• notifications1
 • menü

Bugün : 19 Temmuz 2024 Cuma

Yağ Analizi

 

I. Yöntem (Dietil Ekstraktı ile)
 
Yöntemin Prensibi
 
Bünyesinde % 40 süt ürünü bulunan karma yemler, kuru patates ununda, bira fabrikası ve sanayi artık ürünleri, hayvansal kökenli yemler haricindeki tüm yemlerde bu yöntem kullanılır.
 
Yem numunesindeki yağ dietil eter ile ekstrakte edilir. Dietileter uzaklaştırılarak yağ miktarı tayin edilir.

 

 

Kullanılan Cihazlar ve Malzemeler

 • Soxhlet ekstraktörü
 • Soxhlet soğutucusu
 • Soxhalet kartuşu
 • Ağzı rodajlı balon(250 mL)
 • Mantolu ısıtıcı
 • Etüv
 • Terazi
 • Desikatör ve diski
 • Rotary evaporatör


 
Kullanılan Kimyasallar

 • Karbon Tetraklorür (CCl4)
 • Dietil eter  
 • Susuz sodyum sülfat

 

Deneyin Yapılışı
 
Homojen hale getirilen numuneden  5 gr tartılarak ekstraksiyon kartuşa yerleştirilir. Kartuşun üzeri yağsız pamuk ile kapatılır. Veya 5 g örnek kaba filtre kağıdına koyularak katlanır, zımba ile kat kısımlar zıbalanır ve kartuşa yerleştirilir.
Hazırlanan kartuş soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpünün içerisine yerleştirilir. Sabit tartıma getirilmiş ekstraksiyon balonları (M1) extraksiyon tüpünün altına yerleştirilir. Soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpüne bir kere sifon yapacak ve tekrar yarıya kadar dolduracak çözücü koyulur. 6 saat ekstrakte edilir.
 
Ekstraksiyon sonunda içinde çözücü bulunan balon alınarak evaporatöre bağlanır. Çözücüsü uzaklaştırılır. Daha sonra  balon 95 ºC’a ayarlı etüvde 1 saat tutulur. Desikatörde oda sıcaklığına getirilerek soğutulur ve tartım alınır (M2)
Not: Rotary evaporatörünün vakumu çok iyi değil ise çözücü tam uzaklaştırılamadığı için deney sonucunda hata olacaktır. Bunu engellemek için rotary evaporatöründen alınan balon 40-50 ºC sıcaklıkta bir ısıtıcının üzerine yerleştirildikten sonra balon içerisine azot gazı verilerek çözücünün tamamen uzaklaşması sağlanır.
 
Homojen hale getirilmesi zor olan yüksek yağlı numuneler için aşağıdaki yöntem uygulanabilir.
 
20 g numune alınarak üzerine 10 g susuz sodyum sülfat eklenir ve karıştırılır. Yukarıdaki yöntemle dietil eter ile ekstraksiyon yapılır. 6 saat sonunda balondaki dietileterin üzerine son hacim 500 mL olacak şekilde karbon tetraklorür eklenir. Bu karışımdan 50 mL alınarak içerisindeki cam bilyeler ile sabit tartıma getirilmiş ve ağırlığı kaydedilmiş (N1) bir balona aktarılır. Çözücü destile edilerek uzaklaştırılır ve balon 95 ºC’a ayarlı etüvde 1 saat tutulur. Desikatörde oda sıcaklığına getirilerek soğutulur ve tartım alınır (N2).
 
Kartuşta kalan yem numunesinin çözücüsü uzaklaştırılarak, 1 mm’lik elekten geçecek şekilde öğütülür. Öğütülen numune tekrar kartuşa koyularak dietil eter yukarıdaki prosedür ile ekstrakte edilir. Ekstraksiyon sonunda içinde çözücü bulunan ve daha önce sabit tartıma getirilmiş ve darası bilinen (N3) balon alınarak evaporatöre bağlanır. 4-5 saatlik ekstraksiyon sonucunda balon soxhalet cihazından ayrılarak çözücüsü uzaklaştırılır. Daha sonra  balon 95 ºC’a ayarlı etüvde 1 saat tutulur. Desikatörde oda sıcaklığına getirilerek soğutulur ve tartım alınır (N4)


           
Hesaplamalar
 
% Ham Yağ =  [ (M2- M1) / m] x 100
                    
M1 = Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı (g)
M2 = Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı + Kalıntı ağırlığı (g)
m = Alınan örneğin ağırlığı, (g)


 
Homojen hale getirilmesi zor olan yüksek yağlı numuneler için
 
% Ham Yağ =  [ (SF x a + b) / m] x 100


                    
a = N2 - N1 [(Sabit ağırlığa getirilmiş balon + kalıntı)- sabit ağırlığa getirilmiş balon ] (g)
b = N4 -N3 (g)
m = Alınan örneğin ağırlığı, (g)
SF = 500 mL’lik çözeltiden 50 mL alındığı için 10 çarpanı


 
II. Yöntem
 
Yöntemin Prensibi
 
Bünyesinde % 40 süt ürünü bulunan karma yemler, kuru patates ununda, bira fabrikası ve sanayi artık ürünleri, hayvansal kökenli yemler için  bu yöntem kullanılır.


 
Kullanılan Kimyasallar

 1. Dietil eter
 2. 3 N Hidroklorik asit çözeltisi
 3. Kieselguhr


 
Deneyin Yapılışı
 
Ağzı rodajlı bir balona 2.5 g homojen hale getirilmiş yem numunesinden tartılır. Üzerine 100 mL 3 N hidroklorik asit çözeltisinden eklenir. Balon, içerisine birkaç  tane cam boncuk atıldıktan sonra geri soğutucuya bağlanır. 1 saat geri soğutucu altında hafif kaynatıldıktan sonra sistemden ayrılarak çözeltinin soğuması beklenir. Soğuyan çözelti filtre edilir.


Filtrasyon sırasında yağ kaybını önlemek için çözeltiye yem miktarı kadar kieselguhr eklenir. Çözelti çift filtre kağıdından süzülür. Filtre kağıdındaki kalıntıda asit kalmaması için saf su ile bir kaç kez yıkanır. Akan süzüntüdeki asitlik pH kağıdı ile kontrol edilir. Eğer yıkama işlemi sonucunda akan süzüntü mavi turnusol kağıdının rengini değiştirmezse yıkama işlemine son verilir. Filtre kağıdı katlanarak saat camı üzerine koyulur ve 2 saat 95 ºC’da bekletilir.
2 saat sonunda filtre kağıdı ve içindeki örnek kartuşa yerleştirilerek dietil eter ile ekstraksiyon işlemine başlanır.


Hazırlanan kartuş soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpünün içerisine yerleştirilir. Sabit tartıma getirilmiş ekstraksiyon balonları (M1) ekstraksiyon tüpünün altına yerleştirilir. Soxhlet aletinin ekstraksiyon tüpüne bir kere sifon yapacak ve tekrar yarıya kadar dolduracak çözücü koyulur. 6 saat ekstrakte edilir.
 
Ekstraksiyon sonunda içinde çözücü bulunan balon alınarak evaporatöre bağlanır. Çözücüsü uzaklaştırılır. Daha sonra  balon 95 ºC’a ayarlı etüvde 1 saat tutulur. Desikatörde oda sıcaklığına getirilerek soğutulur ve tartım alınır (M2)

 

 
Hesaplamalar
 
% Ham Yağ =  [ (M2- M1) / m] x 100
                    
M1 = Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı (g)
M2 = Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı + Kalıntı ağırlığı (g)
m = Alınan örneğin ağırlığı, (g)

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(81628 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nişasta Tayini Yöntemin Prensibi Yöntemde öncelikle yem numunesinin asit ile kaynama sıcaklığındaki çözeltisinden elde edilen berrak çözeltinin polarimetrik optik sapması tespit edilir. Daha sonra aynı numunenin, %40’lık etanol ekstraktının asit ile muamelesi sonucunda elde edilen berrak çözeltisinin polarimetrik optik sapması t...

Yemlerde Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Ham Selüloz Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Selüloz Tayini Yöntemin Prensibi Ham selüloz, yüksek moleküler yapıdaki karbonhidratların asit ve alkali ortamda çözünmeyen bölümünü oluşturur. Yem numunesindeki organik maddeler asit ve baz yardımı ile ortamdan uzaklaştırılır. Kalan kısım kurutulur, tartılır ve yakılır. Yakma işlemi sonucunda madde miktarındaki azalma bize ham selülo...

Yemlerde Ham Protein Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Ham Protein Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Ham Protein Analizi Yöntemin Prensibi Yöntemin temel amacı yemlerdeki serbest azotun amonyum iyonuna çevrilmesidir. Bunun için örnek önce derişik sülfürik asit ile yüksek sıcaklıkta parçalanır. Karbonlu maddeler okside olarak karbondiokside, hidrojenler suya, hidrojene bağlı azot amonyum sülfat haline dönüşür. Elde edilen çözelti ağırlıkça...

Yemlerde Kül Ve Organik Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Kül Ve Organik Madde Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Kül ve Organik Madde Tayini Yöntemin Prensibi Belli bir miktar yem numunesinin yakılıp küllendirilerek, tamamen inorganik kısımdan oluşan kül miktarının saptanması ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Balonjoje (100 mL) Porselen kroze Terazi Etüv Kül Fırını Desikatör ve diski Pipet (10 mL) Kullanılan Kim...

Yemlerde Yağ Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Yağ Analizi Analizi Nasıl Yapılır?

Yağ Analizi I. Yöntem (Dietil Ekstraktı ile) Yöntemin Prensibi Bünyesinde % 40 süt ürünü bulunan karma yemler, kuru patates ununda, bira fabrikası ve sanayi artık ürünleri, hayvansal kökenli yemler haricindeki tüm yemlerde bu yöntem kullanılır. Yem numunesindeki yağ dietil eter ile ekstrakte edilir. Dietileter uzaklaştırılarak yağ mikt...

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Analizi Nasıl Yapılır?

Üreaz Aktivitesi (Kantitatif Metot) Yöntemin Prensibi Yöntem, 1 kg soya küspesinin 30°C’ da ve 1 dakikada üre çözeltisinden amonyak formunda serbest hale getirdiği miligram nitrojen miktarının bulunması prensibine dayanır. Üreaz aktivitesinin tespiti sonucunda, çiğ soya ve soya küspesinde bulunan tripsin fermentini köstekleyici ma...

Yemlerde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Yemlerde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nem Tayini Yöntemin Prensibi Yemlerde nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında % nem = 100 - % kurumadde ba...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi