• notifications1
  • menü

Bugün : 19 Temmuz 2024 Cuma

GİRİŞ

Bir suyun alkaliliği HCO3, CO3 ve OH ile borat, silikat, fosfat ve organik maddelerin mevcudiyetinden ileri gelir. Alkaliliği oluşturan en önemli elemanlar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Alkaliliğin insan sağlığı üzerinde bilinen zararlı etkileri olmamakla birlikte, gereğinden yüksek alkali suların fena bir tadı olması bakımından istenmediği gibi, yüksek pH, sertlik ve aşırı çözünmüş katılarla ilişkili alkalilik zararlıdır.

 

Alkalilik özellikle yiyecek ve içecekle ilgili birçok işlemler için zararlıdır. Alkalilik, içeceklerdeki doğal Tat yapan maddeleri nötralleştirdiğinden ve içecekleri bakteriyel faaliyete karşı daha duyarlı hale getirdiğinden, özellikle karbonatlı ve asitli meyve sularının üretiminde önemlidir. Buna karşılık alkalilik korozyonu önlemeye yarayan CaCO3 dengesini sağladığından birçok sanayi suyunda bulunması istenen bir parametredir.

  

Alkaliliğin içme suyunu ilgilendiren en önemli özelliği, sert suların yumuşatılmasında suya ilâvesi gereken kireç - soda miktarının hesaplanmasında işe yaramasıdır. İçme suyu borularının aşınmasına sebep olan korozyonun kontrolünde alkaliliğin önemi büyüktür. Sağlık açısından bilinen kötü bir reaksiyonu yoktur ama alkaliliği fazla olan sular toplumun istifadesine arz edildiklerinde içim tadının hoş olmaması dolayısıyla rağbet görmemektedir.

 

Alkalilik suyun proton alma kapasitesidir. Suyun alkaliliğini, özellikle kapsamındaki karbonat, bikarbonat ve hidroksil iyonları meydana getirir. Sudaki miktarları az olmakla beraber borat, fosfat ve silikat gibi asit kökleri de suyun alkaliliğini etkiler.

 

Alkalinite 2 indikatör ve asit tittasyonu ile veya elektro metrik metotlarla tayin edilebilir.

 

Su hidroksit veya karbonat içerdiği zaman fenolftalein pembe renk verir. Asitle titrasyonda pembeden renksiz hale geçtiği anda pH 8,2 - 8,3 dür.

 

Metiloranj ise bu üç alkali niteden bininin bulunması halinde sarı renk verir, asit mevcudiyetinde turuncu - pembe - kırmızıya döner. Şu reaksiyonlar meydana gelir,

 

       p - CO3= + H+  --> HCO3-  ( pH 8,2)
       p-HCO3- (CO3= den gelen) + H+--> CO+ H2O
 m (                                                                 )pH 4,5

       HCO3-  (tabii haldeki)  +  H+  --> CO2 + H2O

 

Toplam alkaliliğin titrasyonunda son noktası, titrasyonun sonunda bulunan CO2 konsantrasyonu tarafından tayin edilir. Özellikle numunenin kapsamında az miktarda CO2 veya OH- iyonu varsa ve titrasyon sırasındaki karıştırma şiddetli değilse, alkalilik kendi son noktasında tayin edilecektir. Alkalilik sonuçlarının CaCO3cinsinden verilmesi uygun olup, önerilen pH değerleri şu şekildedir ;

30 mg / lt civarındaki toplam alkalilik için pH : 5,1
150 mg / lt civarındaki toplam alkalilik için pH : 4,8
500 mg / lt civarındaki toplam alkalilik için pH : 4,5

 

Endüstriyel atık su veya kompleks sistemlerde toplam alkalilik için pH : 3,7

Hepsi için fenolftalein alkali nitesinde son noktada pH : 8,3 dür.

 

Bu aralıklarda değişen indikatörler güvenilir netice vereceklerdir. pH 4,6 nın altında olduğu zaman metil oranj kullanılabilirken, yüksek pH değerleri için metil kırmızısı ile brom kresol yeşilinden hazırlanmış olan karma indikatör uygundur. Alkalilik için alınan su numuneleri süzme, seyreltme, derişikleştirme gibi işlemler veya herhangi bir yolla değişmeye uğratılmamalıdır. Numunelerin polietilen veya pyrex şişelere toplanması önerilir. Ayrıca mümkün olduğu kadar kısa sürede analiz edilmesi ile daha doğru sonuçlar elde edilebilir.

 

Serbest klor artığı indikatörün renginin açılmasına neden olur.(Aynı etkiyi ozon ve benzeri diğer oksidanlarda gösterir) Bu etki numuneye çok az miktarda tiyosülfat çözeltisi ilave edilerek önlenir. Su arıtım sistemlerinde, kireç - soda yöntemi ile suyun yumuşatılması sırasında CaCO3 ve Mg(OH)2 meydana gelerek son noktasının soluk görünmesine neden olur.

 

Normal karbonat alkali nitesi, hidroksit veya bikarbonat alkali nitelerinden biri ile birlikte bulunur. Fakat hidroksit ve bikarbonat alkali nitesi bir arada aynı numunede bulunamaz.

 

Eğer numunede fenolftalein alkali nitesi varsa hidroksit veya normal karbonattan biri veya her ikisi de bulunabilir. Numunede sadece metiloranj alkali nitesi mevcutsa, bu üç alkali niteden herhangi biri mevcut olabilir veya hidroksit ve karbonat birlikte, veya da karbonat ve bikarbonat ile birlikte bulunabilir.

 

Aşağıda 3 tip alkali nitenin asitle titre edildiği zaman meydana gelen reaksiyonlar gösterilmektedir.

1. Hidroksit ( OH)

Ca(OH)+ H2SO4  --> CaSO4 + 2 H2O

2 NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2 H2O

 

2. Normal Karbonat (CO3=)

CaCO3 + H2SO4 --> CaSO4 + H2CO3

2 Na2CO3 + H2SO4--> 2 NaHCO3 + Na2SO4

2 NaHC3 + H2SO4  --> Na2SO4 + 2 H2CO3

 

3. Bikarbonat ( HCO3-)

Ca(HCO3)2 + H2SO CaSO4 + 2 H2CO3

2 NaHCO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2 H2CO3

 

Görüldüğü gibi herhangi bir numunede alkali nite 5 değişik durumda görülebilir.

  • 1. Yalnız hidroksit (OH-)
  • 2. Hidroksit ve karbonat
  • 3. Yalnız karbonat (CO3=)
  • 4. Karbonat ve bikarbonat
  • 5. Yalnız bikarbonat (HCO3-)

 

Amerikan literatürlerine göre fenolftalein alkali nitesi ( P ) metiloranj alkali nitesi ( m ) toplam alkali nite de ( T ) harfleriyle gösterilmektedir.

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(51275 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Su Numunesi Alma Nasıl Yapılır?

Su Numunesi Alma Nasıl Yapılır?

İçme suyunun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerinin tayininde güvenilir sonuçların eldesin de uygulanan analiz tekniği kadar su numunelerinin de uygun yöntemle alınması gereklidir. İçme sularının normal kimyasal analizi için 2 lt su yeterlidir. Ancak bazı özel elementlerin analizi gerekiyorsa alınacak numunenin miktarı artırılacaktır...

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Amonyak Azotu Tayini ; Amonyak azotu, yeraltı ve yüzey sularının kapsamında değişik konsantrasyonlarda bulunur. Mikrobiyolojik aktivite sonucu meydana gelen amonyak sıhhi bir kirlenmenin kimyasal bir belirtisi olarak belirtilir. Yeraltı sularında bulunan amonyak bazı doğal indirgeme prosesleri sonucu meydana gelebilir. Amonyak azotunun tayin...

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sudaki nitratın kaynağı giriş bölümünde detaylı verildiği gibi jeolojik volkanik kayalardan. Ayrıca havadaki azot şimşek çakması sonunda azot oksitlerini verir. Yağmur suyunda çözünen bu oksitler hava oksijeni ile yükseltgenerek nitrit ve nitrit asidi meydana getirirler. Bu da nitratın kaynağı olabilir. Diğer taraftan bazı bitkiler (özellikle ba...

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Organik Azot Tayini ; Organik bağlardaki 3 değerlikli azot, kjeldahl metodu ile tayin edilir. Suyun kapsamında bulunan organik azot amino asitler, polipeptitler ve proteinlerden toplanır. Sudaki organik asit, serbest amonyak giderildikten sonra numunenin degestion ve sonra destilasyon ve standart asit ile titrasyonundan bulunur. Veya kjeldahl a...

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nitrit Azotu Tayini 01. α Naftilamin - Sülfanilik asit metodu ile 01.01.Prensip pH değerinin 2,0 - 2,5 aralığında, nitrit iyonları alfa naftil amin hidroklorür ile diazolandırılmış sülfanilik asit çifti tarafından kırmızımsı-pembe renkli sülfanil asit-azo-alfa naftil amin boyar maddesini meydana getirirler. Nitrit konsantrasyonuna gö...

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki demir ve alüminyum hidrolize olabilen tuzları da asit meydana getirebilirler. Fe2(SO4)3 + 6 H2O à 2 Fe(OH)3 + 6 ...

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Alkalinite Tayini Alkalinite belirlenen bir pH değerine kadar suyun kuvvetli asitlerle reaksiyona girmesinin kantitatif kapasitesi olarak tanımlanır. Ölçülen alkalinite değeri kullanılan nihai pH değerine bağlı olarak değişir. Alkalinite doğal sularda ve atıksularda çok kullanılan önemli bir analizdir. Yüzeysel sularda alkalinite, karbonat,...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi