• notifications1
  • menü

Bugün : 29 Kasım 2023 Çarşamba

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sınavı (Nisan-2013)

Bu testi online olarak çözmek için burayı tıklayınız!
x
Soruların doğru cevap şıklarını görebilmeniz için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir!

S1 - 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname gereğince “çiftçi eğitimi ile tarımsal yayım ve danışmanlıkhizmetlerinin yürütülmesi” aşağıdakilerden hangisinin görev tanımı içerisinde yer alır?

A) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

B) Strateji geliştirme Başkanlığı

C) Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

D) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

S2 - 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname gereğince “ Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temastabulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerinialarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarının ve bunların çalışma esaslarınıbelirlemek” hangi Genel Müdürlüğünün görevidir?

A) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

B) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

C) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

D) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

S3 - Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesinin temel görevlerindendeğildir?

A) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım veya yayımını yapmak veya yaptırmak,

B) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda yapılacak olan yayınlar hakkında ilgili kamu kurum veya kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak

C) Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak,

D) Çiftçi eğitimi ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak

S4 - “Bölge; kişinin vücudunun uzantısıymış gibi benimsediği bir alan veya boşluktur. Buboşluğa müdahale edildiğinde insanlar tepki verir ve mesafeleri kullanarak karşısındakilerebirtakım mesajlar verir.”

Buna göre, aşağıda verilen kişisel bölgeler (alanlar) ve mesafeeşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Mahrem alan, 0-25 cm

B) Kişisel alan, 25-100cm

C) Sosyal alan, 100-250 cm

D) Genel alan, 350 cm’den sonrası

S5 - İletişimde beden dilinin temel işlevi nedir?

A) Duyguları belli etmeden sözlü ifadelere odaklanılmasını sağlamaktır.

B) Karşıdaki kişi üzerinde bir üstünlük duygusu oluşturmaktır.

C) Duyguları yansıtarak sözlü ifadeleri desteklemektir

D) Kültürlere göre değişim gösterdiğinden sözlü iletişimde etkili bir işlevi yoktur.

S6 - Eller iki taraftan bağlı şekilde oturan bir kişi için beden dili hakkında ne söylenebilir?

A) Üstünlük tavrı göstermek

B) Vakit kazanmaya çalışmak

C) Gitmeye hazır olmak

D) Saldırganlık durumu göstermek

S7 - Aşağıdakilerden hangisi mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan iletişim araçlarındandır?

A) Söz

B) Yazı

C) Resim

D) Hepsi

S8 - Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan temel öğelerden birisi değildir?

A) Mesaj

B) Empati

C) Geri bildirim

D) Kaynak

S9 - İletişimde mesajın bütününün ya da bir bölümünün alıcıya ulaşıp, alıcının tepkilerininkaynağa dönmesine ne denir?

A) Obje

B) Alıcı

C) Geri Bildirim

D) Mesaj

S10 - Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi engellememektedir?

A) Yargılama

B) Tuzak soru sorma

C) Ben dilini kullanma

D) Analizci dinleme

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya