• notifications1
  • menü

Bugün : 26 Mayıs 2024 Pazar

Nişasta Tayini

 

Yöntemin Prensibi
 
Yöntemde öncelikle  yem numunesinin asit  ile kaynama sıcaklığındaki çözeltisinden elde edilen berrak çözeltinin polarimetrik optik sapması tespit edilir. Daha sonra aynı numunenin,  %40’lık etanol ekstraktının asit ile muamelesi sonucunda elde edilen   berrak çözeltisinin polarimetrik optik sapması tespit edilir. İki ölçüm arasındaki fark belirli bir katsayı ile çarpılarak yem örneğinin nişasta miktarı bulunur.
 
Bu yöntem kurutulmuş pancar yaprağı, pancar posası, kuru maya, patates sanayi kalıntıları ve yer elması gibi inülin (doğal lif) ve  domuz yağı içeren yemler dışındaki yemlere uygulanabilir.


 
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

  • Balonjoje(100 mL)
  • Terazi
  • Polarimetre
  • Geri Soğutucu
  • Erlen (250 mL)
  • Pipet (5, 10 mL)
  • Mezür(50 mL)

 


Kullanılan Kimyasallar
 
%25’lik Hidroklorik asit (HCl) çözeltisi
 
%1.128’lik Hidroklorik asit (HCl) çözeltisi hazırlanarak derişimi 0.1 N NaOH çözeltisi ile belirlenir.
 
%40’lık etanol
 
Carez I çözeltisi: 21.9 g çinko asetat (Zn(CH3COO)2.2 H2O) ve 3 mL glasiyal asetik asit bir miktar saf suda çözdürülerek son hacim 100 mL’ ye tamamlanır.
 
Carez II çözeltisi: 10.6 g potasyum ferro siyanür (K4Fe(CN)6.2 H2O) bir miktar saf suda çözdürülerek son hacim 100 mL’ ye tamamlanır.


 
Deneyin Yapılışı
 
Toplam Optik Sapmanın Tayin (P veya S)
 
0.5 mm’ lik elekten geçecek şekilde öğütülen yem numunesinden 2.5 g tartılarak  100 mL ‘lik  balonjojeye alınır. Üzerine 25 mL % 1.128 lik HCl asit çözeltisi ilave edilerek iyice çalkalanır. Tekrar 25 mL % 1.128 lik HCl asit çözeltisi ilave edilerek kaynayan su banyosuna yerleştirilir ve 15 dakika bekletilir. Su banyosundaki çözelti ilk 3 dakika sürekli çalkalanmalıdır. Tam olarak 15 dakikanın sonunda balonjoje su banyosundan alınarak üzerine yaklaşık 30 mL saf su eklenerek hızlı bir şeklide 20°C’ ye soğutulur.
 
Balonjojeye 5 mL Carrez I ve 5 mL carez II çözeltileri eklenerek çalkalanır. Daha sonra çözelti 100 mL’ ye tamamlanır, çalkalanır. Durultmanın tam olarak oluşması için kısa bir süre beklenir ve çözelti süzülür. Eğer çözelti berrak olarak elde edilemezse 10 ar mL Carez I ve Carez II çözeltisi eklenerek deney tekrarlanır.
 
Berrak çözelti 200 mm’ lik tüp içerisine alınarak polarimetre veya sakkarimetrede optik sapması ölçülür (P).
 
 %40’lık Etanolde Çözünen Maddelerin Optik Sapmalarının Tayini (P veya S)
 
5 g yem örneği 100 mL’lik balonjojeye tartılarak alınır. Üzerine 80 ml % 40’lık etanol eklenir.
 
Eğer numunedeki laktoz miktarı çok fazla ise ( süt sanayi artıkları tozu, yağsız süt tozu) numuneye öncelikle şu işlem uygulanmalıdır. Örnek  yeterli miktarda etanol içerisinde iyice ezilerek karıştırılır. Daha sonra 80 ml % 40’lık etanol eklenerek 30 dakika 50°C’ lik su banyosunda geri soğutucuya bağlanır. Bu süre sonunda soğutulan çözelti ile deneye aşağıdaki şekilde devam edilir.
 
Çözelti bir saat kadar oda sıcaklığında ara sıra çalkalanarak bekletilir. Daha sonra hacim çizgisine kadar etanol ile tamamlanır, çalkalanır ve süzülür.
 
Bir erlene süzüntüden 50 mL alınarak üzerine 2.1 mL %25’lik hidroklorik asit çözeltisi eklenir ve çözelti kaynayan su banyosunda tam olarak 15 dakika bekletilir. Çözelti 100 mL’ lik balonjojeye aktarılır. Erlen az miktarda saf su ile yıkanıp çözelti balonjojeye aktarılır ve 20 °C’ ye kadar hızlıca soğutulur. Çözeltinin üzerine 5’ er mL Carrez I ve Carrez II çözeltileri eklenerek çalkalanır ve son hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Durultmanın olması için bir müddet beklendikten sonra süzülür.
 
Berrak çözelti 200 mm’ lik tüp içerisine alınarak polarimetre veya sakkarimetrede optik sapması ölçülür (P´).


 
 
Hesaplamalar
 
Nişastalar için özel saptırma değeri aD20ºC 

 

Nişasta Çeşiti

 aD20ºC

Pirinç Nişastası

+185.9º 

Patates Nişastası

+195.4º

Mısır Nişastası

+184.6º

Buğday Nişastası

+182.7º

Arpa Nişastası

+181.5º

Yulaf Nişastası

+181.3º

Karma yemlerdeki nişasta kısımlar

+184.0º

Çavdar

+184.0º

Darı

+183.7º

 Tabloda olmayanlar için endüşük sapma değeri olan +181.3º değeri kullanılabilir.


 
Sakkarimetrik Ölçüm
 
% Nişasta = 26.6 x N (S-S´) / aD20ºC 
 
S = Örnek için okunan toplam optik sapma
S´= %40’lık etanolde çözünen maddelerin optik sapması
aD20ºC  = Özel saptırma değeri


N =  Sakakrozun g cinsinden ağırlığını vermektedir. 100 mL suda ve 200 mm’lik tabaka kalınlığında sakkarimetrede 100 derecelik optik çevirmeyi vermektedir.
  
Fransız Sakkarimetrelerinde =   16.29 g
Alman Sakkarimetrelerinde =    26.00g
Diğer tip Sakkarimetrelerinde = 20.00g


 
Önemli Notlar
 
Deneyler en az iki paralelli yürütülmelidir ve paraleller arasındaki fark
·  %40’dan daha az nişasta  içeren örneklerde paraleler arasındaki fark 0.4 den fazla
·  %40 ve daha az nişasta içeren örneklerde paraleller ortalamasının %1 den fazla olmaması gerekmektedir.
·   Eğer yem örneği %6’dan fazla karbonat (CaCO3) içeriyorsa örnek öncelikle seyreltik sülfürik asit ile muamele edilerek karbonat parçalanmalıdır.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Yasin ışık

24.04.2024 15:16:38

Hocam merhabalar.
Analizde kullandığımız carez çözeltilerinin miktarı arttığında sonucu etkiliyor mu ?
Koyu renkli sonuç okunmayan numuneler için 5 ml carez yerine 10 yada 15 ml gibi arttırdığımizda mesela.

(87744 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nişasta Tayini Yöntemin Prensibi Yöntemde öncelikle yem numunesinin asit ile kaynama sıcaklığındaki çözeltisinden elde edilen berrak çözeltinin polarimetrik optik sapması tespit edilir. Daha sonra aynı numunenin, %40’lık etanol ekstraktının asit ile muamelesi sonucunda elde edilen berrak çözeltisinin polarimetrik optik sapması t...

Yemlerde Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Selüloz Tayini Yöntemin Prensibi Ham selüloz, yüksek moleküler yapıdaki karbonhidratların asit ve alkali ortamda çözünmeyen bölümünü oluşturur. Yem numunesindeki organik maddeler asit ve baz yardımı ile ortamdan uzaklaştırılır. Kalan kısım kurutulur, tartılır ve yakılır. Yakma işlemi sonucunda madde miktarındaki azalma bize ham selülo...

Yemlerde Ham Protein Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Ham Protein Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Protein Analizi Yöntemin Prensibi Yöntemin temel amacı yemlerdeki serbest azotun amonyum iyonuna çevrilmesidir. Bunun için örnek önce derişik sülfürik asit ile yüksek sıcaklıkta parçalanır. Karbonlu maddeler okside olarak karbondiokside, hidrojenler suya, hidrojene bağlı azot amonyum sülfat haline dönüşür. Elde edilen çözelti ağırlıkça...

Yemlerde Kül Ve Organik Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Kül Ve Organik Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Kül ve Organik Madde Tayini Yöntemin Prensibi Belli bir miktar yem numunesinin yakılıp küllendirilerek, tamamen inorganik kısımdan oluşan kül miktarının saptanması ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Balonjoje (100 mL) Porselen kroze Terazi Etüv Kül Fırını Desikatör ve diski Pipet (10 mL) Kullanılan Kim...

Yemlerde Yağ Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Yağ Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yağ Analizi I. Yöntem (Dietil Ekstraktı ile) Yöntemin Prensibi Bünyesinde % 40 süt ürünü bulunan karma yemler, kuru patates ununda, bira fabrikası ve sanayi artık ürünleri, hayvansal kökenli yemler haricindeki tüm yemlerde bu yöntem kullanılır. Yem numunesindeki yağ dietil eter ile ekstrakte edilir. Dietileter uzaklaştırılarak yağ mikt...

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Yöntemin Prensibi Yöntem, 1 kg soya küspesinin 30°C’ da ve 1 dakikada üre çözeltisinden amonyak formunda serbest hale getirdiği miligram nitrojen miktarının bulunması prensibine dayanır. Üreaz aktivitesinin tespiti sonucunda, çiğ soya ve soya küspesinde bulunan tripsin fermentini köstekleyici ma...

Yemlerde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nem Tayini Yöntemin Prensibi Yemlerde nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında % nem = 100 - % kurumadde ba...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi