• notifications1
 • menü

Bugün : 27 Mayıs 2019 Pazartesi

A'DAN Z'YE İNGİLİZCE - TÜRKÇE KELİMELER SÖZLÜĞÜ

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
 • Abandon (ebandın) Dinle
  1. TERK ETMEK
 • Ability (ebılıti) Dinle
  1. YETENEK
 • Able (eybıl) Dinle
  1. MUKTEDİR
 • Aboard (ebord) Dinle
  1. (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
 • Abolish (ebolış) Dinle
  1. İPTAL ETMEK
 • Abolition (ebolışın) Dinle
  1. KALDIRMAK
 • About (ebaut) Dinle
  1. 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
 • Above (ebav) Dinle
  1. YUKARIDAKİ
 • Abroad (ebrod) Dinle
  1. YURT DIŞI
 • Absence (ebsıns) Dinle
  1. YOKLUK
 • Absent (ebsınt) Dinle
  1. 1.YOK 2.EKSİK
 • Absolute (ebsolut) Dinle
  1. MUTLAK, KESİN
 • Absorb (ıbsorb) Dinle
  1. 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
 • Absurd (ebzörd) Dinle
  1. SAÇMA
 • Abuse (ebyus) Dinle
  1. KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
 • Academic (ekıdemik) Dinle
  1. AKADEMİK
 • Accelerator (ekselıreytır) Dinle
  1. GAZ PEDALI
 • Accent (eksınt) Dinle
  1. ŞİVE, AKSAN
 • Accept (eksept) Dinle
  1. KABUL ETMEK
 • Access (ekses) Dinle
  1. 1)GİRİŞ 2)YOL
 • Accessible (eksesıbıl) Dinle
  1. 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
 • Accident (eksidınt) Dinle
  1. KAZA
 • Accommodate (ekomodeyt) Dinle
  1. YERLEŞTİRMEK
 • Accommodation (ekomıdeyşın) Dinle
  1. KONAKLAMA YERİ
 • Accompany (ekampıni) Dinle
  1. EŞLİK ETMEK
 • According To (ekording tu) Dinle
  1. GÖRE
 • Account (ekaunt) Dinle
  1. HESAP
 • Accounting (ekaunting) Dinle
  1. MUHASEBE
 • Accumulate (ekyumyuleyt) Dinle
  1. TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
 • Accurate (ekürıt) Dinle
  1. DOĞRU, HATASIZ
 • Accuse (ekküz) Dinle
  1. SUÇLAMAK
 • Accused (ekyuzıd) Dinle
  1. 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
 • Accustom (ekastım) Dinle
  1. ALIŞTIRMAK
 • Accustomed (ekastımd) Dinle
  1. ALIŞIK,ALIŞKIN
 • Achieve (e?iv) Dinle
  1. ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
 • Achievement (e?ivmınt) Dinle
  1. BAŞARI
 • Acid (esid) Dinle
  1. ASİT
 • Acknowledge (eknolı?) Dinle
  1. DOĞRULAMAK
 • Acquaint (ekueynt) Dinle
  1. TANIMAK,BİLMEK
 • Acquire (ikwaır) Dinle
  1. EDİNMEK
 • Acquisition (ekwızışın) Dinle
  1. EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
 • Across (ekros) Dinle
  1. 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
 • Act (ekt) Dinle
  1. 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
 • Active (ektiv) Dinle
  1. ETKİN, FAAL
 • Actor (ektır) Dinle
  1. ERKEK OYUNCU
 • Actress (ektrıs) Dinle
  1. KADIN OYUNCU
 • Actual (ekçuıl) Dinle
  1. GERÇEK
 • Add (ed) Dinle
  1. TOPLAMAK,EKLEMEK
 • Addict (edikt) Dinle
  1. TİRYAKİ,MÜPTELA
 • Address (edres) Dinle
  1. ADRES
 • Administration (edminıstreyşın) Dinle
  1. İDARE
 • Admiral (edmirıl) Dinle
  1. AMİRAL
 • Admire (edmayr) Dinle
  1. BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
 • Admission (edmişın) Dinle
  1. 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
 • Admit (edmit) Dinle
  1. 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
 • Adopt (edopt) Dinle
  1. 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
 • Adult (edalt) Dinle
  1. YETİŞKİN
 • Advance (edvens) Dinle
  1. 1.İLERİ 2.AVANS
 • Advanced (edvensd) Dinle
  1. GELİŞMİŞ
 • Advantage (edventıc) Dinle
  1. AVANTAJ
 • Adventure (edvençur) Dinle
  1. MACERA
 • Adverse (edvörs) Dinle
  1. ZIT,KARŞI
 • Advertise (edvırtayz) Dinle
  1. REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
 • Advice (edvays) Dinle
  1. TAVSİYE
 • Advise (edvayz) Dinle
  1. TAVSİYE ETMEK
 • Aerial (eriyıl) Dinle
  1. ANTEN
 • Aeroplane (eıropleyn) Dinle
  1. UÇAK
 • Affair (effeyır) Dinle
  1. 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
 • Affect (efekt) Dinle
  1. ETKİLEMEK
 • Afford (eford) Dinle
  1. SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
 • Afraid (efreid) Dinle
  1. KORKMAK
 • After (aftır) Dinle
  1. SONRA
 • Afternoon (aftırnuun) Dinle
  1. ÖĞLEDEN SONRA
 • Afterwards (aftırvördz) Dinle
  1. (bir olaydan) SONRA
 • Again (egein) Dinle
  1. BİR DAHA;YİNE
 • Against (egeinst) Dinle
  1. KARŞI, ZIT
 • Age (eyc) Dinle
  1. 1.YAŞ 2.ÇAĞ
 • Aged (eycd) Dinle
  1. YAŞINDA
 • Agency (eycınsi) Dinle
  1. ACENTE
 • Agent (eycınt) Dinle
  1. TEMSİLCİ, ARACI
 • Aggressive (egresiv) Dinle
  1. SALDIRGAN, KAVGACI
 • Agree (egrii) Dinle
  1. ANLAŞMAK
 • Agreement (egriimınt) Dinle
  1. ANLAŞMA
 • Agriculture (egrikalçır) Dinle
  1. TARIM
 • Ahead (ehed) Dinle
  1. ÖNDE
 • Aim (eym) Dinle
  1. 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
 • Air (eyr) Dinle
  1. 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
 • Airport (eyirport) Dinle
  1. HAVA ALANI
 • Alarm (alarm) Dinle
  1. ALARM
 • Album (elbım) Dinle
  1. ALBÜM
 • Alcohol (elkıhol) Dinle
  1. ALKOL
 • Algebra (alcebra) Dinle
  1. CEBİR
 • Alike (elaık) Dinle
  1. HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
 • Alive (elaıv) Dinle
  1. YAŞAMAK,CANLI
 • All (ol) Dinle
  1. 1.HEP 2.TÜM 3.HER
 • All Right (ol rayt) Dinle
  1. 1.TAMAM 2.EVET
 • Alliance (elayıns) Dinle
  1. BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
 • Alligator (aligeytır) Dinle
  1. TİMSAH
 • Allocate (elıkeyt) Dinle
  1. TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
 • Allocations (elıkeyşın) Dinle
  1. TAHSİSAT
 • Allow (elov) Dinle
  1. İZİN VERMEK
 • Allowance (elauıns) Dinle
  1. DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
 • Ally (elay) Dinle
  1. ANLAŞMA,BİRLEŞME
 • Almost (olmost) Dinle
  1. HEMEN HEMEN
 • Alone (elon) Dinle
  1. 1.YALNIZ 2.TEK
 • Along (elong) Dinle
  1. 1.BOYUNCA 2.İLERİ
 • Aloud (elaud) Dinle
  1. SESLİ
 • Alphabet (elfıbit) Dinle
  1. ALFABE
 • Already (olredi) Dinle
  1. AZ ÖNCE, ZATEN
 • Also (olso) Dinle
  1. HEM DE
 • Alter (oltır) Dinle
  1. DEĞİŞTİRMEK
 • Alternative (oltörnıtiv) Dinle
  1. ALTERNATİF, SEÇENEK
 • Although (oldo) Dinle
  1. 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
 • Altogether (oltugedır) Dinle
  1. TÜMÜYLE, HEP BERABER
 • Always (olveys) Dinle
  1. HER ZAMAN
 • Amateur (emıtör) Dinle
  1. AMATÖR
 • Amaze (emeyz) Dinle
  1. ŞAŞIRTMAK
 • Ambassador (embesedır) Dinle
  1. BÜYÜKELÇİ
 • Ambition (embişın) Dinle
  1. HIRS
 • Ambulance (embyulıns) Dinle
  1. AMBULANS
 • Ambush (embuş) Dinle
  1. TUZAK
 • Amend (emend) Dinle
  1. DÜZELME, AYARLAMA
 • Among (emong) Dinle
  1. ARASINDA
 • Amount (emaunt) Dinle
  1. MİKTAR
 • Ample (empıl) Dinle
  1. GENİŞ, BOL
 • Amuse (emüuz) Dinle
  1. GÜLDÜRMEK
 • Anchor (enkır) Dinle
  1. 1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
 • Angel (eyncıl) Dinle
  1. MELEK
 • Anger (engır) Dinle
  1. KIZMAK
 • Angle (engıl) Dinle
  1. AÇI, KÖŞE
 • Angry (engri) Dinle
  1. KIZGIN
 • Animal (enimıl) Dinle
  1. HAYVAN
 • Ankle (enkl) Dinle
  1. AYAK BİLEĞİ
 • Anniversary (enivörsıri) Dinle
  1. YILDÖNÜMÜ
 • Announce (enauns) Dinle
  1. BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
 • Annoy (enoy) Dinle
  1. RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
 • Annual (enyuıl) Dinle
  1. YILLIK
 • Another (enadır) Dinle
  1. DİĞER, BİR BAŞKA
 • Answer (ensır) Dinle
  1. YANIT
 • Ant (ent) Dinle
  1. KARINCA
 • Anti (anti) Dinle
  1. KARŞI, ZIT, TERS
 • Anticipate (entisipeyt) Dinle
  1. 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
 • Antique (entik) Dinle
  1. ANTİKA
 • Anxiety (enzayıti) Dinle
  1. ENDİŞE
 • Anxious (enkşıs) Dinle
  1. ENDİŞELİ
 • Anxiously (enkşıslıy) Dinle
  1. ENDİŞELİ OLMAK
 • Any (eni) Dinle
  1. HERHANGİ
 • Anybody (enibadi) Dinle
  1. HERHANGİ BİRİ
 • Anyone (enivan) Dinle
  1. HERHANGİ BİRİ
 • Anything (enyting) Dinle
  1. HERHANGİ BİR ŞEY
 • Anyway (enivey) Dinle
  1. HER NEYSE
 • Anywhere (eniveır) Dinle
  1. HERHANGİ BİR YER
 • Apart (epart) Dinle
  1. AYRI
 • Apart From (epart from) Dinle
  1. HARİÇ, DIŞINDA
 • Apartment (epartmınt) Dinle
  1. APARTMAN DAİRESİ
 • Apologize (epolocayz) Dinle
  1. ÖZÜR DİLEMEK
 • Apparent (eperınt) Dinle
  1. AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
 • Apparently (eparıntliy) Dinle
  1. BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
 • Appeal (epiıl) Dinle
  1. 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
 • Appear (eppiır) Dinle
  1. GÖRÜNMEK
 • Appearance (eppiırıns) Dinle
  1. GÖRÜNÜŞ
 • Appetite (epıtayt) Dinle
  1. İŞTAH
 • Apple (epıl) Dinle
  1. ELMA
 • Applicant (eplikınt) Dinle
  1. BAŞVURAN
 • Application (eplikeyşın) Dinle
  1. BAŞVURU
 • Apply (eplay) Dinle
  1. 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
 • Appoint (eppoint) Dinle
  1. ATAMAK
 • Appointment (eppointmınt) Dinle
  1. 1.RANDEVU 2.ATAMA
 • Appreciate (eprişieyt) Dinle
  1. MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
 • Approach (eproç) Dinle
  1. 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
 • Approve (epruv) Dinle
  1. ONAYLAMAK
 • Approximate (eproksimıt) Dinle
  1. YAKLAŞIK OLARAK
 • Apricot (eprikot) Dinle
  1. KAYISI
 • April (eyprıl) Dinle
  1. NİSAN
 • Archbishop (arçbişıp) Dinle
  1. BAŞPİSKOPOS
 • Architect (arkitekt) Dinle
  1. MİMAR
 • Architecture (arkitekçır) Dinle
  1. MİMARİ
 • Area (eriya) Dinle
  1. ALAN, BÖLGE
 • Argue (argüu) Dinle
  1. TARTIŞMAK
 • Argument (argümınt) Dinle
  1. TARTIŞMA
 • Arise (erayz) Dinle
  1. KALKMAK, YÜKSELMEK
 • Aristocrat (eristokrat) Dinle
  1. ARİSTOKRAT
 • Arm (arm) Dinle
  1. KOL, SİLAH
 • Armchair (armçeir) Dinle
  1. KOLTUK
 • Armour (armır) Dinle
  1. ZIRH
 • Around (eraund) Dinle
  1. 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
 • Arrange (ereync) Dinle
  1. DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
 • Arrest (erest) Dinle
  1. TUTUKLAMAK
 • Arrival (erayvıl) Dinle
  1. VARIŞ
 • Arrive (erayv) Dinle
  1. VARMAK
 • Article (artikl) Dinle
  1. 1.MAKALE 2.EŞYA
 • Article Of Association (artıkıl ıv ısosieyşın) Dinle
  1. ANA SÖZLEŞME
 • Artificial (artifişıl) Dinle
  1. YAPAY
 • Artist (artist) Dinle
  1. SANATÇI
 • As (ez) Dinle
  1. 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
 • Ashamed (eşeymd) Dinle
  1. UTANMIŞ
 • Aside (esayd) Dinle
  1. BİR YANDA
 • Ask (esk) Dinle
  1. SORMAK, İSTEMEK
 • Asleep (esliip) Dinle
  1. UYKUDA
 • Aspect (espekt) Dinle
  1. GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
 • Ass (es) Dinle
  1. 1.EŞEK 2.APTAL
 • Assembly (esembli) Dinle
  1. 1.MONTAJ 2.OTURUM
 • Asset (eset) Dinle
  1. VARLIK
 • Assist (esist) Dinle
  1. YARDIM ETMEK
 • Assistant (esistınt) Dinle
  1. YARDIMCI
 • Associate (esoşieyt) Dinle
  1. İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
 • Association (esuşeytın) Dinle
  1. CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
 • Assume (esuym) Dinle
  1. VARSAYMAK
 • Assurance (eşurıns) Dinle
  1. GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
 • Assure (eşuır) Dinle
  1. TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
 • Assured (eşurıd) Dinle
  1. 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
 • Astonish (estoniş) Dinle
  1. ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
 • At (et) Dinle
  1. DE..DA eki
 • Atmosphere (etmosfiır) Dinle
  1. HAVAKÜRE, ATMOSFER
 • Attach (eteç) Dinle
  1. BİRLEŞTİRMEK
 • Attachment (eta?mınt) Dinle
  1. İLAVE, EK
 • Attack (etek) Dinle
  1. SALDIRMAK, ATAK
 • Attempt (etempt) Dinle
  1. DENEMEK
 • Attend (etend) Dinle
  1. KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
 • Attendant (ıtendınt) Dinle
  1. 1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
 • Attention (etenşın) Dinle
  1. DİKKAT
 • Attitude (etitüud) Dinle
  1. YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
 • Attractive (etrektiv) Dinle
  1. ÇEKİCİ
 • Auction (okşın) Dinle
  1. MÜZAYEDE, MEZAT
 • Audience (odyıns) Dinle
  1. İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
 • Augment (ogment) Dinle
  1. İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
 • Augmentation (ogmentetişın) Dinle
  1. ZAM, EKLEME
 • August (ogust) Dinle
  1. AĞUSTOS
 • Aunt (aant) Dinle
  1. TEYZE, HALA
 • Author (othır) Dinle
  1. YAZAR
 • Authority (othoriti) Dinle
  1. OTORİTE
 • Autumn (otumn) Dinle
  1. SONBAHAR
 • Available (eveylıbl) Dinle
  1. HAZIR, SERBEST, BOŞTA
 • Avenue (evenyu) Dinle
  1. CADDE
 • Average (evirıç) Dinle
  1. ORTALAMA
 • Avoid (evoid) Dinle
  1. KAÇINMAK
 • Awake (eveyk) Dinle
  1. UYANIK
 • Award (iwood) Dinle
  1. MÜKAFAT
 • Aware (eveyr) Dinle
  1. BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
 • Away (evey) Dinle
  1. BURADAN, BURADA DEĞİL
 • Awful (oful) Dinle
  1. KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
 • Awkward (okvırd) Dinle
  1. 1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ
KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
 • Konular (4247)
 • Haberler (2665)
 • Resimler (5328)
 • Dokümanlar (1728)
 • Üyeler (8480)
reflesh

Meşe Ve Kayın Ağacından Buharlaşan Hava Bir Gün İçinde Yaklaşık 100 Litreyi Bulur.

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...