• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Haziran 2024 Pazar

İÇ KARANTİNAYA TABİ BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu: 6968 Yayımlandığı R.Gazete: 17.08.1995, 22377 Tebliğ No:1995/3 İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2007-26449

 

Amaç : Madde1-Bu Tebliğ, Ülkemize yeni giren veya eskiden beri mevcut olan böcek, akar, nematod, fungus, bakteri, virüs ve yabancı ot gibi zararlı etmenlerin, temiz bölgelerdeki bitkilere ,bitkisel ürünlere, tohum ,fide fidan, çelik, aşı kalemi aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak doku ve diğer her türlü bitki parçalarına bulaşması ve yayılması ve bitki ve ürün kayıplarının önlenmesi veya en aza indirilmesi dolayısıyla tarımsal üretime katkıda bulunulması için zararlı etmenlerin belirlenmesi ve ilanı amacıyla hazırlanmıştır.

 

Hukuki Dayanak : Madde 2- Be Tebliğ, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 16-19’uncu, 6/3346 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Zirai karantina Tüzüğünün 39-52’nci, tarım ve Köyişleri Bakanlığının kuruluşu ve görevleri ile ilgili 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/K maddeleri gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanmıştır.

 

Alınacak Tedbirler Madde 3- Bu Tebliğ ekinde verilen ‘’ İç Karantinaya tabi hastalık ve Zararlılar ‘’ listesinde yer alan zararlı etmenlerle bulaşık bitkisel ürünler ve 1’inci maddede bahsi geçen bitki parçaları, yetiştirildikleri yerlerden başka yörelere çıkarılamaz ve taşınamazlar. Bulaşık bitki bitkisel ürün ve bitki parçalarının naklinden önce, dağıtım ve satışına esas olmak üzere yapılacak teknik temizleme uygulamaları, alınacak mücadele tedbirleri, düzenlenecek belgeler ve yapılacak tüm işlemler, 6968 sayılı Kanun ve Zirai karantina Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince İl ve İlçe tarım Müdürlükleri tarafından titizlikle uygulanacaktır.

 

Liste Değişikliği Madde 4- bu Tebliğ ekindeki liste, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygun görülen zaman, durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenir. ( 17/8/1995 tarih ve 22377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğ ve değişikliklerinde yer alan “İç Karantinaya Tabi Hastalık ve Zararlılar Listesi” ekteki şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklik 28.06.2006 tarih ve 26212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Yürürlük Madde 5- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 6- Bu tebliğ hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Konu İle İlgili Dokümanlar

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi