• notifications1
  • menü

Bugün : 6 Aralık 2022 Salı

Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2017)

Bu testi online olarak çözmek için burayı tıklayınız!
x
Soruların doğru cevap şıklarını görebilmeniz için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir!

S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarından biridir?

A) Bayiler, Bakanlıkça yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini on gün içerisinde iade etmek zorundadırlar.

B) Bayiler, kükürt ve göztaşlarını açık olarak satabilirler.

C) Bayiler, sattıkları fumigantların miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerin il müdürlüğüne bildirirler.

D) Bayiler, tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadırlar.

S2 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisinde Rodentisit, Mollussisit, Herbisit, Fungisit grubu bitki koruma ürünlerinin etiket rengi doğru olarak sıralanmıştır?

A) Pembe, pembe, sarı, açık yeşil

B) Camgöbeği, pembe, sarı, açık yeşil

C) Pembe, beyaz, sarı, açık yeşil

D) Beyaz, sarı, sarı, açık yeşil

S3 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin etiketinde konulması zorunlu olan kullanma bilgileri ve esaslarından biri değildir?

A) Tavsiye edildiği zararlı organizma

B) Zehirlenme belirtileri ve gelişmesi

C) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari süre

D) Bitki koruma ürününe ait aktif madde/maddelerin etki mekanizmalarını gösteren sınıflar

S4 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, bitki koruma ürünleri etiketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte ve aralıkta yazılır.

B) Bitki koruma ürünü birden fazla gruba etkili ise, zemin rengi beyaz olmalıdır.

C) Kullanılacak renkler, etiketteki açıklamaların kısmen de olsa kolayca okunmasına engel olamaz.

D) Etikete, firmanın amblemi ve sınıflandırma işaretleri dışında herhangi bir şekil veya resim konulamaz.

S5 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliğine göre, bitki koruma ürünü kontrollerinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

A) Bitki koruma ürününün şarj numarasının Bakanlık kayıtlarına uygun olup olmadığı

B) Bitki koruma ürününün ruhsatlı olup olmadığı

C) Bitki koruma ürününün son kullanım tarihinin geçip geçmediği

D) Tavsiye edildiği zararlı organizmalara karşı etkisizlik veya etki düşüklüğü

S6 - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü reçete denetimlerinde göz önünde bulundurulmaz?

A) Bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve etiketine uygun tavsiye edilip edilmediği

B) Reçetede belirlenen bölümlerin tam doldurulup doldurulmadığı

C) Reçete yazmakla yetkili kişinin muhafaza etmesi gereken, yaptığı tavsiyeyi içeren üretici kayıt defteri nüshasını üç yıl saklayıp saklamadığı

D) Bakanlıkça yasaklanan veya kısıtlama getirilen bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılıp yazılmadığı

S7 - Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Türkiye’de zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılmasında ruhsat geçerlik süresi kaç yıldır?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 10

S8 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir bitki koruma ürünü bayisinin, sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş kontrol defteri tutmaması durumunda ilgili bayiye aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

A) İkaz cezası

B) Geçici kapama cezası

C) İhtar cezası

D) İdari para cezası

S9 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki kontrollerin hangisi yapılmaz?

A) Piyasaya arz öncesi

B) Fabrika

C) Piyasa

D) Şikâyet

S10 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin satışını yapmaya yetkili bayilerin yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A) Satışın yapıldığı bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az beş yıl süreyle saklanması

B) Kontrole ilişkin her türlü bilgi ve belgenin denetim elemanlarına gösterilmesi

C) Bitki koruma ürünlerinin satışının mevzuata uygun olarak yapılması

D) Satışın yapıldığı bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az yedi yıl süreyle saklanması

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya