• notifications1
  • menü

Bugün : 7 Temmuz 2022 Perşembe

Tarımda Kullanılan Gübre Çeşitleri Nelerdir?

Bugün dünyada kullanılan gübrelerin çesitleri pek çoktur. Biz yurdumuzda  halen var olan gübrelerin kimyasal, fiziksel ve tarımsal özelliklerini inceleyeceğiz. Yurdumuzda bugün için kullanılan azotlu gübreler amaonyum sülfat, kireçli amonyum nitrat (CAN) ve üredir. Fosforlu gübrelerden süperfosfat ve triple süper fosfat çok fazla miktarda kullanılmaktadır. Azotlu ve fosforlu gübrelere oranla çok az miktarda kullanılan potasyumlu gübrelerin esasını potasyum sülfat teşkil etmekte olup çok az miktarda potasyum klorür bulunmaktadır.

Azot, fosforu ve bazen de potasyum aynı gübre içerisinde bulunduran gübrelerden diamonyum fosfat (DAP) ile çesitli terkiplerdeki (15-15-15 ve 20-20-20) gibi kompoze gübreler yurdumuzda kullanılan ticaret gübreleri arasında önemli yer tutmaktadır.

 

Azotlu Gübreler

a- Amonyum Sülfat: Genellikle beyaz renkli olup, toz şekere benzediği için çiftçilerimiz tarafından “şeker gübre” diye adlandırılan bu gübrenin açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkte olanları da vardır. Renkli veya beyaz olmasının verime etkisi yoktur. Bileşiminde %21 azot vardır. Tanecikleri toz şeker gibi kristal yapılıdır. Rutubet alıp topaklaşması azdır. Toprakta tutulduğu için yağmur ve sulama sularıyla kolaylıkla yıkanıp kaybolmaz. Bütün bitkilerin gübrelenmesinde kullanılabilmekle beraber özellikle çay ve çeltik bitkileri için ideal bir gübredir. Yalnız asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa asitlenme yapılabilir.

 

b- Kireçli Amonyum Nitrat: Azotlu gübreler içerisinde dünyada en çok tüketilen gübredir. Bileşiminde %26 azot vardır. Yani 100 kg gübrede 26 kg azot bulundurur. İçerdiği azotun yarısı amonyum diğer yarısı da nitrat şeklindedir. Nitrat halindeki azotun suda hemen eriyerek bitkilerin yararlanmasına hazır hale gelmesi, amonyum halindeki azotun ise hemen veya bir süre sonra bitkiler tarafından alınacak duruma geçmesi nedeniyle, etkisi çabuk ve süreklidir. Bütün bitkilerde kullanılabilmektedir.

 

c- Üre: Bileşiminde %45-46 azot bulunduran beyaz renkli, küçük taneli bir gübredir. 100 kilogramında 45-46 kg saf azot vardır. Toprağa verildikten bir süre sonra bitkiler tarafından alınabilecek hale dönüştüğünden, bitkinin azot istediği devreden bir süre önce uygulanması ve toprağa hemen karıştırılması gerekmektedir. Bütün bitkilere ve-rilebilir. Ancak fazla miktarda (dekara 20 kg dan fazla) ve tohuma teması halinde verilmemelidir. Aksi halde çimlenmeye zarar verebilir.

 

Fosforlu Gübreler

a- Normal Süper Fosfat: Genellikle danecikler halinde olup boz ve açık gri renklidir. Bileşiminde %18 (P2O5) suda eriyebilir fosfor asidi vardır. Uzun süre rutubetli yerde bekletilirse topaklanır. Bu topakların parçalanıp kullanılmasında bir sakınca yoktur.

 

b- Triple Süper Fosfat: Normal süper fosfatla farkı bünyesindeki yarayışlı fosfor miktarıdır.  Triple süper fosfatın (%43-46) 100 kilogramında 43-46 kg fosfor asidi (p2O5) vardır. Bu nedenle, nakliye, işçilik ve depolama masrafları normal süper fosfattan üç kez daha azdır. Kirli beyaz veya gri renkli tanecikler halindeki bu gübre, uzun süre rutubetli yerlerde saklanırsa su çekip topaklaşir, topaklaşmış gübre kırılarak kullanılabilir.

 

Potasyumlu Gübreler

Ticaret gübrelerinin potasyum içerenleri iki tanedir: Bunlar potasyum sülfat, potasyum nitrat. Yurdumuz toprakları genelde po-tasyum bakımından yeterli olduğundan, potaslı gübre tüketimi de sınırlıdır. Po-tasyum sülfat %48-52 oranında potas-yum bitki besin maddesi içerir. Potasyum nitrat ise % 46 oranında potasyum bitki besin maddesi içermektedir. Potasyumlu gübreler ancak, toprak analizi yaptırıldıktan sonra verilen tahlil sonucuna göre ihtiyacı olan yerde, uygun miktarda kullanılmalıdır.

 

Kompoze Gübreler

Bu gübreler iki veya daha fazla bitki besin maddesini birarada kapsarlar. Bunların içerisindeki bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyum sırasına göre (%) olarak ifade edilmektedir. Örnegin, 15-15-15 kompoze gübrenin 100 kilogramında 15 kg azot, 15 kg fosfor ve 15 kg potasyum var demektir.

 

Diamonyum Fosfat (D.A.P) : Diamonyum fosfat azot ve fosfor gibi iki önemli besin maddesini birarada bulunduran, taban gübre olarak kullanılan önemli bir kompoze gübredir. Genellikle 18-46 terkibinde (%16-48-0) dir. Koyu gri veya kirli beyaz renkte tanecikler halindedir. İçerisinde yaklaşik her bir kilo azota karşilık 3 kilo fosfor vardır. 

 

Gübre Verme Şekli ve Zamanı

Gübrelemede esas beceri, toprakta eksik olan bitki besin maddesini cins ve miktarlarını tespit ettikden sonra gübrelemenin zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

 

Gübre Verme Yöntemleri

  1. Elle serpme olarak verme
  2. Mibzer, pulluk ve çapa gibi aletlerle banda ve çiziğe verme
  3. Sıralar üzerine ve ocaklara verme
  4. Sulama suyu ile verme şeklinde sıralanabilir.

 

Gübre Uygulama Zamanı

Gübrelerin verilme zamanına gelince bu, yörenin iklim ve toprak yapısına, gübrelenecek bitkinin cinsine ve verilecek gübrenin çesidine göre değişir. Bütün mesele, bitkinin ihtiyacı olduğu zaman ona gerekli besin maddesini sağlamaktır.

 

Gübre Verme Kuralları

  • 1- Fosforlu gübreler ekimden önce veya ekim sırasında verilmeli ve toprağa mutlaka gömülmelidir. Ekimden çok önce verilirse zamanla bitkinin yararlanamayacağı şekle dönüşeceğinden, bitki büyüdükten sonra verilmesi halinde toprak yüzeyinde kalacağından umulan yarar sağlanamaz.
  • 2- Potasyumlu gübreler fosforlu gübreler gibi ekim veya dikimden hemen önce ya da ekim sırasında verilmelidir. 
  • 3- Azotlu gübreler toprakta çok hareketli olduklarından fazla yağış ve sulama sularıyla veya gaz halinde uçmak suretiyle kayba uğrayabilirler. Bunu önlemek için gerekli azotun hepsi ekimde verilmez, çesitli büyüme devrelerinde verilmek üzere birkaç kısma bölünür.
  • 4- Güzlük ekimlerde azotlu gübre uygulamasında amonyum ve üre formundaki gübrelerin, ilkbahar ve yazın yapılacak uygulamalarda ise nitratlı gübreler kullanılması tercih edilmelidir.

Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Niyazibey

14.02.2021 10:48:04

Ayçiçeği ekiminden 1 ay önce taban gübresini toprağın 10 cm altına atarsak bitki bu gübre den faydalanırmı, dap ve 3x15 karışık şekilde

Burak Donat

28.01.2021 23:17:51

hocam merhaba macar fiğne hangi gübre atılır

Mehmet Bagdatli

28.01.2021 21:10:56

18 46 Dap gübreyi salatalık ekiminden 15 önce serpttim ekimden önce 1 hafta yağmur yağdı gupre etkisini kaybedetmi

Suleyman Guler

23.01.2021 12:41:35

13 yaşındaki Zeytin ağacını ne kadar dap gubresi atayim.yagmurdan önce toprak üstüne atsam olurmu.traktör bahçede zor çalışıyor.tesekkürler

Harun Sirkeci

11.01.2021 19:00:14

18 46 meyve ağaçlarına hangi ayda verilir

Sorhocam

10.12.2020 23:58:09

Ekonomik bakımdan güz döneminde taban için granül formda  yavaş salınımlı dengeli ya da fosfor ağırlıklı gübreler tercih edilirken  yapraktan uygulama için yine dengeli 20.20.20 klor içermeyen Gübre ile içerisinde çinko Demir ve bor barındıran gübreler kompoze yapılarak bahar döneminde belli aralıklarla yapraktan ilaçlarla birlikte 2-3 uygulama yapılmalıdır .

Samsunlu

10.12.2020 00:45:03

karadenizde tahlil yaptırmadan verim durumunda fındığa hani gübreler ne miktarda ve ekonomik olan cinsinden ne zaman uygulanmalıdır?Teşekkürler cevaplarınız için...

Osman Süzen

4.12.2020 21:46:28

DAP gübresini fındık bahçesine uygulayacağım, ne zaman uygulamalıyım ve 10 dönüm bahçeye ne kadar DAP gübre atmalıyım. Teşekkür ederim.

Nedim

1.12.2020 12:01:28

18 46 Dap. Fındığa ne zaman verilir

Sorhocam

27.11.2020 22:25:46

Gübreleme genellikle ilkbahar ayından başlar Temmuz ayının son haftasına kadar devam eder. Birde bazı gübreler vardırki 11 ay içinden 12 ay sonuna kadar yapılır. Bu gübrenin cinsine ve formülasyonuna göre değişir. Örneğin azotlu gübreler kesinlikle 11 ayda uygulanmazken fosforlu gübreler uygulanabilir. Sebeplerimden birisi fosforun toprakta geç çözünmesi, azotlu gübrenin ise erken çözülmesinden kaynaklanır.

Sait

27.11.2020 21:56:15

Slm hocam, biz antepfıstığı ağaçlarına aralık başında uyguluyoruz. Toros gübrenin web sayfasında ocak şubat ayında uygulanması tavsiye ediliyordu. Sizin fikriniz nedir hocam bu konuda?

Sorhocam

27.11.2020 16:46:03

Atılır efendim.

Yavuz Araz

27.11.2020 16:26:56

Ceviz ağacına Aralık ayında Dap gübresi atılırmı

Sorhocam

20.11.2020 14:54:18

Herhangi bir zararı olmaz efendim.

Fahrettin

20.11.2020 13:26:22

1846gubre serpme işlemi ile uyguladım norma attım ağacı yakarmi bı zarar olur mu

Ümit

4.09.2020 23:06:51

Salatalıa 1846 dap verdim zarariolurmu

Halil Erdem

18.04.2017 01:19:32

tutun tarlasina hangi gubre atilir

Güvenlik Kodu : 49539

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Organik Materyallerin Azot Fosfor Ve Potasyum İçerikleri Nelerdir?

Organik Materyallerin Azot Fosfor Ve Potasyum İçerikleri Nelerdir?

Organik Materyallerin Azot Fosfor Ve Potasyum İçerikleri Adı Azot (N) Oranı (%) Fosfor (P) Oranı (%) Potasyum (K) Oranı (%) Şark Yoncası-Eşek Yoncası 2.45 0.5 2.1 Elma Meyvesi 0.05 0.02 0.1 Elma Yaprağı 1.0 0.15 0.4 Elma Püresi 0.2 0.02 0.15 ...

Fosfor Elementinin Fonksiyonları Nelerdir?

Fosfor Elementinin Fonksiyonları Nelerdir?

Bitki Beslemede Fosfor Elementinin Fonksiyonları Kaya, mineraller ve organik maddelerdeki fosfor parçalanarak serbest hale dönüşür ve bitki bu serbest fosfor bileşiklerinden faydalanır. Ancak, fosfor genelde, toprak içerisinde bitkilerin faydalanamayacağı bağlı formda bulunur. Özellikle pH’sı yüksek, kireçli veya magnezyumu yüksek toprakl...

Fosforlu Gübreler Ve Fosfor Toprağa Ne Zaman Verilmelidir?

Fosforlu Gübreler Ve Fosfor Toprağa Ne Zaman Verilmelidir?

FOSFORLU GÜBRELER Bitki büyümesinde mutlak gerekli gübrelerden birisi de fosforlu gübrelerdir, halk arasında taban gübresi” olarak da bilinir. Fosfor olmadan bitkide hücre çoğalması ve büyüme olmaz. Yeni köklerin, çiçek ve çiçek tozunun, tohum ve meyvenin teşekkül etmesi için bitkilerin mutlak surette fosfora ihtiyacı vardır. Fosfor, bit...

Bitkilerde Azot, Fosfor ve Potasyumun Görevlerleri Nelerdir?

Bitkilerde Azot, Fosfor ve Potasyumun Görevlerleri Nelerdir?

Bitkilerde Azot, Fosfor ve Potasyumun görevleri Bitkilerde azot, fosfor ve potasyumun görevleri vejetasyon dönemine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin azot yeşil aksam gelişmesinde, fosfor çiçeklenme ve köklenme zamanında, potasyum ise verim ve kalitede meyvenin olgunlaşma zamanında önem arz ekmektedir. Fakat buınları tek olarak değil bir bütü...

Fosfor Gübrelemesi Nasıl Yapılır?

Fosfor Gübrelemesi Nasıl Yapılır?

Fosfor Gübrelemesi Fosfor; Bitkide fosfor, genlerin ve kromozomların yapı taşıdır.Bitkide çok hareketli bir besin elementidir. Bitkide enerji depolanması ve taşınması görevini üstlenmekte, bitki besin elementlerin taşınmasında rol oynamaktadır. Ayrıca tohumların çimlenmesi, saçak kök oluşumu, çiçeklenme ve meyve tutumu için gereklidir. Fosf...

Makro Elementler Fosfor (P) Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Makro Elementler Fosfor (P) Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

FOSFOR (P) Fosfor, hücre çekirdeğinin esasını teşkil eden temel besin maddesidir. Bitkinin gelişmesini, çiçeklenmesini, meyvenin olgunlaşmasını, ürün kalitesinin iyileşmesini sağlar. Kuvvetli bir kök sistemini oluşturur. Kuvvetli kök sistemi, bitkinin topraktan besin maddeleri alımını kolaylaştırır. Ayrıca çiçek oluşumu için gereklidir. Bitkile...

Meyve Sebze Ve Tahıllarda Fosforlu Gübreleme Neden Yapılır?

Meyve Sebze Ve Tahıllarda Fosforlu Gübreleme Neden Yapılır?

FOSFORLU GÜBRELERİN VERİLME ZAMANLARI Yurdumuz topraklarının bir kısmı asit karakterli diğer bir kısmı ise çoğunlukla kireçli olduklarından bu topraklara verilen fosforlu gübreler zamanla bitkilerin kolaylıkla yararlanamayacağı şekilde toprakta bağlanırlar. Bu nedenle fosforlu gübreler ekimden veya dikimden hemen önce veya ekim esnasında verilm...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
reflesh

Meşe Ve Kayın Ağacından Buharlaşan Hava Bir Gün İçinde Yaklaşık 100 Litreyi Bulur.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya