• notifications1
 • menü

Bugün : 15 Temmuz 2020 Çarşamba

Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı - 11 Nisan 2020

2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ASYM tarafından yapılacaktır. - Sınav 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. - 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır.  - Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı ekte yer almaktadır. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenen ve aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.

 

SINAV DUYURUSU

1. Sınavla ilgili “Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı” 11/01/2020 tarihinde www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

2. Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu ve sınav kılavuzu 11/01/2020 tarihinde www.asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

SINAV BAŞVURUSU

3. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin 13.03.2020-30.03.2020 (en geç saat:17.00’ye kadar) tarihleri arasında ASYM’ye https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

4. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 85,00₺’yi (Seksen beş Türk Lirası KDV dahil), https://aday.ankara.edu.tr adresinden sınav başvurusu esnasında ASYM’ye ait sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

 

5. Sınav başvurusunda bulunan adaylar, başvuru esnasında girdikleri bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaktır.

 

6. Başvurusunu istenilen formata uygun olarak yapmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve sınava alınmayacaktır.

 

7. Başvurusunu yapamayan, GKGM tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir. Ancak; adayın kendi kusuru dışında bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ASYM’ye dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde ASYM tarafından kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

 

SINAV GİRİŞ BELGESİ

8. Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 03/04/2020 - 11/04/2020 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

 

9. Buna göre adaylar, sınav giriş belgelerini 03.04.2020 tarihinden itibaren sınav gününe kadar (sınav günü dahil) https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden almaları gerekmektedir.

 

10. Sınav Giriş Belgelerinde herhangi bir onaylatma işlemi yapılmayacaktır.

 

11. Adaylar sınava, internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birisi [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik
Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve Sürücü Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.)] ile sınava alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

SINAV UYGULAMASI, SÜRESİ ve İÇERİĞİ

12. Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

 

13. Sınav sorularının konulara göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir.

 

a) Mevzuat (16 soru)

 1. - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası Hakkında Yönetmelik
 2. - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması
 3. - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
 4. - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
 5. - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında
 6. Yönetmelik
 7. - Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik


b) Bitki Hastalıkları (16 soru)

 1. - Bakteriyoloji
 2. - Mikoloji
 3. - Viroloji
 4. - Herboloji


c) Bitki Zararlıları (16 soru)

 1. - Entomolji
 2. - Nematoloji


d) Mücadele Metotları (16 soru)
 

e) Diğer Konular (16 soru)

 • - Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları
 • - Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri
 • - Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi
 • - Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi
 • - Toksikoloji ve ekotoksikoloji
 • - Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım
 • - Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları

 

14. Sınav konuları ile ilgili kaynaklar aşağıda belirtilmektedir.

 • a) Ön lisans ve Lisans düzeyinde temel fitapatoloji, entomoloji, herboloji ders kitapları
 • b) Teknik Talimatlar
 • c) Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Kitabı
 • d) Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele Kitabı
 • e) Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele Kitabı
 • f) Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele Kitabı
 • g) Entegre Mücadele Teknik Talimatları
 • h) https://bku.tarim.gov.tr

 

15. Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASYM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adayın kayıt esnasında ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin alınmasını sağlayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

 

16. Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

 

17. Adaylar sınava, internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birisi [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli Pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı (Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve Sürücü Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.)] ile sınava alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ASYM tarafından belirlenecek olup, tüm adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

18. Cevaplı soru kitapçıkları 13/04/2020 tarihinde www.asym.ankara.edu.tr ve www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR
19. Adaylar, sınav sonuçlarını 11.05.2020 tarihinde https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

 

20. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

 

21. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde son gün saat 17:00’ye kadar yazılı olarak doğrudan ASYM’ye
yapabileceklerdir. İtiraz başvuru süresi bittikten sonra ASYM itirazları en geç 5 (beş) iş günü içinde değerlendirme sonuçlarını GKGM' ye teslim edecektir. Sınav sorularına itiraz dilekçelerinde ASYM gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. Yeterli itiraz ücreti yatırılmamış veya usulüne uygun yapılmayan başvurular itiraz komisyonunca değerlendirilmeyecektir. GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

22. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde son gün saat 17:00’ye kadar ASYM’ye yapılacaktır. İtiraz başvuru süresi bittikten sonra ASYM itirazları 5 (beş) iş günü içinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM'ye bildirecektir. Sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerinde ASYM gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

23. Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak olan itirazlar ASYM’ye yapılacaktır. İtirazlar değerlendirildikten sonra tüm sonuçlar ASYM tarafından GKGM’ne teslim edilecek ve tüm itiraz sonuçları adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

 

24. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR560001000799699103995014 hesabına 25₺ (Yirmi beş Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile ASYM’ye yapacaklardır.

 

25. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres, banka dekontu olmayan ve yeterli itiraz ücreti yatırılmadığı tespit edilen dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak, itirazlar sınav komisyonunca değerlendirilmeyecek, ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

26. Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının  değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

 

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

27. Sınav sonuç bilgileri ASYM tarafından 11.05.2020 tarihinde GKGM’ye teslim edilecek ve https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 28. 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır. 

Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin Dikkatine

Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin Dikkatine

Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin Dikkatine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün talimatıyla bayi ve toptancıların bitki koruma ürünleri stok takipi amacıyla kullanmakta olduğu tbs.tarbil.gov.tr adr...

24 Subat 2020, Pazartesi

Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı - 11 Nisan 2020

Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı - 11 Nisan 2020

2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ASYM tarafından yapılacaktır. - Sınav 11 Nisan 2020 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00 da Ankara da yapılacaktır. - 13.02.2019 tarih...

11 Ocak 2020, Cumartesi

Bitki Koruma Ürünü Takip Programı Uygulama Klavuzu

Bitki Koruma Ürünü Takip Programı Uygulama Klavuzu

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ TAKİP PROGRAMI UYGULAMA PLANI Bakanlığımız; Bitki Koruma Ürünlerinin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan, Bitki Koruma Ürünlerinin zirai mücadele t...

10 Ocak 2018, Çarşamba

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi Geliyor

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi Geliyor

Bakanlık, yönetmelik değişikliğine giderek ‘bitki koruma ürünleri takip sistemi’ni devreye almaya hazırlanıyor. Tarım ilaçları artık merkezi bir sistemden takibe alınacak. Gıda Tarım...

7 Ağustos 2017, Pazartesi

2016 da 2 Bine Yakın Bitki Türü Keşfedildi

2016 da 2 Bine Yakın Bitki Türü Keşfedildi

İngiltere de Kew Royal Botanic Gardens tarafından yayımlanan Dünyadaki Bitkilerin Durumu adlı raporda, bilim adamlarının geçen yıl bin 730 yeni bitki türü keşfettiği, bunların çoğunun besin ürünü...

18 Mayıs 2017, Perşembe

Zirai İlaç Bayiliği Yapanların Dikkatine

Zirai İlaç Bayiliği Yapanların Dikkatine

Zirai ilaç ya da tarımsal ilaç denilen bitki koruma ürünlerini uygulayanların sağlıklarının tehlikede olduğu bilinir. Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre bu ürünleri satanlar da güvende değil. Z...

22 Haziran 2020, Pazartesi

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri 2020

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri 2020

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMLERİ Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri Çeşitli illerde düzenlenecek olan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimlerine ait bilgiler aşağıda verilmiştir. ERZURUM Erz...

4 Mayıs 2020, Pazartesi

Bkü Bayi Ve Toptancılık Sınavı İleri Bir Tarihe Ertelendi!

Bkü Bayi Ve Toptancılık Sınavı İleri Bir Tarihe Ertelendi!

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir! Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 1...

19 Mart 2020, Perşembe

Mesul Müdür Eğitimi Duyuru Metni Ve Katılımcı Listesi

Mesul Müdür Eğitimi Duyuru Metni Ve Katılımcı Listesi

Mesul Müdür Eğitimi Duyuru Metni ve Katılımcı Listesi Kesin kayıt hakkı kazanan kursiyerlerin eğitim tarihleri göre liste için tıklayınız. Kesin kayıt hakkı kazanan kursiyerlerin eğitime getirm...

27 Subat 2020, Perşembe

Tarım Ve Orman Bakanlığı Personel Alımı 2020

Tarım Ve Orman Bakanlığı Personel Alımı 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen memur adaylarının, Antalya nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşmada, ...

27 Subat 2020, Perşembe

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı 2017

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı 2017

2017 yılı içerisinde yapılacak olan bitki koruma ürünleri bayilik sınavı ile ilgili bütün paylaşımları bu konu altından yapabilirsiniz. Bizler de her türlü güncel bilgiyi yine buradan duyuracağız. ...

3 Ocak 2017, Salı

Segem Sigortacılık Soruları (Yeni)

Segem Sigortacılık Soruları (Yeni)

SEGEM SİGORTACILIK SORULARI 1. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? a) Hasar b) Riziko c) Kasdi...

5 Kasım 2017, Pazar

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Kitapçığı 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Kitapçığı 2017

08.04.2017 tarihinde yapılan Bkü Bayilik ve Toptancılık Sınavı nın soru - cevap kitapçığı bu gün yayınlanacaktır. Soru - Cevap kitapçığı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.. ...

10 Nisan 2017, Pazartesi

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Soruları Tüm Yıllar Full

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Soruları Tüm Yıllar Full

Zirai ilaç bayilik sınavı (Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı) için geçmiş yıllarda sorulan tüm soruları web sitemiz üzerinden görebilir ve online olarak çözebilirsiniz. GEÇMİŞ ...

4 Aralık 2016, Pazar

Bitki Koruma Bayilik Sınavı 2016 Cevap Anahtarı

Bitki Koruma Bayilik Sınavı 2016 Cevap Anahtarı

Bitki koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı 2016 Cevap Anahtarı 26 Mart 2016 tarihinde yapılmış olan Bitki koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları http://as...

28 Mart 2016, Pazartesi

Harun Kaya

(3 ay önce )

ziraat fakültesi biyosistem mühendiliği bölümü mezunuyum diplomamızda ziraat mühendisi değil biyosistem mühendisi yazıyor olması sertifikayı almamıza engelmidir ?ilgilenirseniz sevinirim teşekkürler ..

Güvenlik Kodu : 09109

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BAŞLIKLAR
SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
 • Konular (4426)
 • Haberler (2678)
 • Resimler (5469)
 • Dokümanlar (1904)
 • Üyeler (12540)
reflesh

Allah"ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah"ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. Tirmizî, Birr, 3

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...