• notifications1
  • menü

Bugün : 29 Kasım 2022 Salı

TEKSTÜR : Bouyoucos (1951) Hidrometre Metodu

Tekstür Sınıfı Karakter Tekstür Sınıfı Karakter
Kum Hafif Bünyeli Siltli Killi Tın Orta Ağır Bünyeli
Tınlı Kum Orta Hafif Bünyeli Siltli Tın Orta Bünyeli
Kumlu Tın Orta Hafif Bünyeli Silt Orta Bünyeli
Kumlu Killi Tın Orta Bünyeli Siltli Kil Ağır Bünyeli
Kumlu Kil Orta Bünyeli Kil Ağır Bünyeli
Killi Tın Orta Ağır Bünyeli    
Tın Orta Bünyeli    

 

pH (TOPRAK REAKSİYONU) : Jackson (1962) 1:2.5 Toprak-Su Süspansiyonu

pH Karakter pH Karakter
0.0 - 4.5 Çok Kuvvetli Asit 6.6 - 7.3 Nötr
4.6 - 5.0 Kuvvetli Asit 7.4 - 7.8 Hafif Alkalin
5.1 - 5.5 Orta Kuvvetli Asit 7.9 - 8.4 Orta Alkalin
5.6 - 6.0 Orta Asit 8.5 - 9.0 Kuvvetli Alkalin
6.1 - 6.5 Hafif Asit 9.0 + Çok Kuvvetli Alkalin

 

KİREÇ (CaCO3) : Hızalan ve Ünal (1966) Scheibler Kalsimetresiyle

CaCO3 (%) Karakter CaCO3 (%) Karakter
0.0 - 0.1 Kireçsiz 8.1 - 15.0 Kireçli
0.2 - 2.0 Çok Az Kireçli 15.1 - 30.0 Çok Kireçli
2.1 - 4.0 Az Kireçli 30.1 - 50.0 Marn
4.1 - 8.0 Orta Kireçli 50.0 + Kireç Toprağı

 

SUDA ÇÖZÜNEN TOPLAM TUZLAR (EC) : Jackson (1962) Saturasyon Ekstraktinda

EC (mmhos/cm) Karakter EC (mmhos/cm) Karakter
< 2.0 Tuzsuz 8.0 - 15.9 Fazla Tuzlu
2.0 - 3.9 Az Tuzlu > 15.9 Çok Fazla Tuzlu
4.0 - 7.9 Orta Tuzlu    

 

ORGANİK MADDE : Jackson (1962) Walkley-Black Metodu

Organik Madde (%) Karakter Organik Madde (%) Karakter
< 1.0 Çok Az 3.0 - 4.9 Yüksek
1.0 - 1.9 Az 5.0 - 14.9 Çok Yüksek
2.0 - 2.9 Orta > 14.9 Organik Toprak

 

ALINABİLİR FOSFOR (P2O5) : Olsen vd.(1954) 0.5 M NaHCO3 Metodu

P2O5  (ppm) Karakter P2O5  (ppm) Karakter
< 7.5 Çok Az 24.5 - 42.4 Yüksek
7.5 - 15.4 Az > 42.4 Çok Yüksek
15.5 - 24.4 Orta    

 

ALINABİLİR POTASYUM (K2O) : Knowels and Watkin (1967) 0.3 N HCl Metodu

K2O (ppm) Karakter K2O (ppm) Karakter
< 60 Çok Az 200 - 299 Yüksek
60 - 99 Az > 299 Çok Yüksek
100 -199 Orta    

 

ÇÖZELTİYE GEÇEN  Ca ve Mg : Richards (1954) 1 N Amonyum Asetat ekstraktında

Ca (ppm) (Melsted,1953) Karakter Mg (ppm) (Jackson,1962) Karakter
< 300 Düşük < 360 Düşük
300 - 780 Yeter 360 Yeter
> 780 Yüksek > 360 Yüksek

 

ÇÖZELTİYE GEÇEN (Zn,Fe, Mn ve Cu)  : Lindsay ve Norvel (1969) DTPA Ekstraktında

Bitki Besin (ppm) Düşük Yeter Yüksek
Zn < 0.5 0.5 - 1.0 > 1.0
Fe < 2.5 2.5 - 4.5 > 4.5
Mn <1 - >1
Cu <0,2 - >0,2

 

ÇÖZELTİYE GEÇEN BOR (B) : Bray (1948) Sıcak Su Metodu

Bor (B) (ppm) Karakter
< 0.5 Düşük
0.5 - 1.0 Yeter
> 1.0 Yüksek

 

TOPRAK ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK SINIR DEĞERLERİ pH (TOPRAK REAKSİYONU) : Jackson (1962) 1:2.5 Toprak-Su Süspansiyonu

pH Karakter pH Karakter
0.0 - 4.5 Çok Kuvvetli Asit 6.6 - 7.3 Nötr
4.6 - 5.0 Kuvvetli Asit 7.4 - 7.8 Hafif Alkalin
5.1 - 5.5 Orta Kuvvetli Asit 7.9 - 8.4 Orta Alkalin
5.6 - 6.0 Orta Asit 8.5 - 9.0 Kuvvetli Alkalin
6.1 - 6.5 Hafif Asit 9.0 + Çok Kuvvetli Alkalin

 

KİREÇ (CaCO3) : Hızalan ve Ünal (1966) Scheibler Kalsimetresiyle

CaCO3 (%) Karakter CaCO3 (%) Karakter
0.0 - 0.1 Kireçsiz 8.1 - 15.0 Kireçli
0.2 - 2.0 Çok Az Kireçli 15.1 - 30.0 Çok Kireçli
2.1 - 4.0 Az Kireçli 30.1 - 50.0 Marn
4.1 - 8.0 Orta Kireçli 50.0 + Kireç Toprağı

 

ORGANİK MADDE : Jackson (1962) Walkley-Black Metodu

Organik Madde (%) Karakter Organik Madde (%) Karakter
< 1.0 Çok Az 3.0 - 4.9 Yüksek
1.0 - 1.9 Az 5.0 - 14.9 Çok Yüksek
2.0 - 2.9 Orta > 14.9 Organik Toprak

 

ALINABİLİR FOSFOR (P2O5) : Olsen vd.(1954) 0.5 M NaHCO3 Metodu

P2O5  (ppm) Karakter P2O5  (ppm) Karakter
< 7.5 Çok Az 24.5 - 42.4 Yüksek
7.5 - 15.4 Az > 42.4 Çok Yüksek
15.5 - 24.4 Orta    

 

ALINABİLİR POTASYUM (K2O) : Knowels and Watkin (1967) 0.3 N HCl Metodu

K2O (ppm) Karakter K2O (ppm) Karakter
< 60 Çok Az 200 - 299 Yüksek
60 - 99 Az > 299 Çok Yüksek
100 -199 Orta    

 

ÇÖZELTİYE GEÇEN  KÜKÜRT (S) : Fox ve ark.,(1964) KH2PO4)2, 500 ppm P

S (ppm) Karakter
10 < Düşük
10 Yeter

 

ÇÖZELTİYE GEÇEN  Ca ve Mg : Richards (1954) 1 N Amonyum Asetat Ekstraktında

Ca (ppm) (Melsted,1953)   Karakter Mg (ppm) (Jackson,1962)   Karakter
< 300 Düşük < 360 Düşük
300 - 780 Yeter 360 Yeter
> 780 Yüksek > 360 Yüksek

 

ÇÖZELTİYE GEÇEN Fe ve Zn  : Lindsay ve Norvel (1969) DTPA Ekstraktında

Bitki Besin (ppm) Düşük Yeter Yüksek
Zn < 0.5 0.5 - 1.0 > 1.0
Fe < 2.5 2.5 - 4.5 > 4.5
Mn < 1 - > 1
Cu <0,2  - > 0,2

 

ÇÖZELTİYE GEÇEN BOR (B) : Benjamin Wolf (1971) Sodyum Asetat Ekstraktında  

Bor (B) (ppm) Karakter
< 0.4 Düşük
0.5 -- 0.9 Orta
1,0 - 2.4 Yeterli
2.4 - 4,9 Yüksek
>5,0 Toksik
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 55796

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Tüm Ayrıntılarıyla Toprak İşleme Nedir?

Tüm Ayrıntılarıyla Toprak İşleme Nedir?

TOPRAK İŞLEME NEDİR? Toprak işleme, tohumların ekilebilmesi, bitkilerin yetişebilmesi için, toprağın uygun duruma getirilmesi ve bu durumun korunması için herhangi bir araçla gevşetilmesi, ufalanması ve karıştırılması olayıdır TOPRAK NİÇİN İŞLENİR? Toprak işlemenin amacı; toprak tipine, toprak işleme zamanına, münavebeye, ekilen bitkinin ...

İnorganik Toprak Düzenleyiciler Nelerdir?

İnorganik Toprak Düzenleyiciler Nelerdir?

İNORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİLER KLİNOPTİLOLİT Volkanik küllerin tatlı su göllerinde birikerek yataklanması ve basınç, sıcaklık, zaman gibi koşullar altında jeolojik olayların etkileriyle başkalaşması sonucu oluşur. Peteksi yapısı nedeniyle gözeneklerinde hava veya su tutarlar. Bu özelliği toprağı havadar ve geçirgen kılar. Suyu absorbe etme öz...

Türkiye De Başlıca Toprak Tipleri Nelerdir?

Türkiye De Başlıca Toprak Tipleri Nelerdir?

Türkiye, toprak tipleri yönünden oldukça zengindir. Türkiye’de topraklar genel olarak zonal, azonal ve intrazonal topraklar olmak üzere üç ana grupta ele alınır. Zonal topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak zonlaşma gösterecek şekilde yayılırlar. İntrazonal topraklar anakaya yapısına, jeomorfolojik şartlara ve drenaja bağlı olarak ...

Toprak Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Toprak Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

TEKSTÜR : Bouyoucos (1951) Hidrometre Metodu Tekstür Sınıfı Karakter Tekstür Sınıfı Karakter Kum Hafif Bünyeli Siltli Killi Tın Orta Ağır Bünyeli Tınlı Kum Orta Hafif Bünyeli Siltli Tın Orta Bünyeli Kumlu Tın Orta Hafif Bünyeli Silt Orta Bünyeli Kumlu Killi Tın ...

Toprakta Ağır Metal Birikimi Sebepleri Nelerdir?

Toprakta Ağır Metal Birikimi Sebepleri Nelerdir?

Ağır Metal Birikimi Endüstriyel ürünlerin üretiminde ağır metallerin kullanılması 28 nedeniyle, insanların ağır metallere maruz kalma oranı son 50 yılda çok ciddi bir şekilde artmıştır. Civalı amalgam dolgular, boyalar ve musluk suyundaki kurşun, kozmetik ürünleri, şampuan, saç ürünleri ve diş macunlarındaki kimyasal kalıntılar nedeniyle insanla...

Kuru Tarımda Toprak İşleme Nasıl Yapılır?

Kuru Tarımda Toprak İşleme Nasıl Yapılır?

Kuru tarımda sürüm zamanı önemlidir. Nadas yapılacaksa anız bozma işlemi erken ilkbaharda yapılır. (anız bozma kulağı küçültülmüş pullukla yapılır) Anızı bozulan toprak ilkbahar yağmurlarının etkisi ile sıkışırsa, kapileritenin kırılması ve Y. Otların kontrolü için yaz sürümü yapılmaktadır. Yaz sürümü kaz ayağı gibi aletlerle 5-8 cm derinden...

Toprak Öğütme Makinası Nedir?

Toprak Öğütme Makinası Nedir?

Toprak Öğütme Makinasının Fiyatları Nelerdir? Bahçe işi ile uğraşanların bazen daha ince bir toprağa ihtiyaçları vardır. Bu nedenle toprak öğütme makinesi oldukça önemlidir. Çünkü bu makineler sayesinde toprağı istediğiniz boyutta öğüterek daha ufak bir hale getirebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz ince toprağa sahip olabilirsiniz. Bu makineler...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Dünya üzerinde 10.000 kadar çim çeşidi vardır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya