• notifications1
  • menü

Bugün : 21 Mayıs 2024 Salı

Analitik Kimya 

Maddenin bileşimini aydınlatmak amacıyla uygulanan metotların teorik ve pratik yönlerini inceleyen bilim dalına analitik kimya denir.  Analitik kimya, Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biridir. Analitik kimya, kimya biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesini (kimyasal analiz) inceleyen koludur. Analitik kimya nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) analiz olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir kimyasal analiz için hem kalitatif hem de kantitatif analiz gereklidir.Analitik kimyada kimyasal analiz kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) olmak üzere iki şekilde uygulanır.

  • 1. Bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz türüne kalitatif analiz denir;
  • 2. Bu bileşenlerden her birinin miktarlarını sayısal olarak bulmaya yarayan analiz türüne de kantitatif analiz denir.

 

Nicel analizden önce maddenin nitel analizinin yapılması gerekir. Çünkü ne olduğu bilinmeyen türlerin miktarının bulunması hiçbir şey ifade etmez.

 

Örnekler:

Her gün milyonlarca kan numunesindeki O2 ve CO2 derişimlerinin tayin edilmesiyle birçok hastalığın teşhis ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.İnsanlarda paratiroid hastalığının teşhisinde, kan serumunda Ca2+ iyonunun tayini yardımcı olmaktadır. Besinlerdeki azotun nicel tayiniyle de protein miktarı ve dolayısıyla besleyicilik değeri bulunmaktadır. Kısaca nicel analitik ölçümler; kimya, biyokimya, biyoloji, jeoloji, fizik ve diğer fen dallarındaki pek çok araştırma alanı için önemli rol oynamaktadır.

 

Not: Bir numunedeki tayin edilecek bileşenlere analit denir. Numuneyi oluşturan bileşenlere ise matriks denir.
 

Bir çok bilim dalı, analitik kimyanın kullandığı ilke ve tekniklerden yararlanır. Burada, analitik kimyanın merkeze konmuş olması, önemini ve başka pek çok disiplinlerle etkileşiminin genişliğini vurgulamak içindir. Günlük yaşantıda birçok alanda analitik kimyadan faydalanılmaktadır. Örneğin sanayide üretilen ürünlerin kalite kontrolleri, çevre analizlerinde, ilaç sanayinde analitik teknikler kullanılmaktadır. Analitik kimyanın biyoloji, biyokimya, jeoloji, metalürji, farmakoloji gibi bilim dallarında yapılan araştırmalarda önemli rolü vardır. Bilimin, teknolojinin, kliniklerin ihtiyaçlarına göre çeşitli cihaz ve metotlar geliştirilmiştir. Örneğin şeker fabrikalarında ayarlanmış polarimetreler yardımıyla şeker pancarındaki şeker oranı ölçülebildiği gibi, kliniklerde kan ve idrardaki üre, şeker, azot; ayarlı araçlarla tayin edilmektedir.

 

Arkadaşlar bu sunum Analitik kimya ders notları sunumudur pdf formatında sizlere sunulmuştur. Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇELİKKAN'dır.  Analitik kimyanın tüm konuları sunum içerisinde güzel görseller ile yer almaktadır.

https://docs.google.com/file/d/0B98fAj0-ZwJweFpXSmhOVmJKbWs/edit?usp=sharing

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=824

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi