• notifications1
 • menü

Bugün : 26 Mayıs 2024 Pazar

Sebzecilik Tarım Takvimi

OCAK AYI

Sebzecilik Tarım Takvimi

TARLA ZİRAATI

 • Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle birlikte gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler verilir.
 • Kabarık tarlalar loğ denilen yuvarlak silindir taşlarla bastırılır. Sık olan hububat tarlalarında filizler hayvanlara yedirilir.
 • Ambarlarda gerekli koruma ve mücadele işleri yapılır.


MEYVECİLİK
 

 • Fidan çukurları açılır. Bahçe toprakları uygun yerlerde derince bellenir ve gübrelenir.
 • Fidanların sökülmeleri, katlanmaları ve dağıtım işleri yapılır. İklimi ılık olan, bölgelerde fidan dikimleri yapılır. Zeytin fidanları dikilir. Elma ve armut tohumları tavalara ekilir.
 • Zeytin ve turunçgillerde budama yapılır. Kalem aşısı hazırlığına başlanır.
 • Bütün meyve bahçelerinde kış ilaçlaması yapılır.
 • Turunçgiller, muz ve hurma hasadı yapılabilir. Ambalaj ve pazarlama işleri devam eder. Ambarlarda tekniğe uygun bir şekilde muhafaza edilir.


SEBZECİLİK
 

 • İklimi uygun yerlerde seralarda turfanda sebzecilik işleri devam eder.
 • İklimi uygun bölgelerde sıcak yastık hazırlıkları başlar. Ay sonuna doğru tohumlar sıcak yastıklara ekilir. Bazı sebze fidelerinde şaşırtma yapılır.
 • Geç kalmış bahçe belleme işleri tamamlanır. Çeşitli gübreler uygulanır.
 • Seralarda ve sıcak yastıklarda sulama, uç alma ve çapalama işleri yapılır.
 • Sera ve sıcak yastıklarda çeşitli zararlılarla mücadele işlemleri yapılır.
 • Lahana, kıvırcık salata, pırasa, ıspanak, maydanoz gibi kış sebzelerinin hasadı yapılır. Ambarlarda ve soğuk hava depolarında sebzeler muhafaza edilir. Ambalajlanarak pazara sevkedilir.


BAĞCILIK
 

 • Ilık bölgelerde asma dipleri açılır. Boğaz kökleri temizlenir. Gübreleme yapılabilir. Bazı ılıman bölgelerde derin krizme yapılır.
 • Soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler piyasaya sevkedilir.

 


ŞUBAT AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Bazı ılık bölgelerde illkbahar ekimleri için toprak işlemesi yapılır. Kaymak bağlamış ekili tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır ve toprak kabartılır. Fazla kabarık ve kesekli tarlalar ise loğlanır. Hafif ve süzek topraklar için mutlaka suni gübreler ve çiftlik gübreleri verilmelidir.
 • İklimi ılık bölgelerde çavdar, arpa, bezelye, bakla gibi çeşitlerin ekimi yapılır.
 • Ekimi yapılan sulak tarlalarda ilk cansuyu verilir.
 • Ambarlarda gerekli muhafaza ve mücadele işleri devam eder. Tohumluklar ayrılarak temizlenir, ilaçlanır. Ekime hazır duruma getirilir.


MEYVECİLİK
 

 • Fidan çukurları açılır, toplu meyvelik kurulacak sahalar sürülür ağaç dipleri kabartılarak gübrelenir.
 • Mutedil bölgelerde ay ortasına kadar fidan dikimleri devam eder. Fidan sökümü ve katlaması yapılır.
 • Her türlü meyvelerde (ılık bölgelerde) budama çalışmaları başlar ve devam eder.
 • Çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir.
 • Özellikle turunçgillerin hasadı devam eder. Ambalajlanarak piyasaya arz edilir. Yaz için depolama da yapılır.


SEBZECİLİK
 

 • Seralarda turfanda sebzeler hasat edilmeye başlanır.
 • Sıcak yastıklara sebze tohumları ekilir. Bazı bölgelerde ay sonuna doğru fideler bahçeye alınabilir. Kışlık sebzelerin ılık bölgelerde hasadı devam eder.
 • İlkbaharı erken gelen bölgelerde yazlık sebze ekimi için toprak işlemesi yapılır, gübrelenir.
 • Sera ve sıcak yastıklarda sulama, çapalama ve ayıklama (sereltme) işleri yapılır.
 • Çeşitli zararlı ve hastalıkla mücadele yapılır.
 • Seralardan elde edilen ilk turfanda sebzeler ambalajlanarak piyasaya sevkedilir.


BAĞCILIK
 

 • Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde derin belleme (Krizma) yapılır, gübrelenir.
 • Köklü ve köksüz asma çubuğu dikimi devam eder.
 • Budama yapılmaya başlanır.
 • Bağlarda kış mücadelesi yapılır. Omcalar bordo bulmacası ile yıkanırlar.

 


MART AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Her türlü tarla ziraati için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır. Böylece hububatta kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygulaması yapılır.
 • Yazlık hububat ekimi devam eder. Bu arada çayır-mera ve yem bitkilerinin de ekimi, iklimi uygun yerlerde tütün fidelikleri tesisi ve pamuk ekimine başlanır.
 • Sulanabilir sahalarda cansuyu verilmelirken, tarlalardaki fazla su boşaltılır.
 • Güzlük ekilmiş hububatta mücadeleye önem verilmelidir.


MEYVECİLİK
 

 • Toplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.
 • Fidan dikimine birçok bölgelerde devam edilir.
 • Meyvelerde budama ile birlikte aşılama işleri de devam eder. Ilık bölgelerde sert çekirdekli meyveler çiçek açabileceğinden donlara karşı dikkatli olunmalıdır. Yeni kurulan meyve bahçelerine cansuyu verilmelidir.
 • Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilmelidir. Özellikle armut göz kurdu, püseron ve zeytin güvesine karşı önlem alınmalıdır.
 • Turunçgillerin hasadına ve ambalajlanarak piyasaya arz edilmesine devam edilir.


SEBZECİLİK
 

 • Seralarda turfanda domates, salatalık, kabak gibi sebzelerin hasadına devam edilir.
 • Sıcak ve ılık yastıklara ekilen sebzelerin birinci şaşırtması yapılır.
 • Sebze bahçesi topraklarının işlenmesine devam edilir ve gübrelenerek ekime hazır hale getirilir.
 • Domates, biber, patlıcan yavaş yavaş tavalara alınır.
 • Şaşırtılan ve tavaya alınan fidelere cansuyu verilir. Şaşırtılma yapılmamışsa çapalama yapılmalıdır. Özellikle bakla ve bezelyelerde çapalama başlar.
 • Bahçede, serada, sıcak ve ılık yastıklardaki zararlı ve hastalıklarla mücadele edilir.


BAĞCILIK
 

 • Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye devam edilir.
 • Köklü ve köksüz asma çubuğu dikimi devam eder.
 • Don tehlikesi olmayan yerlerde bu ay içinde bağ budamasına son verilir. Tehlikesi olan yerlerde donların geçmesi beklenmelidir. Nispeten mutedil iklimli yerlerde ve ılıman bölgelerde aşılama işlemlerine de başlanır.
 • Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmeli, soğuk bölgelerde omcalar gözler patlamadan bordo bulamacı ile yıkanmalıdır.

 


NİSAN AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Yazlık ekimler için toprak işlemesi ile birlikte gübre uygulaması da yapılır. Bazı otlu nadaslar tırmık, kultivatör, disk harrow ve kaz ayağı ile yüzeyden işlenir.
 • Uygun bölgelerde her türlü tarla bitkilerinin ekimi ve fidelerin dikimi yapılır.
 • Yabancı otlarla kaplanmış veya sulama ile kaymak bağlamış tarlalarda çapa, hububatta yabancı ot mücadelesi, bazı bitkilerde seyreltme ve tekleme yapılır. Ekimi yeni yapılan bitkilerde sulama yapılır.
 • Bitkilerde görülebilecek her türlü hastalığa karşı mücadele yapılır ve gerekli tedbirler alınır. Ekilecek bazı bitkilerde tohumun ilaçlanması faydalıdır.


MEYVECİLİK
 

 • Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve işleme ile birlikte gübre uygulaması da yapılır.
 • Fidanların sökülmesi, katlanması ve dikilmeleri bölgelerine göre devam eder. Bazı ılık bölgelerde dikim son bulmuştur.
 • Her türlü bakım yanında sulama ve çapalama devam eder. Kalem aşısı bazı bölgelerde devam eder. Genel olarak bu ay sonunda budama işi tamamlanır.
 • Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılara karşı mücadele yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.


SEBZECİLİK
 

 • Bazı bölgelerde seralarda turfanda sebzecilik işleri devam eder. Sebzeler hasad edilir.
 • Sıcak yastıklarda yetiştirilen fidelerin bakım sulama ve söküm işleri devam eder.
 • Sebze tarla hazırlığı ay boyunca devam eder. Gerekli gübreler verilir. Bahçeler tava ve masuralra ayrılır.
 • Çeşitli sebze fideleri sıcak yastıklardan tarlaya aktarılır. Ayrıca yazlık sebze tohumları tarlaya ekilir.
 • Sebze tohum ve fidelerine ekimden sonra cansuyu verilmelidir. Bazı bölgelerde sebzelerde çapalama başlar. Bazı sebzeler hereklere alınır.
 • Sebzelerde görülebilecek her türlü hastalık ve zararlılara karşı önlemler alınmalıdır.
 • Bazı turfanda sebzeler hasad edilir. Ambalajlanarak pazara sevkedilir.


BAĞCILIK
 

 • Bağlarda İlkbahar krizması yapılır. Asmaların boğazları açılır. Gerekli gübreleme işleri yapılır.
 • Bazı bölgelerde asma çubuğu dikimi bu ay boyunca da devam eder.
 • Bağlarda budama sıkı bir şekilde devam eder. Bazı ılık bölgelerde uç alma işlemi uygulanır. Omcalar hereklere alınır. Bazı bölgelerde aşılama devam eder.
 • Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama önemle yürütür.

 


MAYIS AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Yazlık ekim yapılacak tarlalarda sürüm, ikileme, üçlemeler ve gübreleme yapılır. Kaymak kırma, çapa ve ot alma amacıyla tırmık ve kültüvatörle toprak işlemesi devam eder. Çeltik tavaları hazırlanır. Yerfıstığında boğaz doldurulur.
 • Pamuk, ayçiçeği, susam, fasulye, soya, çeltik ve bostan ekimi ile tütün fidelerinin dikimi yapılır.
 • Sulama, çapalama, hereğe bağlama, seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır.
 • Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Sıcak bölgelerde erkencil hububat çeşitleri hasat edilir, harman hazırlığı yapılır. Yem bitkilerinin ve çayır otlarının biçilmeleri başlar.


MEYVECİLİK
 

 • Bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte gerekli gübreler verilir.
 • Bazı soğuk bölgelerde fidan dikimi ay sonuna kadar devam eder.
 • Bahçe ve fidanlıkta her türlü bakım, taçlandırma, budama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır. Aşılama genel olarak kalem aşısı şeklinde devam eder. Bazı bölgelerde sürgün göz aşısına başlanır. Geçen mevsimde yapılarak tutmayan aşılar yenilenir. Sıcak bölgelerde ağaçlara kireç badanası yapılır.
 • Görülebilecek her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilir.
 • Can erik, kiraz, vişne, yenidünya, kayısı, badem hasadına başlanır.


SEBZECİLİK
 

 • Bazı bölgelerde sıcak ve soğuk yastık işleri devam eder.
 • Sebze ekilecek ve fide dikilecek topraklar hazırlanır. Her çeşit sebze için gerekli gübreleme yapılır.
 • Her çeşit sebze tohumu ekimi ile fide dikimi tavalara yapılır.
 • Çapalama, sulama, hereklere alma ve uç alma işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
 • Ay boyunca her türlü sebze hasadı yapılarak ambalajlanır ve pazara sevk edilir.


BAĞCILIK
 

 • Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak işlemesi ve gübreleme uygulaması yapılır.
 • Asma çubukları dikimi devam eder.
 • Serince bölgelerde budama, boğaz açma, aşılama devam eder. Ilık bölgelerde uç alma ve hereklere bağlama işleri yürütülür.
 • Mildiyö ve külllemeye karşı mücadele yapılır. Diğer zararlılarlada savaşılır.

 


HAZİRAN AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Genel olarak toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Ancak, Sonbahar ekimleri için toprak sürüldüğü gibi, anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlanır. Bazı bölgelerde ikileme ve üçleme yapılır.
 • Bazı bölgelerde de geç kalınmakla beraber tütün, ayçiçeği pamuk gibi mahsullerle ikinci mahsul olan mısır, bostan, fasulye, turp ekimleri yapılır.
 • Her türlü mahsulde çapa, sulama, ot alma, boğaz doldurma ve diğer bakım işleri yapılır.
 • Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele devam eder.
 • Hububatta hasat ve harman işleri devam eder. Mahsüller ambarlanır ve saklanır.


MEYVECİLİK
 

 • Bazı bölgelerde bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi sürüm ve belleme devam eder.
 • Dikim işleri bitmiştir.
 • Ilık bölgelerde sürgün göz aşısı başlar. Budama bitmiştir. Ancak bazı bölgelerde mücadele amacıyla kanserli dallar kesilir.Uç alma devam eder. Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür. Meyvelerde seyreltme yapılır.
 • Meyve ağaçlarnıda görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
 • Ilık bölgelerde her türlü meyve hasadı başlar ambalajlanarak piyasaya sevk edilir. Bazı meyvelerde kurutularak değerlendirilir.


SEBZECİLİK
 

 • Serin bölgelerde sebze ekilecek toprakların hazırlığı ay başında bitmelidir.
 • Her türlü sebze tohumu ve fide ekim ve dikimleri bu ay bitirilir. İkinci mahsul olarak ekilecek sebzeler ile Sonbahar turfandası sebzelerin ekimleri yapılır.
 • Sebzelerde çapalama, uç alma, koltuk alma, sulama ay boyunca devam eder. Gübreler sulama ile şerbet halinde verilir. Boğazlar doldurulur, çeşitli sebzeler sırıklara alınır ve hereklere bağlanır.
 • Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele devam eder.
 • Her çeşit sebze hasadı başlar. Sebzeler ambalajlanarak piyasaya arz edilir. Bazıları yerinde salça, konserve, turşu, kurutma, reçel şeklinde değerlendirilir. Domates suyu çıkarılır.


BAĞCILIK
 

 • Bazı bölgelerde toprak işlemesi ve gübreleme devam eder.
 • Bağlarda sulama, uç alma, boğaz açma, çapalama, hereklere bağlama ve diğer bakım işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. Ay sonuna doğru turfanda üzümler hasat edilmeye başlanır. Piyasaya arz edilir.

 


TEMMUZ AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi nedeniyle ikileme, üçleme yapılır.
 • İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır.
 • Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.
 • Hasat ve harman işleri çeşitli bölgelerde ay boyunca yürütülür. Ambarlanır, saklanır, değerlendirilir.


MEYVECİLİK
 

 • Toprak işlemesi bazı bölgelerde görülebilir
 • Dikim yoktur.
 • Genel olarak durgun göz aşısı başlar. Meyve seyreltme, su buharlaşmasını önleme amacıyla filiz alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama yapılır. Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam eder.


SEBZECİLİK
 

 • Sonbahar turfandası için sebze bahçeleri hazırlanır.
 • Sonbahar turfandası sebzeler ile ikinci mahsul sebzelerin ekimleri ve dikimleri yapılır.
 • Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübreler şerbet halinde verilir. Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri yapılır.
 • Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
 • Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara sevki devam eder.


BAĞCILIK
 

 • Bağlarda toprak işlemesi durmuştur.
 • Dikim işleri görülmez.
 • Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere bağlama işleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür.
 • Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
 • Bağlarda üzüm hasadı başlar. Ambalaj ve pazara sevki yanında değerlendirme usullerine de başvurulur. Özellikle kurutmacılık ay sonunda başlar.

 


AĞUSTOS AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Anızların bozumuna devam edilir. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır.
 • İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır.
 • Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılar ile mücadele devam eder. Ambarlarda da zararlılarla mücadele edilir.
 • Hububat ve diğer tarla bitkileri hasadı devam eder. Harman işleri yürütülür. Ürünler ambarlanır, ambalajlanır, pazara sevkedilir ve değerlendirilir. Ambarlarda ürünler tekniğine uygun şekilde saklanır.


MEYVECİLİK
 

 • Sonbahar dikimi yapılacak bahçelerde toprak hazırlığı yapılır.
 • Dikim yoktur.
 • Meyve bahçesi ve fidanlıklarda sulama, çapa, filiz ve kök piçlerinin temizliği yapılır. Durgun göz aşısı devam eder. Gübre şerbeti verilir.
 • Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
 • Hasat işleri devam eder. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevkedilir, kurutulur, konserve yapılır, suları çıkarılır ve çeşitli şekillerde değerlendirilerek saklanır.


SEBZECİLİK
 

 • Son turfanda sebzelerin yerleri hazırlanır.
 • Son turfanda sebze tohumları ekilir, fideleri dikilir.
 • Sebze bahçelerinde çapa, sulama, uç alma, koltuk alma gibi bakım işleri yürütülür.
 • Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele tekniğine uygun şekilde yapılır.
 • Hasat ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun ambalajlara konarak pazara sevkedilir. Bazıları da kurutulur, salçalar, turşular, konserveleri reçelleri yapılarak değerlendirilir.


BAĞCILIK
 

 • Bağlarda uç alma, yaprak toplama, sulama gibi bakım işleri yapılır.
 • Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
 • Hasat, pazarlama ve değerlendirme işleri devam eder.

 


EYLÜL AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Güzlük ekimler için toprak sürümü yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.
 • Özellikle soğuk bölgelerde hububatta erken ekim amacıyla bu ay ekim başlar.
 • Endüstri bitkilerinde sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
 • Hasat ve harman işleri yürütülür. Tütünlerde kırma, pamukta hasat devam eder. Diğer endüstri bitkileri ve bostanların hasadı yapılır.


MEYVECİLİK
 

 • Bazı bölgelerde Sonbahar dikimi amacıyla fidan çukurları açılmaya başlanır. Çekirdekli tohum ekimleri için fidanlıklarda tavlara hazırlanır.
 • Fidan ve ağaç dikimi yoktur.
 • Meyve bahçesi ve fidanlıkta bakım, sulama, çapa işleri yanında bazı bölgelerde durgun göz aşısı devam eder.
 • Meyvelerde gelecek yıl yumurtadan çıkarak hasar yapacak olan zararlılara karşı mücadele devam eder.
 • Meyvelerden bazılarının hasadı bitmiştir. Ancak bazı çeşitli meyvelerin hasadı devam eder. Hasad edilen meyveler ambalajlanır. Pazara sevkedilir. Muhafaza edilir ve değerlendirilir. Yeşil zeytin salamurası amacıyla hasat yapılır.


SEBZECİLİK
 

 • Bazı bölgelerde kışlık sebzelerin ekimi ve fidelerinin dikimi devam eder.
 • Sebzelerde sulama, çapa ve diğer bakım işleri yapılır. Sebzelerden tohum alınır.
 • Çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadele yapılır.
 • Her türlü sebze hasadı yapılır. Bazı bölgelerde son turfanda sebzelerin hasadına başlanır. Sebzeler ambalajlanır, pazara sevkedilir, çeşitli yollarla değerlendirilir.


BAĞCILIK
 

 • Bağlarda sulama, hereklere bağlama gibi bakım işleri devam eder.
 • Çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
 • Üzüm hasadı, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir.

 


EKİM AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.
 • Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder.
 • Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder.
 • Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır.
 • Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır.


MEYVECİLİK
 

 • Güzlük dikimler için fidan çukurları açılır.
 • Fidanların sökümü, katlanmaları ve bazı bölgelerde dikimleri yapılır. Dikimle birlikte gübre kullanmak gerekir.
 • Bazı bölgelerde durgun göz aşıları bu ayın ilk haftasında devam edebilir. Sulama durdurulur.
 • Gelecek yıl faaliyete geçecek olan haşerelerin yumurta ve krizalitlerini yok etmek amacıyla gerekli mücadele yapılır.
 • Bazı bölgelerde meyvelerin son hasadı ay boyunca devam eder. Meyveler ambalajlanarak muhafaza edilir ve çeşitli yollarla değerlendirilir. Turfanda turunçgillerin zeytinin hasadı başlar.


SEBZECİLİK
 

 • Seralarda ekilecek topraklar hazırlanır.
 • Bazı bölgelerde gelecek yıl turfanda olacak sebzelerin tohumları ekilir.
 • Bazı bölgelerde sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder.
 • Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
 • Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır.


BAĞCILIK
 

 • Bağlarda toprak işlemesi ve bakım işleri durmuştur.
 • Kışı yaprak altlarında ve kovuklarda geçirecek böceklerle yumurtalarına karşı mücadele devam eder.
 • Üzüm hasadı ay ortalarına kadar yapılır. Kurutulma, pekmez, sirke, şıra şeklinde değerlendirme devam eder.

 


KASIM AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Özellikle sıcak bölgelerde geç kalınmış toprak sürümleri yapılır. Geç eriyen gübreler toprağa karıştırılır.
 • Hububatta sıcak bölgelerde geç ekimler devam eder.
 • Ekimi yapılan tarlalarda sulama yapılır. Henüz kuvvetli kardeşlenme göstermeyen tarlalar loğlanarak sıkıştırılır. Soğukların köklere işlemesine engel olunur.
 • Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazası için mücadele yapılır.
 • Geç kalınmış harman işleri ile endüstri bitkileri hasadı (Pancar, pamuk, çeltik, v.s.) yapılır.


MEYVECİLİK
 

 • Bazı bölgelerde fidan çukurları açılmasına devam edilir.
 • Fidan dikiminin tam zamanıdır. Aşılı fidanlar tercih edilmelidir.
 • Özellikle turunçgillerde çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
 • Turunçgiller, muz ve zeytinlerde hasat devam eder. Ambalajlanır ve pazara sevkedilir.


SEBZECİLİK
 

 • Seralarda toprak işlemesi ve hazırlama devam eder. Kışı ılık geçen yerlerde kışlık sebzelerin yerleri hazırlanır. Sıcak yastık hazırlıklarına başlanır.
 • Kışı ılık bölgelerde yazlık ilk turfanda sebzeler ekilir.
 • Mücadele işlerine kışlık sebzelerde devam edilir.
 • Son turfanda sebzeler hasat edilerek ambalajlanır, muhafaza edilir ve değerlendirilir.


BAĞCILIK
 

 • Bağlarda sırık ve herekler toplanır ve gelecek yıla saklanır. Bağlara koyun ve sığır sürüleri salınarak yapraklar yedirilir. Böceklere yuva teşkil eden örtü böylece kaldırılır. Bazı soğuk bölgelerde omcalar toprakla höyük şeklinde örtülür.
 • Bazı sıcak bölgelerde üzüm hasadı ve değerlendirilmesi devam eder.

 


ARALIK AYI

TARLA ZİRAATI
 

 • Bazı bölgelerde havalar uygun olursa toprak sürümleri devam eder. Sürüm aletleri temizlenerek muhafaza edilir.
 • Sıcak bölgelerde uygun havalarda hububat ekimi yapılır. Ekim aletleri temizlenerek muhafaza edilir.
 • Loğlama yapılır ve gür tarlalarda hayvanlara filizler yedirilir.
 • Tohum ve ambar zararlıları ile mücadele yapılır. Ambarlar dezenfekte edilir.
 • Soğan, pancar, turp, havuç sökümü bitirilir. Pamuklar çırçırlanır. Çeltik öğütülür. Mahsuller ambarlanır. Muhafaza edilir ve değerlendirilir.


MEYVECİLİK
 

 • Sıcak yerlerde fidan çukurları açılır. Fidanlıklarda fidanlar sökülerek toprakla katlanır.
 • Uygun bölgelerde fidan dikimi devam eder.
 • Uygun havalarda sert çekirdekli meyvelerin budanması yapılabilir. Üşümelere engel olmak için ağaç dipleri höyük şeklinde toprakla doldurulur.
 • Turunçgillerde hastalık ve zararlılara karşı mücadele devam eder.
 • Turunçgiller, muz ve zeytin hasadı yapılır, ambalajlanarak pazara sevk edilir ve değerlendirilir.


SEBZECİLİK
 

 • Seralarda toprak hazırlığı devam eder.
 • Sıcak ve soğuk yastık hazırlıkları yapılır.
 • Seralarda ve sıcak yastıklarda tohum ekimi ay sonuna doğru başlar.
 • Sera ve sıcak yastıklarda sulama, muhafaza ve çeşitli bakım işleri yapılır.
 • Ambarlarda, sera ve sıcak yastıklarda zararlılar ve hastalıklarla mücadele edilir.
 • Kışlık sebzelerin hasadı, ambalajı ve değerlendirilmesi yapılır.


BAĞCILIK
 

 • Bağlarda herekler toplanır ve saklanır.
 • Üzümler depolarda muhafaza edilir ve pazarlanır.
x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(79429 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Aylara Göre Sebzecilik Takvimi

Aylara Göre Sebzecilik Takvimi

Sebzecilik Tarım Takvimi OCAK AYI TARLA ZİRAATI Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle birlikte gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler verilir. Kabarık tarlalar loğ denilen yuvarlak silindir taşlarla bastırılır. Sık olan hububat tarlalarında filizler hayvanlara yedirilir. Ambarlarda...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi