• notifications1
 • menü

Bugün : 18 Şubat 2020 Salı

A'DAN Z'YE İNGİLİZCE - TÜRKÇE KELİMELER SÖZLÜĞÜ

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 • Abandon (ebandın) Dinle
  1. TERK ETMEK
 • Ability (ebılıti) Dinle
  1. YETENEK
 • Able (eybıl) Dinle
  1. MUKTEDİR
 • Aboard (ebord) Dinle
  1. (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
 • Abolish (ebolış) Dinle
  1. İPTAL ETMEK
 • Abolition (ebolışın) Dinle
  1. KALDIRMAK
 • About (ebaut) Dinle
  1. 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
 • Above (ebav) Dinle
  1. YUKARIDAKİ
 • Abroad (ebrod) Dinle
  1. YURT DIŞI
 • Absence (ebsıns) Dinle
  1. YOKLUK
 • Absent (ebsınt) Dinle
  1. 1.YOK 2.EKSİK
 • Absolute (ebsolut) Dinle
  1. MUTLAK, KESİN
 • Absorb (ıbsorb) Dinle
  1. 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
 • Absurd (ebzörd) Dinle
  1. SAÇMA
 • Abuse (ebyus) Dinle
  1. KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
 • Academic (ekıdemik) Dinle
  1. AKADEMİK
 • Accelerator (ekselıreytır) Dinle
  1. GAZ PEDALI
 • Accent (eksınt) Dinle
  1. ŞİVE, AKSAN
 • Accept (eksept) Dinle
  1. KABUL ETMEK
 • Access (ekses) Dinle
  1. 1)GİRİŞ 2)YOL
 • Accessible (eksesıbıl) Dinle
  1. 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
 • Accident (eksidınt) Dinle
  1. KAZA
 • Accommodate (ekomodeyt) Dinle
  1. YERLEŞTİRMEK
 • Accommodation (ekomıdeyşın) Dinle
  1. KONAKLAMA YERİ
 • Accompany (ekampıni) Dinle
  1. EŞLİK ETMEK
 • According To (ekording tu) Dinle
  1. GÖRE
 • Account (ekaunt) Dinle
  1. HESAP
 • Accounting (ekaunting) Dinle
  1. MUHASEBE
 • Accumulate (ekyumyuleyt) Dinle
  1. TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
 • Accurate (ekürıt) Dinle
  1. DOĞRU, HATASIZ
 • Accuse (ekküz) Dinle
  1. SUÇLAMAK
 • Accused (ekyuzıd) Dinle
  1. 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
 • Accustom (ekastım) Dinle
  1. ALIŞTIRMAK
 • Accustomed (ekastımd) Dinle
  1. ALIŞIK,ALIŞKIN
 • Achieve (e?iv) Dinle
  1. ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
 • Achievement (e?ivmınt) Dinle
  1. BAŞARI
 • Acid (esid) Dinle
  1. ASİT
 • Acknowledge (eknolı?) Dinle
  1. DOĞRULAMAK
 • Acquaint (ekueynt) Dinle
  1. TANIMAK,BİLMEK
 • Acquire (ikwaır) Dinle
  1. EDİNMEK
 • Acquisition (ekwızışın) Dinle
  1. EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
 • Across (ekros) Dinle
  1. 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
 • Act (ekt) Dinle
  1. 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
 • Active (ektiv) Dinle
  1. ETKİN, FAAL
 • Actor (ektır) Dinle
  1. ERKEK OYUNCU
 • Actress (ektrıs) Dinle
  1. KADIN OYUNCU
 • Actual (ekçuıl) Dinle
  1. GERÇEK
 • Add (ed) Dinle
  1. TOPLAMAK,EKLEMEK
 • Addict (edikt) Dinle
  1. TİRYAKİ,MÜPTELA
 • Address (edres) Dinle
  1. ADRES
 • Administration (edminıstreyşın) Dinle
  1. İDARE
 • Admiral (edmirıl) Dinle
  1. AMİRAL
 • Admire (edmayr) Dinle
  1. BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
 • Admission (edmişın) Dinle
  1. 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
 • Admit (edmit) Dinle
  1. 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
 • Adopt (edopt) Dinle
  1. 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
 • Adult (edalt) Dinle
  1. YETİŞKİN
 • Advance (edvens) Dinle
  1. 1.İLERİ 2.AVANS
 • Advanced (edvensd) Dinle
  1. GELİŞMİŞ
 • Advantage (edventıc) Dinle
  1. AVANTAJ
 • Adventure (edvençur) Dinle
  1. MACERA
 • Adverse (edvörs) Dinle
  1. ZIT,KARŞI
 • Advertise (edvırtayz) Dinle
  1. REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
 • Advice (edvays) Dinle
  1. TAVSİYE
 • Advise (edvayz) Dinle
  1. TAVSİYE ETMEK
 • Aerial (eriyıl) Dinle
  1. ANTEN
 • Aeroplane (eıropleyn) Dinle
  1. UÇAK
 • Affair (effeyır) Dinle
  1. 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
 • Affect (efekt) Dinle
  1. ETKİLEMEK
 • Afford (eford) Dinle
  1. SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
 • Afraid (efreid) Dinle
  1. KORKMAK
 • After (aftır) Dinle
  1. SONRA
 • Afternoon (aftırnuun) Dinle
  1. ÖĞLEDEN SONRA
 • Afterwards (aftırvördz) Dinle
  1. (bir olaydan) SONRA
 • Again (egein) Dinle
  1. BİR DAHA;YİNE
 • Against (egeinst) Dinle
  1. KARŞI, ZIT
 • Age (eyc) Dinle
  1. 1.YAŞ 2.ÇAĞ
 • Aged (eycd) Dinle
  1. YAŞINDA
 • Agency (eycınsi) Dinle
  1. ACENTE
 • Agent (eycınt) Dinle
  1. TEMSİLCİ, ARACI
 • Aggressive (egresiv) Dinle
  1. SALDIRGAN, KAVGACI
 • Agree (egrii) Dinle
  1. ANLAŞMAK
 • Agreement (egriimınt) Dinle
  1. ANLAŞMA
 • Agriculture (egrikalçır) Dinle
  1. TARIM
 • Ahead (ehed) Dinle
  1. ÖNDE
 • Aim (eym) Dinle
  1. 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
 • Air (eyr) Dinle
  1. 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
 • Airport (eyirport) Dinle
  1. HAVA ALANI
 • Alarm (alarm) Dinle
  1. ALARM
 • Album (elbım) Dinle
  1. ALBÜM
 • Alcohol (elkıhol) Dinle
  1. ALKOL
 • Algebra (alcebra) Dinle
  1. CEBİR
 • Alike (elaık) Dinle
  1. HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
 • Alive (elaıv) Dinle
  1. YAŞAMAK,CANLI
 • All (ol) Dinle
  1. 1.HEP 2.TÜM 3.HER
 • All Right (ol rayt) Dinle
  1. 1.TAMAM 2.EVET
 • Alliance (elayıns) Dinle
  1. BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
 • Alligator (aligeytır) Dinle
  1. TİMSAH
 • Allocate (elıkeyt) Dinle
  1. TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
 • Allocations (elıkeyşın) Dinle
  1. TAHSİSAT
 • Allow (elov) Dinle
  1. İZİN VERMEK
 • Allowance (elauıns) Dinle
  1. DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
 • Ally (elay) Dinle
  1. ANLAŞMA,BİRLEŞME
 • Almost (olmost) Dinle
  1. HEMEN HEMEN
 • Alone (elon) Dinle
  1. 1.YALNIZ 2.TEK
 • Along (elong) Dinle
  1. 1.BOYUNCA 2.İLERİ
 • Aloud (elaud) Dinle
  1. SESLİ
 • Alphabet (elfıbit) Dinle
  1. ALFABE
 • Already (olredi) Dinle
  1. AZ ÖNCE, ZATEN
 • Also (olso) Dinle
  1. HEM DE
 • Alter (oltır) Dinle
  1. DEĞİŞTİRMEK
 • Alternative (oltörnıtiv) Dinle
  1. ALTERNATİF, SEÇENEK
 • Although (oldo) Dinle
  1. 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
 • Altogether (oltugedır) Dinle
  1. TÜMÜYLE, HEP BERABER
 • Always (olveys) Dinle
  1. HER ZAMAN
 • Amateur (emıtör) Dinle
  1. AMATÖR
 • Amaze (emeyz) Dinle
  1. ŞAŞIRTMAK
 • Ambassador (embesedır) Dinle
  1. BÜYÜKELÇİ
 • Ambition (embişın) Dinle
  1. HIRS
 • Ambulance (embyulıns) Dinle
  1. AMBULANS
 • Ambush (embuş) Dinle
  1. TUZAK
 • Amend (emend) Dinle
  1. DÜZELME, AYARLAMA
 • Among (emong) Dinle
  1. ARASINDA
 • Amount (emaunt) Dinle
  1. MİKTAR
 • Ample (empıl) Dinle
  1. GENİŞ, BOL
 • Amuse (emüuz) Dinle
  1. GÜLDÜRMEK
 • Anchor (enkır) Dinle
  1. 1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
 • Angel (eyncıl) Dinle
  1. MELEK
 • Anger (engır) Dinle
  1. KIZMAK
 • Angle (engıl) Dinle
  1. AÇI, KÖŞE
 • Angry (engri) Dinle
  1. KIZGIN
 • Animal (enimıl) Dinle
  1. HAYVAN
 • Ankle (enkl) Dinle
  1. AYAK BİLEĞİ
 • Anniversary (enivörsıri) Dinle
  1. YILDÖNÜMÜ
 • Announce (enauns) Dinle
  1. BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
 • Annoy (enoy) Dinle
  1. RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
 • Annual (enyuıl) Dinle
  1. YILLIK
 • Another (enadır) Dinle
  1. DİĞER, BİR BAŞKA
 • Answer (ensır) Dinle
  1. YANIT
 • Ant (ent) Dinle
  1. KARINCA
 • Anti (anti) Dinle
  1. KARŞI, ZIT, TERS
 • Anticipate (entisipeyt) Dinle
  1. 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
 • Antique (entik) Dinle
  1. ANTİKA
 • Anxiety (enzayıti) Dinle
  1. ENDİŞE
 • Anxious (enkşıs) Dinle
  1. ENDİŞELİ
 • Anxiously (enkşıslıy) Dinle
  1. ENDİŞELİ OLMAK
 • Any (eni) Dinle
  1. HERHANGİ
 • Anybody (enibadi) Dinle
  1. HERHANGİ BİRİ
 • Anyone (enivan) Dinle
  1. HERHANGİ BİRİ
 • Anything (enyting) Dinle
  1. HERHANGİ BİR ŞEY
 • Anyway (enivey) Dinle
  1. HER NEYSE
 • Anywhere (eniveır) Dinle
  1. HERHANGİ BİR YER
 • Apart (epart) Dinle
  1. AYRI
 • Apart From (epart from) Dinle
  1. HARİÇ, DIŞINDA
 • Apartment (epartmınt) Dinle
  1. APARTMAN DAİRESİ
 • Apologize (epolocayz) Dinle
  1. ÖZÜR DİLEMEK
 • Apparent (eperınt) Dinle
  1. AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
 • Apparently (eparıntliy) Dinle
  1. BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
 • Appeal (epiıl) Dinle
  1. 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
 • Appear (eppiır) Dinle
  1. GÖRÜNMEK
 • Appearance (eppiırıns) Dinle
  1. GÖRÜNÜŞ
 • Appetite (epıtayt) Dinle
  1. İŞTAH
 • Apple (epıl) Dinle
  1. ELMA
 • Applicant (eplikınt) Dinle
  1. BAŞVURAN
 • Application (eplikeyşın) Dinle
  1. BAŞVURU
 • Apply (eplay) Dinle
  1. 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
 • Appoint (eppoint) Dinle
  1. ATAMAK
 • Appointment (eppointmınt) Dinle
  1. 1.RANDEVU 2.ATAMA
 • Appreciate (eprişieyt) Dinle
  1. MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
 • Approach (eproç) Dinle
  1. 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
 • Approve (epruv) Dinle
  1. ONAYLAMAK
 • Approximate (eproksimıt) Dinle
  1. YAKLAŞIK OLARAK
 • Apricot (eprikot) Dinle
  1. KAYISI
 • April (eyprıl) Dinle
  1. NİSAN
 • Archbishop (arçbişıp) Dinle
  1. BAŞPİSKOPOS
 • Architect (arkitekt) Dinle
  1. MİMAR
 • Architecture (arkitekçır) Dinle
  1. MİMARİ
 • Area (eriya) Dinle
  1. ALAN, BÖLGE
 • Argue (argüu) Dinle
  1. TARTIŞMAK
 • Argument (argümınt) Dinle
  1. TARTIŞMA
 • Arise (erayz) Dinle
  1. KALKMAK, YÜKSELMEK
 • Aristocrat (eristokrat) Dinle
  1. ARİSTOKRAT
 • Arm (arm) Dinle
  1. KOL, SİLAH
 • Armchair (armçeir) Dinle
  1. KOLTUK
 • Armour (armır) Dinle
  1. ZIRH
 • Around (eraund) Dinle
  1. 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
 • Arrange (ereync) Dinle
  1. DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
 • Arrest (erest) Dinle
  1. TUTUKLAMAK
 • Arrival (erayvıl) Dinle
  1. VARIŞ
 • Arrive (erayv) Dinle
  1. VARMAK
 • Article (artikl) Dinle
  1. 1.MAKALE 2.EŞYA
 • Article Of Association (artıkıl ıv ısosieyşın) Dinle
  1. ANA SÖZLEŞME
 • Artificial (artifişıl) Dinle
  1. YAPAY
 • Artist (artist) Dinle
  1. SANATÇI
 • As (ez) Dinle
  1. 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
 • Ashamed (eşeymd) Dinle
  1. UTANMIŞ
 • Aside (esayd) Dinle
  1. BİR YANDA
 • Ask (esk) Dinle
  1. SORMAK, İSTEMEK
 • Asleep (esliip) Dinle
  1. UYKUDA
 • Aspect (espekt) Dinle
  1. GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
 • Ass (es) Dinle
  1. 1.EŞEK 2.APTAL
 • Assembly (esembli) Dinle
  1. 1.MONTAJ 2.OTURUM
 • Asset (eset) Dinle
  1. VARLIK
 • Assist (esist) Dinle
  1. YARDIM ETMEK
 • Assistant (esistınt) Dinle
  1. YARDIMCI
 • Associate (esoşieyt) Dinle
  1. İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
 • Association (esuşeytın) Dinle
  1. CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
 • Assume (esuym) Dinle
  1. VARSAYMAK
 • Assurance (eşurıns) Dinle
  1. GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
 • Assure (eşuır) Dinle
  1. TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
 • Assured (eşurıd) Dinle
  1. 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
 • Astonish (estoniş) Dinle
  1. ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
 • At (et) Dinle
  1. DE..DA eki
 • Atmosphere (etmosfiır) Dinle
  1. HAVAKÜRE, ATMOSFER
 • Attach (eteç) Dinle
  1. BİRLEŞTİRMEK
 • Attachment (eta?mınt) Dinle
  1. İLAVE, EK
 • Attack (etek) Dinle
  1. SALDIRMAK, ATAK
 • Attempt (etempt) Dinle
  1. DENEMEK
 • Attend (etend) Dinle
  1. KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
 • Attendant (ıtendınt) Dinle
  1. 1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
 • Attention (etenşın) Dinle
  1. DİKKAT
 • Attitude (etitüud) Dinle
  1. YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
 • Attractive (etrektiv) Dinle
  1. ÇEKİCİ
 • Auction (okşın) Dinle
  1. MÜZAYEDE, MEZAT
 • Audience (odyıns) Dinle
  1. İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
 • Augment (ogment) Dinle
  1. İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
 • Augmentation (ogmentetişın) Dinle
  1. ZAM, EKLEME
 • August (ogust) Dinle
  1. AĞUSTOS
 • Aunt (aant) Dinle
  1. TEYZE, HALA
 • Author (othır) Dinle
  1. YAZAR
 • Authority (othoriti) Dinle
  1. OTORİTE
 • Autumn (otumn) Dinle
  1. SONBAHAR
 • Available (eveylıbl) Dinle
  1. HAZIR, SERBEST, BOŞTA
 • Avenue (evenyu) Dinle
  1. CADDE
 • Average (evirıç) Dinle
  1. ORTALAMA
 • Avoid (evoid) Dinle
  1. KAÇINMAK
 • Awake (eveyk) Dinle
  1. UYANIK
 • Award (iwood) Dinle
  1. MÜKAFAT
 • Aware (eveyr) Dinle
  1. BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
 • Away (evey) Dinle
  1. BURADAN, BURADA DEĞİL
 • Awful (oful) Dinle
  1. KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
 • Awkward (okvırd) Dinle
  1. 1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ
KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BAŞLIKLAR
SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
 • Konular (4306)
 • Haberler (2670)
 • Resimler (5378)
 • Dokümanlar (1745)
 • Üyeler (10982)
reflesh

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...