptus Avellanae)

D) Ceviz Gal Yaprak Akarı (Walnut Leaf Mite Gal)

 

S92 - Aşağıdaki zararlıların hangisine karşı kimyasal mücadele çok zorunlu kalmadıkça uygulanmamaktadır?

A) Torbalı Koşnil (Cerya purchasi mask.)

B) Bakla Zınnı (Epicometis (=tripinota) Hirta)

C) Korunga Çadır Tırtılı (Cymbalophora rivularis)

D) Hepsi

 

S93 - Aşağıdaki zararlıların hangisine karşı kimyasal mücadele çok zorunlu kalmadıkça uygulanmamaktadır?

A) Mısır Yaprak Kurtları (Pseudaletia Acantholeucania)

B) Ağustos Böceği (Klapperichicen (=Chloropsalta) Viridissima)

C) Kambur Üçgen Böceği (Stictocephala (=Ceresa) bubalus F.)

D) Hepsi

 

S94 - Aşağıdakilerden hangisi erken uyarı ve tahmin sistemine dahil zararlılardan değildir?

A) Salkım güvesi

B) Elma iç kurdu

C) Elma karalekesi

D) Bağda külleme

 

S95 - Ergin ve nimfleri yaprakların alt yüzeyinde bitki öz suyunu emerek yaprakların kuruyup dökülmesine sebep olan monofag bağ zararlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağ unlu biti

B) Bağ üvezi

C) Bağ maymuncuğu

D) Bağ sineği

 

S96 - Patateslerde tohumla geçen en önemli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakteriyel solgunluk

B) Külleme

C) Antraknoz

D) Crcoporella lekesi

 

S97 - Işık yoğunluğunun bitkinin isteğinden az olması, bitkilerde genel bir gelişme geriliği, yapraklarda sarılık ve sap boğumları arası mesafenin artarak bitki boyunun uzaması şeklinde ortaya çıkan semptomlara ne ad verilir?

A) Glume

B) Etioleman

C) Petiole

D) Mulch

 

S98 - ülkemizde 2015 yılından itibaren pestisit olarak adlandırılmayan etken madde aşağıdakilerden hangisidir .?

A) fenbutatin oxide

B) piperonil butoxide

C) demeton sulfoxide

D) e-fenporoxide

 

S99 - Aşağıdakilerden hangisi fungusların ve bakterilerin ortak unsurlarından biri değildir?

A) Kimyasal ilaç yapımında kullanılır.

B) Gıdalara katkı olarak kullanılır.

C) Gıda olarak tüketilir.

D) Atıkların ayrışmasında görev alır.

 

S100 - Aşağıdakilerden hangisinin pestisit gurubu farklıdır.

A) Thiram

B) Manep

C) Gylphosate

D) Mancozeb

 


CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-A 4-B 5-C 6-B 7-A 8-C 9-B 10-D 11-B 12-B 13-A 14-D 15-B 16-C 17-C 18-A 19-A 20-D 21-D 22-B 23-D 24-A 25-C26-B 27-D 28-C 29-C 30-C 31-B 32-C 33-D 34-D 35-A 36-D 37-B 38-C 39-A 40-D 41-B 42-C 43-A 44-C 45-B 46-A 47-B 48-C49-B 50-C 51-A 52-B 53-D 54-C 55-B 56-C 57-B 58-B 59-A 60-C 61-A 62-C 63-B 64-B 65-C 66-C 67-C 68-C 69-D 70-C 71-C72-C 73-D 74-A 75-C 76-D 77-D 78-C 79-D 80-B 81-A 82-D 83-A 84-A 85-B 86-C 87-D 88-D 89-C 90-A 91-B 92-D 93-D 94-D95-B 96-C 97-B 98-B 99-C 100-C

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Hasan Marangoz

10.10.2020 21:59:01

Teşekkür ederim.

Arafa Karaçelebi

10.10.2020 21:19:58

Kök-ur nematodları, hemen hemen bütün kültür bitkilerinde zarara neden olabilir. Kök-ur nematodlarının 30’a yakın türü ve 2000 den fazla konukçusu olduğu bilinmektedir. Domates, patlıcan, hıyar, kabak, bamya, fasulye, bezelye, bakla, marul, maydanoz, pırasa, ıspanak, lahana, kavun, karpuz Kök-ur nematodlarından zarar görür. Ayrıca yabancıotlardan pek çoğu özellikle köpek üzümü Kök-ur nematodlarına konukçuluk yaparak bulaşık sahalarda enfeksiyon kaynağı oluşturmaktadır. 

 

Kök-ur nematodlarının konukçusunun çok olması, sulanabilen alanlarda özellikle sebzelerin yetiştirilmesi, bazı yerlerde, yıl içinde birden fazla ürünün üretiminin yapılması nedeniyle kültürel önlemlerin uygulanması güç olmaktadır.

Hasan Marangoz

10.10.2020 20:13:00

B.K.Ü bayilik Deneme soruları 2, de 65. Soru örtü altı kök ur nematadlorina karşı rotasyon kullanılabilir yöntem olduğu başka kaynaklarda yer alıyor.

(37693 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi