• notifications1
  • menü

Bugün : 2 Ekim 2022 Pazar

Tarım Yayım Ve Danışmanlık Sınavı (28 Nisan 2019)

Bu testi online olarak çözmek için burayı tıklayınız!
x
Soruların doğru cevap şıklarını görebilmeniz için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir!

S1 - Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin un-surlarından biri olan jestler ve mimikler içerisinde yer alır?

A) Mekân kullanımı ve mesafe

B) Bakışlar

C) Seçilen yer

D) Kıyafet ve makyaj

S2 - Aşağıdakilerden hangisi aktif dinlemenin bir göstergesidir?

A) Temiz ve düzenli kıyafet

B) Yan yana oturmak

C) Tokalaşma

D) Bedenin duruşu

S3 - Kokteyllerde, ofis partilerinde, sosyal etkinliklerde ve arkadaş toplantılarında başkalarıyla aramızdaki mesafe şeklinde tanımlanan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Bölge

B) Genel Bölge

C) Kişisel Bölge

D) Mahrem Bölge

S4 - Aşağıdakilerden hangisi bireysel yayım yöntemlerinin avantajlarından biri değildir?

A) Geri beslemenin en iyi olduğu metotdur.

B) Yayımcının mesajları çiftçi üzerinde daha fazla etkilidir.

C) Çiftçi, düşüncelerini çevre baskısı olma-dan daha net ifade edebilir.

D) Çiftçilerin tamamına ulaşılabilir.

S5 - I. Çiftçiler yayımcının görüşme saatleri hakkında bilgilendirilmelidir.
II. Yayımcı mümkün olduğunca çözümcü ve diyaloga açık davranmalı, sohbeti sadece mesleki konularla sınırlamalıdır.
III. Yayımcı, belirlenen zaman aralığı dışında mümkünse ziyaretçi kabul etmemelidir.
Yayımcı tarafından bireysel yayım yöntemlerinden biri olan büro ziyaretleri yön-temi kullanılıyor ise yukarıdaki hususlar-dan hangisine / hangilerine dikkat edilmelidir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

S6 - Aşağıdakilerden hangisi bireysel çiftçi görüşme modellerinden biri değildir?

A) Kitle iletişim araçlarının kullanımı modeli

B) Gayri resmi bireysel yayım modeli

C) Resmi bireysel yayım modeli

D) Katılımcı görüşme modeli

S7 - Aşağıdakilerden hangisi işlevine göre bireysel yayım yöntemlerinden biridir?

A) Önder çiftçilere yönelik bireysel yayım

B) Çiftçi organizasyonlarının yöneticilerine yönelik bireysel yayım

C) Belli bir programa bağlı bireysel yayım

D) İnternet görüşmeleri ile bireysel yayım

S8 - Görüşme sırasında çiftçi ile yayımcı arasında bir güven ortamının oluşmasını teşvik eden soru sorma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık Sorular

B) Kapalı Sorular

C) Yansıtıcı Sorular

D) Yönlendirici Sorular

S9 - Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yayım faaliyetleri Bakanlığa bağlı bir enstitü ile bu enstitüyle işbirliği içerisinde çalışan ve Çiftçiler Birliği’nin bir alt kuruluşu olan bir merkez ile özel danışmanlık şirketlerince yürütülmektedir?

A) Türkiye

B) İsrail

C) Danimarka

D) Almanya

S10 - I. Tarım Bakanlığı
II. Üniversitelerce Kurulan Tarımsal
Yayım Servisleri
III. Ziraat Odaları
IV. Özel Yayım Birimleri

Almanya’da tarımsal yayım hizmetleri yukarıdakilerden hangileri tarafından verilmektedir?

A) )I ve II

B) III ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya