• notifications1
  • menü

Bugün : 15 Haziran 2024 Cumartesi

YILLIK TARIM TAKVİMİ

      OCAK  :

v Ova kesiminde mevsim şartları uygunsa bağ ve meyve fidanı dikim hazırlıkları yapılır,

v İlkbahar ekim ve dikimi için seralar hazırlanır,

v İlkbahar ekim ve dikimleri için tarla, yem bitkileri ve sebze tohumları ile meyve fidanı ihtiyaçları temin edilir,

v Karla kaplı olmayan hububat alanlarında varsa tarla faresi mücadelesi yapılır,

v Depolardaki tohumluklar ambar zararlılarına karşı kontrol edilir varsa fumigasyon yapılır,

v Hayvan barınaklarının temizliği ve havalandırılmasına dikkat edilir,

v Hayvanların beslenmesine özen gösterilir,

v Silaj (Turşu yem ) yemlemesine devam edilir,

v Doğum yerleri ve buzağıların kalacağı bölmeleri hazırlanır ve dezenfekte edilir,

v Doğan yavruların ve hayvanların bakım ve beslenmesine dikkat edilir,

v Hayvanlara hastalık durumuna göre ilgili yerlere başvurulur varsa müdahale yapılır,

v Küçükbaş hayvanların ağıl ve barınaklarda beslenmelerine devam edilir,

v Arı kovanlarında ağır kış şartları için muhafaza tedbirleri alınır, gereksiz müdahaleden kaçınılır,

v Kümeslerin aydınlatma, sıcaklık, havalandırma ve temizliğine dikkat edilir.

 

     ŞUBAT  :

v Tarla bitkileri için(Yem bitkileri, Mısır, Patates, Pancar, K.Fasulye, Nohut gibi) ekim sahaları tespit edilir,

v Meyve ağaçlarında yoğun kar yağışına karşı dallar silkelenir,

v Mevsimin uygun olduğu ova kesiminde bağ ve meyve fidanı dikimi yapılır,

v Meyve dikimi uygun olmayan yerlerde dikim hazırlıkları yapılır,

v Alet ve makinalar  ilkbahar ekim ve dikimleri için hazır hale getirilir,

v Hayvancılıkta, doğan buzağı ve kuzuların sıcak tutulmasına, bakım ve beslenmelerine,  ahır temizliği ve havalandırmasına dikkat edilir,

v Gebe ve doğuran hayvanların bakım ve beslenmesi özenle yapılır,

v Kovanlar kışlatmadadır. Çevre şartlarına karşı zaman zaman kontrolleri yapılır,

v  Sığırlara ay sonuna doğru Theileria (Zerik) aşısı yapılır.

 

       MART  :

v  Meyve ağaçları ve bağlarda budama ve gübreleme işleri yapılır,

v  Meyve hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu ilaçlama yapılır(Örneğin Ateş yanıklığı ve diğer mantari hastalıklar gibi),

v  İlkbahar meyve fidanı ve bağ çubuklarının dikimi yapılır. Bunun için gerekli toprak ve çukur hazırlıkları yapılır,

v  Açıkta sebze yetiştiriciliği için sıcak yastıklar hazırlanır,

v  Pancar, Patates, S. Mısır, Arpa, Çeltik için yer seçimi ve hazırlıkları yapılır, Nohutun ekimi yapılır,

v  Tohumluklar hazırlanıp ilaçlanır,

v  Çeltik müracaatları alınır,

v  Sulama kanalları temizlenir ve gerekli onarımlar yapılır,

v  Tarla faresi mücadelesine devam edilir,

v  Ekim dikim ve toprak hazırlıkları için makinaların son kontrolleri yapılır,

v  Yazlık ekimler için ekim hazırlıkları yapılır,

v  Kışlık hububat ekim alanları ve çayırlarda uygun yerlerde üst gübreleme çalışmaları başlar,

v  Meyve fidanı ve Yembitkileri tohumu girdi dağıtımı yapılır,

v  Buzağılama devam ettiğinden hayvanların bakım ve beslemelerine özen gösterilir,

v  Kümeslerin temizliğine dikkat edilir,

v  Arılarda ilkbahar bakım ve beslemelerine başlanır. Arıcılıkta kullanılan alet ve ekipmanlar ile diğer malzemeler kullanıma hazır hale getirilir,

v  Sığırlarda Şap (Tabak) aşılamaları yapılır,

v  Koyunlarda Şap(Tabak ) , Enterotoksemia  (Mera) aşılamaları yapılır,

v  Hayvanlarda iç ve dış paraziter mücadelesi başlatılır. Nisan ayında da bu mücadele devam eder.

 

      NİSAN:

v  Buğday Arpa gibi bitkilerin yazlık ekimleri tamamlanır,

v  Nadas alanları için ilk sürüm ve ikileme yapılır,

v  Kışlık hububat ekim alanlarında üst gübreleme tamamlanır,

v  Hububatta yabancı ot mücadelesi yapılır,

v  Tarla faresi mücadelesine devam edilir,

v  Şeker Pancarı, Patates, Silajlık ve Dane Mısır, Çeltik, Ayçiçeği gibi bitkilerin ekimi yapılır,

v  Yonca Korunga ve Fiğ gibi yem bitkilerinin ekimi tamamlanır,

v  Çayır alanlarında daha yüksek verim için üst gübreleme yapılır,

v  İlin yüksek kesimlerinde meyve fidanlarının dikimi tamamlanır,

v  Meyvelerde Ateş Yanıklığı ve diğer Mantari hastalıklara karşı mücadele çalışmaları tamamlanır,

v  Açıkta tarla sebzeciliği için fide yetiştirme işleri tamamlanır,

v  Karpuz ve Kavun gibi sebzeler için fide hazırlanır ve dikim işi başlar,

v  Açıkta sebze yetiştiriciliği için toprak hazırlığı yapılır, taban arazilerde ay sonuna doğru ekim ve dikimler başlar,

v  Tarım alet ve Makinalarının ekim ve dikim ve gübreleme işlerinde kullanımı başlar.

v  Sığırlarda buzağılama devam eder, buzağıların bakım ve beslemelerine dikkat edilir,

v  Kızgınlık gösteren düve ve diğer sığırlara tabii veya suni tohumlama yapılır,

v  Sığırlarda Mastitis (Meme İltihabı) kontrolleri, tırnak ve tımar bakımlarına itina gösterilir,

v  Brucella hastalığına karşı daha önce aşılanmamış dişi sığırlar ile 3-8 aylık tüm dişi buzağılara Brupen-A Konjuktival S-19 aşısı yapılır,

v  Brucella hastalığına karşı daha önce aşılanmamış ergin dişi küçükbaşlar ile yeni doğan tüm dişi küçükbaşlar ile damızlık erkek küçükbaşlar Brupen-A Konjuktival Rev-1 aşısı ile aşılanır.

v  Kuzular analarından ayrılır, bakım ve beslemeleri özenle yapılır,

v  Daha önce aşılanmamış Küçükbaş hayvanlar ile yeni doğan küçükbaş hayvanlara Veba Aşısı (PPR) yapılır,

v  Daha önce hastalığın görüldüğü bölgelerdeki tüm hayvanlara Anthrax (Şarbon) aşılaması yapılır,

v  Koyunlarda Enterotoxemia (mera) ve çiçek aşıları yapılır,

v  Hayvanlarda iç ve dış parazit mücadelesine devam edilir,

v  Ahır hijyenine (havalandırma, dezenfeksiyon ve diğer bakım işlerine) dikkat edilir,

v  Balıklandırılan göl ve göletlerde avlandırma yasağı başlar,

v  Kovanlarda genel temizlik yapılır, Ana arı hastalık ve zararlı kontrolü yapılır, Varroa mücadelesi yapılır,

v  Yaban domuzu mücadelesi yapılır,

 

        MAYIS:

v  Hububat ekim alanlarında ekinlerin su ihtiyacı varsa sulama yapılır,

v  Nadas alanlarında ikileme veya üçleme yapılır,

v  Hububat ve diğer kültür bitkilerinde yabancı ot mücadelesi tamamlanır,

v  Çayır alanlarında üst gübreleme tamamlanır,

v  Çeltik, Silaj Mısır, Dane Mısır, Şeker Pancarı, Patatesi Fasulye, Tütün ekim ve dikimleri tamamlanır,

v  Meyve ağaçlarında sulamaya geçilir, gübreleme işleri tamamlanır,

v  Meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır,

v  Tarla sebzeciliğinde(Domates, biber, patlıcan, Karpuz ve Kavun gibi) fide dikim ve diğer sebzelerin(Kabak, salatalık gibi) tohum ekim işleri tamamlanıp bakım işlerine başlanır,

v  Sığır ve koyunlar için meralarda kontrollü otlatmaya geçilir,

v  Kızgınlık gösteren hayvanlar tohumlanır,

v  Kasaplık hayvanlar ayırtılır, koyunlarda kuzu ve koç ayırımı da yapılır, kuzuların meraya alıştırmasına başlanır,

v  Buzağılar yavaş yavaş sütten kesilir,

v  Sığırlarda Leptospirosis(Canzer) ve Yanıkara(Hıştık) aşılamaları yapılır,

v  Koyunlarda Leptospirosis(Canzer) aşılamaları yapılır,

v  Kanatlılarda özellikle civcivlere Newcastle(Yalancı veba) adale aşısı yapılır,

v  Arılar ay ortasından itibaren çiçek bölgelerine götürülür, bakımları tamamlanmış(ana arı takviyesi, şuruplama, zayıf kovanların birleştirilmesi vb) olarak kuvvetli populasyonlarla arıcılık mevsimine girilir.

v  Dışarı ve çiçek bölgelerine götürülecek arıların bakım ve kontrolleri ve takviye beslemeleri tamamlanır, kovan katları gözden geçirilir.

 

          HAZİRAN:

v  Buğday ve arpada sulama yapılır,

v  Çeltikte sulama ve boşaltma sistemleri kontrol edilerek gerekli bakımlar yapılır,

v  Mısır, Patates, Ayçiçeği, Tütün ve Ş. Pancarı ve K. Fasulyede  çapalama  sulama  ve gübreleme işleri yapılır, ayrıca hastalık ve zararlı kontrolü yapılır,

v  Tütünde danaburnu, çeltikte yabancı ot ve yoncada küsküt mücadelesi yapılır,

v  Hasar tespit çalışmaları yapılır(varsa),

v  Çayırlarda ve diğer alanlardaki ot hasadı başlar,

v  Yem bitkileri ekim alanlarında biçimler yapılır,

v  Sebze ekim alanlarında çapalama, gübreleme, boğaz doldurma ve sulama işleri yapılır,

v  Sebze hastalık ve zararlılarına karşı gerekli mücadeleler yapılır, özellikle biberlerde kök boğaz çürüklüğü, kavun ve karpuzda toprak altı zararlılarına dikkat edilir,

v  Bağ ve Meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı(Elma İç Kurdu, Yaprak Bitleri, Karaleke, Külleme, Mildiyö vb) mücadelesine devam edilir,

v  Hububatta süne ve çekirge mücadelesi başlar,

v  Meyve bahçelerinde sulama ve diğer kültürel bakım işlerine devam edilir,

v  Sığırlarda sıcaklarla birlikte etkilerini artıran dış parazitlere karşı mücadele yapılır,

v  Sığır ve koyunlarda buzağı ve kuzular tamamen sürüden ayırt edilir,

v  Sığır ve koyunlarda tamamen mera otlatmasına geçilir,

v  Arılar çiçek durumuna göre yerleri değiştirilir, tüm bakım işleri tamamlanır, kuvvetli kovanlar bölünür, zayıf kovanlar birleştirilir.

 

  TEMMUZ:

v  Hububatta süne ve çekirge mücadelesi tamamlanır,

v  Hububatta hasat ve harman işleri başlar biçerdöver ve diğer hasat ekipmanlarının  kontrolleri yapılır,

v  Sebzelerde çapalama, sulama ve hasat işlemlerine devam edilir,

v  Mısır, Patates, Fasulye, Çeltik vb. bitkilerde sulama, çapa, yabancı ot kontrolü ve üst gübreleme işleri yapılır,

v  Tütünde hasat ve dizme işlemi yapılır,

v  Erik, kayısı, vişne, şeftali gibi meyvelerin hasadı yapılır,

v  Meyve ve bağ hastalık-zararlıları( Ör: Elma ağ ve İçkurdu) ile mücadele yapılır,

v  Yabani meyve ağaçlarında ( ahlat, buttum, menengic, sakız ) aşılama çalışması yapılır,

v  Meyvelerde durgun göz aşısı çalışmalarına başlanır,

v  Kışlık sebzeler için yastık hazırlığı ve ekim çalışmaları yapılır,

v  Bostanlardaki hastalık ve zararlılarına (kavun sineği, telli böcek, yaprak bitleri) karşı mücadele çalışmaları yapılır,

v Koyunlarda yapağı kırkımı başlar,

v  Sığır ve koyunlarda mera otlatmasına devam edilir, mevsim sıcak olduğundan hayvan hastalık ve zararlılarına karşı tedbir alınır,

v  Arı kovanlarında ilaveler (kat katımı) yapılır, çiçeği bol yerlere konaklama yapılır,

v  Hayvanlarda paraziter mücadele ve gerekli bakımlar yapılır,

v  Sürü ve çevredeki köpeklerde kuduz aşısı yapılır.

 

      AĞUSTOS  :

v  Yazlık sebzelerin hasadına devam edilir,

v  Tarla bitkilerinin bakım işleri(Mısır, Patates, Pancar, Ayçiçeği, Çeltik, K. Fasulye) devam eder,  ay sonuna doğru Silaj Mısır hasadına başlanır,

v  Tütünde hasat çalışmalarına devam edilir,

v  Buğday ve Arpada harman işleri tamamlanır,

v  Meyvecilikte Temmuz ayı çalışmalarına devam edilir,

v  Bağcılıkta üzüm hasadına başlanır,

v  Kış için sebze ve meyveler kurutulur, Yine reçel ve salça yapılır,

v  Biçilen otların kış için muhafazası yapılır,

v  Büyük ve Küçükbaş hayvanların meralarda beslenmelerine devam edilir,

v  Hayvanlar için açık havalarda sundurma ve temiz su kaynaklarının sağlanır,

v  Kovanlara ballık ilavesi yapılır, bal hasat hazırlıkları başlar,

v  Koyunlarda ve keçilerde Agalaxi (Sütkesen)  aşılaması yapılır,

v  Ay sonunda Küçükbaş hayvanlarda E. Hepatit Necrozan(Ciğer hastalığı) aşısı yapılır,

 

     EYLÜL

v  Buğday ve Arpa ekimi için tohumluk temini, eldeki tohumlukların ise selektörden geçirilerek ilâçlaması yapılır,

v  Hububat ekimleri için uygun yer, gerekli ekipmanlar ve toprak hazırlığı yapılır,

v  Yem bitkilerinden kışlık ekimler için toprak hazırlığı ve ekimler yapılır,

v  Mısır, Patates, Şeker Pancarı, Kuru Fasulye hasadına başlanır,

v  Silaj Mısır hasadı devam eder ve silajı yapılır,

v  Çeltikte sulama kesilir,

v  Yazlık sebzelerin hasadına ve bitki artıklarının temizlenmesine devam edilir,

v  Seralarda ikinci ürün yeşil soğan marul ve diğer yeşilliklerin ekimi yapılır,

v  Sebzelerden kış için konserve ve derin dondurucularda saklama işlemleri yapılır,

v  Meyvelerde hasat ve pazarlama işlerine devam edilir, üzüm hasadı devam eder,

v  Sığırlar için ahırlarda kış hazırlıkları yapılır, ot depolama işlemine geçilir, kesif yem temin edilir,

v  Koyunlarda koç katımı başlar,

v  Arıcılıkta asıl bal hasadına başlanır,

v  Sığırlarda ve Koyunlarda yılın ikinci Şap(tabak) aşısı yapılır,

v  Ahırların dezenfeksiyonu ile birlikte sığır ve koyunlarda iç ve dış parazitlerin mücadelesi yapılır.

 

 EKİM  :

v  Çeltik, Patates, Şeker Pancarı ve Kuru Fasulye  hasadı tamamlanır,

v  Buğday ve arpa ekimleri – Tohum yatağı hazırlığı – Taban gübre uygulaması – İlaçlı tohumluk kullanımı çalışmaları yapılır,

v  Hasadı yapılan sebze artıkları temizlenip yeni ekimlere hazırlanır,

v  Kış için turşu yapılır,

v  Yerfıstığı hasadı başlar.

v  Hasat edilen meyveler depolanır,

v  Üzüm hasadı tamamlanır pestil ve pekmez yapılır,

v  Kışlık ekimler için alet ve ekipmanlar hazırlanır,

v  Kışlık yem bitkileri ekimleri(Macar Fiği gibi) tamamlanır,

v  Kış için ağıl ve barınaklarda gerekli bakım ve onarımlar ile dezenfeksiyon yapılır,

v  Hayvanlarda Meradan ahıra geçişte kaba ve kesif yeme alıştırma yapılır,

v  Koyunlarda koç katımı tamamlanır,

v  Gebe hayvanların bakım ve beslenmesine özen gösterilir,

v  Arılarda bal hasadı tamamlanıp kışlatma hazırlıkları yapılır,

v  Hayvanlarda güzlük koruyucu aşılamalar tamamlanır,

v  Göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapılır,

v  Sonbahar şap aşılamaları tamamlanır,

v  Hayvanlarda paraziter mücadele yapılır.

 

       KASIM  :

v  Buğday ve arpa ekimleri ay başında tamamlanır,

v  Meyvelerin depolanması tamamlanır,

v  Hasadı tamamlanan sebzelerin yerleri temizlenip iyi bir toprak işlemesi yapılır,

v  Temizlenen sebze yerlerine yanmış çiftlik gübresi verilir,

v  Kışlık sebzelerin bakımına devam edilir,

v  Tütünde denkleme bitirilir,

v  Çeltikler fabrikada işlenir,

v  Meyvelerde ve bağlarda sonbahar dikimi için toprak ve çukur hazırlıkları yapılıp, çiftlik gübresi uygulaması yapılır,

v  İşi biten makinaların kışlık bakımları yapılıp hangarlara konulur,

v  Gebe hayvanların bakım ve beslenmesine özen gösterilir,

v  Ahırlarda olan hayvanların bakım, besleme ve sağlık işleri dikkatle takip edilir,

v  Mera otlamasına son verilir,

v  Arılarda kışlatma hazırlıkları yapılır, gerekli bakımlar yapılır, varsa Varroa mücadelesi yapılır, zayıf kovanlar birleştirilir, uygun konaklama yerlerine konulur, kovan uçuş delikleri daraltılır, kışlatılmayanlar Güney bölgelerine götürülür,

v  Hayvanlarda görülecek hastalık durumuna göre gerekli müdahale yapılır,

v  Göl ve göletlerin balıklandırılması tamamlanır.

 

       ARALIK  :

v  Çıkış yapan hububat alanlarında tarla faresi mücadelesi yapılır,

v  Meyve bahçelerinde çiftlik gübresi, derin toprak işleme yapılır,

v  Mevsim şartları uygunsa güzlük bağ ve meyve fidanı dikimi yapılır,

v  Kışlık sebzelerin hasadı yapılır,

v  İlkbahar ekim ve dikimleri için tarla, yem bitkileri ve sebze tohumları ile meyve fidanı ihtiyaçları planlanır,

v  Tarım alet ve makinalarının kışlık bakımı tamamlanıp üstü kapalı alanlar veya hangarlarda muhafaza edilir,

v  Hayvanların bakım ve beslenmesine özen gösterilir.

v  Silolar açılır ve Silaj yemlemesine başlanır,

v  Doğumu yaklaşan hayvanlar için doğum bölmeleri hazırlanır,

v  Kovanlar kışlatmadadır ve ağır kış şartları için kovanlara gerekli muhafaza işlemleri yapılır,

v  Hayvanlara hastalık durumuna göre müdahale yapılır

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(96777 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Yıllık Tarım Takvimi

Yıllık Tarım Takvimi

YILLIK TARIM TAKVİMİ OCAK : v Ova kesiminde mevsim şartları uygunsa bağ ve meyve fidanı dikim hazırlıkları yapılır, v İlkbahar ekim ve dikimi için seralar hazırlanır, v İlkbahar ekim ve dikimleri için tarla, yem bitkileri ve sebze tohumları ile meyve fidanı ihtiyaçları temin edilir, v Karla kaplı olmayan hububat alanlarında varsa tar...

Yıllık Bahçe Bakım İşlemleri Nelerdir?

Yıllık Bahçe Bakım İşlemleri Nelerdir?

Bahçelerde bakımla ilgili bir takvim verirken de bu zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Çare olarak, yurdumuzun ortalamasını teşkil eden Marmara iklim koşulları dikkate alınacak ve örneğin istanbul un yurdumuzu temsil ettiği kabul edilecektir. Buna göre yurdun diğer yörelerinde, coğrafi konumuna göre gerekli düzeltmeleri, adaptasyonları yapmakta sa...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi