• notifications1
 • menü

Bugün : 19 Temmuz 2024 Cuma

TARIMSAL MEKANİZASYON DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

1-Tarım aletlerinin traktöre bağlanma durumlarına göre çeşitleri nelerdir?

 --çekme           --yarı asma                  --asma tarım aletleri

 

2- Toprak işlemenin AMAÇLARINA göre toprak işleme yöntemleri nelerdir?

 • a-toprağı şeritler haklinde kesilip devrilmesi (pulluklar)
 • b-toprağın devrilmeden işlenmesi (kültüvatörler,tırmıklar)
 • c-toprağın karıştırılarak işlenmesi ( frezeler)
 • d- toprağın bastırılması (merdane sürgüler)

 

3-  Toprak işlemenin amacı nedir?

Kültür bitkileri için furda bünye oluşturulmasıdır.

 • a-yabanı ot kontrolu
 • b- tarlanın sulanmaya hazırlanması
 • c- tohum yatağının hazırlama
 • d-erozyon kontrolu
 • e- toprak yüzeyindeki bitki artıkları, anız ve gübrelerin gömülmesi

 

4-Traktör pulluklarının traktöre bağlantı durumlarına göre çeşitleri nelerdir?

a-çekme pulluklar                   b- asma pulluklar        c- yarı asma pulluklar

 

5- Kulaklı pulluk nedir?

Toprağı dikdörtgen prizma şeklinde düşey ve yatay olarak şeritler halinde kesen ve kesilen parçaları aktif yüzey adı verilen uç demiri ve kulağın şekline göre parçalayarak bie önce açılan çiziye değişik biçimlerde deviren temel toprak ileme aletidir.

 

6- Kulaklı pullukların aktif ve pasif parçaları nelerdir?

Aktif parçalar:  toprağın kesilmesini kaldırılmasını parçalanarak devrilmesini sağlayan parçalarıdır.           (Keski demiri, uç demiri, kulak, ön gövdecik, köşekesen)

Pasif parçalar:  pulluğun dik durmasını sevk ve idaresini ve parçaların birbirinie bağlanmasını sağlayan aletlerdir.        (Payanda, taban demiri, kulak uzantısı, ökçe demiri, süpürgeliktir.)

 

7-Keski demiri ne işe yarar? Kaç türü vardır?  Toplam çeki gücünün ne kadarını alır?

Toprak şeritinin düşey yan düzlemi üzerinden çizi duvarı üzerinden kesilerek çiğ taraftan ayrılmasını sağlar. 2 türü vardır. Bıçak keski ve disk keskidir. Kuvvetin % 15-25 kadarını alır.

 

8- Uç demirinin görevi nedir? Hangi malzemeden yapılmıştır?

Toprak şeritini yatay yan düzlem üzerinde yatay olarak keser toprağı kulak üzerine iterek görev yapar. Kuvvetin % 50 sini tüketir. Çelik saçlardan preslenerek oluşur. Sürtünmeyi azaltmak için  parçalar birbirine HAVŞA BAŞLI vidalarla bağlanmaktadır.

 

9- Kulak görevi nedir? Hangi malzemeden yapılır? Kaç tipi vardır?

Keski demiri tarafından dikey ve uç demiri tarafından yatay olarak kesilen toprak şeritin kaldırarak parçalamak devirmek ve yana kaydırarak bir önceki çiziye yatırmaktır. Preslenmiş çeklik levhadan oluşur.

 a- dik kulak     b- orta dik kulak         c-yarı bükük kulak      d- tam bükük kulak

 

10- Neden çeşitli kulak tipleri oluşmuştur?

Değişik tiplerdeki değişik toprakları işleyebilmek için oluşmuştur.

 • hafif toprakları dik kulak  
 • hafif toprakların biraz üstü olan topraklar için orta dik kulak
 • orta ağır  toprakla için yarı bükük kulak
 • ağır topraklar için tam bükük kulaklı pulluklar kullanılır,

 

11- çeşitli topraklar iş genişliğinin (b) iş derinliğine (a) oranı nasıldır?

Toprak çeşiti

Kullanılan  pulluk

b/a

Gevşek (hafif) toprak

Dik kulak

1,30

Kültüvatör (orta) toprak

Kültüform kulak

1,41

Ağır toprak

Yarı bükük kulak

2-3 arası (2)

 

12- Ön gövdecik ne işe yarar? İş genişliği ve iş derinliği ana pulluğun ne kadarıdır?

 Bazı pullukların önünde olur ve çift katlı sürüm sağlar. İş genişliği ana pulluğun 2/3 kadar iş derinliği ise 1/3 kadardır.

 

13- Payanda görevi nedir? Hangi malzemeden yapılır? 

Pulluk parçalarını birleştirmektir. Döküm demir veya çelikten preslenerek yapılır.

 

14- Taban demiri görevi nedir?

Pulluğun çizi içerisinde dengeli durmasını ve çalışmasını sağlar en çok aşınan kısmıdır.

 

15-Ökçe demiri ne işe yarar?

Taban demirinin aşınmasını azaltmak için arkasında bulunan parçadır.

 

16-Ok ve çatının görevleri nelerdir?

Çatı pulluğun gövde sayısı kadar bulunur ve parçaların ara demirlerle birbirine bağlanmasını sağlar.           

 

17-Diskli pulluklarda yön ve durum açıları nedir?

YÖN açısı : pulluğa yukarıdan bakıldığında görülen açıdır. Yani diskin düşey yan düzlem ile arasında kalan açıdır. 40-45 derecedir. Bu açının büyültülmesi iş genişliğini artırır. Açı düşük olursa diskin arka yüzeyi çizi duvarına sürtecektir.

 

DURUM açısı: diske karşıdan bakıldığında görülen açıdır. Yani diskin yatay düzlem ile arasında kalan açıdır. 15-25 derecedir. Büyüyüp küçülmesi parçalama üzerine etkilidir. Büyüdükçe içine alacağı toprak artacağından parçalama artacaktır.

 

18- Dipkazan ne işe yarar?

Her yıl pulluklarla işlenen topraklarda 8-10 cm alt tabakada su geçirmez bir tabaka oluşur. İşte bu tabakanın 2-3 yılda bir kazılarak sert tabakanın kırılması gerekmektedir. Bu amaç için kullanılır.

 

19- Pulluklarda çeki kuvveti ve çeki gücünü etkileyen faktörler nelerdir?

 1. a-pulluğun iş derinliği (a)
 2. b-pulluğun iş genişliği (b)  ( her birinin iş genişliği olacak)
 3. c-toprak cinsi
 4. d-toprağın durumu
 5. e- aletin cinsi
 6. f- ilerleme hızı
 7. g-gövde sayısı (n)
 8. h- gövde yapısı

 

20- Pulluklarda çeki kuvveti ve çeki gücü hesabı nasıl yapılır ?

Örnek: Her birinin iş genişliği  30 cm olan 3 gövdeli tam bükük kulaklı traktör pulluğu ağır toprak koşullarında 7,2 km/h hızla çekilmektedir. Özgül toprak direnci 6000 kp/m2 olduğuna göre pulluğun çekilmesi için gerekli kuvveti bulunuz?

           

Formülümüz: F: a x b x Wo x n x (V)   buradaki () işareti karekök yerinedir. Yani karekök V dir.         

 

Soruda verilenler:

b: 30 cm          : 3 dm (formülde dm olduğundan soruda verileni dm olarak çevir.)

n: 3 gövdeli

v: 7,2 km/h      :  2 m/s ( formülde m/s olduğundan soruda verileni m/s çevir. Ayrıca km/h eğer m/s çevirilecekse kısayol verileni 3,6 böl; eğer tersi ise yani verilen m/s ve istenen km/h ise 3,6 ile çarp bu şekilde bulunur)

Wo :6000 kp/m2         60 kp/dm2 (formülde kp/dm2 olduğundan soruda verileni çevirdik)

 

Verilenleri formüle koyacağız ancak bize a da lazım onu da bulmak için b/a değerlerinden faydalanacağız. Soruda ağır toprak demiş yani b/a değeri 2 dir. Buradan da 3/a: 2 ise a: 1,5 dm dir.

 

Artık verilenleri formüle koyabiliriz:

         

F: a x b x Wo x n x (V) den  buradaki () işareti karekök yerinedir. Yani karekök V dir.   : F:1,5 dm x 3 dm  x 60 kp/dm2  x 3  x  (2  m/s)  : 1142 kp bulunur.

1 Bg   : 0,736 Kw dır

1 Kw  : 1,36 Bg dir.

 

Eğer soruda Bg olarak soruluyorsa ; Pç: F x V / 75 x n ile bulunur.

F: kp biriminden çeki için gerekli kuvvet

V: ilerleme hızı m/s

n: çeki kancası gücü/traktör gücü dür. (Sorularda verilmez ise 0,6 olarak alınacaktır.)

 

Pç: 1142 kp x 2 m/s  /  75 x 0,6  : 50,70 Bg olarak bulunur.

 

Eğer soruda Kw olarak soruluyorsa 1 Bg : 0,736 Kw dan : 50,70 Bg ise 37,31 Kw olarak bulunur.        

Not: Sınavda buna benzer soru gelecek ancak; sadece birimlerde ve rakamlarında oynanma yapılacak. Birimlere kesinlikle dikkat edilecek  eğer birimi çevirmeden formüle koyarsan soru tamam çizilecek. ( hız km/h verilecek ama formülde m/s olduğundan kesinlikle m/s çevirilecek.)  ( yada soruda iş genişliği toplam iş genişliği 90 cm olan 3 softlu pulluk dendiği zaman iş genişiliği b: 90 alınmayacak iş genişliği 90/3 den 30 cm o da 3 dm olarak bulunacak)

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Mustafa

24.04.2023 22:20:07

200 BG gücünde bir traktör, gücünün %50'sini çeki kancasına iletiyor. Traktör birinci viteste 2 m/s, ikinci viteste 3 m/s, üçüncü viteste 5 m/s ve dördüncü viteste 7 m/s hızda çalışıyor. Kulak genişliği 20 cm olan 4 gövdeli bir pulluk ile özgül toprak direnci 30 kg/dm2'dir. Traktörün hangi vites kademesinde bu pulluk çekilebilir? (b/a = 1.3)

Ali

24.04.2023 22:16:20

Bir traktör toplam traktör gücünün %60'ını çeki kancasına iletmektedir. Gövde genişliği 30 cm olan 3 gövdeli orta dik bir kulak ile 7.2 km/h hızla sürüm işlemi gerçekleştirilecektir. Traktör gücü ne kadardır? (özgül toprak direnci=40 kg/dm²; b/a oranı orta dik kulak (kültürform) için gerekli olan değer alınacaktır.)

Hüseyin

7.09.2022 11:30:25

(Tahsin 25.05.2020 13:03:35)

Asılır tip 3 gövdeli, kulaklı bir traktör pulluğu ile özgül toprak direnci 55 kp/dm2 olan ağır toprak koşullarında
1,7 m/s hızla çalışılarak toprak işlenmiştir. Traktör motor gücünün %60’ını çeki gücü olarak geliştirebilmektedir.
Pulluğu çekecek traktörün motor gücü 40 kW ve b / a oranı 2 olduğuna göre;
a) Pulluğun çeki kuvvetini,
b) Pulluğun iş derinliğini bulur musunuz?

Pç = 40 kw = 54,4 Bg
F = aranan pulluk çeki gücü
n = çeki kancası gücü / traktör gücü = 0,6
v = 1,7 m/s
Pç= (F x v ) / (75*n)
54,4 Bg = (1,7 F )/ (75*0,6) →
F = 1440 kp. PULLUĞUN ÇEKİ KUVETTİDİR.

F = a x b x Wo x n x Karekök(v)

1440 kp = a x b x 55 kp / dm2 x 3 x karekök(1,7 m/s)

a x b = 6,7 dm
b/a = 2 dm

a = 1,83 dm PULLUĞUN İŞ DERİNLİĞİ


Askat

7.04.2022 16:08:18

Tarımsal mekanizasyon 1.sınıf vize çıkmış sorular

Cengiz

7.02.2021 11:24:38

pulluk remi üzerinde parçalar gösterilse daha iyi ve anlamlı olur bilgiler daha anlamlı hale gelir.

Yusuf Yıldırım

6.02.2021 12:36:25

Pullukta alan iş başarısının hesap formülü

Tahsin

25.05.2020 13:03:35

Asılır tip 3 gövdeli, kulaklı bir traktör pulluğu ile özgül toprak direnci 55 kp/dm2 olan ağır toprak koşullarında
1,7 m/s hızla çalışılarak toprak işlenmiştir. Traktör motor gücünün %60’ını çeki gücü olarak geliştirebilmektedir.
Pulluğu çekecek traktörün motor gücü 40 kW ve b / a oranı 2 olduğuna göre;
a) Pulluğun çeki kuvvetini,
b) Pulluğun iş derinliğini
bulurmusunuz

(28275 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

Tarımsal Mekanizasyon Ders Notu

TARIMSAL MEKANİZASYON DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1-Tarım aletlerinin traktöre bağlanma durumlarına göre çeşitleri nelerdir? --çekme --yarı asma --asma tarım aletleri 2- Toprak işlemenin AMAÇLARINA göre toprak işleme yöntemleri nelerdir? a-toprağı şeritler haklinde kesilip devrilmesi (pulluklar) b-toprağın devrilm...

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Kitabı Özeti

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Kitabı Özeti

Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına hazırlanan arkadaşlar için harika bir ders notudur. Ders notunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Tarımsal Bilirkişilik Ders Notu

Tarımsal Bilirkişilik Ders Notu

Tarımsal kıymet takdiri (değerleme) Avrupa ve özellikle ABD de bir disiplin ve profesyonel bir meslek olarak gelişirken, ülkemizde sadece Ziraat Mühendislerinin mahkemelerde yaptıkları bilirkişilikle sınırlı uygulamalar şeklinde kalmıştır. Ziraat Mühendislerinin uygulamada karşılaştıkları mesleki konuların başında gelen tarımsal kıymet takdiri...

Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ders Notları

Tarımsal Yapılar Ve Sulama Ders Notları

Tarımsal Yapılar ve Sulama Ders Notları Tarımsal yapılar ve sulama - Su kaynaklarının planlanması ders notları yer almaktadır bu paylaşımımız da. Umarım işlerine yarayacaktır. https://docs.google.com/file/d/0B98fAj0-ZwJwWVMyYkg4REpmNDA/edit?usp=sharing

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi