• notifications1
  • menü

Bugün : 6 Aralık 2022 Salı

Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 11

Bu testi online olarak çözmek için burayı tıklayınız!
x
Soruların doğru cevap şıklarını görebilmeniz için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir!

S1 - Bir zararlı popülasyonunun, %50 sinin ölümüne sebep olan öldürücü doz miktarına ne ad verilir?

A) LC50

B) LD50

C) MRL

D) Kodeks

S2 - Bitki Koruma Ürünü etiketlerinde bulunan zemin renkleri gruplarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Beyaz (İnsektisit, Akarisit, Fumigantlar)

B) Cam Göbeği (Bitki gelişim düzenleyicileri)

C) Koyu Yeşil (Fungusit)

D) Pembe (Rodentisit, Mollussisit, Nematisit)

S3 - Bitki Koruma Ürününün Etiketinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulundurma zorunluluğu yoktur?

A) Bitki koruma ürününün net ağırlığı

B) Bitki koruma ürününün kontrol ettiği etmene göre sınıfı

C) Bitki koruma ürününün formülasyonu

D) Bitki Koruma ürününün fiziksel özellikleri

S4 - Aşağıdakilerden hangisi Virüs hastalıklarını taşıyan zararlı takımına ait değildir?

A) Hemiptera (Homoptera)

B) Thysanoptera

C) Nematoda

D) Hymenoptera

S5 - Aşağıdaki pestisit formülasyonları birbiriyle karıştırılmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir.

A) SC - SP - WP - EC

B) EC - WP - SP - SC

C) WP - SC - SP - EC

D) EC - SP - SC - WP

S6 - Aşağıdakilerden hangisi canavar otuna karşı biyolojik mücadelede kullanılan bir zararlıdır?

A) Phytomyza (Napomyza) gymnostoma

B) Phytomyza artemisivora

C) Phytomyza horticol

D) Phytomyza orabanchia Kalt.

S7 - Böceğin bir dölünü verebilmesi için gerekli olan sıcaklıklar toplamına ne ad verilir?

A) Gelişme Eşiği

B) Thermal Constant

C) Bonitasyon

D) Etkili Sıcaklık

S8 - Bitki koruma Ürünü satan bayilerin yetki ve sorumlulukları kapsamında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bayiler, fümigantları yalnız fümigasyon operatör belgesi olanlara satabilir.

B) Bayiler, sattıkları fümigantların miktarlarını en geç on beş gün içerisinde bulundukları yerin il / ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

C) Bayiler, kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.

D) Bayiler, bitki koruma ürünlerini, reçetesiz veya Bakanlıkça belirlenen şartlar dışında satamazlar. Reçete ile satılan bitki koruma ürünlerinin kayıtları düzenli olarak tutulur. Reçeteler beş yıl süre ile saklanır.

S9 - Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkındaki yönetmeliğe göre; Bayi ya da toptancının nakli ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır?

A) Bulunduğu ilden bir başka ile, nakli durumunda, nakil olunacak yerin adresini gösterir dilekçe ve izin belgesi ile birlikte il müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur.

B) Başvuru yaptığı il müdürlüğü tarafından, izin belgesi nakil olunacak ilin, ilçe müdürlüğüne gönderilir.

C) Nakil talebinde bulunan bayi veya toptancılar, nakil işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları durumunda, izin belgeleri ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

D) İl müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek bayi veya toptancılıktan vazgeçenlerin izin belgesi il müdürlüğünce iptal edilir.

S10 - Bitki koruma ürünleri kontrol yönetmeliğindeki "Bitki koruma ürünü ruhsat iptalinde yapılacak işlemler" ile ilgili aşağıdaki idari yaptırımlardan hangisi yanlıştır?

A) Kalite kontrolü amacıyla yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda firmalara idari para cezası verilir.

B) Kontrolü amacıyla yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda bitki koruma ürününün ruhsatı iptal edilir.

C) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini üreterek piyasaya arz edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve bin gün adlî para cezası ile cezalandırılır.

D) Bitki koruma ürünlerinin Bakanlıktan ruhsat alınmadan ithal eden ve üretenlere otuzbin Türk Lirası para cezası verilir.

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Saadet bizim dilediğimizle, Allah’ın bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya