• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Nisan 2024 Pazar

2. TÜRKİYE DE EKOLOJİK (ORGANİK, BİYOLOJİK) TARIM

  • 2.1. Ekolojik Tarımın Uygulanması
  • 2.2. Türkiye'de Ekolojik Tarım
  • 2.1. Ekolojik Tarımın Uygulanması

 

Ekolojik tarım yapmaya karar veren bır üretici üretime başlamadan bır yıl önce kontrol ve sertifikasvon kuruluşlarından birine başvurup yapacağı üretimin Organık Tarımın Esasları ve Uygulamasına ilişkin Yönetmelık kurallarına uygun oldugunun denetlenerek sertıfıkalandırı Irnasını sagiaması gerekmektedir.

 

Sertifikasvon kuruluşu üretici adına gerekli dokümanları hazırlayarak Bakanlığa bildirir ve yılda en az iki kere haberli veya habersiz arazi kontrollerini gerçekleş tirir. Eğer kurallara uygun üretim yapılmış ise sertifika verilir. Daha önce konvan siyonel tarım yapılan bir arazide ekolojik üretime başlayıp, buradan elde edilen ürünlere ekolojik ürün sertifikasını alabilmesi için 2 ila 5 yıllık geçiş sürecini tamamlanası gerekmektedir. Bu süreçte de üretimin yönetmelikte belirtildiği gibi ekolojik üretim metotlarına uygun olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Görüldüğü gibi kontrol ve sertifıkasyon, ekolojik tarımın önemli basamaklarından biridir. 1 ve dış piyasalarda bir ürünün ekolojik olarak satılabilmesi için ekolojik ürün sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Sertifika sistemi ürünlerin ekolojik standartlara göre üretildiğinin. işlendiğinin, paketlendiğinin garantisidir. Bu da tüketiciye güvence vermenin yanında üreticileri ve firmaları da haksız rekabete karşı korumaktadır. Sertifika kuruluşları üretim sahalarını ve ürünleri haberli/habersiz denetler ve faaliyetlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirirler. Kontrol ve sertifıkasyon kuruluşları bağımsız olmak zorundadır ve ülkemizde 7 adet kontrol ve sertifikasyon, 1 adette kontrol kuruluşu Bakanlıkça yetkilendirilerek faaliyete başlamışlardır.

 

2.2. TÜRKİYE’DE EKOLOJİK TARIM

Ülkemizde ekolojik tarım, 1984-1985’li yıllarda geleneksel ihraç ürünlerinden olan kuru üzüm ve incirin ekolojik ürün olarak yurt dışından talep edilmesi ile başlamıştır. Daha sonraki yıllarda da ürün çeşitliliği yurt dışından gelen taleplere göre şekillenmiştir. Üretilen ürünlerin hemen tamamı ihraç edilmekte, yurt içi pazarı şimdilik çok küçük payı oluşturmaktadır. Yönetmeliklere göre her bir üretici kendi üretimi için ekolojik ürün sertifikası talebinde bulunup uygun üretim yapmış ise bu belgeyi alabilir. Ancak ülkemizde üretilen ürünlerin hemen tamamının ihraç ediliyor olması nedeni ile pazarlarnada organizasyon kuruluşları olarak görev alan kuruluşlar yurt dışından gelen talep ve pazar imkanlarına göre proje adı verilen ve içerdiği üretici sayısı ürüne göre değişen üretici grupları oluşturmaktadırlar.

 

Bu projelerde ekolojik üretim yapan üreticilerin tamamı sözleşmeli üretim yapmaktadırlar. Yurt içi pazarının gelişmesi ile birlikte üreticilerimizde kendi adına sertifika alıp kendileri direk pazara mal verebileceklerdir. Ekolojik tarımın sağlıklı ve dengeli gelişimini gerçekleştirmek, ilgili birimleri bir araya getirmek , eğitim ve araştırmaları desteklemek amacıyla 1992 yılında ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu) Derneği kurulmuştur. Dernek ekolojik tarımla ilgili tüm faaliyetlerde yer almakta ve destek vermektedir.

 

Ekolojik tarımla ilgili ilk yasal düzenleme 18 Aralık 1994 tarihli, 22145 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” ile yapılmıştır. İkinci yasal düzenleme ise 11 Temmuz 2002 tarih, 24812 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına ilişkin Yönetmelik” ile gerçekleştirilmiştir.

 

Ekolojik tarımla ilgili ilk bilimsel araştırma 1991 yılında ekolojik bağ yetiştiriciliği konusunda TÜBİTAK ve Almanya-GFZ tarafından desteklenerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünde yürütülmüştür. Daha sonra yine ayni üniversitede 1998 yılında ekolojik kiraz, 2000 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen bağ ve örtü altı yetiştiriciliği konularında araştırma başlatılmıştır. Ayrıca aynı yılda narenciye yetiştiriciliği ve ekolojik tarımı ilgilendiren konularda farklı araştırma birimlerinde ve ürünlerde araştırmalar başlamıştır. 2002 yılında ise Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen araştırma enstitülerince yürütülen çok sayıda araştırma başlatılmıştır. Ayrıca ülkemizde seçilen pilot bölgelerde yörelere özgü öncelikli ürünlerde ekolojik üretimi başlatma ve geliştirme projesi yürürlüğe konmuştur.

 

Ekolojik tarım konusunda ETO Derneği tarafından çok sayıda üretici ve tüketici eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Ege Ziraat Fakültesi ve ETO Derneği ortak kurslar düzenlemiş; son dört yılda, her yıl iki kurs düzenleyerek yılda 100 ziraat mühendisi ve ilgili kişilere eğitim vermiştir. Ayrıca ekolojik ürüne yönelik yurt içi fuarları düzenlenmeye başlanmış, çok sayıda seminer ve panel gerçekleştirilmiştir. Ekolojik tarım konusunda 1999 yılında İzmir’de ve 2001 yılında Antalya’da birinci ve ikinci “Ulusal Ekolojik Tarım Sempozyumu” düzenlenmiştir. 3. sempozyum 2003 yılında gerçekleştirilecektir.

 

Ülkemizde gerçekleştirilen ekolojik üretim incelendiğinde: ürün çeşitliliği açısından 1990 yılına kadar sadece 8 üründe ekolojik üretim gerçekleşmiş, 2000 yılında ise ürün yelpazesi gıda ve gıda dışı maddeler olmak üzere toplam 11,9 kat artarak 95 farklı ürüne çıkmıştır. 1990 yılında 1037 ha olan üretim alanı ise 10 yıl içinde 55 kat artarak 2000 yılında 57000 ha ulaşmıştır. Yine ayni süreçte 1990 yılında üretici (işletme) sayısı 1037 adet iken 1 8 kat artış göstererek 18375 adet üreticiye ulaşmıştır.

 

Ülkemizde 2000 yılında 95 farklı ürün çeşitliliğine ulaşan ürün listesi Çizelgede sunulmuştur. Ürün çeşitlerinde 21 ürünle kuru ürünler ilk sırayı almakta, bunu 18’er ürünle tıbbi bitkiler ve sebze takip etmektedir. Ayni yıldaki ekolojik üretimin dağılımı incelendiğinde toplam üretimin %65 ini kuru ürünlerin (kuru ve kurutulmuş meyveler) oluşturduğu, bunu % 18 ile tarla bitkilerinin takip ettiği görülmektedir.

 

Üretilen ürünlerin hemen tamamının ihraç edilmesi nedeniyle ürün çeşitlenmesi de yurt dışından gelen taleplere göre oluşmaktadır. En büyük üretim miktarı kuru ve kurutulmuş ürünlerde olmuştur. İç piyasa geliştiğinde talep edilen ürünler değişecek, buna bağlı olarak buğday, un ve mamulleri ile yaş meyve ve sebzelerin üretim miktar ve çeşitleri de artacaktır. Üretim alanları incelendiğinde, toplam alanın %37’sini kuru ve kurutulmuş ürünlerin oluşturduğu, bunu tarla bitkilerinin (%30) takip ettiği, en küçük üretim alanına ise sebze (%1) ve üzümsü meyve (%3) üretiminin sahip olduğu görülmektedir. Üreticiler incelendiğinde ise, en fazla üretici sayısının yine kuru ve kurutulmuş ürünler grubunda yer aldığı (%52) görülmektedir. Tarla bitkileri ile yaş meyveler (%15 - %10)2. ve 3. sırada yer almışlardır. En az sayıda üretici, sebze grubunda (%2) bulunmaktadır.

 

Çizelge 1

Eklenecek...

 

Çizelgede yer alan veriler, ekolojik tarım yapmak üzere kontrol edilen alanları göstermektedir. Elde edilen ürünün bir kısmı taze olarak iç veya dış pazarlara satılırken bir kısmı da işlenmekte, kurutularak, konserve edilerek veya dondurularak ihraç edilmektedir. Ürünlerin hammadde olarak ihracı yerine işlenerek ve dayanıklılığının arttırılarak pazarlanması ülke ekonomisi, ihracatçı ve üretici için daha karlı olacaktır. İlk yıllarda tamamen hammadde olarak ihraç edilen ekolojik ürünler günümüzde gittikçe artan oranlarda işlenerek ihraç edilmektedir. Örneğin pamuk ilk yıllarda hammadde olarak ihraç edilirken önce iplik daha sonra tekstil ürünleri olarak ihraç edilmeye başlamıştır. Kuru ve kurutulmuş ürünlerin bir kısmı işletmelerde işlenip tüketici ambalajı boyutunda paketlenerek ihraç edilmektedir. Ayrıca kuru meyve kokteylleri hazırlanarak ürün çeşitlemesine de gidilmektedir. Bunların dışında salça, meyve konsantresi, gülsuyu, gül yağı gibi ürünler örnek verilebilir. Ancak işlenmiş ürünlerin miktarının genel üretim toplamı içindeki payının arttırılması gerekmektedir.

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(51346 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Türkiye de Ekolojik (Organik Ve Biyolojik) Tarım

Türkiye de Ekolojik (Organik Ve Biyolojik) Tarım

2. TÜRKİYE DE EKOLOJİK (ORGANİK, BİYOLOJİK) TARIM 2.1. Ekolojik Tarımın Uygulanması 2.2. Türkiye de Ekolojik Tarım 2.1. Ekolojik Tarımın Uygulanması Ekolojik tarım yapmaya karar veren bır üretici üretime başlamadan bır yıl önce kontrol ve sertifikasvon kuruluşlarından birine başvurup yapacağı üretimin Organık Tarımın Esasları ve Uygula...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi